Скачать презентацию National Bureau for Drug Prevention CARDS PROJEKT TC Скачать презентацию National Bureau for Drug Prevention CARDS PROJEKT TC

a722ae9cb141dd8b7689da822eb77234.ppt

  • Количество слайдов: 17

National Bureau for Drug Prevention CARDS PROJEKT TC – TRENING „Povijest i razvoj terapijskih National Bureau for Drug Prevention CARDS PROJEKT TC – TRENING „Povijest i razvoj terapijskih zajednica” Piotr Jabłoński Direktor Nacionalnog Ureda za prevenciju zlouporabe droga Zagreb, 10. -11. prosinac 2007.

n “Terapijska zajednica” – strukturirana metoda i okruženje za promjenjivo ljudsko ponašanje u kontekstu n “Terapijska zajednica” – strukturirana metoda i okruženje za promjenjivo ljudsko ponašanje u kontekstu života u zajednici i odgovornosti (Richard Hayton, 1998) Piotr Jabłoński, Nacionalni Ured za prevenciju zlouporabe droga 2

n n n Dr. Elton Mayo i Dr. Joe Pratt: doktori u bolnici za n n n Dr. Elton Mayo i Dr. Joe Pratt: doktori u bolnici za liječenje tuberkuloze (TB) Bill Wilson i Dr. Bob Smith: osnivači Alcoholics Anonymous Dr. Maxwell Jones: osnivač prve terapijske zajednice u Engleskoj Charles Dederich: osnivač Synanona Monsignor William O’Brien, Dr. Dan Casriel i David Dietch: osnivači Daytop Village Dr. Mitchell Rosenthal: osnivač Phoenix House Piotr Jabłoński, Nacionalni Ured za prevenciju zlouporabe droga 3

Dr. Elton Mayo i Dr. Joe Pratt, dva doktora koja su tokom ranih 1900 Dr. Elton Mayo i Dr. Joe Pratt, dva doktora koja su tokom ranih 1900 -tih održavala sastanke malih grupa za pacijente s tuberkulozom, uporabom pristupa u kojem: n n n Pacijenti diskutiraju o svojem stanju te o tome što bi mogli učiniti kako bi se ono poboljšalo. Pacijenti s boljim zdravstvenim stanjem služe kao uzor kako bi ohrabrili ostale pacijente u vjerovanju da se i njihovo stanje može poboljšati. Pacijenti koji služe kao uzori potkrepljuju time svoj oporavak. Pacijenti se oporavljaju brže nego putem tradicionalnih pristupa. Koncept pacijenta koji pomaže drugom pacijentu, a time potkrepljuje svoj oporavak je poznat pod nazivom “međusobna samo-pomoć”. Piotr Jabłoński, Nacionalni Ured za prevenciju zlouporabe droga 4

Alcoholic Anonymous/Anonimni alkoholičari n n AA je osnovan od strane dvojice bivših alkoholičara: Billa Alcoholic Anonymous/Anonimni alkoholičari n n AA je osnovan od strane dvojice bivših alkoholičara: Billa Wilsona, burzovnog brokera iz New Yorka i Boba Smitha, doktora. Oni su počeli vjerovati da ljudi koji boluju od alkoholizma mogu jedni drugima pomoći da ostanu trijezni. AA sastanci koriste format male grupe. Kritična komponenta AA programa je sponzoriranje, pri čemu jedan AA član koji je dio programa već neko vrijeme, radi s jednim ili više novih članova kako bi ih usmjeravao unutar programa, ponudio povratnu informaciju i služio kao uzor za izlječenje. Danas je AA vrlo dobro utemeljen međunarodni grupni program podrške koji se temelji na 12 Koraka i 12 Tradicija koje pomažu pojedincima tokom njihovog liječenja. Piotr Jabłoński, Nacionalni Ured za prevenciju zlouporabe droga 5

