Скачать презентацию Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu- Скачать презентацию Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu-

2a3fc37de036e3e9f9e257513addcb42.ppt

  • Количество слайдов: 33

Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu- NAKVIS “Spremembe pri evalvacijah in akreditacijah Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu- NAKVIS “Spremembe pri evalvacijah in akreditacijah v visokem šolstvu” Univerza v Mariboru, Trstenjakova dvorana 23. oktobra 2017. IVAN LEBAN

Aktivnosti na področju kakovosti v visokem šolstvu član “poola” EUA IEP (2006 podpredsednik ECA Aktivnosti na področju kakovosti v visokem šolstvu član “poola” EUA IEP (2006 podpredsednik ECA (2015 podpredsednik CEENQA (2015 Institucionalne evalvacije univerz: Turčija Romunija Črna gora Hrvatska Litva Latvija Portugal Bolgarija Kazakhstan Makedonija Rusija Slovenija Izmir(2), Aydin, Bolu, Ankara Suceava, Iasi(2), Galaty Podgorica Zagreb, Split (kemija) Kaunas Riga(2) Porto Sofija Almaty Skopje Samara Univerza na Primorskem

MAGNA CHARTA UNIVERSITATUM , 1988, Bologna Podpisniki so bili rektorji evropskih univerz – “je MAGNA CHARTA UNIVERSITATUM , 1988, Bologna Podpisniki so bili rektorji evropskih univerz – “je akademski dokument”. Temeljna načela zaveze so: a) Univerze so avtonomne institucije, ki so v svojem raziskovanju in poučevanju moralno in intelektualno neodvisne od vseh političnih in gospodarskih pritiskov. b) Poučevanje in raziskovanje na univerzah morata biti neločljivo povezana. c) Svoboda raziskovanja, poučevanja in študija je temeljno načelo v življenju univerz, kakor tudi, da je univerza posebna inštitucija namenjena srečevanju učiteljev in študentov. d) Univerza je varuh tradicij evropskega humanizma.

NAKVIS – letos 7. leto delovanja Kot direktor sem vstopil v 5. leto te NAKVIS – letos 7. leto delovanja Kot direktor sem vstopil v 5. leto te funkcije. Vendar o kakovosti se je govorilo že dosti prej. To je bilo delo že Sveta RS za visoko šolstvo Jožica Kramar, Tatjana Debevec, Klemen Šubic Sedaj 19 zaposlenih za nedoločen čas + direktor 11 svetnikov , 5 prit. komisija, 180 ekspertov

ORGANIZACIJSKA SHEMA AGENCIJE od marca 2010 - 180 strokovnjakov – presojevalcev (vključno s študenti ORGANIZACIJSKA SHEMA AGENCIJE od marca 2010 - 180 strokovnjakov – presojevalcev (vključno s študenti in tujci)

TERCIARNO IZOBRAŽEVANJE V SLOVENIJI 2 milijona prebivalcev Študijsko leto 2015/16 vpisanih Univerze in HEIs TERCIARNO IZOBRAŽEVANJE V SLOVENIJI 2 milijona prebivalcev Študijsko leto 2015/16 vpisanih Univerze in HEIs 69. 881 študentov Višje strokovne šole 11. 162 študentov 7 univerz ( 3 državne + 3 zasebne + 1 mrežna) 46 samostojnih HEIs Akreditiranih 914 študijskih programov, toda le !!! 3400 FTE učiteljev !!! (to seveda vpliva na kakovost ? ) 48 višjih strok. šol - 27 javnih in 21 zasebnih le 36 študijskih programov

STUDY PROGRAMMES by ISCED CLASSIFICATION STUDY PROGRAMMES by ISCED CLASSIFICATION

Vir: MIZŠ (Centralna evidenca udeležencev Vir: MIZŠ (Centralna evidenca udeležencev

Distribution of HEIs web page http: //www. nakvis. si Distribution of HEIs web page http: //www. nakvis. si

 NAKVIS je mlada agencija – ustanovljena 2010 Neodvisna, neprofitna, nevladna inštitucija Samostojen, neodvisen NAKVIS je mlada agencija – ustanovljena 2010 Neodvisna, neprofitna, nevladna inštitucija Samostojen, neodvisen državni organ NI JAVNA AGENCIJA – ne spada pod ZJA !!! Podobno pozicijo v proračunu kot: Računsko sodišče Ustavno sodišče Slovenska akademija KPK Javni pooblaščenec. . . Z eno izjemo: nimamo samostojneg zakona – za nas velja ZVi. S (51. a-51. ž) in podzakonski akti – Merila za. . .

