Скачать презентацию Національна корпорація інноваційного розвитку України 1 Стратегічна Скачать презентацию Національна корпорація інноваційного розвитку України 1 Стратегічна

NFCID_ukr_май 2014_new.ppt

  • Количество слайдов: 21

Національна корпорація інноваційного розвитку України 1 Національна корпорація інноваційного розвитку України 1

Стратегічна мета Досягнення високого рівня ефективності і конкурентоспроможності економіки та добробуту населення України. Ø Стратегічна мета Досягнення високого рівня ефективності і конкурентоспроможності економіки та добробуту населення України. Ø Повернення людям віри у сильну та розвинену державу, де кожен відчуває себе активним учасником національного розвитку. Ø 2

Наявні передумови Ø Ø природно-ресурсний, науково-освітній та соціально-економічний потенціал України дозволяє забезпечити значне зростання Наявні передумови Ø Ø природно-ресурсний, науково-освітній та соціально-економічний потенціал України дозволяє забезпечити значне зростання Валового Внутрішнього Продукту; політичний курс на зміцнення місцевої влади та самоорганізація територіальних громад стимулюватимуть динамічний розвиток регіонів. 3

Вимоги сучасності Політика Економіка Території Суспільство сталий (збалансований) розвиток; ефективне управління побудована на знаннях; Вимоги сучасності Політика Економіка Території Суспільство сталий (збалансований) розвиток; ефективне управління побудована на знаннях; високі технології; збереження довкілля подолання нерівності; сучасна інфраструктура самореалізація; соціальна інтегрованість ІНСТРУМЕНТ ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК 4

Необхідні передумови Активний розвиток на інноваційній основі потребує: Ø нових підходів до залучення економічних Необхідні передумови Активний розвиток на інноваційній основі потребує: Ø нових підходів до залучення економічних можливостей та інтелектуального потенціалу населення; Ø відповідного інституційного забезпечення реалізації цих підходів на регіональному рівні. 5

Україна та двадцять лідерів світової економіки у 2013 році ВВП країн ($млрд. ): 2013 Україна та двадцять лідерів світової економіки у 2013 році ВВП країн ($млрд. ): 2013 1. США 16 724 2. Китай 8 939 3. Японія 5 0 07 4. Німеччина 3 593 5. Франція 2 738 6. Велика Британія 2 489 … 8. Р о сія 2 1 17 … 20. Швейцарія 646 … 57. Україна 175 Розраховано на основі даних International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 201 4 6

Україна та двадцять лідерів світової економіки у 2018 році Росія Прогноз ВВП ($млрд. ): Україна та двадцять лідерів світової економіки у 2018 році Росія Прогноз ВВП ($млрд. ): 1. США 21 5 5 6 2. Китай 1 3 76 0 3. Я п о нія 5 943 4. Німеччина 4 361 5. Франція 3 422 6. Велика Британія 3 245 7. Росія 3 010 … 20. Швейцарія 757 … 55. Україна 240 Розраховано на основі данних International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2014 7

Мета Для входження України в першу двадцятку світових економік вона повинна до 2018 р. Мета Для входження України в першу двадцятку світових економік вона повинна до 2018 р. збільшити свій ВВП як мінімум у 4, 3 рази: з $175 млрд. у 2013 р. до $775 млрд. в 2018 р. Синій –ВВП України, необхідний для входження до “двадцятки” світових економічних лідерів. Рожевий – прогноз ВВП України, розрахований Міжнародним Валютним Фондом. 8

Шлях до мети Розвиток економіки України може бути забезпечено: Ш технологічною модернізацією суспільного виробництва Шлях до мети Розвиток економіки України може бути забезпечено: Ш технологічною модернізацією суспільного виробництва (економічна еволюція) Ш створенням масштабних виробництв інноваційної продукції з принципово новими споживчими якостями (економічний прорив) 9

Економічний феномен інноваційного виробництва Досвід країн з інноваційною економікою, заснованою на знаннях, свідчить, що Економічний феномен інноваційного виробництва Досвід країн з інноваційною економікою, заснованою на знаннях, свідчить, що виробництво інноваційної продукції забезпечує прибуток від 100 до 500 % річних на вкладений капітал протягом 3 -5 років. 10

Основні перешкоди на шляху інноваційного розвитку України Ш відсутність спеціальних інститутів та інструментів інноваційного Основні перешкоди на шляху інноваційного розвитку України Ш відсутність спеціальних інститутів та інструментів інноваційного розвитку; Ш дисбаланс між інвестиційною та кредитною діяльністю банків та інших фінансових установ України. 11

Причини основних перешкод на шляху інноваційного розвитку України Ш Ш Ш значні заощадження населення Причини основних перешкод на шляху інноваційного розвитку України Ш Ш Ш значні заощадження населення поза банківським обігом; відсутність мотивації у банків залучати вільні інвестиційні ресурси через високі депозитні ставки; нерозвинений фондовий ринок, що заважав банкам працювати на інвестиційному ринку; нерозвинений ринок землі та іншої нерухомості; штучне вилучення із господарського обігу об'єктів інтелектуальної власності. 12

Місія держави Держава повинна забезпечити модернізацію національної фінансової системи і спрямувати її на задоволення Місія держави Держава повинна забезпечити модернізацію національної фінансової системи і спрямувати її на задоволення потреб інноваційного розвитку економіки Ш створити цивілізовані правові умови для роботи підприємств; Ш стимулювати активність всіх учасників інноваційного процесу; Ш забезпечити створення спеціальних фінансових інститутів та інструментів для інвестування інноваційного розвитку; Ш організаційно підтримати формування "точок росту" (національних і регіональних інноваційних кластерів). 13

© МФСИ 14 © МФСИ 14

Спеціалізована інфраструктура інвестування інноваційного розвитку ¡ ¡ ¡ ¡ Інвестиційна компанія Фонд прямих інвестицій Спеціалізована інфраструктура інвестування інноваційного розвитку ¡ ¡ ¡ ¡ Інвестиційна компанія Фонд прямих інвестицій (венчурний фонд) Компанія з управління активами Компанія-провайдер електронних послуг Інформаційно-аналітичний (ситуаційний) центр Страхова компанія (страхування інвестицій) Іпотечна компанія (забезпечення будівництва) Лізингова компанія (забезпечення трансферу технологій) 15

Функції інститутів інфраструктури інвестування інноваційного розвитку Ш Ш Ш Ш інвестиційне консультування; відбір проектів, Функції інститутів інфраструктури інвестування інноваційного розвитку Ш Ш Ш Ш інвестиційне консультування; відбір проектів, оптимізація фінансування; забезпечення фінансування венчурних проектів; залучення ресурсів шляхом випуску ЦП; надання порук та гарантій; страхування інвестиційних ризиків; лізингові послуги для трансферу технологій; моніторинг реалізації проектів, контроль за використанням інвестиційних ресурсів. 16

Фінансові інструменти Ш - Ш Конвертовані облігації: випуск для фінансування інноваційних проектів, визначених Урядом; Фінансові інструменти Ш - Ш Конвертовані облігації: випуск для фінансування інноваційних проектів, визначених Урядом; гарантовані Урядом; на термін 5 -7 років; з дохідністю 15 -20 %; розміщення серед населення; можливість обміну на акції інноваційних підприємств. Акції інноваційних підприємств. 17

Інвестиційні механізми ¡ ¡ ¡ лізингове фінансування закупівель високотехнологічного обладнання в рамках реалізації інноваційного Інвестиційні механізми ¡ ¡ ¡ лізингове фінансування закупівель високотехнологічного обладнання в рамках реалізації інноваційного проекту; іпотечне фінансування і рефінансування державних програм; інвестиційне і венчурне фінансування інноваційних та інвестиційних проектів. 18

Консорціум державних банків ¡ ¡ ¡ Засновники – державні і рекапіталізовані державою банки; Банки, Консорціум державних банків ¡ ¡ ¡ Засновники – державні і рекапіталізовані державою банки; Банки, які входять до банківського консорціуму, зберігають юридичну самостійність та діють згідно зі своїми статутами, координуючи дії, спрямовані на реалізацію цілей консорціуму; Угода про консорціум закріплює за кожним з банків–учасників спеціальні функції в рамках діяльності консорціуму. 19

Консорціум державних банків (спеціалізація засновників) Укрексімбанк - залучення зовнішніх фінансових ресурсів, забезпечення страхування інвестиційних Консорціум державних банків (спеціалізація засновників) Укрексімбанк - залучення зовнішніх фінансових ресурсів, забезпечення страхування інвестиційних ризиків; Держзембанк - земельний банк, фінансування проектів під заставу землі; Ощадбанк - міжбанківський іпотечний агент, залучення довгострокових ресурсів для іпотечних кредитів; Укргазбанк - створення інфраструктури і інструментів фінансування інноваційних проектів. Український банк реконструкції та розвитку – фінансування створення масштабних виробництв інноваційної продукції. 20

Дякую за увагу! Віктор Івченко Голова Громадської організації «Міжнародний фонд сприяння інвестиціям» Заступник Голови Дякую за увагу! Віктор Івченко Голова Громадської організації «Міжнародний фонд сприяння інвестиціям» Заступник Голови Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України, тел. +38044 -287 -82 -24 моб. +38096 -100 -24 -24 [email protected] gov. ua [email protected] ua 21