Скачать презентацию Na Cl Na Cl- Електроліз розчинів Скачать презентацию Na Cl Na Cl- Електроліз розчинів

Електролиз растворов.ppt

  • Количество слайдов: 14

Na. Cl ↔ Na+ + Cl- Електроліз розчинів солей Н 2 О ↔ Н+ Na. Cl ↔ Na+ + Cl- Електроліз розчинів солей Н 2 О ↔ Н+ + ОН-

Катодний процес 1 Якщо до складу солі входять катіони активних металів (в ряду активності Катодний процес 1 Якщо до складу солі входять катіони активних металів (в ряду активності до алюмінію включно), то на катоді виділяється водень: 2 Н+ + 2ē → Н 20↑ Відбувається відновлення молекул води

Катодний процес 2 Якщо до складу солі входять катіони металів від Алюмінію до Гідрогену, Катодний процес 2 Якщо до складу солі входять катіони металів від Алюмінію до Гідрогену, то на катоді одночасно виділяється метал і водень: Zn 2+ + 2ē → Zn 0 2 Н+ + 2ē → Н 20↑ Відбувається одночасне відновлення металу і молекул води

Катодний процес 3 Якщо катіони металів, що входять до складу солі, стоять в ряду Катодний процес 3 Якщо катіони металів, що входять до складу солі, стоять в ряду активності після Гідрогену, то на катоді виділяється цей метал: Cu 2+ + 2ē → Cu 0 Відбувається відновлення катіонів металів

Анодний процес 1 Якщо до складу солі входять аніони безоксигенових кислот Cl-, Br-, I-, Анодний процес 1 Якщо до складу солі входять аніони безоксигенових кислот Cl-, Br-, I-, S 2 -, то на аноді будуть виділятися відповідні прості речовини: Cl 2, Br 2, I 2, S: 2 I- -2ē → I 2

Анодний процес 2 Якщо до складу солі входять аніони оксигеновмісних кислот та аніон F-, Анодний процес 2 Якщо до складу солі входять аніони оксигеновмісних кислот та аніон F-, то на аноді виділяється кисень: 4 ОН- -4ē → О 2 + 2 Н 2 О Відбувається окиснення молекул води

Електроліз водного розчину Na. Cl ↔ Na+ + Cl. Н 2 О ↔ Н+ Електроліз водного розчину Na. Cl ↔ Na+ + Cl. Н 2 О ↔ Н+ + ОННа катоді: 2 Н+ + 2ē → Н 20↑ На аноді: 2 Cl- - 2ē → Cl 20 ↑ 2 Н+ + 2 Cl- ел-з Н 20 + Cl 2 → 2 Н+ + 2 ОН- + 2 Cl- + 2 Na+ ел-з Н 20 + Cl 2 + 2 ОН- + 2 Na+ → 2 Na. Cl + 2 H 2 O ел-з Н 20 + Cl 2 + 2 Na. OH →

Електроліз водного розчину Cu. SO 4 ↔ Cu 2+ + SO 42 Н 2 Електроліз водного розчину Cu. SO 4 ↔ Cu 2+ + SO 42 Н 2 О ↔ Н+ + ОННа катоді: Cu 2+ + 2ē → Cu 0 На аноді: 4 ОН- -4ē → О 2 + 2 Н 2 О 2 Cu 2+ + 4 OH- ел-з 2 Cu 0 + О 2 + 2 Н 2 О → х2 → 2 Cu 2++ 2 SO 42 -+ 4 OH- +4 Н+ ел-з 2 Cu 0+О 2+2 Н 2 О + 2 SO 42 - + 4 H+ 2 Cu. SO 4 + 4 H 2 O ел-з 2 Cu 0 + О 2 + 2 Н 2 О + 2 H 2 SO 4 → 2 Cu. SO 4 + 2 H 2 O ел-з 2 Cu 0 + О 2 + 2 H 2 SO 4 →

Електроліз розчину KI Електроліз розчину KI

Електроліз з розчинним анодом проводять з метою очистки металу від домішок При цьому аніони Електроліз з розчинним анодом проводять з метою очистки металу від домішок При цьому аніони не окиснюються, а окиснюється сам метал, з якого виготовлений анод Сутність такого електролізу полягає у переносі металу з аноду на катод Напр. , електроліз розчину Ag. NO 3 зі срібним анодом: На катоді: Ag+ + ē → Ag На аноді: Ag – ē → Ag+

Застосування електролізу Промислове добування металів і неметалів Очистка металів від домішок (рафінування) Гальваностегія Гальванопластика Застосування електролізу Промислове добування металів і неметалів Очистка металів від домішок (рафінування) Гальваностегія Гальванопластика

Гальваностегія – покриття предметів хімічно малоактивними металами (посріблення, позолота, нікелювання, хромування тощо) Гальваностегія – покриття предметів хімічно малоактивними металами (посріблення, позолота, нікелювання, хромування тощо)

Гальванопластика – виготовлення точних металевих копій з предметів Гальванопластика – виготовлення точних металевих копій з предметів

Домашнє завдання Вивчити конспект Написати схеми електролізу водних розчинів Кальцій броміду Аргентум нітрату Калій Домашнє завдання Вивчити конспект Написати схеми електролізу водних розчинів Кальцій броміду Аргентум нітрату Калій сульфату