Скачать презентацию n n n n n Autorem materiálu a Скачать презентацию n n n n n Autorem materiálu a

eed9c676e08ba9aef1a46b89a7c2d464.ppt

  • Количество слайдов: 25

n n n n n Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, n n n n n Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Macháčková. Dostupné z Metodického portálu www. rvp. cz, ISSN: 1802 -4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV). n

n n n n n n n n

O tom, zda ve slově budeme psát zdvojenou souhlásku, rozhodnou dvě skutečnosti. 1. V O tom, zda ve slově budeme psát zdvojenou souhlásku, rozhodnou dvě skutečnosti. 1. V kořeni nebo ve slovotvorném základu musí být na konci n. (cen-a, vín-o, okn-o, rodin-a, krajin-a, slun-ce, rán-o, hrdin-a, telefon, čin, plyn, . . . )

2. Zapamatujeme si přípony, které na souhlásku n začínají. (více žádná) (cennost, činnost, plynnost) 2. Zapamatujeme si přípony, které na souhlásku n začínají. (více žádná) (cennost, činnost, plynnost) nn nn nn

(plynný, cenný, rodinná, nn nn nn plynná, cenná, činné) nn nn nn (plynný, cenný, rodinná, nn nn nn plynná, cenná, činné) nn nn nn

(ranní, hrdinní, telefonní) nn nn nn (ranní, hrdinní, telefonní) nn nn nn

(nejhrdinnější, cennější) nn nn (nejhrdinnější, cennější) nn nn

(plynně, hrdinně) nn nn (plynně, hrdinně) nn nn

(plynněji, hrdinněji) nn nn (plynněji, hrdinněji) nn nn

(planěji) (plněji) (planěji) (plněji)

(jelení) (klokaní) (sloní) (jelení) (klokaní) (sloní)

Kořen, slovotvorný základ neobsahuje n. (píšeme s jedním – n ) Kořen, slovotvorný základ neobsahuje n. (píšeme s jedním – n )

jiskrnost (jiskrný) jikrná (ryba) dveřní (závěs) prodaný (dům) spadané (ovoce) jiskrnost (jiskrný) jikrná (ryba) dveřní (závěs) prodaný (dům) spadané (ovoce)

V některých případech musíme pravopisně rozlišit, jaký druh slova píšeme. přídavná jména podstatná jména V některých případech musíme pravopisně rozlišit, jaký druh slova píšeme. přídavná jména podstatná jména Má dobrou rodinnou výchovu. Odjel s rodinou. nn To byl hrdinný čin. Besedoval s hrdinou. přídavná jména Někteří lidé jsou velmi činní. nn slovesa Jirka se ve škole činí. Psi na výstavě byli velmi cenní. Pes cení zuby. Cení si ho. nn

n n n n

devítirame__ ý klavír__í koncert mládě bezbra__é les rozzuře__ý hrdina radost__ý pokřik sti__ý bezejme__ý býk devítirame__ ý klavír__í koncert mládě bezbra__é les rozzuře__ý hrdina radost__ý pokřik sti__ý bezejme__ý býk svícen ŘEŠENÍ

devítiramenný klavírní koncert mládě bezbranné les rozzuřený hrdina radostný pokřik stinný bezejmenný býk svícen devítiramenný klavírní koncert mládě bezbranné les rozzuřený hrdina radostný pokřik stinný bezejmenný býk svícen

(probíhá ráno) (časný, brzký) CVIČENÍ (probíhá ráno) (časný, brzký) CVIČENÍ

rozcvička brambory ra__é ra__í mlha ra__é káva ra__í zelenina ra__á ovoce ra__í vstávání ra__í rozcvička brambory ra__é ra__í mlha ra__é káva ra__í zelenina ra__á ovoce ra__í vstávání ra__í POUČKA ŘEŠENÍ

rozcvička brambory rané ranní mlha rané káva ranní zelenina raná ovoce ranní vstávání ranní rozcvička brambory rané ranní mlha rané káva ranní zelenina raná ovoce ranní vstávání ranní

cenný n ceník kamenný kameník n vinný denní vinice deník cenný n ceník kamenný kameník n vinný denní vinice deník

dělník cenina dělnice dělník cenina dělnice

n n n n

Veškeré uveřejněné odkazy [cit. 2011 -04 -26]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: Veškeré uveřejněné odkazy [cit. 2011 -04 -26]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: Square And Octagons 3 Pattern. . . < http: //www. clker. com/clipart-6786. html > Foot Print. . . . . < http: //www. clker. com/clipart-foot-print-1. html> Fire 6. . . . < http: //www. clker. com/clipart-4267. html> Red Telephone. . . . . < http: //www. clker. com/clipart-4201. html> Blue Open Window. . . < http: //www. clker. com/clipart-blue-open-window. html> Green Grapes. . . . < http: //www. clker. com/clipart-green-grapes. html> Rockraikar Wedding Ring In A Box. . < http: //www. clker. com/clipart-16518. html> Jewellery Box. . . . < http: //www. clker. com/clipart-jewellery-box. html> Coffee And Doughnut. . . < http: //www. clker. com/clipart-coffee-and-doughnut. html> British Phone Booth. . . . < http: //www. clker. com/clipart-british-phone-booth-1. html> Light Bulb. . . . < http: //www. clker. com/clipart-8589. html> Lettuce 2. . . . < http: //www. clker. com/clipart-13648. html> Potato. . . . < http: //www. clker. com/clipart-2532. html> Deer With Large Antlers. . . < http: //www. clker. com/clipart-151071. html> Kangaroo. . . . . < http: //www. clker. com/clipart-kangaroo-1. html> Elephant. . . . < http: //www. clker. com/clipart-colored-elephant. html> House 13. . . . < http: //www. clker. com/clipart-23684. html> Red Cherry. . . . . < http: //www. clker. com/clipart-red-cherry. html> Head 10 …. . . . < http: //www. clker. com/clipart-thumbs-up-smiley. html> Hanukkah Candles. . . . < http: //www. clker. com/clipart-hanukkah-candles. html> Piano ……. . . . < www. clker. com/clipart-12441. html> Fawn. . . . < http: //www. clker. com/clipart-15773. html> Charging Bull. . . < http: //www. clker. com/clipart-155079. html> Test Bulb 2. . . . . < http: //www. clker. com/clipart-test-bulb 2. html>