Скачать презентацию Напредък на проектите с бенефициент ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ Скачать презентацию Напредък на проектите с бенефициент ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ

e64e352d9c78f577829de4448fd74785.ppt

  • Количество слайдов: 44

Напредък на проектите с бенефициент ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” ГОДИШEН ФОРУМ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ Напредък на проектите с бенефициент ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” ГОДИШEН ФОРУМ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАПРЕДЪКА В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОП “ТРАНСПОРТ” 2007 -2013

ПРИОРИТЕТНА ОС 1: Развитие на железопътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси ПРИОРИТЕТНА ОС 1: Развитие на железопътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси Кохезионен фонд/ ДБ ПРИОРИТЕТНА ОС 3: Подобряване на интермодалността при превозите на пътници и товари ЕФРР/ ДБ ПРИОРИТЕТНА ОС 5: Техническа помощ ЕФРР/ ДБ

ПРИОРИТЕТНА ОС 1 Електрификация и реконструкция на железопътната линия Пловдив – Свиленград - турска ПРИОРИТЕТНА ОС 1 Електрификация и реконструкция на железопътната линия Пловдив – Свиленград - турска граница Модернизация на жп линия Видин - София Модернизация на жп линията София - Драгоман Модернизация на железопътната линия София - Пловдив (по протежение на Транс-европейската транспортна мрежа) Рехабилитация на железопътната инфраструктура по железопътната линия Пловдив - Бургас ПРИОРИТЕТНА ОС 3 Строителство на интермодален терминал в София ПРИОРИТЕТНА ОС 5 Проектиране и внедряване на географска информационна система (ГИС) за нуждите на ДП “НКЖИ” Изпълнение, наблюдение и контрол на железопътните проекти по „Транспорт” 2007 -2013

Електрификация и реконструкция на железопътната линия Пловдив - Свиленградтурска граница • СИЛИСТРА • КОШАВА Електрификация и реконструкция на железопътната линия Пловдив - Свиленградтурска граница • СИЛИСТРА • КОШАВА • ВИДИН • РУС • ЛОМ Е • ОРЯХОВО • БРУСАРЦИ • КАРДАМ • ЧЕРКВИЦА • БЕЛЕНЕ • ОРЕШЕЦ • ЯСЕ • БОЙЧИНОВЦИ • ВРАЦА • ЛЕВСКИ • ШУМЕН БРЯГ • БЕРКОВИЦА • ДИМИТРОВГРАД ЮЖ • КАЛОТИНА • • • МЕЗДРА • СТАНЯНЦИ • ЦАРЕВА ЛИВАДА • ТРОЯН • ИЛИЯНЦИ • ЯНА • СТОЛНИК • БАНКЯ • КАРЛОВО • СОФИ • ВАКАРЕЛ • ПАНАГЮРИЩЕ • ХИСАР • ЧУКУРОВО • СЛИВЕН • ДЪБОВО ЗАГОРА ДОЛ • КЮСТЕНДИЛ • КАРНОБАТ • СЕПТЕМВРИ • ПАЗАРДЖИК • ДУПНИЦА • ЗИМНИЦА • ТУЛОВО • СТАРА • БОБОВ • ГЮЕШЕВО • ЯМБОЛ • НОВА ЗАГОРА • МИХАЙЛОВО • ЕЛХОВО • ПЛОВДИ В • БЛАГОЕВГРАД • ПЕЩЕРА • АСЕНОВГРАД • ДИМИТРОВГРАД • ДОБРИНИЩЕ ТОДОРОВ • КУЛАТА • СИМЕОНОВГРАД • СВИЛЕНГРАД • ГЕНЕРАЛ • ПЕТРИЧ фериботна • КАЗИЧЕНЕ • ПЕРНИК Я • РАДОМИР • Варна • СТАРО ОРЯХОВО • ЕЛЕНА • ГАБРОВО • ВАРН • СИНДЕЛ • КОМУНАРИ ПАНЕГА БЕЛИ БРЕГ • РАЗДЕЛНА • ПРЕСЛАВ ОРЯХОВИЦА • ЗЛАТНА • КАСПИЧАН • ХАН КРУМ • ГОРНА • ДРАГОМАН ХРАБЪРСКО • НОВИ ПАЗАР А • ПЛЕВЕН • ДОБРИЧ • САМУИЛ • БЯЛ Н • ЧЕРВЕН • ДВЕ МОГИЛИ • СВИЩОВ • ОРЕШ • ПОДКОВА • ПОМОРИЕ • ВЛ. ПАВЛОВ • БУРГА С А

Електрификация и реконструкция на железопътната линия Пловдив - Свиленградтурска граница Технически параметри Преди началото Електрификация и реконструкция на железопътната линия Пловдив - Свиленградтурска граница Технически параметри Преди началото на проекта : • Проектна скорост - 80/100 km/h • Времепътуване - 2 h 40 min • Неелектрифицирана ж. п. линия След края на проекта : • Проектна скорост – 160/200 km/h • Времепътуване - 1 h 30 min • Електрификация - 25 к. V/50 Hz • ERTMS/ETCS ниво 1 и GSM-R

Електрификация и реконструкция на железопътната линия Пловдив - Свиленградтурска граница Електрификация и реконструкция на железопътната линия Пловдив - Свиленградтурска граница

Електрификация и реконструкция на железопътната линия Пловдив - Свиленградтурска граница ТРЕТА ФАЗА – ос Електрификация и реконструкция на железопътната линия Пловдив - Свиленградтурска граница ТРЕТА ФАЗА – ос 1 ОПТ • • Обхваща участъка от гара Свиленград до турска граница (16 км) • Изпълнител - ОХЛ ЖС АД (Чехия) • Срок за изпълнение – 24 месеца; • Цена на договора – 69 999 666 лв. без ДДС; • Тип на договора – проектиране и строителство Сключен договор за изпълнение – 25. 05. 2009 г. ;

Електрификация и реконструкция на железопътната линия Пловдив - Свиленградтурска граница ТЕКУЩО ИЗПЪЛНЕНИЕ • Разрешение Електрификация и реконструкция на железопътната линия Пловдив - Свиленградтурска граница ТЕКУЩО ИЗПЪЛНЕНИЕ • Разрешение за строеж в сила от 19. 05. 2010 г. • Стартиране изпълнение на строителните работи – 01. 07. 2010 г. • Изменение на договора без промяна на стойността (промяна на съоръженията) • Искане от Изпълнителя за увеличаване на договорна цена (принципно прието от Възложителя, в процес на подготовка на документацията)

