Скачать презентацию Název školy Integrovaná střední škola technická Vysoké Mýto Скачать презентацию Název školy Integrovaná střední škola technická Vysoké Mýto

a6e4d214ac88a2e7cfc8df5ee2d69931.ppt

  • Количество слайдов: 9

Název školy Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektu Název školy Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0374 Inovace vzdělávacích metod EU - OP VK Číslo a název klíčové aktivity II/2 – Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Autor Věra Soušková Číslo materiálu VY_22_INOVACE_ANJ_2 S 3 U_SO_29_17 Název Means of Transport Druh učebního materiálu Prezentace Power. Point Předmět Anglický jazyk Ročník 2. roč. SŠ, 3. roč. SOU Tématický celek Konverzace: Travelling Anotace Výkladová prezentace podněcuje žáky k vyjadřování na téma cestování a způsoby dopravy. Metodický pokyn Prezentace s využitím dataprojektoru na 20 minut. Instrukce přímo na jednotlivých snímcích. Klíčová slova Road signs, bicycle, advantages and disadvantages Očekávaný výstup Žáci dokáží popsat dopravní prostředky, obohatí si slovní zásobu k tématu, procvičí si ústní projev- vyjadřují své názory, diskutují na téma veřejná doprava. Datum vytvoření 20. 9. 2013

MEANS OF TRANSPORT MEANS OF TRANSPORT

MATCH THE NAMES OF ROAD SIGNS WITH THE SIGNS IN PICTURES. UNEVEN ROAD AHEAD MATCH THE NAMES OF ROAD SIGNS WITH THE SIGNS IN PICTURES. UNEVEN ROAD AHEAD ONLY STAGGERED JUNCTION NO ENTRY FOR VEHICULAR TRAFFIC STOP AND GIVE WAY NO OVERTAKING TURN LEFT MAXIMUM SPEED WILD ANIMALS

PARTS OF THE BICYCLE Fill in the missing vowels. Number each word according to PARTS OF THE BICYCLE Fill in the missing vowels. Number each word according to the picture. S_ DDL_ H_NDL_B_RS 4 1 9 P_D_L CR_SSB_R 5 6 SPOK_S 10 7 TYR_ MUDG_ARD 8 BR_K_ 3 2 CH_IN FR_M_

KEY: 4 6 SA DDLE HANDLEBARS 10 1 9 FRAME 5 MUDGUARD 8 BRAKE KEY: 4 6 SA DDLE HANDLEBARS 10 1 9 FRAME 5 MUDGUARD 8 BRAKE TYRE 3 7 CROSSBAR SPOKES 2 CHAIN PEDAL

COMPOUND WORDS. Choose the most suitable beginning or ending to complete the compound word COMPOUND WORDS. Choose the most suitable beginning or ending to complete the compound word in each gap. BEGINNINGS over stop head ENDINGS under view room roof way 1. Tall people often don‘t have enough leg______ on the plane. 2. I could see the car behind me coming closer and closer in my rear-_____ mirror. 3. When we flew to Sydney, we had a two-hour _____ over in Singapore. 4. You can put your handbag in the ____head compartment, madam. 5. My car is not a convertible, but I have a sun _____ , which is very practical in summer. 6. The fasten way to get round in big cities is using the ____ ground. 7. I was blinded by the _____lights of an oncoming car and almost had an accident. 8. Don‘t expect to pass your driving test unless you know the High _______ Code.

KEY: 1. Tall people often don‘t have enough legroom on the plane. 2. I KEY: 1. Tall people often don‘t have enough legroom on the plane. 2. I could see the car behind me coming closer and closer in my rear-view mirror. 3. When we flew to Sydney, we had a two-hour stop over in Singapore. 4. You can put your handbag in the overhead compartment, madam. 5. My car is not a convertible, but I have a sunroof , which is very practical in summer. 6. The fasten way to get round in big cities is using the underground. 7. I was blinded by the headlights of an oncoming car and almost had an accident. 8. Don‘t expect to pass your driving test unless you know the Highway Code.

PRESENTATION Make a presentation about types/means of transport. Use the following questions to help PRESENTATION Make a presentation about types/means of transport. Use the following questions to help you. 1. What type of transport are there? (private – cars, trucks, motorbikes, bicycles…. ; public – trams, buses, trains. . ) 2. What means of transport do you use? ( I don‘t have a car, go by bus, go on foot, go by underground, ride a bike, go by train, plane, fly in balloon, afraid of boat – seasick…. ) 3. What do you have to do when you travel abroad? (passport, change money, book a hotel, buy a ticket …. , pay insurance…. ) 4. What are advantages and disadvantages of public transport? ( economical, convenient, environment, limited by the time schedule, crowded…)

Zdroje: Belán, Juraj. Vocabulary practice. TAVA Grafical, s. r. o. , Brno, 2006. ISBN Zdroje: Belán, Juraj. Vocabulary practice. TAVA Grafical, s. r. o. , Brno, 2006. ISBN 80 -7358 -054 -3. s. 58, 59.