Скачать презентацию НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ Скачать презентацию НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ

Презентация Microsoft Office PowerPoint.pptx

  • Количество слайдов: 17

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ Кафедра управління НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ Кафедра управління персоналом і економіки праці Індивідуальне науково-дослідне завдання з дисципліни: «Екологія» . За темою: « Глобальне потепління. Кіотський період» Виконала студентка 3 курсу ФСЕУ Групи УД 2 -12 Величко К. І.

Глоба льне потеплі ння — прогресуюче поступове підвищення температури поверхні Землі, що пов'язується з Глоба льне потеплі ння — прогресуюче поступове підвищення температури поверхні Землі, що пов'язується з парниковим ефектом і призводить до зміни клімату у глобальних масштабах.

 • Причини змін клімату залишаються невідомими, проте серед основних зовнішніх впливів зміни орбіти • Причини змін клімату залишаються невідомими, проте серед основних зовнішніх впливів зміни орбіти Землі (цикли Міланковича), сонячної активності (у тому числі і зміни сонячної постійної), вулканічні викиди і парниковий ефект.

В результаті глобального потепління ü тане арктичний лід ü супутникові дані показують, що з В результаті глобального потепління ü тане арктичний лід ü супутникові дані показують, що з кінця 1960 -х років сніговий покрив в Північній півкулі кожні десять років зменшується на 13%. ü приблизна швидкість танення льодовиків Гренландії складає на сьогоднішній день близько 15 кілометрів на рік. ü у результаті глобального потепління Північний Льодовитий океан стає все більш прісним. ü окрім того, підвищення рівня океану хоча б на 1 метр приведе до того, що 145 мільйонів людей опиняться в районі затоплення і повеней.

період 1880 -2014 рр. , відносно середньої температури за 19511980 рр. Чорною лінію позначено період 1880 -2014 рр. , відносно середньої температури за 19511980 рр. Чорною лінію позначено середня річна та червоною – ковзаюча середня за 5 років. Зелені стовпчики показують оцінки

На карті показана 10 -річна (2000 -2012 рр. ) глобальна середня температурна аномалія у На карті показана 10 -річна (2000 -2012 рр. ) глобальна середня температурна аномалія у порівнянні з середньою за 1951 -1980 рр. Найбільше зростання температури відбулося в Арктиці та на Антарктичному півострові.

Без нинішньої атмосфери, створеної парниковим ефектом, середня температура на нашій планеті була б -15 Без нинішньої атмосфери, створеної парниковим ефектом, середня температура на нашій планеті була б -15 градусів за Цельсієм. 2005 рік був найтеплішим за всю історію спостережень, 1998 і 2007 відходять на друге місце за температурним показаннями в цілому Геологи вважають, що рівень моря може піднятися на 20 -60 сантиметрів до кінця сторіччя, якщо нинішні тенденції потепління будуть продовжуватися. За даними Агентства внутрішньої енергії, найбагатші країни світу протягом найближчих 25 років будуть інвестувати близько 20 трильйонів доларів на нові дослідження в галузі енергетики, в надії на уповільнення наслідків глобального потепління Близько 75% щорічного приросту вмісту вуглекислого газу в атмосфері характеризується спалюванням викопного палива Протягом останніх мільйонів років, прохолодний клімат в основному переважав по всій планеті. У 1910 році, національний парк Глейшер в штаті Монтана мав у своєму розпорядженні 150 льодовиків, сьогодні з них залишилося всього лише 27

Фотографии тающего ледника Pasterze в Австрии в 1875 году (слева) и 2004 году (справа). Фотографии тающего ледника Pasterze в Австрии в 1875 году (слева) и 2004 году (справа). Фотограф Gary Braasch

Фотографии ледника Agassiz в Национальном парке ледников (Канада) в 1913 и 2005 годах. Фотограф Фотографии ледника Agassiz в Национальном парке ледников (Канада) в 1913 и 2005 годах. Фотограф W. C. Alden

Тот же ледник Grinnell с другого ракурса, фотографии 1940 и 2004 годов. Фотограф: K. Тот же ледник Grinnell с другого ракурса, фотографии 1940 и 2004 годов. Фотограф: K. Holzer.

Несподівані факти про зміни клімату ü Глобальне потепління робить яблука солодшими. ü Зміни клімату Несподівані факти про зміни клімату ü Глобальне потепління робить яблука солодшими. ü Зміни клімату порушать сон рукокрилих. ü Крим може стати островом через підняття рівня світового океану. ü Глобальне потепління зробить світ більш пахучим. ü Корови заважають глобальному потеплінню.