Разделяне на проекта «Електрификация и реконструкция на жп линия Пловдив - Свиленград-турска граница» между Разделяне на проекта «Електрификация и реконструкция на жп линия Пловдив - Свиленград-турска граница» между ИСПА и ОП «Транспорт» 2007 -2013 ЕТАПИ ОТ ПРОЕКТА, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ИСПА/ КФ ПЪРВА ФАЗА • Участък от гара Крумово – до гара Първомай (37 км) ; • Сключен договор за изпълнение – 25. 03. 2006 г. ; • Изпълнител – ТЕРНА ; • Очаквано завършване на първа фаза – 2011 г. ; ВТОРА ФАЗА • Участък от гара Първомай – до гара Свиленград (97 км) • Сключен договор за изпълнение – 05. 09. 2007 г. • Очаквано завършване на отсечката Първомай – Димитровград (29 км)– юли 2011; • Изпълнител – Асталди ; • Отсечката Димитровград – Свиленград (66 км) става преходен проект по ОПТ СИСТЕМИ ЗА ОСИГУРИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ • • • Обхваща целия участък на проекта гара Крумово – турска граница (150 км) Сключен договор за изпълнение – 05. 09. 2007 г. ; Изпълнител – Талес – Алкател – Лусент Срок за изпълнение – 37 месеца; Тип на договора – проектиране и строителство.

Разделяне на проекта «Електрификация и реконструкция на жп линия Пловдив - Свиленград-турска граница» между Разделяне на проекта «Електрификация и реконструкция на жп линия Пловдив - Свиленград-турска граница» между ИСПА и ОП «Транспорт» 2007 -2013 РАЗДЕЛЯНЕ НА ОБХВАТА НА ПРОЕКТА МЕЖДУ ИСПА И ОП ”ТРАНСПОРТ” ОБХВАТ ПО ИСПА • Промяната в обхвата е определена на базата на обхвата на физическото изпълнение на строителните работи, предвидени да бъдат завършени до крайния период за плащане (края на 2010 г. ) и удостоверяването, че проектът е функциониращ (края на 2011 г). • • • Фаза 1 – всички работи; Фаза 2 – Всички работи до Димитровград; Фаза Системи – Всички работи до Димитровград ОБХВАТ ПО ОП “ТРАНСПОРТ” • • Всички работи от гара Димитровград и всички строителни работи до гара Свиленград, вкл. и гара Свиленград; Допълнителни работи, необходими за успешното изпълнение на проекта и не включени в подписаните договори, финансирани със средства от ИСПА

Разделяне на проекта «Електрификация и реконструкция на жп линия Пловдив - Свиленград-турска граница» между Разделяне на проекта «Електрификация и реконструкция на жп линия Пловдив - Свиленград-турска граница» между ИСПА и ОП «Транспорт» 2007 -2013 ПОДГОТВЕНИ И ПРЕДАДЕНИ В ЕК • Предложение за изменение на Финансовия Меморандум по проекта (в размер на 159. 2 млн. евро); • Форма за кандидатстване за финансиране на проекта по ОП “ТРАНСПОРТ” (в размер на 207. 3 млн. лв. ) В ПРОЦЕС НА ПОДГОТОВКА • Тръжна документация за проекта с оглед обявяване на тръжната процедура до края на 2010 г.

Модернизация на жп линия Видин – София • СИЛИСТРА • КОШАВА • ВИДИН • Модернизация на жп линия Видин – София • СИЛИСТРА • КОШАВА • ВИДИН • РУС • ЛОМ Е • ОРЯХОВО • БРУСАРЦИ • КАРДАМ • ЧЕРКВИЦА • БЕЛЕНЕ • ОРЕШЕЦ • ЯСЕ • БОЙЧИНОВЦИ • ВРАЦА • ЛЕВСКИ • ШУМЕН БРЯГ • БЕРКОВИЦА • ДИМИТРОВГРАД ЮЖ • СТАНЯНЦИ • КАЛОТИНА • • • МЕЗДРА ОРЯХОВИЦА • ЗЛАТНА • ТРОЯН • КАРЛОВО • СОФИ • СЛИВЕН • КАРНОБАТ • КАЗИЧЕНЕ • ВАКАРЕЛ • ПАНАГЮРИЩЕ • ПЕРНИК Я • ХИСАР • ЧУКУРОВО • ДЪБОВО ЗАГОРА ДОЛ • СЕПТЕМВРИ • ПАЗАРДЖИК • ДУПНИЦА • ЗИМНИЦА • ТУЛОВО • СТАРА • БОБОВ • КЮСТЕНДИЛ • СТАРО ОРЯХОВО • ЕЛЕНА • ГАБРОВО • НОВА • ЯМБОЛ ЗАГОРА • МИХАЙЛОВО • ЕЛХОВО • ПЛОВДИ • БЛАГОЕВГРАД • ПЕЩЕРА В • АСЕНОВГРАД • ДИМИТРОВГРАД • ГЕНЕРАЛ ТОДОРОВ • КУЛАТА • СИМЕОНОВГРАД • СВИЛЕНГРАД • ДОБРИНИЩЕ • ПЕТРИЧ • ВАРН • Варна фериботна • КОМУНАРИ ЛИВАДА • БАНКЯ • ГЮЕШЕВО • СИНДЕЛ • ЦАРЕВА • ИЛИЯНЦИ • ЯНА • СТОЛНИК • РАДОМИР • РАЗДЕЛНА • ПРЕСЛАВ ПАНЕГА БЕЛИ БРЕГ • КАСПИЧАН • ХАН КРУМ • ГОРНА • ДРАГОМАН ХРАБЪРСКО • НОВИ ПАЗАР А • ПЛЕВЕН • ДОБРИЧ • САМУИЛ • БЯЛ Н • ЧЕРВЕН • ДВЕ МОГИЛИ • СВИЩОВ • ОРЕШ • ПОДКОВА • ПОМОРИЕ • ВЛ. ПАВЛОВ • БУРГА С А