Smo člani ENQA (2015) in EQAR (2013) www. eqar. eu and www. enqa. eu Smo člani ENQA (2015) in EQAR (2013) www. eqar. eu and www. enqa. eu ENQA ESG standards - Part 2 – external evaluation procedure - Part 3 - evaluation of agency itself Decisions: http: //www. eqar. eu/fileadmin/agencyreports/2013_05_SQAA_Approval. Deci sion. pdf http: //www. enqa. eu/wp-content/uploads/2015/03/Letter-ENQA-to. SQAA_180315. pdf Final reports: http: //www. eqar. eu/fileadmin/agencyreports/SQAA_External_Review_Repo rt. pdf http: //www. enqa. eu/wp-content/uploads/2015/03/Review-report-of-the. SQAA. pdf

COMPLIANCE TO STANDARDS: judged as fully, substantially, partially, non-compliant EQAR 16 standards (2013) 7 COMPLIANCE TO STANDARDS: judged as fully, substantially, partially, non-compliant EQAR 16 standards (2013) 7 fully 8 substantially 1 partially ENQA 17 standards (2015) 10 fully 6 substaintally 1 partially

ENQA (6) EQAR (2) ENQA+EQAR (45) SUM 53 Grolimund, AAQ, 2017 ENQA (6) EQAR (2) ENQA+EQAR (45) SUM 53 Grolimund, AAQ, 2017

Grolimund AAQ 2017 Grolimund AAQ 2017

Grolimund AAQ 2017 Grolimund AAQ 2017

Načrt agencije za v prihodnje - informacijski sistem e. NAKVIS - evalvacije/akreditacije + svetovanje Načrt agencije za v prihodnje - informacijski sistem e. NAKVIS - evalvacije/akreditacije + svetovanje - ločen zakon za agencijo (trenutni spremenjen že 25 krat) - dolgoročno stabilno financiranje

World State of Quality project https: //mail. nakvis. si/owa/redir. aspx? C=W 0 a. Lh. World State of Quality project https: //mail. nakvis. si/owa/redir. aspx? C=W 0 a. Lh. An 8 FI 9 QI 2 Ep 3 wjfw. Oip. VMfgq. EZuku. NZ 06 k. Kg. Ip. QQb. VHhn. VCA. . &URL=http%3 a%2 f%2 fnewslett er. apq. pt%2 fgo%2 f 60 c 8 f-10 eb 4 fd 7 b 41 -01 c 11167 b 34 d 77 b 98 f 67 b 9 e 6 d 3243 b 2 -de. Ie 882 efbmie. Bwed. TIv

Mogoče nekaj podatkov 50 držav Nacionalni visokošolski sistemi Universitas 21 Melbourne http: //www. universitas Mogoče nekaj podatkov 50 držav Nacionalni visokošolski sistemi Universitas 21 Melbourne http: //www. universitas 21. com/article/projects/details/153/executive-summary-and-full-2015 -report

The Global Competitiveness Report 2017 -2018 http: //www 3. weforum. org/docs/GCR 20172018/05 Full. Report/The. The Global Competitiveness Report 2017 -2018 http: //www 3. weforum. org/docs/GCR 20172018/05 Full. Report/The. Global. Competitiveness. Report 2017%E 2%80%932018. pdf

These are the ten best countries for skill and education http: //wef. ch/2 x These are the ten best countries for skill and education http: //wef. ch/2 x 8 Fp. Py #hcr 17 pic. twitter. com/cq 4 s. QOYNEo 10: 00 PM - 19 Oct 2017

WORK-BASED LEARNING (WBL) is an educational strategy that provides students with real-life work experiences WORK-BASED LEARNING (WBL) is an educational strategy that provides students with real-life work experiences where they can apply academic and technical skills and develop their employability. "[1] It is a series of educational courses which integrate the school or university curriculum with the workplace to create a different learning paradigm. "Work-based learning deliberately merges theory with practice and acknowledges the intersection of explicit and tacit forms of knowing. "[2] Vir: Wikipedia

November 2016 ZVi. S-K Prehod k institucionalni evalvaciji/akreditaciji Več avtonomije univerzam (študijski programi) Pomembnost November 2016 ZVi. S-K Prehod k institucionalni evalvaciji/akreditaciji Več avtonomije univerzam (študijski programi) Pomembnost k Notranjem sistemu kakovosti Zmanjšanje papirnega dela za univerze Obdobje akreditacije je 5 let Vzorčne evalvacije Akreditacije povsem novih študijskih programov Spremembe študijskih programov Izredne evalvacije Skupni študijski programi, VTI, priglasitve Vodenje raznih evidenc e. NAKVIS/e. VŠ - digitalizacija

SAMO PONAZORIM PODATKE ZA LETO 2016 Štev. obiskov Število dni UL UM UP UNG SAMO PONAZORIM PODATKE ZA LETO 2016 Štev. obiskov Število dni UL UM UP UNG 34 13 3 3 55 20 5 3 SVZ Višje š. 19 6 22 8 Skupaj 78 obiskov 113 dni

ZA KONEC IZREKI: THE PURPOSE OF EVALUATION IS TO IMPROVE, NOT TO PROVE. QUALITY ZA KONEC IZREKI: THE PURPOSE OF EVALUATION IS TO IMPROVE, NOT TO PROVE. QUALITY PAYS. Gregory H. Watson at 61 st EOQ, Bled , 2017 WHAT IS QUALITY ? Relentless pursuit of goodness and persistent avoidness of badness !

Zahvala UM in Društvu ter hvala za pozornost ! Zahvala UM in Društvu ter hvala za pozornost !