Скачать презентацию Науково-методичний супровід реалізації Державних стандартів в освітянській галузі Скачать презентацию Науково-методичний супровід реалізації Державних стандартів в освітянській галузі

804eca784330a9e25b10b79ff7f2f09a.ppt

  • Количество слайдов: 21

Науково-методичний супровід реалізації Державних стандартів в освітянській галузі Світловодського району Методичний кабінет відділу освіти Науково-методичний супровід реалізації Державних стандартів в освітянській галузі Світловодського району Методичний кабінет відділу освіти Світловодської районної LOGO державної адміністрації

“Бути у вічному пошуку – це значить шукати енергію слова в енергії душі” (О. “Бути у вічному пошуку – це значить шукати енергію слова в енергії душі” (О. Гончар) LOGO 2014/2015 навчальний рік

Add your company slogan Основні поняття § СТАНДАРТИЗАЦІЯ – одна § СТАНДАРТ ОСВІТИ – Add your company slogan Основні поняття § СТАНДАРТИЗАЦІЯ – одна § СТАНДАРТ ОСВІТИ – це із сучасних тенденцій розвитку змісту освіти, спричинена необхідністю створення в країні єдиного освітнього простору, визначення змісту освіти, що надає учневі необхідний і доступний йому мінімум засобів індивідуального розвитку як базову основу для самостійного опанування культурноісторичних цінностей, цілісного пізнання світу. система основних показників, що є складовими державної норми освіченості. Освітній стандарт відображає суспільний ідеал, враховує можливості реальної особистості і системи освіти щодо досягнення цього ідеалу LOGO

Add your company slogan Нормативно-правове забезпечення Державного стандарту Початкова загальна освіта 1 ПОСТАНОВА від Add your company slogan Нормативно-правове забезпечення Державного стандарту Початкова загальна освіта 1 ПОСТАНОВА від 20 квітня 2011 р. № 462 Київ 2 Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти Відповідно до статті 31 Закону України “Про загальну середню освіту” Кабінет Міністрів України постановляє: 1. Затвердити Державний стандарт початкової загальної освіти, що додається. Установити, що Державний стандарт впроваджується з 1 вересня 2012 року. Базова і повна загальна середня освіта ПОСТАНОВА від 23 листопада 2011 р. № 1392 Київ Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти Відповідно до статті 31 Закону України “Про загальну середню освіту” Кабінет Міністрів України постановляє: 1. Затвердити Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, що додається. Установити, що зазначений Державний стандарт впроваджується в частині базової загальної середньої освіти з 1 вересня 2013 р. , а в частині повної загальної середньої освіти — з 1 вересня 2018 року. LOGO

Add your company slogan Через які шкільні предмети реалізується кожна освітня галузь? Мови і Add your company slogan Через які шкільні предмети реалізується кожна освітня галузь? Мови і літератури • Українська мова, українська література, світова література • Іноземні мови, російська мова Суспільсвознавство • Я у світі, історія України, всесвітня історія, правознавство Мистецтво • Музичне мистецтво, образотворче мистецтво • Художня культура http: //ppt. prtxt. ru LOGO

Через які шкільні предмети реалізуєтьсяslogan Add your company кожн освітня галузь? Математика • Алгебра, Через які шкільні предмети реалізуєтьсяslogan Add your company кожн освітня галузь? Математика • Алгебра, • Геометрія Здоров’я і фізична культура • Основи здоров’я • Фізична культура http: //ppt. prtxt. ru LOGO

Add your company slogan Через які шкільні предмети реалізується кожна освітня галузь? Природознавство Технології Add your company slogan Через які шкільні предмети реалізується кожна освітня галузь? Природознавство Технології Природознавство Трудове навчання Біологія, географія Сходинки до інформатики Фізика, хімія Інформатика http: //ppt. prtxt. ru LOGO

Add your company slogan Етапи впровадження Державних стандартів освіти та шляхи їх реалізації: І. Add your company slogan Етапи впровадження Державних стандартів освіти та шляхи їх реалізації: І. Підготовчо-діагностичний ІІ. Створення ресурсно-інформаційного забезпечення ІІІ. Просвітницько-консультаційний V. Контрольно-аналітичний LOGO

