Скачать презентацию М’ЯКИЙ ЗНАК І АПОСТРОФ ОРФОГРАФІЯ 10 клас Скачать презентацию М’ЯКИЙ ЗНАК І АПОСТРОФ ОРФОГРАФІЯ 10 клас

М'ЯКИЙ ЗНАК.ppt

  • Количество слайдов: 19

М'ЯКИЙ ЗНАК І АПОСТРОФ ОРФОГРАФІЯ 10 клас М'ЯКИЙ ЗНАК І АПОСТРОФ ОРФОГРАФІЯ 10 клас

М’який знак пишемо: o o o o 1. Після зубних звуків - д, т, М’який знак пишемо: o o o o 1. Після зубних звуків - д, т, з, с, ц, л, н, дз - якщо вони звучать м’яко: суть, тінь. 2. Після м’яких приголосних перед О: льон, трьох. 3. У суфіксах - еньк, -ськ-, есеньк- та ін. український, голівонька. 4. Після -л- перед м’яким приголосним: учительський. 5. У дієслівних формах наказового способу: стань, сядь. 6. Р. в. іменників: пісень. 7. У дієслівних формах 3 особи однинимножини дійсного способу: стоїть, біжить.

М’який знак не пишемо: o o 1. Після губних і шиплячих: кров, дощ. 2. М’який знак не пишемо: o o 1. Після губних і шиплячих: кров, дощ. 2. Після -р- у кінці складу: кобзар (виняток - Горький) 3. Між приголосними: радість. 4. Після -н- перед -ж, ч, ш-: : тонший, менший.

Апостроф пишемо: Б, П, В, М, Ф Я, Ю, Є, Ї Префікс на пригол. Апостроф пишемо: Б, П, В, М, Ф Я, Ю, Є, Ї Префікс на пригол. Р Лук’ян Пригол. + пригол – апостроф не ставимо (крім Р)

У словах іншомовного походження o o Апостроф ставиться після шиплячих та г, к, х, У словах іншомовного походження o o Апостроф ставиться після шиплячих та г, к, х, якщо після них чується звук [ j ] Х'юстон, Руж’є, Г’ята

ЗНО-2009 ЗНО-2009

ЗНО-2011 ЗНО-2011

ЗНО-2012 ЗНО-2012

9. Усі слова написано правильно в рядку А польовий, рельєф, камінчик, дівчиньці Б боязкий, 9. Усі слова написано правильно в рядку А польовий, рельєф, камінчик, дівчиньці Б боязкий, медальйон, портьєра, гуаш В різбяр, подільський, гребінчик, сімдесят Г ін’єкція, нюанс, тоньший, няньчити Д кізоньці, він'єтка, батальйон, ательє ЗНО-2010

Літеру е треба писати в усіх словах рядка А ст. . хати, ст. . Літеру е треба писати в усіх словах рядка А ст. . хати, ст. . повий, квіт. . нь; Б зал. . вати, майст. . р, леб. . диний; В пригв. . нтити, чер. . да, шел. . стіти; Г ос. . литися, к. . шеня, л. . дацюга; Д д. . ржати, тр. . мтіти, щеб. . тати. ЗНО-2007

М’який знак НЕ пишеться в усіх словах рядка А Б В Г Д міл. М’який знак НЕ пишеться в усіх словах рядка А Б В Г Д міл. . ярд, ойкан. . ня, мен. . ший; Уман. . щина, Поділ. . ля, Бат. . ківщина; безбат. . ченко, змагаєш. . ся, віс. . сю; ін. . ший, жен. . шень, спіл. . чанський; кин. . мо, ріж. . мо, насип. . мо. ЗНО-2007