n Maxwell Jones i prva “Terapijska zajednica” n Engleska sredinom 1940 tih n Maxwell n Maxwell Jones i prva “Terapijska zajednica” n Engleska sredinom 1940 tih n Maxwell Jones, Britanski doktor, postaje razočaran i počinje se osjećati bespomoćno u pogledu neuspjeha tradicionalnog psihijatrijskog liječenja. n Osniva zajednicu kako bi pružio strukturu i sadržaj za terapijske promjene u životima pojedinaca s dugotrajnim mentalnim poremećajima. Piotr Jabłoński, Nacionalni Ured za prevenciju zlouporabe droga 6

n Model doktora Jonesa postaje prototipom za psihijatrijske terapijske zajednice te se širi cijelom n Model doktora Jonesa postaje prototipom za psihijatrijske terapijske zajednice te se širi cijelom Engleskom. n Termin “terapijska zajednica” se počela upotrebljavati kako bi se opisalo ovaj društveni model liječenja. Piotr Jabłoński, Nacionalni Ured za prevenciju zlouporabe droga 7

Opća svojstva, kako za prve tako i za današnje, terapijske zajednice su: n n Opća svojstva, kako za prve tako i za današnje, terapijske zajednice su: n n Koriste se holističkim pristupom koji seže dalje od jedno-razinskog pristupa tradicionalne psihijatrije ili samog davanja lijekova. Zajednica koja se stvara utiče na ozdravljenje pojedinca. Klijenti aktivno sudjeluju u zajednici i uključuju se u rad koji im dozvoljava da se vrate u društvo. Komunikacija i odnosi između svih članova zajednice pridonose procesu ozdravljenja. Piotr Jabłoński, Nacionalni Ured za prevenciju zlouporabe droga 8

Synanon je 1958. godine u Kaliforniji osnovao Charles (Chuck) Dederich, liječeni alkoholičar. n Dederich Synanon je 1958. godine u Kaliforniji osnovao Charles (Chuck) Dederich, liječeni alkoholičar. n Dederich je stvorio Synanon kako bi pružio alternativu klubu AA, za koji je smatrao da je vrlo ograničen, posebno za ljude koji su koristili nedopuštene droge. n Piotr Jabłoński, Nacionalni Ured za prevenciju zlouporabe droga 9

n Synanon je bila prva ovakva inovativna organizacija koja je spajala velik broj ljudi n Synanon je bila prva ovakva inovativna organizacija koja je spajala velik broj ljudi koji su zajedno živjeli i radili u potrazi za vlastitom promjenom u vrijeme kada su “ovisnici” smatrani “neizlječivima”. Piotr Jabłoński, Nacionalni Ured za prevenciju zlouporabe droga 10

Temeljni principi Synanona koji se i danas primjenjuju na Terapijske zajednice n n n Temeljni principi Synanona koji se i danas primjenjuju na Terapijske zajednice n n n Samo-pomoć i međusobna samo-pomoć Vjerovanje da liječenje treba izazvati “nesklad”, misleći na neslogu ili sukob slike o samome sebi, kako se pojedinac više ne bi osjećao ugodno s onim što je postao Vjerovanje u moć terapijskog miljea ili “sveukupne okoline” opremljene za oporavak Jedinstven proces susreta u grupi (originalno nazvan “igra”) koji se temelji na pretpostavci da se ljudi, kada su izazvani, preispituju i uče nove načine ponašanja Okruženje zajednice u kojoj je samo-pomoć agens za promjenu Holistički pogled na oporavak. Piotr Jabłoński, Nacionalni Ured za prevenciju zlouporabe droga 11

Krajem 1960 -tih godina došlo je do značajnih promjena u Synanon modelu: n n Krajem 1960 -tih godina došlo je do značajnih promjena u Synanon modelu: n n n Synanon se udaljio od svog izvornog cilja resocijalizacije i vraćanja korisnika u vanjski svijet i postao je stalna zajednica. Tretman za liječenje poremećaja prouzrokovanih uporabom droge je postao sekundaran u odnosu na regrutiranje ljudi koji nisu bili ovisnici da se pridruže zajednici i prihvate taj životni stil. Do 1978. godine, Synanon se transformirao u zajednicu alternativnog načina života. Piotr Jabłoński, Nacionalni Ured za prevenciju zlouporabe droga 12

Daytop Village i Phoenix House n n n Daytop Village i Phoenix House su Daytop Village i Phoenix House n n n Daytop Village i Phoenix House su dvije vrlo poznate terapijske zajednice koje postoje od 1960 -tih i služe kao modeli programa za današnje terapijske zajednice. Daytop Village, ili Daytop, je osnovan u New Yorku 1963. g. , a osnovali su ga Monsignor William O’Brien, Dr. Dan Casriel i David Deitch. Phoenix House je osnovan 1967. g. i trenutačno je najveća američka neprofitna organizacija posvećena prevenciji i liječenju poremećaja prouzrokovanih korištenjem raznih supstanci. Piotr Jabłoński, Nacionalni Ured za prevenciju zlouporabe droga 13

Današnje terapijske zajednice n Terapijske zajednice su se razvile u maticu ljudskih usluga, pri Današnje terapijske zajednice n Terapijske zajednice su se razvile u maticu ljudskih usluga, pri čemu zadržavaju osnovne komponente modela. n Stručnjaci različitih profesionalnih usmjerenja: zaposlenici današnjih terapijskih zajednica uključuju stručnjake različitih profesionalnih usmjerenja – dio ih je izliječeno direktno u terapijskim zajednicama, a drugi dio su tradicionalno obrazovani profesionalci. n Evaluacijsko istraživanje: rastući temelj programa evaluacijskog istraživanja uključuje studije rezultata Piotr Jabłoński, Nacionalni Ured za prevenciju zlouporabe droga 14

n Standardi: postoji preokret prema programu i standardima kompetencije zaposlenih, zahtjevima za vjerodostojnim dokumentima n Standardi: postoji preokret prema programu i standardima kompetencije zaposlenih, zahtjevima za vjerodostojnim dokumentima i unificiranom obrazovanju. n Stručna društva: osnovana su stručna društva terapijskih zajednica kao npr. Terapijske zajednice Amerike (TCA) i Svjetska federacija terapijskih zajednica (WFTC). Prilagodba: pristup terapijske zajednice je prilagođen posebnim okruženjima, posebnoj populaciji i potrebama javnog financiranja, pri čemu zadržava opće komponente. n Piotr Jabłoński, Nacionalni Ured za prevenciju zlouporabe droga 15

Tokom godina, terapijske zajednice su se prilagodile promjenama potreba na nekoliko načina; terapijska zajednica Tokom godina, terapijske zajednice su se prilagodile promjenama potreba na nekoliko načina; terapijska zajednica je modificirala svoj program pomoću: n Skraćivanja trajanja boravka u zajednici n Prilagodbom potrebama kao što su ¨ Kaznionice i zatvori ¨ Izvanbolničke klinike ¨ Programi dnevnog liječenja ¨ Programi liječenja opoidima (medicinska pomoć) ¨ Alternativne škole ¨ Prenoćišta za beskućnike u zajednici Piotr Jabłoński, Nacionalni Ured za prevenciju zlouporabe droga 16

Posebne usluge u današnjim terapijskim zajednicama n n n Unapređenje učinkovitosti pristupa terapijske zajednice Posebne usluge u današnjim terapijskim zajednicama n n n Unapređenje učinkovitosti pristupa terapijske zajednice (prije nego modificiranje ili zamjena osnovnih komponenata i prakse TZ-a) Uključene su u okruženje terapijske zajednice samo ako su dosljedne s perspektivom TZ-a i mogu se dobro uklopiti u njen dnevni režim aktivnosti Pružaju se samo kada su korisnici stabilni, kada su razvili osjećaj pripadanja istovrsnoj zajednici i kada razumiju pristup TZ-a. Piotr Jabłoński, Nacionalni Ured za prevenciju zlouporabe droga 17