Скачать презентацию National Academy of Sciences of Ukraine PALLADIN INSTITUTE Скачать презентацию National Academy of Sciences of Ukraine PALLADIN INSTITUTE

565616b0be3d6dad6f2c0d40c6eb42e8.ppt

  • Количество слайдов: 28

National Academy of Sciences of Ukraine PALLADIN INSTITUTE OF BIOCHEMISTRY 9, Leontovicha Street, Kyiv, National Academy of Sciences of Ukraine PALLADIN INSTITUTE OF BIOCHEMISTRY 9, Leontovicha Street, Kyiv, 01601, Ukraine Tel: (38044)2343354, Fax: +(380 -44)2796365 Розробки Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна в галузі вітамінних препаратів і діагностичних тест-систем Колибо Денис Володимирович, д. б. н

National Academy of Sciences of Ukraine PALLADIN INSTITUTE OF BIOCHEMISTRY 9, Leontovicha Street, Kyiv, National Academy of Sciences of Ukraine PALLADIN INSTITUTE OF BIOCHEMISTRY 9, Leontovicha Street, Kyiv, 01601, Ukraine Tel: (38044)2343354, Fax: +(380 -44)2796365 Перспективні напрямки прикладних досліджень Інституту: • Діагностика системи гемостазу (загрози тромбоутворення) • Імунодіагностика дифтерії і туберкулезу • Нове покоління препаратів на основі вітаміну D 3 • Діагностикум хелікобактеріозу • Рекомбинантні антитела для медицини • Нові фармацевтичні агенти на основі каліксаренів

National Academy of Sciences of Ukraine PALLADIN INSTITUTE OF BIOCHEMISTRY 9, Leontovicha Street, Kyiv, National Academy of Sciences of Ukraine PALLADIN INSTITUTE OF BIOCHEMISTRY 9, Leontovicha Street, Kyiv, 01601, Ukraine Tel: (38044)2343354, Fax: +(380 -44)2796365 Діагностика стану системи гемостазу (загрози тромбоутворення) за допомогою імуноферментних тест-систем на основі уникальних моноклональних антитіл, що «розпізнают» разні стадії полімеризації фібрину

Кількість смертей, обумовлених порушеннями системи гемостазу, на 100 000 населення в Україні, Росії та Кількість смертей, обумовлених порушеннями системи гемостазу, на 100 000 населення в Україні, Росії та ЄС. 900 Россія Україна 700 500 Європейский Союз 300 1980 1990 2000 2010 рр.

Тромб з артерії людини Тромб з артерії людини

Fibrin B 134 -190 B 118 -134 D-dimer В Інституті одержані моноклональні антитіла: специфичне Fibrin B 134 -190 B 118 -134 D-dimer В Інституті одержані моноклональні антитіла: специфичне до розчинного фібрину, що розпізнає епітоп в фрагменті В 118 -134 і специфичне до D-димеру фібрину , що розпізнає епітоп в фрагменті В 134 -190 (Lugovskoy EV et al, Thrombosis Research, 2009).

Str-HRP Fn. I-3 C Схеми імуноферментних методів для кількісного визначення розчинного фібрину і D-димеру Str-HRP Fn. I-3 C Схеми імуноферментних методів для кількісного визначення розчинного фібрину і D-димеру в плазмі крові людини. Методи розроблені з використанням мк. Ат Fn. I-3 C, III 3 b и біотинільованих II-4 d

Імуно-діагностичні тест-системи для кількісного визначення розчинного фібрину, фібриногену і D-димера фібрину. Виготовлені експериментальні серії Імуно-діагностичні тест-системи для кількісного визначення розчинного фібрину, фібриногену і D-димера фібрину. Виготовлені експериментальні серії кожної тест-системи, які апробовані в клініці при діабеті, серцевосудинних захворюваннях і при хірургічних втручаннях з приводу тромбозів (Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, АТЗТ НВК "Діапроф-Мед")