Модернизация на жп линия Видин – София Технически параметри • Преди началото на проекта Модернизация на жп линия Видин – София Технически параметри • Преди началото на проекта : • Проектна скорост - 70/80 km/h • Времепътуване - 5 h 10 min • Електрификация - 25 к. V/50 Hz • След края на проекта: • Проектна скорост - 160 km/h • Времепътуване - 3 h 00 min • Електрификация - 25 к. V/50 Hz • ERTMS/ETCS ниво 1 и GSM-R • Индикативна стойност на проекта 2 679 882 848 Евро; • Строителство на 252 км трасе, 80 км от които през труден планински участък

Модернизация на жп линия Видин – София Техническа помощ (2007– 2009) - ИСПА (85%) Модернизация на жп линия Видин – София Техническа помощ (2007– 2009) - ИСПА (85%) / ДБ (15%); Изпълнител - Консорциум Iberica de Estudios e Ingenieria (IBERINSA) - 3 350 000 евро; 24 месеца – изготвени: • идеен проект, ревизирани прогнози за трафика и анализ разходиползи по разработения идеен проект; • стратегия за изпълнение на програмата за модернизация и формуляр за кандидатстване за извършване на техническо проектиране. РЕЗУЛТАТИ ОТ АНАЛИЗА РАЗХОДИ ПОЛЗИ • Инвестиционна стойност по АРП - 2 680 Млн Евро; • Финансов недостиг - 74, 20 %; • Икономическа вътрешна норма на възвращаемост - 7, 15 %; • Икономическа нетна настояща стойност - 290 Млн Евро;

Модернизация на жп линия Видин – София ДЕЙНОСТИ ПО ПОДГОТОВКА НА СТРОИТЕЛНАТА ФАЗА • Модернизация на жп линия Видин – София ДЕЙНОСТИ ПО ПОДГОТОВКА НА СТРОИТЕЛНАТА ФАЗА • ДОВОС – договор за „Изготвяне на Доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Модернизация на железопътна линия Видин-София” - изпълнител „ПОВВИК” АД (подписан 16. 03. 2010 г). • Окончателен доклад по ОВОС и ОС – предаден 28. 10. 2010 г. • Решение на МОСВ за приемане на окончателен доклад по ОВОС и ОС ПРЕДСТОИ • • • Избор на Консултант за ревизия ИП след ОВОС и подготовка на ТД за Координатор/Консултант за техническо проектиране приключване на договора – май 2011 г. ; Избор на Координатор/ Консултант за техническо проектиране приключване на договора – май 2015 г. ; Избор на проектанти и подготовка на технически проекти; Провеждане на отчуждителни процедури; Очаквано начало на изпълнение на строителни дейности – 2014 г. ; Индикативна стойност за периода 2014 - 2020 - 2, 68 млрд. Евро

Модернизация на железопътната линия София -Драгоман • СИЛИСТРА • КОШАВА • ВИДИН • РУС Модернизация на железопътната линия София -Драгоман • СИЛИСТРА • КОШАВА • ВИДИН • РУС • ЛОМ Е • ОРЯХОВО • БРУСАРЦИ • КАРДАМ • ЧЕРКВИЦА • БЕЛЕНЕ • ОРЕШЕЦ • ЯСЕ • БОЙЧИНОВЦИ • ВРАЦА • ЛЕВСКИ • ШУМЕН БРЯГ • БЕРКОВИЦА • МЕЗДРА • СТАНЯНЦИ • КАЛОТИНА • • • ДРАГОМАН • НОВИ ПАЗАР А • ПЛЕВЕН ХРАБЪРСКО • РАЗДЕЛНА • СИНДЕЛ • ПРЕСЛАВ ОРЯХОВИЦА • ЗЛАТНА • КАСПИЧАН • ХАН КРУМ • ГОРНА • ЦАРЕВА • ТРОЯН • ИЛИЯНЦИ • ЯНА • СТОЛНИК • БАНКЯ • СТАРО ОРЯХОВО • ЕЛЕНА • ГАБРОВО • КАРЛОВО • ВАРН • Варна фериботна • КОМУНАРИ ПАНЕГА ЛИВАДА БЕЛИ БРЕГ • ДОБРИЧ • САМУИЛ • БЯЛ Н • ЧЕРВЕН • ДВЕ МОГИЛИ • СВИЩОВ • ОРЕШ • СЛИВЕН • КАРНОБАТ • КАЗИЧЕНЕ • ПЕРНИК • СОФИ Я • ВАКАРЕЛ • ПАНАГЮРИЩЕ • ХИСАР • РАДОМИР • ДЪБОВО • СТАРА • БОБОВ ЗАГОРА ДОЛ • КЮСТЕНДИЛ • СЕПТЕМВРИ • ПАЗАРДЖИК • ДУПНИЦА • ГЮЕШЕВО • ЗИМНИЦА • ТУЛОВО • ЯМБОЛ • НОВА ЗАГОРА • МИХАЙЛОВО • ЕЛХОВО • ПЛОВДИ • БЛАГОЕВГРАД • ПЕЩЕРА В • АСЕНОВГРАД • ДИМИТРОВГРАД • СВИЛЕНГРА • ДОБРИНИЩЕ Д • ГЕНЕРАЛ • ПЕТРИЧ ТОДОРОВ • КУЛАТА • СИМЕОНОВГРАД • ПОДКОВА • ПОМОРИЕ • ВЛ. ПАВЛОВ • БУРГА С А

Модернизация на железопътната линия София-Драгоман Технически параметри Преди началото на проекта : • Проектна Модернизация на железопътната линия София-Драгоман Технически параметри Преди началото на проекта : • Проектна скорост - 75/100 km/h • Времепътуване - 45 min • Електрификация - 25 к. V/50 Hz След края на проекта: • Проектна скорост - 160 km/h • Времепътуване - 25 min • Електрификация - 25 к. V/50 Hz • ERTMS/ETCS ниво 1 и GSM-R