Add your company slogan узагальнення результатів діагностування; підбір літератури з питань реформування освіт анкетування, Add your company slogan узагальнення результатів діагностування; підбір літератури з питань реформування освіт анкетування, опитування, складання діаграм, таблиць, баз даних, опрацювання науковометодичної та навчальної літератури Результат : персоніфікований облік педагогіних кадрів та діагностика їх освітніх та професійних потреб; Форми і методи: Зміст заходів : І. Підготовчо-діагностичний етап база даних освітньокваліфікаційног о забезпечення району. база даних готовності педагогічних кадрів до інноваційної діяльності в умовах впровадження нового Державного стандарту освіти http: //ppt. prtxt. ru LOGO

Add your company slogan ІІ. Створення ресурсно-інформаційного забезпечення § Зміст заходів: вдосконалення інформаційної районної Add your company slogan ІІ. Створення ресурсно-інформаційного забезпечення § Зміст заходів: вдосконалення інформаційної районної мережі; складання плану роботи спільної діяльності всіх суб’єктів соціальнопедагогічної підтримки в контексті впровадження Державного стандарту освіти; організація самоосвітньої діяльності педагогів § Форми і методи: створення сторінки “Державний стандарт” на сайті відділу освіти Світловодської РДА для педагогічних працівників та батьківської громадськості; організація консультативно-роз’яснювальної роботи серед керівників навчальних закладів, педагогів та батьків; моделювання системи методичної роботи; планування процесу самоосвіти; організація науково-дослідницької роботи над реалізацією індивідуальної науково-методичної проблеми § Результат: дистанційна освіта для педагогів, учнів, громадськості; методичні інформаційні листи; методичні рекомендації, поради; тематичні списки літератури з питань реформування освіти; консультаційний пункт щодо впровадження нових Державних стандартів; плани робіт ППД; творчих груп; графіки курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників http: //ppt. prtxt. ru LOGO

Add your company slogan методичного супроводу формування психологічної готовності педагогічних кадрів до новацій науково-практичні Add your company slogan методичного супроводу формування психологічної готовності педагогічних кадрів до новацій науково-практичні конференції; психолого-педагогічні читання; інструктивно-методичні наради і семінари; участь у навчаннях, інтернетсемінарах; тренінгах при КОІППО; семінари-практикуми практичних психологів; проведення корекційної роботи; організація консультпунктів; розробка методичних рекомендацій публікації з досвіду роботи; Результат: організація науково- Форми і методи: Зміст заходів: ІІІ. Просвітницько-консультативний етап методичні рекомендації щодо викладання окремих предметів в умовах впровадження нових Державних стандартів; опис досвіду роботи педагогів-новаторів http: //ppt. prtxt. ru LOGO

Add your company slogan IV. Підтримка практичного впровадження Зміст заходів: Форми і методи: Результат: Add your company slogan IV. Підтримка практичного впровадження Зміст заходів: Форми і методи: Результат: • практичне впровадження моделі науковометодичного супроводу підвищення кваліфікації вчителя • діяльність творчих груп, педагогічних майстерень; шкіл перспективного педагогічного досвіду; робота динамічних творчих груп; проведення семінарів, круглих столів, дискусій, он-лайн конференцій, форумів; розробка портфоліо досвіду; розробка рейтингової оцінки діяльності педагогів • комплекти електронних уроків, посібників; пакети тестових матеріалів у електронному вигляді; комплект дидактичного матеріалу з предмета: самоосвітні, практичні, контрольні роботи; пакети олімпіадного матеріалу та конкурсних завдань для підготовки учнів; створення персонального сайту педагога; електронна бібліотека літератури з предмета http: //ppt. prtxt. ru LOGO

