Скачать презентацию Насърчаване на двустранните отношения и анализиране на Исланския Скачать презентацию Насърчаване на двустранните отношения и анализиране на Исланския

cd75fc82b1c9d66db2d633d898a7cc46.ppt

  • Количество слайдов: 12

Насърчаване на двустранните отношения и анализиране на Исланския модел за превенция Договор № BG Насърчаване на двустранните отношения и анализиране на Исланския модел за превенция Договор № BG 01 -002/12. 06. 2015 www. eeagrants. org Конференция Анализиране на Исландския модел за превенция на зависимости при деца и младежи и насърчаване на двустранните отношения 02. 2016 г. Гранд Хотел България С подкрепата на Фонд за Двустранни отношения на Национално ниво за България, под ФМ на ЕИП и НФМ 20092014

Конференция “Анализиране на Исландския модел за превенция на зависимости при деца и младежи и Конференция “Анализиране на Исландския модел за превенция на зависимости при деца и младежи и насърчаване на двустранните отношения” Работа на полицията по превенция на детската престъпност СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПНОСТТА (2012 – 2020) Основни направления на Стратегията за превенция на престъпността: Ø Ø Ø Ø Превенция на престъпленията против личността; Превенция на престъпленията против собствеността; Превенция в семейството; Превенция в общността; Превенция сред деца и младежи; Превенция с лица и групи в риск от виктимизиране; Превенция с лица и групи в риск от криминализиране; Превенция на зависимостите.

Конференция “Анализиране на Исландския модел за превенция на зависимости при деца и младежи и Конференция “Анализиране на Исландския модел за превенция на зависимости при деца и младежи и насърчаване на двустранните отношения” Сектор “Детска престъпност” ГДНП 28 ОДМВР РУ ИБППМН ИДПС

Конференция “Анализиране на Исландския модел за превенция на зависимости при деца и младежи и Конференция “Анализиране на Исландския модел за превенция на зависимости при деца и младежи и насърчаване на двустранните отношения” Национална програма „Работа на полицията в училищата” ЦЕЛИ: Генерална превенция по отношение на деца в училищна възраст Изграждане на модели за безопасно поведение Запознаване на учениците съобразно възрастта им с правни понятия Създаване на положително отношение към полицията.

Конференция “Анализиране на Исландския модел за превенция на зависимости при деца и младежи и Конференция “Анализиране на Исландския модел за превенция на зависимости при деца и младежи и насърчаване на двустранните отношения” Програмата е всеобхватен инструмент за генерална превенция на децата в училищна възраст, включваща цялостен набор от разработки, представени в 4 основни секции: Ø“Структура и роля на полицията” Ø“Безопасност” Ø“Законът” Ø“Отговорно поведение в обществото”

Конференция “Анализиране на Исландския модел за превенция на зависимости при деца и младежи и Конференция “Анализиране на Исландския модел за превенция на зависимости при деца и младежи и насърчаване на двустранните отношения” 2001 - 2015 година v От 2001 год. новоназначените инспектори ДПС преминават обучение в Академията на МВР; v През учебната 2014 -2015 година по Програмата са изнесени 8 570 лекции и беседи в 1546 училища в страната; v Адаптирана е и филмова продукция ”Футболни хамелеони”, като са изработени 7 клипа.

Конференция “Анализиране на Исландския модел за превенция на зависимости при деца и младежи и Конференция “Анализиране на Исландския модел за превенция на зависимости при деца и младежи и насърчаване на двустранните отношения” През 2014 година програмата е актуализирана, като в нея са включени нови теми: Ø Престъпления в кибернетичното пространство; Ø Превенция на сексуалното насилие; Ø Хората са различни, нека бъдем толерантни; Ø Безопасно поведение в Интернет

Конференция “Анализиране на Исландския модел за превенция на зависимости при деца и младежи и Конференция “Анализиране на Исландския модел за превенция на зависимости при деца и младежи и насърчаване на двустранните отношения” Защо децата употребяват НВ според техни връстници? От любопитство За удоволствие За откъсване от действителността От желание за принадлежност към групата За да се подтиснат собствени проблеми при общуването За да се отстрани психологически стрес Поради самотност От скука Защото харесват човек или хора, които употребяват дроги Поради стремеж към независимост и изява Поради принуда от други лица Поради лесен достъп до веществото Защото възрастните не харесват това поведение и се скандализират Защото са млади и смятат, че младите хора употребяват дрога Друго

Конференция “Анализиране на Исландския модел за превенция на зависимости при деца и младежи и Конференция “Анализиране на Исландския модел за превенция на зависимости при деца и младежи и насърчаване на двустранните отношения” Взаимодействие и сътрудничество АСП ДАЗД ПРОКУРАТУРА НПО ПОЛИЦИЯ СЪД МОН ОБЩИНА МЗ МКБППМН

Конференция “Анализиране на Исландския модел за превенция на зависимости при деца и младежи и Конференция “Анализиране на Исландския модел за превенция на зависимости при деца и младежи и насърчаване на двустранните отношения” Други инициативи Осигуряване на полицейско присъствие в районите на учебните заведения в пиковите часове; Организиране на полицейски операции в районите на учебни заведения и търговски обекти; План за съвместни действия на МОН и МВР; Уеб сайт “Детска сигурност”, предназначен за деца, родители и професионалисти; Кампания „Кукли срещу насилието“; Кампания „Детско полицейско управление“; Кампания ”Спортът е по-добрия начин децата да пораснат”.

Конференция “Анализиране на Исландския модел за превенция на зависимости при деца и младежи и Конференция “Анализиране на Исландския модел за превенция на зависимости при деца и младежи и насърчаване на двустранните отношения” Пази детето! Ø Образователен спектакъл; Ø Главният герой е полицай; Ø Учи децата на безопасност в градска среда.

Конференция “Анализиране на Исландския модел за превенция на зависимости при деца и младежи и Конференция “Анализиране на Исландския модел за превенция на зависимости при деца и младежи и насърчаване на двустранните отношения” Благодаря за вниманието! Красимира Чобанова Началник сектор „Детска престъпност“, ГДНП Тел: 02 9828625 E-mail: gdkp_dp@mvr. bg