Модернизация на железопътната линия София-Драгоман • • Техническа помощ (2008– 20010): ИСПА (85%) / Модернизация на железопътната линия София-Драгоман • • Техническа помощ (2008– 20010): ИСПА (85%) / ДБ (15%); Изпълнител “ПЬОЙРИ ИНФРА” ООД – 1 478 000 лв. с ДДС; • Общата дължина на линията - 43 км • Етап 1 - приет (прогнози за трафика, избор на вариант за модернизация и предварителен анализ разходи-ползи); РЕЗУЛТАТИ ОТ АНАЛИЗА РАЗХОДИ ПОЛЗИ • • Инвестиционна стойност по АРП - 132 Млн Евро; Финансов недостиг - 72, 81 %; Икономическа вътрешна норма на възвращаемост - 8, 30 %; Икономическа нетна настояща стойност - 22 Млн Евро;

Модернизация на железопътната линия София-Драгоман • Етап 2 - приет (идеен проект, стратегия за Модернизация на железопътната линия София-Драгоман • Етап 2 - приет (идеен проект, стратегия за етапност на проекта, ревизирани прогнози за трафика, предварителен анализ разходи-ползи и финансов анализ); ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЙНОСТИ • Изготвяне на доклад по ОВОС и провеждане на обществени обсъждания • Извършване на ОС по ЗУТ • Отчуждителни процедури (в периода 2012 -2013 г. ) • Подготовка на Формуляр за кандидатстване (срок - края на 2012 г. ) • Очаквано начало на строителни дейности - 2014 г. • Индикативна стойност за периода 2014 -2020 - 132, 26 млн. Евро

Модернизация на железопътната линия София -Пловдив • СИЛИСТРА • КОШАВА • ВИДИН • РУСЕ Модернизация на железопътната линия София -Пловдив • СИЛИСТРА • КОШАВА • ВИДИН • РУСЕ • ЛОМ • ОРЯХОВО • БРУСАРЦИ • КАРДАМ • ЧЕРКВИЦА • БЕЛЕНЕ • ОРЕШЕЦ • ЯСЕ • БОЙЧИНОВЦИ • ВРАЦА • ЛЕВСКИ • ШУМЕН БРЯГ • БЕРКОВИЦА • ДИМИТРОВГРАД ЮЖ • СТАНЯНЦИ • КАЛОТИНА • • • МЕЗДРА • ГОРНА ОРЯХОВИЦА • ЗЛАТНА • ПЕРНИК • РАЗДЕЛНА • СИНДЕЛ • ПРЕСЛАВ • КОМУНАРИ • ЦАРЕВА ЛИВАДА • ТРОЯН • ИЛИЯНЦИ • ЯНА • СТОЛНИК БЕЛИ БРЕГ • КАСПИЧАН • ХАН КРУМ ПАНЕГА • ДРАГОМАН ХРАБЪРСКО • НОВИ ПАЗАР А • ПЛЕВЕН • ДОБРИЧ • САМУИЛ • БЯЛ Н • ЧЕРВЕН • ДВЕ МОГИЛИ • СВИЩОВ • ОРЕШ • БАНКЯ • КАРЛОВО • Варна фериботна • СТАРО ОРЯХОВО • ЕЛЕНА • ГАБРОВО • ВАРНА • СЛИВЕН • КАРНОБАТ • КАЗИЧЕНЕ • СОФИ Я • РАДОМИР • ВАКАРЕЛ • ПАНАГЮРИЩЕ • ХИСАР • ЧУКУРОВО • ДЪБОВО • СТАРА • БОБОВ ЗАГОРА ДОЛ • КЮСТЕНДИЛ • СЕПТЕМВРИ • ПАЗАРДЖИК • ДУПНИЦА • ГЮЕШЕВО • ЗИМНИЦА • ТУЛОВО • НОВА • ЯМБОЛ ЗАГОРА • МИХАЙЛОВО • ЕЛХОВО • ПЛОВДИВ • БЛАГОЕВГРАД • ПЕЩЕРА • АСЕНОВГРАД • ДИМИТРОВГРАД • СВИЛЕНГРАД • ДОБРИНИЩЕ • ГЕНЕРАЛ • ПЕТРИЧ ТОДОРОВ • КУЛАТА • СИМЕОНОВГРАД • ПОДКОВА • ПОМОРИЕ • ВЛ. ПАВЛОВ • БУРГАС

Модернизация на железопътната линия София -Пловдив Технически параметри Преди началото на проекта : • Модернизация на железопътната линия София -Пловдив Технически параметри Преди началото на проекта : • Проектна скорост - 70/130 km/h • Времепътуване - 2 h 30 min • Електрификация - 25 к. V/50 Hz След края на проекта: • Проектна скорост - 160 km/h • Времепътуване - 1 h 30 min • Електрификация - 25 к. V/50 Hz • ERTMS/ETCS ниво 1 и GSM-R

Модернизация на железопътната линия София -Пловдив Първи участък Обхваща жп отсечката от гара София Модернизация на железопътната линия София -Пловдив Първи участък Обхваща жп отсечката от гара София до гара Елин Пелин (24 км) Модернизацията ще се извърши без напускане на съществуващата полоса; Идейният проект е приет на ЕТС на ДП НКЖИ; Изграждането ще е със средства от ОПТ/ДБ. Втори участък Обхваща жп отсечката от гара Елин Пелин до гара Септември (79 км) За постигане на проектните параметри на модернизираната железопътна линия е необходимо напускане на съществуващото трасе; Предстои одобрение на изготвения идеен проект, изготвяне на доклад по ОВОС, провеждане на обществени обсъждания, изготвяне на технически проекти и провеждане на отчуждителни процедури. Очаквано начало на строителни дейности 2014 г. Предстоящите дейности ще се финансират със средства от ОПТ/ДБ.

Модернизация на железопътната линия София -Пловдив Трети участък Обхваща жп отсечката от гара Септември Модернизация на железопътната линия София -Пловдив Трети участък Обхваща жп отсечката от гара Септември до гара Пловдив (53 км) Модернизацията ще се извърши без напускане на съществуващата полоса; Идейният проект е приет на ЕТС на ДП НКЖИ; В процес на подготовка е провеждането на процедура за избор на изпълнители за проектиране и строителство на железен път и съоръженията на енергозахранванeто. Предвижда се разделянето на този участък на три отделни лота с цел ускоряване на строителните дейности. Очаквано начало на строителни дейности 2011 г. Техническото проектиране и изграждането се очаква да е със средства от ОПТ/ДБ.