Add your company slogan Практичне впровадження постійно діючі семінари: § § § для директорів Add your company slogan Практичне впровадження постійно діючі семінари: § § § для директорів шкіл з проблеми «Формування управлінських компетентностей в організації навчально-виховного процесу. Роль директора школи в інформаційно-аналітичному забезпеченні навчально-виховного процесу в контексті нових Державних стандартів освіти» (керівник - Сачевська Лариса Романівна, начальник відділу освіти); для заступників директорів шкіл з навчально-виховної роботи з проблеми «Організаційно-педагогічна діяльність щодо впровадження наукових ідей та педагогічних теорій у практику роботи навчального закладу» (керівник - Дьякова Олена Станіславівна, завідувач РМК); для заступників директорів шкіл з виховної роботи та педагогів-організаторів з проблеми «Створення виховного простору, як ресурсу розвитку особистості в контексті реалізації основних орієнтирів виховання» (керівник – Маховська Ірина Геннадіївна, методист РМК); для відповідальних за проведення ЗНО та моніторингових досліджень з проблеми «Моніторинг якості освіти та контроль за реалізацією освітніх завдань» (керівник – Бочарова Надія Петрівна, методист РМК); для шкільних бібліотекарів з проблеми "Інноваційні технології в роботі шкільного бібліотекаря" (керівник – Рябчун Ніна Іванівна, методист РМК); для завідуючих дошкільними навчальними закладами з проблеми «Наступність в роботі дошкільного навчального закладу та школи» (керівник - Воловик Валентина Іванівна, методист РМК). http: //ppt. prtxt. ru LOGO

Add your company slogan Практичне впровадження Школи перспективного педагогічного досвіду § § § - Add your company slogan Практичне впровадження Школи перспективного педагогічного досвіду § § § - з проблеми «Розвиток критичного мислення на уроках історії та правознавства» (керівник Дикий Іван Федорович, вчитель історії та правознавства В. Андрусівської ЗШ І-ІІІ ст. ); - з проблеми «Мотиваційний та диференційований підхід на уроках фізичної культури» (керівник Литвиненко Іван Мусійович, вчитель фізичної культури Подорожненської ЗШ І-ІІІ ст. ); - з проблеми «Робота вчителя над формуванням образного мислення» (керівник Дементій Марина Віталіївна, вчитель початкових класів Глинської ЗШ І-ІІІ ст); - з проблеми «Уроки української мови: традиції й інновації» (керівник Шулешко Ганна Павлівна, вчитель української мови та літератури Григорівської ЗШ І-ІІІ ст. ); -з проблеми «Методика викладання англійської мови у початкових класах» (керівник Вищепан Тетяна Іванівна, вчитель англійської мови В. Андрусівської ЗШ І-ІІІ ст. ). http: //ppt. prtxt. ru LOGO

Add your company slogan Практичне впровадження v Майстер-клас з проблеми «Удосконалення уроків природничого циклу Add your company slogan Практичне впровадження v Майстер-клас з проблеми «Удосконалення уроків природничого циклу на основі впровадження особистісно-орієнтованого навчання» (керівник - Хоменко Наталія Григорівна, вчитель хімії, біології, природознавства вищої категорії, вчитель-методист Федірківського НВК) v школа молодого вчителя з проблеми «Створення моделі ефективного вчителя» (керівник - Рябчун Н. І. , методист РМК). http: //ppt. prtxt. ru LOGO

Add your company slogan Практичне впровадження Районні творчі групи § § § § § Add your company slogan Практичне впровадження Районні творчі групи § § § § § -вчителів іноземної мови з проблеми «Формування комунікативної компетенції та наповнення європейським змістом підходу до вивчення англійської мови» (керівник - Любезна І. В. , вчитель вищої категорії, Глинська ЗШ І-ІІІ ст. ); - вчителів початкових класів з проблеми «Використання інноваційних та інтерактивних методів навчання на уроках в початкових класах» (керівник –Нігревська Т. І. вчитель першої категорії, Великоандрусівська ЗШ І -ІІІ ст. ); - вчителів географії з проблеми « Вивчення унікальних пам’яток природи Світловодщини» (керівник – Немазаний С. О, вчитель географії Глинської ЗШ І-ІІІ ст. ); - вчителів біологіїз проблеми «Вивчення першоцвітів Світловодщини» (керівник – Когдась А. С. , вчитель біології та хімії Подорожненської ЗШ І-ІІІ ст. ); - вчителів інформатики з проблеми «Методологічні аспекти використання проектної діяльності учнів на уроках інформатики» (керівник - Цурупа О. В. , вчительвищої категорії, Григорівська ЗШ І-ІІІ ст. ); - вчителів української мови та літератури з проблеми «Використання методу проектів на уроках мови та літератури» (керівник - Жуікова Н. О. , вчитель вищої категорії, Микільська ЗШ І-ІІІ ст. ); - вчителів трудового навчання з проблеми «Застосування методу проектів у творчій діяльності учнів» (керівник - Шерстюк В. В. , вчитель І категорії, Подорожненська ЗШ І-ІІІ ст. ); - вчителівз історії та правознавства з проблеми «Активізація пізнавальної діяльності на уроках історії» (керівник – Мірошник Н. П. , вчитель вищої категорії, «Старший вчитель» Глинська ЗШІ-ІІІ ); - вчителів художньої культури з проблеми «Розвиток художніх здібностей школярів у процесі викладання предмета «Художня культура» (керівник - Падалиця Т. Д. , вчитель І категорії, Григорівська ЗШ І-ІІІ ст. ). http: //ppt. prtxt. ru LOGO