Імуноферментна тест-система для одночасного визначення основних параметрів системи гемостазу - розчинної фібрину, D-димера фібрину Імуноферментна тест-система для одночасного визначення основних параметрів системи гемостазу - розчинної фібрину, D-димера фібрину і фібриногену для діагностики небезпеки тромбоутворення Проведена широка апробація тестсистеми в клініках Києва. Показано необхідність одночасного визначення цих параметрів розчинної фібрину, D-димера фібрину і фібриногену - для діагностики захворювань, пов'язаних з активацією системи згортання крові та фібринолізу

National Academy of Sciences of Ukraine PALLADIN INSTITUTE OF BIOCHEMISTRY 9, Leontovicha Street, Kyiv, National Academy of Sciences of Ukraine PALLADIN INSTITUTE OF BIOCHEMISTRY 9, Leontovicha Street, Kyiv, 01601, Ukraine Tel: (38044)2343354, Fax: +(380 -44)2796365 Каліксарени - це макроциклічні сполуки, які можуть бути використані в якості перспективних наноплатформ для створення лікарських препаратів нового покоління (специфічних для гладких м'язів або для гальмування полімеризації фібрину)

Val Arg Pro Gly Модель блокування каліксаренів С-192 полімеризації фібрину і тромбоутворення (взаємодія каліксарену Val Arg Pro Gly Модель блокування каліксаренів С-192 полімеризації фібрину і тромбоутворення (взаємодія каліксарену С 192 з пептидом Gly-Pro-Arg-Val - центром «А» полімеризації фібрину

СПІЛЬНО З ІНСТИТУТУ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ НАН УКРАЇНИ КАЛІКСАРЕНИ - ВИСОКОЕФЕКТИВНІ СЕЛЕКТИВНI ІНГІБІТОРИ Са 2+, СПІЛЬНО З ІНСТИТУТУ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ НАН УКРАЇНИ КАЛІКСАРЕНИ - ВИСОКОЕФЕКТИВНІ СЕЛЕКТИВНI ІНГІБІТОРИ Са 2+, Mg 2+АТР-ази ПЛАЗМАТИЧНОЇ МЕМБРАНИ КЛІТИН МІОМЕТРІЯ (А) І ПРОЦЕСУ ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ ФІБРІНА (Б) А Б I 0, 5=0, 5 мк. М [С-192], мк. М Каліксарен С-192 зв'язується з центром "А" полімеризації фібрину 0 ВИСНОВОК: КАЛІКС[4]АРЕНИ Є ПЕРСПЕКТИВНИМИ "МОЛЕКУЛЯРНИМИ ПЛАТФОРМАМИ" ДЛЯ СТВОРЕННЯ ФАРМАКОЛОГІЧНИХ СПОЛУК НОВОГО ПОКОЛІННЯ, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ВИКОРИСТАНІ У БОРОТЬБІ З ПОРУШЕННЯМИ СКОРОТЛИВОЇ АКТИВНОСТІ ГЛАДЕНЬКИХ М'ЯЗІВ І ЯК АНТИКОАГУЛЯНТИ

National Academy of Sciences of Ukraine PALLADIN INSTITUTE OF BIOCHEMISTRY 9, Leontovicha Street, Kyiv, National Academy of Sciences of Ukraine PALLADIN INSTITUTE OF BIOCHEMISTRY 9, Leontovicha Street, Kyiv, 01601, Ukraine Tel: (38044)2343354, Fax: +(380 -44)2796365 Сучасне покоління імунологічних тестсистем для діагностики дифтерії та туберкульозу

Імунодіагностика дифтерії та оцінка протидифтерійного імунітету Субодиниця A Субодиниця В Дифтерійний токсин Використання рекомбінантних Імунодіагностика дифтерії та оцінка протидифтерійного імунітету Субодиниця A Субодиниця В Дифтерійний токсин Використання рекомбінантних аналогів субодиниць А і В дифтерійного токсину для диференціальної оцінки антитіл до них в "швидкому тесті"

Імунодіагностика дифтерії та оцінка протидифтерійного імунітету Використання рекомбінантного рецептора HB-EGF в тест-системах для виявлення Імунодіагностика дифтерії та оцінка протидифтерійного імунітету Використання рекомбінантного рецептора HB-EGF в тест-системах для виявлення антитоксичних антитіл з протективними властивостями

Імунодіагностика туберкульозу великої рогатої худоби за допомогою «злитих» рекомбінантних антигенів Експресія та очистка гібридного Імунодіагностика туберкульозу великої рогатої худоби за допомогою «злитих» рекомбінантних антигенів Експресія та очистка гібридного рекомбінантного білка r. MPT 63 -MPT 83.

The ELISA test kit for detection M. bovis infection in of cattle The ELISA test kit for detection M. bovis infection in of cattle

Distributionareas of human and bovine TB in Ukraine Distributionareas of human and bovine TB in Ukraine

National Academy of Sciences of Ukraine PALLADIN INSTITUTE OF BIOCHEMISTRY 9, Leontovicha Street, Kyiv, National Academy of Sciences of Ukraine PALLADIN INSTITUTE OF BIOCHEMISTRY 9, Leontovicha Street, Kyiv, 01601, Ukraine Tel: (38044)2343354, Fax: +(380 -44)2796365 Рекомбинантні антитела для медицини

Бібліотека рекомбінантних sc. Fv-антитіл людини (розміром 109 специфичностей) У бібліотеці представлені 12 сімейств VH-генів, Бібліотека рекомбінантних sc. Fv-антитіл людини (розміром 109 специфичностей) У бібліотеці представлені 12 сімейств VH-генів, 11 сімейств Vκ-генів і 19 - Vλгенів імуноглобулінів людини. Розмір одержаної бібліотеки склав ~ 109 клонів. Представленість різних груп генних V-сегментів імуноглобулінів Аналіз гетерогенності бібліотеки Аналіз експресії показує, що ~ 74, 5% клонів синтезують повнорозмірні sc. Fv-антитіла Аналіз 18 довільних клонів підтверджує, що в кожному з них є послідовність sc. Fv

Іммуноліпосоми для спрямованої доставки біологічно активних компонентів в клітини пухлинних тканин sc. Fv контроль Іммуноліпосоми для спрямованої доставки біологічно активних компонентів в клітини пухлинних тканин sc. Fv контроль иммунолипосомы ІЛ Схематична будова sc. Fv-антитіл Зв'язування клітин лінії Vero з sc. Fvв порівнянні зі структурою антитілами до HB-EGF (sc. Fv) і імуноглогубулінів Ig. G імуноліпосомамі на їх основі (ІЛ) Гістограма зв'язування іммуноліпосом з клітинами-мішенями (дані цитофлуориметрії) З імунної бібліотеки sc. Fv-антитіл миші отримані sc. Fv до рецептора HB-EGF. Показано, що іммуноліпосоми, в структуру яких введені sc. Fv-антитіла, специфічно зв'язуються з модельними пухлинними клітинами-мішенями

Рекомбинантные sc. Fv-антитела блокируют связывание дифтерийного токсина с клетками-мишенями и препятствуют развитию заболевания автофлуорисценция Рекомбинантные sc. Fv-антитела блокируют связывание дифтерийного токсина с клетками-мишенями и препятствуют развитию заболевания автофлуорисценция клеток (негативный контроль) клетки, окрашенные флуорицентно меченной рецепторсвязывающей субъединицей дифтерийного токсина, предварительно проинкубированной с sc. Fv Из иммунной библиотеки sc. Fvантител получены токсиннейтрализующ. sc. Fv-антитела к дифтерийному токсину.

National Academy of Sciences of Ukraine PALLADIN INSTITUTE OF BIOCHEMISTRY 9, Leontovicha Street, Kyiv, National Academy of Sciences of Ukraine PALLADIN INSTITUTE OF BIOCHEMISTRY 9, Leontovicha Street, Kyiv, 01601, Ukraine Tel: (38044)2343354, Fax: +(380 -44)2796365 Современное поколение препаратов витамина D 3

Глобальная эпидемия дефицита витамина D “Мы считаем, что дефицит витамина D является одной из Глобальная эпидемия дефицита витамина D “Мы считаем, что дефицит витамина D является одной из самых распространенных медицинских проблем в мире. “ Dr. Michael F. Holick, vitamin D expert (Institute of Medicine of the National Academies, 2011) " Дефицит витамина D – это всемирная эпидемия. Современные расчеты показывают, что более 50% населения планеты находятся в зоне риска.

“В И Д Е И Н” Видеин – комплекс витамина D 3 с белком “В И Д Е И Н” Видеин – комплекс витамина D 3 с белком молока казеином § Видеин является уникальным препаратом в сравнении с другими коммерческими препаратами витамина D 3 на ринке (заключение TACIS). § Содержит исключительно природные компоненты; не содержит консервантов и синтетических стабилизаторов. § Имеет увеличенный срок сохранности: 4 года, против 1 -2 года для других коммерческих препаратов витамина D 3. § Высокая биодоступность и терапевтическая эффективность (видеин поддерживает наиболее высокий уровень 25 ОНD 3 – биомаркера обеспеченности организма витамином D 3). § Высокое качество препарата. Эффективность разных препаратов витамина D 3 § Препарат зарегистрирован в Украине, Российской Федерации, Молдове, Беларуси. Препарат выпускался “Киевским витаминным заводом” (1988 -2008 г. )

“КАЛЬМИВИД” % А Кальмивид – комплекс витаминов D 3, Е, минеральных компонентов и микроэлементов. “КАЛЬМИВИД” % А Кальмивид – комплекс витаминов D 3, Е, минеральных компонентов и микроэлементов. Применяется для профилактики и лечения заболеваний костной системы: • Б ммоль/л • Повышает уровень минеральных компонентов в сыворотке крови (Б); • В Ед/л Нормализует минеральный обмен в костной ткани (А); Снижает активность общей щелочной фосфатазы и ее костной изоформы – маркеров формирования костной ткани, степени прогрессирования болезни и эффективности лечения (В); • Нормализует структурнофункциональное состояние костной ткани.

“МЕБИВИД” Активные компоненты препарата: метиленбисфосфонат, витамин D 3 и кальций, которые являются синергистами в “МЕБИВИД” Активные компоненты препарата: метиленбисфосфонат, витамин D 3 и кальций, которые являются синергистами в регуляции структурнофункционального состояния и метаболизма костной ткани. Для лечения остеопороза в качестве активатора процесса костеобразования используется витамин D 3, а для ингибирования резорбции костной ткани метиленбисфосфонат. Не имеющий аналогов на фармацевтическом рынке комплексный препарат витамина D 3 с бисфосфонатом - комплексный препарат «МЕБИВИД» благодаря синергизму действия его активных компонентов имеет высокую физиологическую активность, положительно влияет на минеральную и органическую Проксимальный эпифизарный хрящ (А) и компактная костная ткань (Б) бедренной составляющие костной ткани, усиливает кости: а – контроль; б - остеопороз; в – остеопороз + «МЕБИВИД» . процесс ремоделирования костной ткани и активирует имунную систему. Влияние препарата «МЕБИВИД» на минеральный состав костной ткани (А) и содержание 25 ОНD 3 при остеопорозе Применение препарата «МЕБИВИД» приводит к увеличению массы и плотности костной ткани, уменьшает признаки остеопороза и риск переломов. Разработана технология, аналитическая нормативная документация на препарат; изучена специфическая активность. Доказано отсутствие токсичности готовой формы препарата.

Дякую за увагу! • Контактна інформація: • Колибо Денис Владимирович, д. б. н. , Дякую за увагу! • Контактна інформація: • Колибо Денис Владимирович, д. б. н. , заступник директора з наукової роботи, 38 -044 -234 -81 -33 • Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, • Київ 01601, Леонтовича, 9 • kolibo@biochem. kiev. ua