Модернизация на железопътната линия София -Пловдив ТЕКУЩО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА • • Техническа помощ Модернизация на железопътната линия София -Пловдив ТЕКУЩО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА • • Техническа помощ (2008– 2009): ИСПА (85%) / ДБ (15%); Изпълнител “ПЬОЙРИ ИНФРА” ООД – 2 498 000 лв. с ДДС; Приет Етап 1 от договора (прогнози за трафика, избор на вариант за модернизация и предварителен анализ разходи-ползи); В процес на изпълнение е Етап 2 (идеен проект, ревизирани прогнози за трафика и предварителен анализ разходи-ползи) – приети са на ТЕС части от идейния проект за участъците София. Елин Пелин и Септември-Пловдив ; ОВОС – Решения 12 и 13 на МОСВ липсата на необходимост от ОВОС за участъци София-Елин Пелин и Септември-Пловдив, а за участък Елин Пелин-Септември е необходимо изготвянето на доклад по ОВОС. Изпълнението на проекта се предвижда за трите у-ка по отделно предстои обявяването на процедура за избор на изпълнител за проектиране и строителство на участъка Септември – Пловдив.

Модернизация на железопътната линия София-Пловдив • Планирано е през първия програмен период на ОП Модернизация на железопътната линия София-Пловдив • Планирано е през първия програмен период на ОП „Транспорт” 2007 -2013 да бъде изпълнено строителството на равнинния участък Септември - Пловдив и техническо проектиране на участъка София – Септември; • Идейните проекти са приети и за трите участъка; • Внесено е задание за изготвяне на ДОВОС за (планинския участък) и се очаква становище от МОСВ, за равнинните участъци не са необходими ОВОС. • На 29. 10. 2010 г. документацията за обявяване на процедура за избор на изпълнител за проектиране и строителство за равнинния участък Септември – Пловдив е одобрена от МТИТС и е обявена процедура за избор на изпълнител за проектиране и строителство. • Предвижда се разделянето на този участък на три отделни лота с цел ускоряване на строителните дейности. • Работно проектиране и строителство на участък София – Септември с индикативна стойност 1, 081 млрд. евро ще бъде извършено през втори програмен период 2014 -2020. • одобрен е Формуляр за кандидатстване за отпускане на безвъзмездна помощ по оценка на съответствието и е сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на 28. 10. 2010 г. „Консултантска услуга за извършване оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите за проект „Модернизация на железопътната линия София - Пловдив” • • • финансиране по ос V на ОПТ / Договор № 3424/13. 05. 2010 г. изпълнител - лицензирана фирма - ЕТ „Ел Транс Инженеринг - ВМ” Обща стойност на договора – 17 250, 00 лв. (без ДДС)

Други проекти по приоритетна ос 1 1. МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖП ЛИНИЯТА СОФИЯ – ПЕРНИК Други проекти по приоритетна ос 1 1. МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖП ЛИНИЯТА СОФИЯ – ПЕРНИК – РАДОМИР • Планирано е през първия програмен период на ОП „Транспорт” 2007 -2013 да бъде извършена само подготовката на проекта. Идейният проект, финансиран от ИСПА и ДБ, е приет; • Работно проектиране и строителство с индикативна стойност 359, 53 млн. евро ще бъде извършено през втори програмен период 2014 -2020. 2. РАЗВИТИЕ НА ЖП ВЪЗЕЛ СОФИЯ • Планирано е през първия програмен период на ОП „Транспорт” 2007 -2013 да бъде извършена само подготовката на проекта. Идейният проект, финансиран от ИСПА и ДБ, е приет; • Работно проектиране и строителство с индикативна стойност 309, 847 млн. евро ще бъде извършено през втори програмен период 2014 -2020. 3. МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖП ЛИНИЯТА РАДОМИР – ГЮЕШЕВО • Планирано е през първия програмен период на ОП „Транспорт” 2007 -2013 да бъде извършена само подготовката на проекта. Идейният проект, финансиран от ИСПА и ДБ, е приет; • Работно проектиране и строителство с индикативна стойност 396, 561 млн. евро ще бъде извършено през втори програмен период 2014 -2020.

Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъци от жп линията Пловдив - Бургас • СИЛИСТРА Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъци от жп линията Пловдив - Бургас • СИЛИСТРА • КОШАВА • ВИДИН • РУСЕ • ЛОМ • ОРЯХОВО • БРУСАРЦИ • КАРДАМ • ЧЕРКВИЦА • БЕЛЕНЕ • ОРЕШЕЦ • ЯСЕ • БОЙЧИНОВЦИ • ВРАЦА • ЛЕВСКИ • ШУМЕН БРЯГ • БЕРКОВИЦА • • МЕЗДРА • СТАНЯНЦИ ДИМИТРОВГРАД ЮЖ • ДРАГОМАН ОРЯХОВИЦА • ЗЛАТНА • Варна фериботна • КОМУНАРИ • ТРОЯН • ВАРНА • СИНДЕЛ • ЦАРЕВА • СТАРО ЛИВАДА ХРАБЪРСКО • РАЗДЕЛНА • ПРЕСЛАВ ПАНЕГА • ИЛИЯНЦИ • ЯНА • СТОЛНИК БЕЛИ БРЕГ • КАСПИЧАН • ХАН КРУМ • ГОРНА • КАЛОТИНА • • • НОВИ ПАЗАР А • ПЛЕВЕН • ДОБРИЧ • САМУИЛ • БЯЛ Н • ЧЕРВЕН • ДВЕ МОГИЛИ • СВИЩОВ • ОРЕШ ОРЯХОВО • ЕЛЕНА • ГАБРОВО • КАРНОБАТ • БАНКЯ • КАРЛОВО • СЛИВЕН • КАЗИЧЕНЕ • ПЕРНИК • СОФИ Я • ВАКАРЕЛ • ПАНАГЮРИЩЕ • ХИСАР • РАДОМИР ЗАГОРА ДОЛ • КЮСТЕНДИЛ • ЗИМНИЦА • ЯМБОЛ • СТАРА • БОБОВ • СЕПТЕМВРИ • ПАЗАРДЖИК • ДУПНИЦА • ГЮЕШЕВО • ПОМОРИЕ • ДЪБОВО • ТУЛОВО • НОВА ЗАГОРА • МИХАЙЛОВО • ЕЛХОВО • ПЛОВДИВ • БЛАГОЕВГРАД • ПЕЩЕРА • АСЕНОВГРАД • ДИМИТРОВГРАД • СВИЛЕНГРАД • ДОБРИНИЩЕ • ГЕНЕРАЛ • ПЕТРИЧ ТОДОРОВ • КУЛАТА • СИМЕОНОВГРАД • ПОДКОВА • ВЛ. ПАВЛОВ • БУРГАС

Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъци от жп линията Пловдив - Бургас Технически параметри Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъци от жп линията Пловдив - Бургас Технически параметри за участъка Михайлово - Бургас Преди началото на проекта : • Преобладаваща максимално допустима скорост - 80/100 km/h • Времепътуване – 2 h 12 min • Електрификация - 25 к. V/50 Hz • ETCS ниво 1 След края на проекта: • Достигане на Проектна скорост – 110/130 km/h • Времепътуване - 1 h 46 min • Електрификация - 25 к. V/50 Hz • ERTMS/ETCS ниво 1 и GSM-R

Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъци от жп линията Пловдив - Бургас • Железопътната Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъци от жп линията Пловдив - Бургас • Железопътната линия Пловдив – Бургас е част от TINA мрежата и Пан-европейски транспортен коридор VIIІ. • Съществуващата железопътна линия Пловдив – Бургас е електрифицирана с обща дължина 292 км, • от които 139 км – единична и 153 км – двойна линия. • Проектната скорост по железопътната линя варира между 100 – 160 км/ч. Цялата железопътна линия е оборудвана с Автоматична влакова система за сигурност(Automatic Train Protection System) тип ETCS ниво 1. • Техническа помощ (2007– 2009): ИСПА (85%) / ДБ (15%); • Изпълнител SUDOP PRAHA a. s. (Чехия) – лидер и Транс Ел Инженеринг (България) - 2 980 000 Евро; • Подготовката на проекта е завършена и има издадено разрешение за строеж.

Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъци от жп линията Пловдив - Бургас ПРОЦЕДУРИ ЗА Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъци от жп линията Пловдив - Бургас ПРОЦЕДУРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (I) РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА ПО УЧАСТЪЦИ НА ЖП ЛИНИЯТА ПЛОВДИВ – БУРГАС Поръчката обхваща проектиране на строителните работи и тяхното изпълнение за дейностите по железния път и тяговото енергозахранване по позиции, както следва: • Позиция 1 - Рехабилитация на железопътната отсечка Михайлово – Калояновец, с приблизителна разгъната дължина на железния път 21 км. ; • Позиция 2 - Рехабилитация на железопътните отсечки Стара Загора – Ямбол и Завой – Зимница, с приблизителна разгъната дължина на железния път 120 км; • Позиция 3 - Рехабилитация на железопътната отсечка Церковски – Карнобат, с приблизителна разгъната дължина на железния път 28 км и подновяване на железния път в отсечката Карнобат – Бургас, с приблизителна разгъната дължина на железния път 122 км. Краен срок за оценка и класиране на участниците - 15 януари 2011 г.

Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъци от жп линията Пловдив - Бургас ПРОЦЕДУРИ ЗА Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъци от жп линията Пловдив - Бургас ПРОЦЕДУРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (II) ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО И СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ЗА ПРОЕКТ «РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В УЧАСТЪЦИ ОТ ЖП ЛИНИЯТА ПЛОВДИВ – БУРГАС» • Начало на 25. 05. 2010 г. • Краен срок за подаване на оферти 19. 07. 2010 г. • Предстои решението на Комисия по оценката на подадените оферти за класиране и избора на изпълнител ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА СИГНАЛИЗАЦИЯ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ В ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ВЪЗЕЛ БУРГАС • Тръжна документация и техническа спецификация подготвени за внасяне в УС на ДП НКЖИ (15. 03. 2010 г) • Решение на УС взе решение за целесъобразност за провеждане на открита процедура (от 23. 07. 2010 г) • Документацията предадена в дирекция ОП и АО за преработка съгл. новия ЗОП. • Предстои одобрение от УС и предоставена в МТИТС за съгласуване.

Подновяване на участъци по железопътната линия Мездра-Горна Оряховица СИЛИСТРА КОШАВА ВИДИН РУСЕ ЛОМ ОРЯХОВО Подновяване на участъци по железопътната линия Мездра-Горна Оряховица СИЛИСТРА КОШАВА ВИДИН РУСЕ ЛОМ ОРЯХОВО БРУСАРЦИ КАРДАМ ЧЕРКВИЦА БЕЛЕНЕ ОРЕШЕЦ ЯСЕН БОЙЧИНОВЦИ ВРАЦА ЧЕРВЕН БРЯГ ДВЕ МОГИЛИ СВИЩОВ ОРЕШ БЯЛА ПЛЕВЕН МЕЗДРА ДИМИТРОВГРАД ЮЖ ДРАГОМАН ШУМЕН ГОРНА ОРЯХОВИЦА ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦАРЕВА ЛИВАДА ИЛИЯНЦИ ЯНА ХРАБЪРСКО КАСПИЧАН РАЗДЕЛНА ХАН КРУМ СИНДЕЛ ПРЕСЛАВ ВАРНА Варна фериботна КОМУНАРИ КАЛОТИНА БЕЛИ БРЕГ НОВИ ПАЗАР ЛЕВСКИ БЕРКОВИЦА СТАНЯНЦИ ДОБРИЧ САМУИЛ ТРОЯН СТАРО ОРЯХОВО ЕЛЕНА ГАБРОВО СТОЛНИК КАРНОБАТ БАНКЯ КАРЛОВО СЛИВЕН КАЗИЧЕНЕ ПЕРНИК СОФИЯ ВАКАРЕЛ ПАНАГЮРИЩЕ ХИСАР РАДОМИР КЮСТЕНДИЛ ЗИМНИЦА ЯМБОЛ СТАРА ЗАГОРА БОБОВ ДОЛ ГЮЕШЕВО ПОМОРИЕ ДЪБОВО ТУЛОВО СЕПТЕМВРИ ПАЗАРДЖИК ДУПНИЦА НОВА ЗАГОРА МИХАЙЛОВО ЕЛХОВО ПЛОВДИВ БЛАГОЕВГРАД ПЕЩЕРА АСЕНОВГРАД ДИМИТРОВГРАД СВИЛЕНГРАД ДОБРИНИЩЕ ПЕТРИЧ ГЕНЕРАЛ ТОДОРОВ ПОДКОВА КУЛАТА СИМЕОНОВГРАД ВЛ. ПАВЛОВ БУРГАС