Add your company slogan Практичне впровадження щомісячні консультації з предметів: § § § - Add your company slogan Практичне впровадження щомісячні консультації з предметів: § § § - з математики – кожну другу середу місяця у Микільській ЗШ І-ІІІ ст. (консультант - вчитель вищої категорії, вчитель методист Томєв В. Б. ); - з укр. мови та літератури – першу середу кожного місяця у Микільській ЗШ І-ІІІ ст. (консультант - вчитель вищої категорії, старший вчитель Олійник Т. П. ); - з російської мови та світової літератури – кожну третю п`ятницю у Глинській ЗШ І-ІІІ ст. (консультант - вчитель вищої категорії, старший вчитель Мірошник А. В. ). http: //ppt. prtxt. ru LOGO

Add your company slogan V. Контрольно-аналітичний етап Зміст заходів: Ø аналіз і оцінка діяльності Add your company slogan V. Контрольно-аналітичний етап Зміст заходів: Ø аналіз і оцінка діяльності педагогічних працівників, рівня освіченості учасників Ø навчально-виховного процесу; Ø Ø моніторинг Ø впровадження нової Ø моделі науковометодичного супроводу Ø підвищення кваліфікації Ø вчителів в умовах Ø впровадження Державних стандартів Форми і методи: Результат: Ø презентації досвіду роботи педагогів; Ø звіти про результати самоаналіз діяльності моніторингових педагогів; досліджень; методичні семінари, Ø банк моніторингу якості круглі столи, освіти; науково-методичні Ø визначення рейтингу та конференції, матеріальної винагороди виставки-презентації, педагогічним школи майстерності, працівникам за формування портфоліо результатами освітньої діяльності LOGO

Add your company slogan Формування готовності вчителя до роботи в умовах запровадження нового Державного Add your company slogan Формування готовності вчителя до роботи в умовах запровадження нового Державного стандарту § § § Координація діяльності суб’єктів освітнього процесу. Удосконалення управлінської функції Створення умов для прояву творчості, самостійності, відповідальності учня в освітньому процесі та формування у нього мотивації безперервної освіти Конструювання нових педагогічних ситуацій, спрямованих на створення учнями власних освітніх продуктів Проектування спільно з учнем індивідуального освітнього маршруту Реалізація ДС потребує змін у діяльності вчителя, виконання нових функцій у процесі професійно-педагогічної роботи в сучасній школі: LOGO

Add your company slogan Впровадження нових Державних стандартів освіти у роботу загальноосвітніх шкіл Світловодщини Add your company slogan Впровадження нових Державних стандартів освіти у роботу загальноосвітніх шкіл Світловодщини Вчителі-учасники методичних заходів з питань впровадження нових Державних стандартів освіти LOGO

но авчаль вн асникі уч ні всіх год ю ть сьо есу. ої з но авчаль вн асникі уч ні всіх год ю ть сьо есу. ої з мето мі пок іти не овного проц м контроле ивності осв ни кт кості -вих постій вищення ефе ти ема я ся Пробл ві ечуєть ів та під еми ос безп за ік ст освіти нення недол кладників си ь ення ї і Якіст ного усу всіх с овадж азово с ня своєча нкціонуван го впр кової, б о фу спішн у и – очат а т порук тандарту п ї осві За с едньо ога. о ї сер едаг авног о Держ гальн лізм п ної за пов сіона е проф LOGO