Скачать презентацию НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА ОСВІТИ ПРИНЦИПИ ОСВІТИ В УКРАЇНІ Скачать презентацию НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА ОСВІТИ ПРИНЦИПИ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Nats_sist.ppt

  • Количество слайдов: 13

НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА ОСВІТИ. ПРИНЦИПИ ОСВІТИ В УКРАЇНІ НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА ОСВІТИ. ПРИНЦИПИ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

ПЛАН 1. Загальне поняття про систему освіти. 2. Основні етапи розвитку школи в Україні. ПЛАН 1. Загальне поняття про систему освіти. 2. Основні етапи розвитку школи в Україні. 3. Принципи розвитку освіти. 4. Типи навчально-виховних середніх закладів у сучасній Україні. 5. Зв'язок між типами, формами та рівнями освіти.

КОМПОНЕНТИ ОСВІТИ материнські школи; дошкільне навчання і виховання; початкова школа (1 -4); основна школа КОМПОНЕНТИ ОСВІТИ материнські школи; дошкільне навчання і виховання; початкова школа (1 -4); основна школа (5 -9); старша школа (10 -11); середня спеціалізована освіта; профтехосвіта; середня спеціальна освіта; вища освіта;

 аспірантура та докторантура; позакласна і позашкільна виховна та навчальна робота; освіта дорослого населення аспірантура та докторантура; позакласна і позашкільна виховна та навчальна робота; освіта дорослого населення (курси, університети, клуби, гуртки, недільні школи тощо); науково-дослідні педагогічні установи; система навчальних закладів по перепідготовці та підвищенню кваліфікації педагогічних кадрів, інститут підвищення кваліфікації, інститут удосконалення учителів; органи управління народною освітою.

ЗВ’ЯЗКИ МІЖ КОМПОНЕНТАМИ Цільовий зв'язок між ланками (компонентами) освіти означає зв'язок їх єдиною метою ЗВ’ЯЗКИ МІЖ КОМПОНЕНТАМИ Цільовий зв'язок між ланками (компонентами) освіти означає зв'язок їх єдиною метою – готувати всебічно й гармонійно розвинутих, високо освічених, культурних, активних, творчих членів нашого суспільства, здатних забезпечити соціальний прогрес розвитку нашої держави.

Організаційна єдність системи освіти забезпечується навчальними планами (типовими), навчальними програмами, підручниками в різних, але Організаційна єдність системи освіти забезпечується навчальними планами (типовими), навчальними програмами, підручниками в різних, але однотипних навчально-виховних закладах, що забезпечує: наступність, неперервність, узгодженість між окремими ланками системи освіти у навчанні, вихованні підростаючого покоління.

ПРИНЦИПИ ОСВІТИ Принцип рівності всіх громадян на одержання освіти II. Обов’язковість освіти для всіх ПРИНЦИПИ ОСВІТИ Принцип рівності всіх громадян на одержання освіти II. Обов’язковість освіти для всіх дітей і підлітків III. Свобода вибору мови навчання IV. Безкоштовність всіх видів середньої освіти V. Державний і суспільний характер всіх навчально-виховних закладів VI. Принцип єдності навчання і виховання VII. Єдність системи освіти і її наступність VIII. Науковий характер освіти IX. Гуманістичний і високоморальний характер X. Сумісне навчання осіб обох статей XI. Світський характер освіти I.

1. 2. 3. 4. 5. 6. ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ОБОВ’ЯЗКОВОСТІ ОСВІТИ ДЛЯ ВСІХ ДІТЕЙ 1. 2. 3. 4. 5. 6. ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ОБОВ’ЯЗКОВОСТІ ОСВІТИ ДЛЯ ВСІХ ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ обов’язкова початкова школа – 1930 -1949 обов’язкова неповна СШ (7 кл. ) – 19491958 обов’язкова неповна СШ (8 кл. ) – 19581973 обов’язкова повна СШ (1 -10 кл. ) – 19771981 -1991 обов’язкова основна школа (1 -9 кл. ) – 19911996 обов’язкова загальна середня освіта – 1996 по теперішній час.

середня загальноосвітня школа спеціальна загальноосвітня школа (школа-інтернат) спеціалізована школа (школа-інтернат) загальноосвітня школаінтернат колегіум гімназія середня загальноосвітня школа спеціальна загальноосвітня школа (школа-інтернат) спеціалізована школа (школа-інтернат) загальноосвітня школаінтернат колегіум гімназія ліцей

ЗАКОН УКРАЇНИ “ПРО ОСВІТУ” (1996) СТАТТЯ 6. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОСВІТИ доступність для кожного громадянина ЗАКОН УКРАЇНИ “ПРО ОСВІТУ” (1996) СТАТТЯ 6. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОСВІТИ доступність для кожного громадянина усіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою; рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку; гуманізм, демократизм, пріоритетність загальнолюдських духовних цінностей; органічний зв'язок із світовою та національною історією, культурою, традиціями;

 незалежність освіти від політичних партій, громадських і релігійних організацій; науковий, світський характер освіти; незалежність освіти від політичних партій, громадських і релігійних організацій; науковий, світський характер освіти; інтеграція з наукою і виробництвом; взаємозв'язок з освітою інших країн; гнучкість і прогностичність системи освіти; єдність і наступність системи освіти; безперервність і різноманітність освіти; поєднання державного управління і громадського самоврядування в освіті.

ЗАПИТАННЯ З ТЕМИ: «НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА ОСВІТИ ТА ЇЇ ПРИНЦИПИ» ЗАПИТАННЯ З ТЕМИ: «НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА ОСВІТИ ТА ЇЇ ПРИНЦИПИ»

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Навести визначення поняття «система 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Навести визначення поняття «система освіти» . Назвати компоненти освіти. Які зв’язки існують між компонентами освіти? Чому освіта в Україні є системою? Назвати усталені принципи освіти. Розкрити зміст принципу обов’язковості освіти. Розкрити зміст принципу вибору мови навчання. Розкрити зміст принципу єдності навчання та виховання. Назвати сучасні принципи освіти за Законом України «Про освіту» (ст. 6). Показати зв'язок між типами навчання та видами освіти.