Подновяване на участъци по железопътната линия Мездра-Горна Оряховица Технически параметри Преди началото на проекта Подновяване на участъци по железопътната линия Мездра-Горна Оряховица Технически параметри Преди началото на проекта : • Преобладаваща максимално допустима скорост - 100/110 km/h • Времепътуване – 2 h 30 min • Електрификация - 25 к. V/50 Hz След края на проекта: • Достигане на Проектна скорост – 130 km/h • Времепътуване - 1 h 45 min • Електрификация - 25 к. V/50 Hz • ERTMS/ETCS ниво 1 и GSM-R

„Техническа помощ за рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от жп линията Мездра – „Техническа помощ за рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от жп линията Мездра – Горна Оряховица” ИЗПЪЛНИТЕЛ - консорциум SYSTRA (Франция) - лидер, SUDOP PRAHA a. s. (Чешка република), GETINSA (Испания), TRANS EL ENGINEERING S. P (България) и VECTOR – BUL Ltd. (България). Обща стойност на договора – 10 678 831, 80 лв, усвоени средства към 30. 11. 2010 г. - 5 339 415, 90 лв, 50 % усвоени. • Одобрени коригирани технически проекти за пилотния участък, както и идейните проекти за гара Червен Бряг и спирка Хумата – (заседание на ЕТС към ДП НКЖИ (07. 09. 2010 г. ) • Представени разработени технически проекти за участъците Кунино-Ясен (66 км) и Плевен-Бутово(54 км) на 05. 10. 2010 г. и окончателните идейни проекти за коловозното развитие на гара Червен Бряг и новото трасе при спирка Хумата. (22. 10. 2010 г. ) • Предстои провеждане на заседание на ЕТС. • Среща между УК по КФ 1164/94 в МТИТС, консултанта и ЗИП на проекта в ДП НКЖИ г. (29 септември 2010 г. ) - във връзка с останалите задачи по изпълнението на проекта. • Очаква се - предаване на финализиран доклад за Етап ІІ, доклад за Етап ІІІ и ревизирания доклад за анализа разходи-ползи.

„Техническа помощ за рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от жп линията Мездра – „Техническа помощ за рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от жп линията Мездра – Горна Оряховица” • Решение на УК по проекта (заседание от 16. 11. 2010 г. ) - предвид повишеното качество на последно предадените разработки по Етап II в сравнение с предадените такива миналата година, УК приема да даде на консорциум „Систра” допълнително време за окончателно отразяване на бележки и коментари по етапите от проекта. • Във връзка с изтичането на ФМ по проекта, оставащите плащания да бъдат извършени срещу банкова гаранция. • Предстои в началото на месец декемри Консултантът да представи доклад от Етап ІІІ, включващ разработни тръжна стратегия и документация и Апликационна форма. ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЙНОСТИ • Изпълнение на оставащите задачи от Консултанта. Подготовка и предаване на: Доклади за Етапи III; Окончателен доклад ; • Процедури по преглед на Докладите и съответното им одобрение от УК и ДО , а на проектите и спецификациите от ЕТС в ДП «НКЖИ» и Независимия Консултант по оценка на съответствието, и УК • Дейности по приключване на договора

“Kонсултантска услуга за извършване оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към “Kонсултантска услуга за извършване оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите за проект „Tехническа помощ за рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци на ж. п. линията Mездра – Г. Оряховица в България” Изпълнител - „Рубикон инженеринг” ООД. финансиране по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на ОПТ 2007 -2013 г. Обща стойност на договора – 188 000 лв. без ДДС усвоени средства към 30. 11. 2010 г. - 18 800 лв. без ДДС % на усвояване – 10 %. • Сключен договор между ДП НК ЖИ и избрания изпълнител. • Представен междинен доклад от избрания изпълнител за ЕТС. • На 18. 08. 2010 г. ДП НКЖИ изпрати официално писмо до УО по ОПТ с искане за удължаване срока на договор Nо ДОПТ-5/24. 0. 2009 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ до 31. 12. 2011 г. • Решение от среща между представители на ДП НКЖИ, МТИТС, Проектанта и Консултанта по ОС (25. 08. 2010 г. ) проектантът да представи актуализиран график за предаването на готовите проекти, който е пряко свързан с работата на Консултанта по ОС.

“Kонсултантска услуга за извършване оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към “Kонсултантска услуга за извършване оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите за проект „Tехническа помощ за рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци на ж. п. линията Mездра – Г. Оряховица в България” • Подписан е анекс № ДОПТ-5/28. 09. 2010 г. към Договор № ДОПТ-5/24. 0. 2009 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между МТ (по настояще МТИТС) и ДП НКЖИ, за удължаване срока на договора до 31. 12. 2011 г. ; • Представeни са проекти за двата участъка Кунино-Ясен (66 км) на 05. 10. 2010 г. и Плевен-Бутово (54 км) на 22. 10. 2010 г. • Представените проекти в част „Контактна мрежа” не са с необходимото качество и обем и не биха могли да бъдат оценени за съответствие със съществените изисквания към строежите. Необходима е цялостна преработка. Планирани дейности до края на 2010 г. : • Възобновяване на действието на Договор № 3183/21. 04. 2009 г. съгласно договорните условия чл. 3, ал. 4 при предаване на Етап ІІ – технически и идейни проекти в пълен обем и с необходимото качество. • Поради актуалното развитие на проекта по ИСПА и невъзможността на Проектанта да представи в пълен обем техническите и идейни проекти до края на 2010 г. , Консултантът по ОС би могъл да изготви „положителен” комплексен доклад в и съответните съгласувателни процедури за получаване на разрешение за строеж найрано в началото на 2011 г.