Причины глобального потепления : Гипотеза 1 - Причиной глобального потепления является изменение солнечной активности Причины глобального потепления : Гипотеза 1 - Причиной глобального потепления является изменение солнечной активности Гипотеза 2 – Причина глобального потепление – изменение угла оси вращения Земли и её орбиты Гипотеза 3 – Виновник глобальных климатических изменений – океан Гипотеза 4 – Вулканическая активность Гипотеза 5 – Неизвестные взаимодействия между Солнцем и планетами Солнечной системы Гипотеза 6 – Изменение климата может происходить само по себе без каких-либо внешних воздействий и деятельности человека Гипотеза 7 – Всему виной человек

Факторы, ускоряющие глобальное потепление: • эмиссия CO 2, метана, закиси азота в результате техногенной Факторы, ускоряющие глобальное потепление: • эмиссия CO 2, метана, закиси азота в результате техногенной деятельности человека; • разложение, вследствие повышения температуры, геохимических источников карбонатов с выделением СО 2. В земной коре содержится в связанном состоянии углекислого газа в 50000 раз больше, чем в атмосфере; • увеличение содержания в атмосфере Земли водяного пара, вследствие роста температуры, а значит и испаряемости воды океанов; • выделение CO 2 Мировым океаном вследствие его нагревания (растворимость газов при повышении температуры воды падает). С ростом температуры воды на каждый градус растворимость в ней CO 2 падает на 3%. В Мировом океане содержится в 60 раз больше CO 2, чем в атмосфере Земли (140 триллионов тонн); • уменьшение альбедо Земли (отражающей способности поверхности планеты), вследствие таяния ледников, смены климатических зон и растительности. Морская гладь отражает значительно меньше солнечных лучей, чем полярные ледники и снега планеты, горы лишённые ледников, также обладаю меньшим альбедо, продвигающая на север древесная растительность обладает меньшим альбедо, чем растения тундр. За последние пять лет альбедо Земли уже уменьшилось на 2, 5%; • выделение метана при таянии вечной мерзлоты; • разложение метангидратов – кристаллических льдистых соединений воды и метана, содержащихся в приполярных областях Земли.

Факторы, замедляющие глобальное потепление: • глобальное потепление вызывает замедление скорости океанических течений, замедление тёплого Факторы, замедляющие глобальное потепление: • глобальное потепление вызывает замедление скорости океанических течений, замедление тёплого течения Гольфстрим вызовет снижение температуры в Арктике; • с увеличением температуры на Земле растёт испаряемость, а значит и облачность, которая является определённого рода преградой на пути солнечных лучей. Площадь облачности растет приблизительно на 0, 4% на каждый градус потепления; • с ростом испаряемости увеличивается количество выпадающих осадков, что способствует заболачиванию земель, а болота, как известно, являются одними из главных депо CO 2; • увеличение температуры, будет способствовать расширению площади тёплых морей, а значит и расширению ареала моллюсков и коралловых рифов, эти организмы принимают активное участие в депонировании CO 2, который идёт на постройку раковин; • увеличение концентрации CO 2 в атмосфере стимулирует рост и развитие растений, которые являются активными акцепторами (потребителями) этого парникового газа.

В И С Н О В О К • Порушена проблема є глобальна й В И С Н О В О К • Порушена проблема є глобальна й по ній був прийнятий Кіотський протокол про розробку та впровадження нових виробничих технологій, щоб зменшити викиди парникових газів до 18%. Людство чекає світова катастрофа, коли не припинити викидів СО 2 в атмосферу. • Україна приєдналася до Кіотського договору і ратифікувала Кіотський протокол. • Знизити до 18% величину СО 2 американським чи західноєвропейським підприємствам із найсучаснішими екологічно відрегульованими виробництвами, де викиди вже й так зменшили до мінімуму, досить проблематично і дорого. А на теренах України гіганти ще димлять і чекають на інвесторів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1. Астапенко П. Д. Вопросы о погоде. Л. : СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1. Астапенко П. Д. Вопросы о погоде. Л. : Гидрометеоиздат, 1982. - 240 с. 2. Борисенков Е. П. Климат и деятельность человека. М. : Наука, 1982. – 132 с. 3. Борисенков Е. П. , Пасецкий В. М. Тысячелетняя летопись необычайных явлений природы. – М. : Мысль, 1988. – 522 с. 4. Будыко М. И. Климат в прошлом и будущем. – Л. : Гидрометеоиздат, 1980. – 350 с. 5. Григорьев А. А. Экологические уроки прошлого и современности. – Л. : Наука, 1991. – 47 с.