Изграждане на интермодален терминал София ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА • Прединвестиционно проучване – UМА (Канада) Изграждане на интермодален терминал София ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА • Прединвестиционно проучване – UМА (Канада) – 2006 г. ; • Техническа помощ (2007– 2010) 2 241 468 лв. - ДБ (100%); • Проектиране - от “Фейбър Монсел - Вектор Бул"; • Одобрен идеен проект; • Предадени Работен проект и Тръжна документация – одобрени от ТЕС на НКЖИ, предстои разглеждане от НЕС на МРРБ; • Изготвен Анализ разходи-ползи; • Техническа помощ за подготовка на проекта 600 000 лв. - по ос 3 на ОПТ • Не е необходима ОВОС – решение на РИОСВ-София от 15. 10. 2010 г. • Ефективно изпълнение на решение на ВАС по дело за ПУП от 09. 06. 2010 г.

Изграждане на интермодален терминал София ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЙНОСТИ • Завършването на проекта на ФЕЙБЪР-МОНСЕЛ; • Изграждане на интермодален терминал София ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЙНОСТИ • Завършването на проекта на ФЕЙБЪР-МОНСЕЛ; • Подготовка на формуляр за кандидатстване за субсидия за строителство – в процес на вътрешно съгласуване – м. януари 2011 г. • Съгласуване документацията по процедура с предмет "Изготвяне на пазарна оценка на имоти, необходими за изграждане на интермодален терминал София, фаза 1 • Комнтари от УО по документацията (13. 09. 2010 г. ) - отразени и актуализираният вариант на документацията е изпратен отново в УО за одобрение на 30. 09. 2010 г. • Процедурата по този проект ще бъде проведена паралелно на изпълнението на договора с фирма "Геотехноинженеринг" - след неговото ре-стартиране. (Провеждане на отчуждителните процедури); • Предвиден срок за провеждане на процедура за избор на изпълнител на строителството - началото на 2011 г.

Изграждане на интермодален терминал София РЕЗУЛТАТИ ОТ АНАЛИЗ РАЗХОДИ-ПОЛЗИ • Инвестиционна стойност по АРП: Изграждане на интермодален терминал София РЕЗУЛТАТИ ОТ АНАЛИЗ РАЗХОДИ-ПОЛЗИ • Инвестиционна стойност по АРП: - 38 Млн Евро • Финансов недостиг: - 79, 95% • Икономическа вътрешна норма на възвращаемост: 14, 01 % • Икономическа нетна настояща стойност: - 86 Млн Евро СЪТРУДНИЧЕСТВО С JASPERS • Годишна програма 2008 и 2009 г. • 05. 06. 2009 г. - становище на JASPERS по актуализирания Анализ разходи-ползи; • Актуализиран Анализ разходи-ползи, приет през м. юли 2009 г.

Проектиране и внедряване на географска информационна система (ГИС) за нуждите на ДП “НКЖИ” Обща Проектиране и внедряване на географска информационна система (ГИС) за нуждите на ДП “НКЖИ” Обща стойност на проекта: 12 млн лв. Основен изпълнител: Консорциум „Евро. Гео. Рейл” Приключил успешно със спазен краен срок – 25. 11. 2010 г. Eтап 1 - Проектиране на ГИС • • Разработен план за управление и изпълнение на проекта Изготвен детайлен проект на ГИС Етап 2 - Заснемане на жп инфраструктурата и нейните елементи (одобрен доклад от Комисията по приемане на работата на изпълнителя 22. 1. 2010 г. ) • • Заснемане на 100 % от площта за аерофото заснемане Заснемане на 100 % от имотите на ДП НКЖИ Декласификация на данните от заснемането Обработка на суровите данни за внедряване в ГИС

Проектиране и внедряване на географска информационна система (ГИС) за нуждите на ДП “НКЖИ” Етап Проектиране и внедряване на географска информационна система (ГИС) за нуждите на ДП “НКЖИ” Етап 3 - Изграждане на ГИС (одобрен доклад от Комисията по приемане на работата на изпълнителя – 23. 06. 2010 г) • Разработен и доставен приложен софтуер • Изградена ГИС • Проведени тестове на централно и регионално ниво и приемане на системата Етап 4 - Внедряване на ГИС (одобрен доклад от Комисията по приемане на работата на изпълнителя – 25. 11. 2010 г) • Проведено на обучение на администратори/ потребители на системата • Внедряване на всички данни от геодезическо и аерофото заснемания • Внедряване на всички данни от сканирани документи в ГИС • Внедряване на всички данни за имоти, предоставени от МЗХ и АГКК • Пускане на ГИС в редовна експлоатация Предстои – ГИС-2 през 2011 -2013 с индикативен бюджет 13 млн. лв.

УКРЕПВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ НА ДП «НКЖИ» ЗА ПОДГОТОВКАТА, ИЗБОРА, УПРАВЛЕНИЕТО, ИЗПЪЛНЕНИЕТО, НАБЛЮДЕНИЕТО И УКРЕПВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ НА ДП «НКЖИ» ЗА ПОДГОТОВКАТА, ИЗБОРА, УПРАВЛЕНИЕТО, ИЗПЪЛНЕНИЕТО, НАБЛЮДЕНИЕТО И КОНТРОЛА НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИТЕ ПРОЕКТИ ПО ОП „ТРАНСПОРТ” 2007 -2013 Одобрен формуляр за кандидатстване и сключен договор за безвъзмездна финансова помощ ДОПТ - 3/18. 08. 2010. Компоненти на проекта: • Техническа помощ за усъвършенстване на организационната и функционална структура на Дирекция „Стратегическо развитие и инвестиционни проекти” на ДП НКЖИ, управлението на работните процеси и кадровото обезпечаване на дейността й за постигане на най-пълно съответствие с изискванията на ефективно и ефикасно управление на железопътните проекти по ОПТ; • Подготовка и изпълнение на програма за обучение за повишаване на специализираните знания и умения на служителите на ДП НКЖИ за управление на железопътните проекти по ОПТ; • Проучване и внедряване в ДП НКЖИ на добри практики от ЕС по управление на железопътни и сходни инфраструктурни проекти; • Изграждане и внедряване на Управленска информационна система (УИС) за компютризирано управление на информационните потоци, свързани с управлението на железопътните проекти по ОПТ. Планирани дейности до края на 2010 год. : Провеждане на открита процедура по ЗОП за сключване на договор за изпълнение на първите три компонента по проекта. Обща стойност на проекта: 490 000 лв. без ДДС. Финансиране: ЕФРР и НС.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ! БЛАГОДАРЯ ЗА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ!