Скачать презентацию Muzyka wokalna w JHP BN Szymon Kiełpiński Wojewódzka Скачать презентацию Muzyka wokalna w JHP BN Szymon Kiełpiński Wojewódzka

65fb52e86ea576a5006d7a0679ecc18d.ppt

  • Количество слайдов: 185

Muzyka wokalna w JHP BN Szymon Kiełpiński Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Muzyka wokalna w JHP BN Szymon Kiełpiński Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu XIV Ogólnopolskie Warsztaty Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej i Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej 2012 Warszawa, Biblioteka Narodowa, 9 – 11 maja 2012 r.

UWAGA Prezentacja nie zawiera ustaleń metodycznych ani wzorców opracowania rzeczowego. Celem prezentacji jest przedstawienie UWAGA Prezentacja nie zawiera ustaleń metodycznych ani wzorców opracowania rzeczowego. Celem prezentacji jest przedstawienie obecnego stanu opracowania rzeczowego zasobów dotyczących muzyki wokalnej w katalogu BN. Propozycje nowych rozwiązań i nowych tematów są tylko propozycjami autora i nie mają charakteru obowiązujących zasad.

Muzyka wokalna definicja Muzykawokalna to muzyka przeznaczona do wykonania przez głosy ludzkie: solo lub Muzyka wokalna definicja Muzykawokalna to muzyka przeznaczona do wykonania przez głosy ludzkie: solo lub w zespole (ansambl, chór); wykonywana bez towarzyszenia instrumentów — a cappella, z akompaniamentem — wokalno-instrumentalna wg SJHP BN temat - - Muzyka wokalna - stosuje się w wypadku druków i rękopisów muzycznych dla kompozycji przeznaczonych do wykonania przez głosy solowe lub zespoły chóralne, także z towarzyszeniem instrumentów. Temat ten otrzymuje wówczas dopowiedzenie określające obsadę wykonawczą, np. : Muzyka wokalna (głos wysoki, chór mieszany i orkiestra), Muzyka wokalna (chór mieszany, flet i taśma).

Plan wystąpienia 1. pieśń 2. piosenka 3. muzyka chóralna 4. muzyka rozrywkowa • materiały Plan wystąpienia 1. pieśń 2. piosenka 3. muzyka chóralna 4. muzyka rozrywkowa • materiały niemuzyczne • materiały muzyczne 5. studium przypadku (tango na fortepian z tekstem podłożonym) 6. towarzyszenia organowe do pieśni kościelnych i śpiewów liturgicznych 7. aranżacja 8. wyciąg fortepianowy 9. propozycje nowych tematów chorał gregoriański, muzyka relaksacyjna, piosenka aktorska poezja śpiewana, piosenka taneczna, tańce „jazzowe”, disco, trance, cover, potpourri, piosenka religijna, rock chrześcijański

pieśń pieśń

pieśń Nowa Encyklopedia Powszechan rozróżnia 3 rodzaje pieśni: pieśni ludowe — utwory należące do pieśń Nowa Encyklopedia Powszechan rozróżnia 3 rodzaje pieśni: pieśni ludowe — utwory należące do podstawowego gatunku poezji ludowej, związane z muzyką, wyłącznie śpiewane (nie deklamowane, w Europie do XVI w. ) bez akompaniamentu pieśń, lit. — najstarszy i najbardziej powszechny gatunek poezji lirycznej, związany genetycznie z muzyką pieśń, muz. — utwór wokalny, na ogół do tekstu lirycznego, solowy lub chóralny [. . . ]. Pieśń rozwinęła się w średniowieczu w twóczości trubadurów i truwerów (ballada, virelai, rondeau, madrygał, ballata, caccia) początkowo w postaci 1 -głosowej, potem także wielogłosowej; W 2 poł. XV w. i w XVI w. pojwiły się nowe typy pieśni: frottola, villanella, oda, sonet, chanson, lied, pieśń polifoniczna i pieśń z towarzyszeniem lutni. W XVIII w. powstała pieśń z akompaniamentem fortepianu, która dała podstawę do rozwoju romantycznej pieśni solowej.

Pieśń (lit. ) — SJHP BN forma/gat. Pieśń (lit. ) NU Pieśń TS Literatura Pieśń (lit. ) — SJHP BN forma/gat. Pieśń (lit. ) NU Pieśń TS Literatura rodzaje i gatunki TK Poezja TW TW Epitalamium Hejnał Hymn Pieśń ludowa Pieśń religijna Pieśń rewolucyjna Piosenka wojskowa

Pieśń (lit. ) — indeks przedmiotowy Pieśń (lit. ) 2 Pieśń (lit. ) - Pieśń (lit. ) — indeks przedmiotowy Pieśń (lit. ) 2 Pieśń (lit. ) - teoria 1 Pieśń flamandzka (lit. ) - 15 w. 1 Pieśń francuska (lit. ) 2 Pieśń francuska (lit. ) - historia - 16 -20 w. Pieśń grecka (lit. ) 1 Pieśń grecka (lit. ) - tematyka 1 Pieśń litewska (lit. ) - historia - 16 -19 w. 1 Pieśń łacińska (lit. ) - historia - 15 w. 1 Pieśń łacińska (lit. ) - tematyka 1 Pieśń polska (lit. ) - 16 w. 3 Pieśń polska (lit. ) - 19 w. 7 Pieśń polska (lit. ) - historia - 16 w. 1 Pieśń polska (lit. ) - historia - 19 -20 w. 1 Pieśń rosyjska (lit. ) - historia - 18 -19 w. 1 Pieśń sumeryjska (lit. )1 1

Pieśń (lit. ) — indeks przedmiotowy Pieśń (lit. ) 2 Pieśń (lit. ) - Pieśń (lit. ) — indeks przedmiotowy Pieśń (lit. ) 2 Pieśń (lit. ) - teoria 1 Pieśń flamandzka (lit. ) - 15 w. 1 Pieśń francuska (lit. ) 2 Pieśń francuska (lit. ) - historia - 16 -20 w. . . . 1 Przymiotnik językowo-etniczny wchodzi między temat a dopowiedzenie. Temat sam, bądź z okreśłnikiem chronologicznym stosuje się dla tekstów. Temat z określnikiem – historia stosuje się dla omówień

Pieśń (muz. ) — SJHP BN forma/gat. Pieśń (muz. ) NU Pieśń solowa TS Pieśń (muz. ) — SJHP BN forma/gat. Pieśń (muz. ) NU Pieśń solowa TS TS Muzyka - formy i gatunki Muzyka wokalna TK TK TK Aria Mazurek (głos i fortepian) Melodia z funkcjami harmonicznymi Melodia z tekstem podłożonym i chwytami gitarowymi Melodia z tekstem podłożonym i funkcjami harmonicznymi Piosenka Polonez (głos i fortepian) Polonez (głos wysoki i fortepian) Śpiewniki Teksty z chwytami gitarowymi Teksty z funkcjami harmonicznymi

Pieśń (muz. ) — SJHP BN TW TW TW Hymn Kołysanki Pieśń ludowa Pieśń Pieśń (muz. ) — SJHP BN TW TW TW Hymn Kołysanki Pieśń ludowa Pieśń masońska Pieśń masowa Pieśń patriotyczna Pieśń religijna Pieśń rewolucyjna Pieśń żałobna TW TW TW Pieśń (głos i flet) Pieśń (głos i fortepian (2)) Pieśń (głos i gitara) Pieśń (głos i instrumenty dęte drewniane) Pieśń (głos i lutnia) Pieśń (głos i organy) Pieśń (głos i orkiestra kameralna) Pieśń (głos i zespół instrumentalny)

Pieśń (muz. ) — SJHP BN TW TW TW TW TW Pieśń (głos niski Pieśń (muz. ) — SJHP BN TW TW TW TW TW Pieśń (głos niski i fortepian) Pieśń (głos średni i instrumenty perkusyjne) Pieśń (głos średni i orkiestra kameralna) Pieśń (głos średni i trio fortepianowe) Pieśń (głos średni i zespół instrumentalny) Pieśń (głos wysoki i akordeon) Pieśń (głos wysoki i fortepian) Pieśń (głos wysoki i harfa) Pieśń (głos wysoki i instrumenty smyczkowe) Pieśń (głos wysoki i kwartet smyczkowy) Pieśń (głos wysoki i organy) Pieśń (głos wysoki i orkiestra) Pieśń (głos wysoki i skrzypce) Pieśń (głos wysoki i wibrafon) Pieśń (głos wysoki i zespół instrumentalny) Tylko po temacie Pieśń daje się dopowiedzenie określające obsadę wykonawczą. Pozostałe rodzaje pieśni takiego dopowiedzenia nie mają.

błędy w konstrukcji haseł 1. Brak dopowiedzenia: Pieśń cygańska 28 Pieśń cygańska - aranżacja błędy w konstrukcji haseł 1. Brak dopowiedzenia: Pieśń cygańska 28 Pieśń cygańska - aranżacja Pieśń lapońska 1 Pieśń rosyjska - 20 w. 131 2 W przypadku pieśni rosyjskiej prowadzi to do aż trzech tematów: Pieśń rosyjska - 20 w. 2 Pieśń rosyjska (lit. ) - historia - 18 -19 w. Pieśń rosyjska (muz. ) - 19 w 1 1

błędy w konstrukcji haseł 2. Przymiotnik językowo-etniczny po temacie Pieśń religijna: Nota stosowania stanowi: błędy w konstrukcji haseł 2. Przymiotnik językowo-etniczny po temacie Pieśń religijna: Nota stosowania stanowi: przy temacie - - Pieśń religijna nie stosuje się przymiotnika językowoetnicznego, stosuje się określniki wyrażąjące religie i wyznania Mimo wszystko istnieja takie hasła: Pieśń religijna łacińska 1 Pieśń religijna łacińska - historia - 15 w. 1 Pieśń religijna łacińska - przekłady polskie - 16 w. 1 Pieśń religijna niemiecka - protestantyzm - historia - 18 w. Pieśń religijna norweska - historia - 12 -16 w. Pieśń religijna polska - 19 w. 2 1 2

błędy w konstrukcji haseł 3. Dopowiedzenie z obsadą wykonawczą po temacie Pieśń religijna: Gounod, błędy w konstrukcji haseł 3. Dopowiedzenie z obsadą wykonawczą po temacie Pieśń religijna: Gounod, Charles (1818 -1893). Laudate Dominum : [na 2 soprany, tenor i bas z towarzyszeniem organu lub fortepianu] / K. Gounod. Warszawa : Gebethner & Wolff : Wydaw. Kasy Przezorności i Pomocy Warsz. Pomocników Księgarskich, [ca 1905]. [Partytura]. Pieśń religijna (sopran(2), tenor, bas, organy lub fortepian) - 19 w. Muzyka francuska - 19 w. Partytura Zamiast tematu Pieśń religijna powinny znaleźć się tu tematy: Muzyka wokalna religijna z dopowiedzeniem określającym obsadę wykonawczą oraz temat Laudate Dominum in sanctis eius (muz. ) ponieważ jest to psalm.

błędy w konstrukcji haseł 4. Określnik geograficzny bezpośrednio po temacie Pieśń (muz. ). W błędy w konstrukcji haseł 4. Określnik geograficzny bezpośrednio po temacie Pieśń (muz. ). W indeksie przedmiotowym wystepuje tylko 8 haseł o takiej konstrukcji: Pieśń (muz. ) - Bułgaria Pieśń (muz. ) - Francja Pieśń (muz. ) - Niemcy Pieśń (muz. ) - Polska Pieśń (muz. ) - Rosja Pieśń (muz. ) - Stany Zjednoczone - 19 -20 w. Pieśń (muz. ) - Turcja Pieśń (muz. ) - Ukraina Pierwsza grupa to odsyłacze dla haseł Pieśń patriotyczna z przymiotnikiem językowo-etnicznym. Tylko pieśni patriotyczne mają taki odsyłacz, więc jest to chyba niepotrzebne. Pozostałe 3 hasła użyte w opisach bibliograficznych:

przykład A singer's guide to the American art song : 1870 -1980 / Victoria przykład A singer's guide to the American art song : 1870 -1980 / Victoria Etnier Villamil ; forew. by Thomas Hampson. Metuchen, N. J. ; London : The Scarecrow Press, 1993. Pieśń (muz. ) - Stany Zjednoczone - 19 -20 w. Muzycy amerykańscy - 19 -20 w. Bibliografia Biografie Jeżeli w tej publikacji nie ma nut, to brakuje tu określnika – historia. Nie wiem, czy chodzi tu o pieśń solową czy także o pieśń chóralną? Być może należy tu doprecyzować obsadę wykonawcza pieśni.

błędy w konstrukcji haseł 5. W grupie 36 haseł przymiotnik językowo-etniczny wchodzi pomiędzy temat błędy w konstrukcji haseł 5. W grupie 36 haseł przymiotnik językowo-etniczny wchodzi pomiędzy temat Pieśń a dopowiedzenie (muz. ): Pieśń angielska (muz. ) - historia - 19 -20 w. Pieśń flamandzka (muz. ) - 15 w. Pieśń francuska (muz. ) - 12 -13 w. Pieśń francuska (muz. ) - historia - 18 w. Pieśń niemiecka (muz. ) - 12 -15 w. Pieśń niemiecka (muz. ) - 13 w. Pieśń niemiecka (muz. ) - 20 w. Pieśń niemiecka (muz. ) - historia - 12 -13 w. Pieśń niemiecka (muz. ) - historia - 16 -20 w. Pieśń niemiecka (muz. ) - historia - 17 w. Pieśń niemiecka (muz. ) - historia - 19 -20 w. .

błędy w konstrukcji haseł Prowadzi to do rozproszenia materiału, ponieważ powstają synonimiczne konstrukcje haseł błędy w konstrukcji haseł Prowadzi to do rozproszenia materiału, ponieważ powstają synonimiczne konstrukcje haseł budowane od różnych tematów, np. : Pieśń (muz. ) - historia - Francja - 19 -20 w. Pieśń francuska (muz. ) - historia - 18 w. Pieśń (muz. ) - historia - Niemcy - 19 w. Pieśń niemiecka (muz. ) - historia - 19 -20 w. Pieśń (muz. ) - historia - Turcja - 17 w. Pieśń turecka (muz. ) - historia - 16 w. Pieśń (muz. ) - historia - Ukraina - 19 -20 w. Pieśń ukraińska (muz. ) - historia - 19 w.

przykłady The songs of Johannes Brahms / Eric Sams. New Haven ; London : przykłady The songs of Johannes Brahms / Eric Sams. New Haven ; London : Yale University Press, cop. 2000. Brahms, Johannes (1833 -1897) Pieśń (muz. ) - historia - Niemcy - 19 w. Studia nad pieśnią romantyczną : od wyznania do wołania / Mieczysław Tomaszewski. Kraków : AM, 1997 Pieśń niemiecka (muz. ) - historia - 19 -20 w. Poezja niemiecka - historia - 18 -19 w. Romantyzm - muzyka - Niemcy Wygląda na to że opisom brak hasła typu: Muzyka niemiecka - historia - 19 w. Konstrukcja Pieśń niemiecka (muz. ) wydaje się nie być słuszna. . . Przymiotnik językowo-etniczny w tej pozycji dotyczy narodowości kompozytora i nie ma wpływu na kształt formy muzycznej. Informacje o narodowości kompozytora podaje się w haśle Muzyka + przymiotnik.

błędy w konstrukcji haseł 6. Istnieje grupa kilkudziesięciu haseł zaczynających się od: Pieśń i błędy w konstrukcji haseł 6. Istnieje grupa kilkudziesięciu haseł zaczynających się od: Pieśń i piosenka (taka konstrukcja została wycofana kilkanaście lat temu). Niektóre z nich mają dodatkowo dopowiedzenie (muz. ). Oto same tematy: Pieśń i piosenka polska (muz. ) Pieśń i piosenka radziecka (muz. ) Pieśń i piosenka rosyjska Pieśń i piosenka słowiańska Pieśń i piosenka staroruska Pieśń i piosenka szwedzka Pieśń i piosenka ukraińska (muz. ) Pieśń i piosenka wojskowa Pieśń i piosenka żydowska (muz. ) – hasła do poprawy, opisy do zmeliorowania

określnik - aranżacja Dosyć często w hasłach dotyczących pieśni pojawia się określnik – aranżacja. określnik - aranżacja Dosyć często w hasłach dotyczących pieśni pojawia się określnik – aranżacja. Pieśń ludowa hiszpańska - aranżacja Pieśń (muz. ) - aranżacja Pieśń religijna - aranżacja Pieśń (głos i fortepian) - aranżacja Pieśń (głos i orkiestra) - aranżacja Pieśń patriotyczna polska - aranżacja Wbrew pozorom jest to zagadnienie dość złożone. Zjmuję się nim w dalszej części wystąpienia.

błędy w opracowaniu błędy w opracowaniu

Katalogi tematyczne Po przeniesieniu określnika - katalog tematyczny do pola 655 nie dodano określnika Katalogi tematyczne Po przeniesieniu określnika - katalog tematyczny do pola 655 nie dodano określnika - historia po temacie Pieśń (muz. ) Pieśni solowe S. Moniuszki : katalog tematyczny / oprac. Erwin Nowaczyk. Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, dr. 1954. Moniuszko, Stanisław (1819 -1872) Muzyka polska - 19 w. Pieśń (muz. ) - 19 w. Katalogi tematyczne Katalog tematyczny nie jest zbiorem pieśni, śpiewnikiem.

brak obsady wykonawczej O matko moja. . . / muz. St. Moniuszki. Warszawa : brak obsady wykonawczej O matko moja. . . / muz. St. Moniuszki. Warszawa : F. Grąbczewski i I. Rzepecki, [ca 1930]. [Partytura]. Na głos i fort. Moniuszko, Stanisław. (1819 -1872) Pieśń patriotyczna polska - historia - 19 w. Partytura

brak chronologii Adam Mickiewicz w pieśni polskiej i obcej / tekst muz. przejrz. Zofia brak chronologii Adam Mickiewicz w pieśni polskiej i obcej / tekst muz. przejrz. Zofia Lissa, Olga Łada. Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1963. Mickiewicz, Adam (1798 -1855) - w muzyce Pieśń (głos i fortepian) Partytura

zbyt ogólnie O mój rozmarynie : śpiewnik 1914 -1939 / wybór [tekstów] i oprac. zbyt ogólnie O mój rozmarynie : śpiewnik 1914 -1939 / wybór [tekstów] i oprac. [muz. ] Marek Sart ; il. Szymon Kobyliński. Warszawa : "Fuga", 1989 Pieśń (muz. ) - brak chronologii - brak tematu z przymiotnikiem językowo-etnicznym - brak typu pieśni / pisenki (patriotyczna, wojskowa) - brak formy zapisu muzycnego

piosenka piosenka

forma/gat. Piosenka TS TS TS Muzyka - formy i gatunki Muzyka rozrywkowa Muzyka wokalna forma/gat. Piosenka TS TS TS Muzyka - formy i gatunki Muzyka rozrywkowa Muzyka wokalna TW TW Piosenka biesiadna Piosenka dziecięca Piosenka harcerska Piosenka myśliwska Piosenka studencka Piosenka wojskowa Piosenka żeglarska Romans (muz. ) Tematy kojarzone pominąłem

Błędy w hasłach W samych hasłach przedmiotowych nie znalazłem nieprawidłowości, oprócz jednej konstrukcji: Piosenka Błędy w hasłach W samych hasłach przedmiotowych nie znalazłem nieprawidłowości, oprócz jednej konstrukcji: Piosenka dziecięca - Litwa Lietuviu liaudies dainynas. 1, Vaiku dainos / parenge P. Jokimaitiene ; melodijas parenge Z. Puteikiene ; red. kom. A. Ambrazas [et al. ] ; Lietuvos TSR mokslu akad. Lietuviu kalbos ir literaturos institutas. Vilnius : Vaga, 1980. Pieśń ludowa litewska Piosenka dziecięca - Litwa Prawidłowo powinno być: Piosenka dziecięca litewska.

zbyt ogólnie Śpiewnik dla dzieci / Zygmunt Noskowski ; słowa Marii Konopnickiej. Warszawa : zbyt ogólnie Śpiewnik dla dzieci / Zygmunt Noskowski ; słowa Marii Konopnickiej. Warszawa : Wydawnictwo Muzyczne S. Arcta, 1950. Piosenka Muzyka polska - 20 w. Śpiewnik dla dzieci : na głos z fortepianem / muzyka Zygmunt Noskowski ; słowa Maria Konopnicka. Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne SA, 2010. Muzyka polska - 19 w. Pieśń (głos i fortepian) - 19 w. Piosenka dziecięca Śpiewniki

zła chronologia Duże różowe słońce : piosenki dla dzieci z repertuaru Natalii Kukulskiej, Radiowych zła chronologia Duże różowe słońce : piosenki dla dzieci z repertuaru Natalii Kukulskiej, Radiowych Nutek, Zespołu Gawęda i innych. . . / teksty Alicja Woy-Wojciechowska ; il. Agnieszka Muszyńska-Mazur. Warszawa : Wydawnictwo Domena, cop. 2008. Piosenka dziecięca - 21 w. Melodia z tekstem podłożonym i funkcjami harmonicznymi Ponadto brak tematu Muzyka z przymiotnikiem językowo-etnicznym

aranżacja Walczyk kurpiowski : melodia lud. : na 4 -gł. chór mieszany a cappella aranżacja Walczyk kurpiowski : melodia lud. : na 4 -gł. chór mieszany a cappella / oprac. Kazimierz Sikorski. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1952. [Partytura]. Muzyka polska - 20 w. Muzyka ludowa - aranżacja Muzyka chóralna Ale o aranżacjach będzie później

muzyka chóralna muzyka chóralna

słownictwo temat - - Pieśń chóralna - stosuje się dla pieśni przeznaczonych do wykonania słownictwo temat - - Pieśń chóralna - stosuje się dla pieśni przeznaczonych do wykonania przez zespół chóralny a cappella, ewentualnie z towarzyszeniem instrumentalnym, z dopowiedzeniem określającym obsadę wykonawczą, np. : Pieśń chóralna (chór żeński a capp. ), Pieśń chóralna (chór męski i organy). temat - - Muzyka chóralna - stosuje się dla kompozycji chóralnych a cappella lub z towarzyszeniem instrumentalnym, nie należących do gatunku pieśni chóralnej, w szczególności dla chórów z oper, oratoriów, kantat itp. oraz dla prac teoretycznych z tej dziedziny. temat - - Muzyka wokalna wielogłosowa - stosuje się dla form wokalnych i wokalno-instrumentalnych powstałych do 17 w. temat - - Muzyka wokalna religijna - stosuje się w przypadku druków i rękopisów muzycznych dla kompozycji przeznaczonych do wykonania przez głosy solowe lub zespoły chóralne, także z towarzyszeniem instrumentów, z dopowiedzeniem wyrażającym obsadę wykonawczą.

hasła zbyt ogólne Pieśni historyczne XIII-XVIII w. = : Wybór, noty historyczne i opracowania hasła zbyt ogólne Pieśni historyczne XIII-XVIII w. = : Wybór, noty historyczne i opracowania na 3 i 4 gł. chór miesz. a capp. / Tadeusz Maklakiewicz. Warszawa: Zakład Wydawniczy CPARA, 1961. Muzyka polska Muzyka chóralna - brak chronologii - brak obsady - zamiast Muzyka chóralna powinna być Pieśń chóralna - brak muzyki z przymiotikiem językowo-etnicznym - ewentualnie tematyka pieśni, gdy możliwa do ustalenia Muzyka polska - 13 -18 w. Pieśń chóralna (chór mieszany a capp. ) Parytura

brak określnika - historia Muzyka chóralna : II sympozjum kompozytorskie Akademii Muzycznej im. Fryderyka brak określnika - historia Muzyka chóralna : II sympozjum kompozytorskie Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina / [red. Alicja Gronau-Osińska] ; Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Warszawa : Wydaw. AM im. F. Chopina, 2001. Muzyka chóralna Muzyka polska - 20 w. Materiały konferencyjne Wydaje się, że zarówno po Muzyce polskiej jak i po Muzyce chóralnej powinna być historia. . .

opis „wzorowy” Arcydzieła polskiego średniowiecza : na chór żeński, męski, mieszany / zebrał i opis „wzorowy” Arcydzieła polskiego średniowiecza : na chór żeński, męski, mieszany / zebrał i oprac. Włodzimierz Sołtysik. Adres wydawniczy Warszawa : "Triangiel", 2000. [Partytura]. Pieśń chóralna (chór męski a capp. ) - 13 -15 w. Pieśń chóralna (chór żeński a capp. ) - 13 -15 w. Pieśń chóralna (chór mieszany a capp. ) - 13 -15 w. Muzyka polska - 13 -15 w. Partytura

Pieśń czy muzyka wokalna wielogłosowa? Dzieła wszystkie = Opera omnia / Wacław z Szamotuły Pieśń czy muzyka wokalna wielogłosowa? Dzieła wszystkie = Opera omnia / Wacław z Szamotuły : Fundacja Kultury Zamek Górków, 2008. [Partytura]. Muzyka polska - 16 w. Pieśń chóralna (chór mieszany a capp. ) - 16 w. W nocie stosowania dla tematu Pieśń chóralna nie ma ograniczenia czasowego, ale jak to się ma do ograniczenia nałożonego w haśle Muzyka wokalna wielogłosowa? temat - - Muzyka wokalna wielogłosowa - stosuje się dla form wokalnych i wokalno-instrumentalnych powstałych do 17 w. Wobec tego, czy zamiast Pieśń chóralna (chór mieszany a capp. ) - 16 w. nie powinno być Muzyka wokalna wielogłosowa - 16 w. ?

Muzyka rozrywkowa Muzyka rozrywkowa

artykuł słownikowy Muzyka rozrywkowa TW Electropop TW House NU Muzyka pop TW Jazz NU artykuł słownikowy Muzyka rozrywkowa TW Electropop TW House NU Muzyka pop TW Jazz NU Pop (muzyka) TW Muzyka country TS Muzyka TW Muzyka folkowa TK Clubbing (socjol. ) TW Muzyka hip-hop TK Kluby muzyczne i dyskoteki TW Muzyka klezmerska TK Lista przebojów TW Muzyka soulowa TK Musical TW Piosenka TK Muzyka taneczna TW Rap TK Piosenkarze TW Reggae TK Rewia TW Remiks TK Wodewil TW Rhythm and blues TK Zespoły muzyczne TW Rock TW Emo (muz. ) TW Blues TW Hard rock TW Chillout TW Heavy metal TW Dance TW Punk rock TW Disco polo TW Techno

rzut oka na indeks przedmiotowy Chillout 25 Dance 44 Disco polo 112 Electropop 28 rzut oka na indeks przedmiotowy Chillout 25 Dance 44 Disco polo 112 Electropop 28 House 14 Muzyka klezmerska Remiks 248 Rhythm and blues Emo (muz. ) 6 1 8

rzut oka na indeks przedmiotowy Muzyka folkowa 122 Muzyka folkowa - konkursy i festiwale rzut oka na indeks przedmiotowy Muzyka folkowa 122 Muzyka folkowa - konkursy i festiwale - Polska - od 1989 r. Muzyka folkowa - konkursy i festiwale - Polska - od 2001 r. Muzyka hip-hop 48 Muzyka hip-hop - Polska 183 Muzyka soulowa 17 Muzyka soulowa - historia - 1945 -1989 r. Hard rock - 21 w. 1 1 1 Punk rock 79 Punk rock - Polska 67 Punk rock - historia - Polska 2 Techno 4 Techno - socjologia - Polska - od 1989 r. 1 3 2

rzut oka na indeks przedmiotowy Muzyka country 13 Muzyka country - aranżacja 1 Muzyka rzut oka na indeks przedmiotowy Muzyka country 13 Muzyka country - aranżacja 1 Muzyka country - historia 1 Muzyka country - konkursy i festiwale - Polska Muzyka country - Stany Zjednoczone - 20 w. Rap 11 Rap - 21 w. 36 Rap - historia 1 Rap - Stany Zjednoczone - od 1989 r. 1 1 1 Reggae 83 Reggae - biografie - Jamajka - 1945 -1989 r. Reggae - historia 1 Reggae - historia - Polska 1 Reggae - Jamajka - 1945 -1989 r. 1 1

rzut oka na indeks przedmiotowy Blues - 20 w. Blues - 21 w. 68 rzut oka na indeks przedmiotowy Blues - 20 w. Blues - 21 w. 68 17 12 Blues - biografie 2 Blues - historia - Polska 1 Blues - historia - Stany Zjednoczone Blues (fortepian) - 20 w. 1 Blues (gitara) - 20 w. 2 Blues (głos i fortepian) Blues (puzon) - 20 w. 3 2

rzut oka na indeks przedmiotowy Heavy metal 48 Heavy metal - 20 w. 34 rzut oka na indeks przedmiotowy Heavy metal 48 Heavy metal - 20 w. 34 Heavy metal - 21 w. 62 Heavy metal - Niemcy 1 Heavy metal - Rosja 1 Heavy metal - Stany Zjednoczone - od 1989 r. Heavy metal - Wielka Brytania 1 Heavy metal - ZSRR 1 Rock 35 Rock - 20 w. 125 Rock - 20 -21 w. 48 Rock - 21 w. 107 Rock - Kanada - od 1989 r. Rock - Polska +/Rock - Polska - 1980 -1989 r. Rock - Polska - 20 w. Rock - Polska - 20 -21 w. Rock - Polska - 21 w. 1 16 1 214 98 277 1

rzut oka na indeks przedmiotowy Rock - historia 10 Rock - historia - 1945 rzut oka na indeks przedmiotowy Rock - historia 10 Rock - historia - 1945 -1989 r. Rock - historia - od 1989 r. 4 1 Rock - historia - Niemcy (Republika Demokratyczna) Rock - historia - Polska 9 Rock - historia - Polska - 1944 -1989 r. Rock - historia - Polska - od 1944 r. 1 Rock - historia - Polska - od 1980 r. 3 Rock - historia - Rosja 4 Rock - historia - Stany Zjednoczone 4 Rock - historia - Wielka Brytania 4 Rock - historia - ZSRR 5 2 1

rzut oka na indeks przedmiotowy Rock - antropologia społeczna Rock - aranżacja 1 6 rzut oka na indeks przedmiotowy Rock - antropologia społeczna Rock - aranżacja 1 6 Rock - imprezy - Polska 2 Rock - konkursy i festiwale - Polska 3 Rock - konkursy i festiwale - Polska - 1980 -1989 r. 1 Rock - konkursy i festiwale - Polska - od 1989 r. 2 Rock - konkursy i festiwale - Stany Zjednoczone - 1945 -1989 r. Rock - krytyka 1 Rock - krytyka - katolicyzm 3 Rock - socjologia 2 Rock - socjologia - Polska - 1944 -1989 r. Rock - socjologia - Polska - 1980 -1989 r. 2 1 1

materiały niemuzyczne przykłady rozbieżności w opracowaniu materiały niemuzyczne przykłady rozbieżności w opracowaniu

czasopisma Hip-Hop Archiwum / [red. nacz. Cezary Ciszewski]. Warszawa : czasopisma Hip-Hop Archiwum / [red. nacz. Cezary Ciszewski]. Warszawa : "Vi. Media", 2004. Muzyka rozrywkowa Gothica : magazyn dla niezależnych / [Sławomir Nietupski red. nacz. ]. Banino : "Talisac" Wydawnictwo Prasowe i Muzyczne, 2011 -. Rock Hard Rocker : inny magazyn muzyczny / [red. nacz. Bart Gabriel]. [Grójec] : Alphard Sound Technology ETP, 2007 -. Heavy metal Czasopisma muzyczne Metal Hammer : the international hard rock & heavy metal magazine. Katowice : Metal Mind Productions, 1990 -. Wersja polska. Heavy metal Muzyka rozrywkowa Czasopisma muzyczne polskie

tematy zbyt szerokie Rock : encyklopedia / Wiesław Weiss ; współpr. Roman Rogowiecki. Warszawa tematy zbyt szerokie Rock : encyklopedia / Wiesław Weiss ; współpr. Roman Rogowiecki. Warszawa : "Iskry", 1992 Muzyka rozrywkowa - od 1945 r. Encyklopedie Cały ten "jazz" / Jerzy Juliusz Herlinger [et al. ]. Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1990 Muzyka rozrywkowa - historia - 20 w. Rap, hip-hop, disco, moda dyskotekowa / Honorata Włoch-Kowalczyk. Tarnów : "Karat", 1993 Taniec Wydawnictwa popularne

określnik - historia: encyklopedie ogólne The complete encyclopedia of popular music and jazz 1900 określnik - historia: encyklopedie ogólne The complete encyclopedia of popular music and jazz 1900 -1950. Vol. 1, Music year by year 1900 -1950 / Roger D. Kinkle. New Rochelle, N. Y. : Arlington House, [1974]. Muzyka rozrywkowa - historia Encyklopedie Encyklopedia muzyki rozrywkowej / Wacław Panek. Warszawa : "Świat Książki", 2000. Muzyka rozrywkowa Encyklopedie

określnik - historia: encyklopedie szczegółowe Encyklopedia muzyki country / Leszek C. Strzeszewski. Warszawa : określnik - historia: encyklopedie szczegółowe Encyklopedia muzyki country / Leszek C. Strzeszewski. Warszawa : "Trax", 1994. Muzyka country - historia Encyklopedie Encyklopedia polskiego rocka / Leszek Gnoiński, Jan Skaradziński. Poznań : "In Rock", 2001. Rock - historia - Polska Encyklopedie Blues / [przekł. z ang. Leszek Kaczmarek, Krzysztof Sawala, Jarosław Weckwerth] ; uzup. i red. merytoryczna Marek Jakubowski. Poznań : "Atena", cop. 1995 Blues Encyklopedie Encyklopedia polskiego hip-hopu / Basia Adamczyk & Piotr Tarasewicz. Poznań : In Rock, 2004. Muzyka hip-hop - Polska Encyklopedie

określnik - historia: dyskografia Blues on CD : the essential guide / Charles Shaar określnik - historia: dyskografia Blues on CD : the essential guide / Charles Shaar Murray. London, 1994. Blues - historia Dyskografia Polskie płyty : wybór z lat 1990 -97 / wybór i oprac. Zbigniew Kowalczyk. Wrocław : "Apis" Agencja Edukacyjno-Autorska, 1997 Muzyka rozrywkowa polska - od 1989 r. Dyskografia

określnik - historia: materiały biograficzne Rammstein - czarna skrzynka, nie otwieraj! / Adam Kisch określnik - historia: materiały biograficzne Rammstein - czarna skrzynka, nie otwieraj! / Adam Kisch ; zdjęcia Grzegorz Kszczotek. Poznań : In Rock, 2004. Rammstein Heavy metal - Niemcy Zespoły muzyczne - Niemcy - od 1990 r. Mam na imię Eminem / [Martin Huxley ; tł. Leszek Haliński]. Poznań : "In Rock", 2001. Eminem (1975 - ) Rap - Stany Zjednoczone Biografie Catch a fire : życie Boba Marleya / Timothy White ; wstęp i opieka merytoryczna Sławomir Gołaszewski. [Warszawa] : Axis Mundi, 2007. Marley, Bob (1945 -1981) Reggae - biografie - Jamajka - 1945 -1989 r. Biografie

określnik - historia: materiały biograficzne James Brown : the godfather of soul / James określnik - historia: materiały biograficzne James Brown : the godfather of soul / James Brown with Bruce Tucker. New York : Macmillan Publishing Company, 1986. Brown, James (1933 -2006) Muzyka soulowa - historia - 1945 -1989 r. Piosenkarze amerykańscy - 1945 -1989 r. Pamiętniki amerykańskie - 1945 -1989 r. No woman, no cry : moje życie z Bobem Marleyem / Rita Marley, Hettie Jones ; tł. Michał Lubay Lubiszewski. Warszawa : Axis Mundi, 2010. Marley, Rita (1946 - ) Marley, Bob (1945 -1981) Muzycy jamajscy - 1945 -1989 r. Reggae - Jamajka - 1945 -1989 r. Pamiętniki jamajskie - 1945 -1989 r.

określnik - historia: materiały niebiograficzne Rap : między Malcolmem X a subkulturą gangową / określnik - historia: materiały niebiograficzne Rap : między Malcolmem X a subkulturą gangową / Zbigniew Marcin Kowalewski. Warszawa : ["PWR"], 1994 Rap - historia Red River blues : the blues tradition in the Southeast / Bruce Bastin. Urbana, 1986. Blues - historia - Stany Zjednoczone Reggae - Rastafari / Sławomir Gołaszewski. Bydgoszcz : "Pomorze", 1990 Reggae Rastafari Drogi do Nashville / Korneliusz Pacuda ; [red. odpowiedz. Irek B. Madziński]. Wałbrzych : "Afra", 2003. Muzyka country - Stany Zjednoczone - 20 w.

dodawanie tematu szerszego Muniek / z Zygmuntem Staszczykiem rozmawia Grzegorz Brzozowicz. Warszawa : Wydawnictwo dodawanie tematu szerszego Muniek / z Zygmuntem Staszczykiem rozmawia Grzegorz Brzozowicz. Warszawa : Wydawnictwo Czerwone i Czarne, 2011. Staszczyk, Muniek (1963 - ) T. Love Piosenkarze polscy - od 1980 r. Rock - historia - Polska - od 1980 r. Zespoły muzyczne - Polska - od 1980 r. Muzyka rozrywkowa polska - historia - od 1980 r. Wywiady Archiwum polskiego rocka : katalog płyt z kręgu muzyki popularnej / Daniel Wolak. Gdańsk : Wdaxrock dla wydawnictwa "Wodnik", 2005. Rock - Polska - 20 -21 w. Muzyka rozrywkowa polska - 20 -21 w. Dyskografia

zbędna chronologia Archiwum polskiego rocka : katalog płyt z kręgu muzyki popularnej / Daniel zbędna chronologia Archiwum polskiego rocka : katalog płyt z kręgu muzyki popularnej / Daniel Wolak. Gdańsk : Wdaxrock dla wydawnictwa "Wodnik", 2005. Rock - Polska - 20 -21 w. Muzyka rozrywkowa polska - 20 -21 w. Dyskografia Czy muzyka rockowa istniała przed XX w. ? Linkin Park : wszystko jest hybrydą / [Brad Whitaker ; przekł. Andrzej Frykowski]. Poznań : "In Rock" : Włodzimierz Wieczorek, 2003. Linkin Park ? Rap - Stany Zjednoczone - od 1989 r. ? Heavy metal - Stany Zjednoczone - od 1989 r. Zespoły muzyczne - Stany Zjednoczone - od 1989 r. Rap powstał w latach 70. XX w. Heavy metal powstał na przełomie lat 60. i 70. XX w. ale zespół powstał w 1996 r.

materiały muzyczne wybrane błędy w opracowaniu materiały muzyczne wybrane błędy w opracowaniu

niewłaściwy temat Fakty i fikcje [Dokument dźwiękowy] / Zielone Żabki, Ga-Ga. [Wrocław] : Lou niewłaściwy temat Fakty i fikcje [Dokument dźwiękowy] / Zielone Żabki, Ga-Ga. [Wrocław] : Lou & Rocked Boys, p 2009. 1 płyta (CD) : digital, stereo. ; 12 cm. Punk Dokumenty dźwiękowe Ferajna [Dokument dźwiękowy] / Farben Lehre. Wrocław : Lou & Rocked Boys, p 2009. 1 płyta (CD) : digital, stereo. ; 12 cm. Punk Rock Reggae Dokumenty dźwiękowe W obu przypadkach hasłem powinien być „Punk rock”. Temat „Punk” oznacza cały ruch punkowy.

niewłaściwy temat Hits of the 70 [Dokument dźwiękowy]. [S. l. ] : Snake's Music, niewłaściwy temat Hits of the 70 [Dokument dźwiękowy]. [S. l. ] : Snake's Music, [1999]. 1 płyta (CD) : digital, stereo. ; 12 cm. Disco polo Dokumenty dźwiękowe Parton, Dolly (1946 - ). Wyk. Feliciano, José (1945 - ). Wyk. Boney M (zespół disco-popowy). Boney M. – grupa muzyczna grająca eurodance oraz disco, która odniosła ogromny sukces w latach 70. XX wieku. W SJHP BN brak tematu „Disco”, jednak wydaje się, że taki temat powinien zostać wprowadzony. Materiału jest sporo (168 wystąpień z pominięciem disco polo).

tematowanie zbyt szerokie Czerwona czapeczka : walczyk z repertuaru J. Połomskiego / Adam Markieiwcz tematowanie zbyt szerokie Czerwona czapeczka : walczyk z repertuaru J. Połomskiego / Adam Markieiwcz ; sł. Tadeusz Kubiak. Złoty pierścionek, walczyk z repertuaru R. Rolskiej /Jerzy Wasowski, sł. Roman Sadowski. Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1961. Muzyka polska - 20 w. Muzyka rozrywkowa Dlaczego nie Piosenka polska - 20 w. ? Flamenco chill. Vol. 2 [Dokument dźwiękowy]. [Wrocław] : Iberia Records, p 2009. Muzyka rozrywkowa - 21 w. Dokumenty dźwiękowe Może lepiej dać: Flamenco i Chillout? Jesień 2007 w rytmie dance [Dokument dźwiękowy]. Poznań : My Music, cop. 2007. Muzyka rozrywkowa - 21 w. Dokumenty dźwiękowe Dlaczego nie Dance?

tematowanie zbyt szerokie Techno jazda [Dokument dźwiękowy] / Max Farenthide. Poznań : My Music, tematowanie zbyt szerokie Techno jazda [Dokument dźwiękowy] / Max Farenthide. Poznań : My Music, p 2007. Elektroniczna muzyka taneczna Muzyka rozrywkowa - 21 w. Dokumenty dźwiękowe Remiks Dlaczego nie Techno? A może tematy Dance, House, Techno powiązać słownikowo z tematem Elektroniczna muzyka taneczna? Obecnie takiej relacji brak: forma/gat. Elektroniczna muzyka taneczna NU Muzyka elektroniczna taneczna NU Muzyka taneczna elektroniczna TS Muzyka taneczna

tematowanie „wybiórcze” The best Ennio Morricone, Jean Michael Jarre, Vangelis [Dokument dźwiękowy]. Warszawa : tematowanie „wybiórcze” The best Ennio Morricone, Jean Michael Jarre, Vangelis [Dokument dźwiękowy]. Warszawa : Agencja Artystyczna MTJ, p 2008. Electropop Muzyka rozrywkowa - 20 -21 w. Dokumenty dźwiękowe Ennio Morricone – włoski kompozytor muzyki filmowej Vangelis – grecki twórca muzyki elektronicznej i muzyki filmowej Góralska zabawa. 3 [Dokument dźwiękowy] / Kapela Górole. Kraków : Tercet, 2002. Dokumenty dźwiękowe Muzyka rozrywkowa - 21 w. Piosenka biesiadna polska Biesiadna – owszem, ale gdzie góralska, choćby jako Muzyka folkowa?

nierówna szczegółowość haseł Bollywood style [Dokument dźwiękowy]. Warszawa : Galapagos Music, p 2009. Nagrania nierówna szczegółowość haseł Bollywood style [Dokument dźwiękowy]. Warszawa : Galapagos Music, p 2009. Nagrania z lat 2001 -2008. Muzyka filmowa Muzyka rozrywkowa indyjska Piosenka - 21 w. Dokumenty dźwiękowe 7 [Dokument dźwiękowy] / O. S. T. R. [Warszawa] : Asfalt Records : Tabasko Nagrania, p 2006. Dokumenty dźwiękowe Muzyka hip-hop - Polska Rap - 21 w.

hasła nadmiarowe Future sound of Egypt. Vol. 1 [Dokument dźwiękowy] / Aly & Fila. hasła nadmiarowe Future sound of Egypt. Vol. 1 [Dokument dźwiękowy] / Aly & Fila. Amsterdam : Armada Music, p 2011. Dokumenty dźwiękowe Elektroniczna muzyka taneczna Muzyka rozrywkowa - 21 w. Remiks Elektroniczna muzyka taneczna nie wystarczy? Elektroniczna muzyka taneczna nie jest powiązana z Muzyką rozrywkową. Z Muzyka rozrywkową jest powiązana tylko jej TS – Muzyka Taneczna (relacja kojarzeniowa). Temat Muzyka rozrywkowa mógłby być zastosowany, gdyby miał przymiotnik językowo-etniczny wskazujący na pochodzenie autora muzyki. O ile wiem, nie ma takiej zasady dla muzyki rozrywkowej. . . Może należy ją wprowadzić?

błędna chronologia oj. DADAna [Dokument dźwiękowy] / Grzegorz z Ciechowa. Warszawa : EMI Music błędna chronologia oj. DADAna [Dokument dźwiękowy] / Grzegorz z Ciechowa. Warszawa : EMI Music Poland, cop. 2011, p 1996. 1 płyta (CD) : digital, stereo. + 1 dysk optyczny (DVD) (25 min 5 s). Nagrań dokonano w maju 1996 r. , film zarejestrowano we wrześniu 1996 r. Dokumenty dźwiękowe Muzyka folkowa Piosenka polska - 21 w. Rejestracje filmowe Marek Niedźwiecki i Agnieszka Szydłowska prezentują "Chillout Cafe". 2 [Dokument dźwiękowy]. Warszawa : Sonic Records, [2009]. Kompilacja nagrań płytowych z lat 1998 -2005. Dokumenty dźwiękowe Electropop Chillout Jazz Muzyka elektroniczna - 21 w. Muzyka hip-hop Muzyka taneczna - 21 w. Piosenka - 21 w.

zbędna chronologia Armia, 25 -lecie zespołu [Dokument dźwiękowy]. Warszawa : Złoty Melon Firma, cop. zbędna chronologia Armia, 25 -lecie zespołu [Dokument dźwiękowy]. Warszawa : Złoty Melon Firma, cop. 2010. * Rock - Polska - 20 -21 w. Piosenka - aranżacja Dokumenty dźwiękowe Małgorzata Ostrowska [Dokument dźwiękowy] : moja kolekcja. Warszawa : Warner Music Poland : MJM Music PL, cop. 2007. Rock - 20 -21 w. * Rock -Polska - 20 -21 w. Dokumenty dźwiękowe Największe hity polskiego rocka. Cz. 2 [Dokument dźwiękowy] / Boys. [S. l. ] : Media. Way, p 2009. Szklana pogoda ; Oprócz błękitnego nieba ; Zaopiekuj się mną [. . . ] Dokumenty dźwiękowe * Piosenka polska - 20 w. * Rock - 20 -21 w. Boys (zespół disco polo).

Jaka etniczność? Carissima : walc do śpiewu / muzyka A. Lewandowskiego ; słowa St. Jaka etniczność? Carissima : walc do śpiewu / muzyka A. Lewandowskiego ; słowa St. Ratolda. Warszawa : I. Rzepecki, [ca 1920] [Partytura]. Na tenor i fort. Muzyka rosyjska - 19 w. Piosenka polska - 20 w. Walc (głos i fortepian) - 20 w. Partytura

studium przypadku Tango na fortepian z tekstem podłożonym (piosenka taneczna) Muzyka instrumentalna czy wokalna? studium przypadku Tango na fortepian z tekstem podłożonym (piosenka taneczna) Muzyka instrumentalna czy wokalna?

Świat ten cały : tango / Muzyka J. Wójcika ; Słowa E. Kaczkowskiego. Lwów Świat ten cały : tango / Muzyka J. Wójcika ; Słowa E. Kaczkowskiego. Lwów : "Pro Arte", cop. 1933. źródło: Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa Pomerania

Marzenie : [tango] / Muzyka H. Warsa; Słowa Andrzeja Własta. Warszawa : Gebethner i Marzenie : [tango] / Muzyka H. Warsa; Słowa Andrzeja Własta. Warszawa : Gebethner i Wolff, cop. 1930. źródło: Małopolska Biblioteka Cyfrowa

Prząśniczka / Stanisław Moniuszko ; Słowa J. Czeczotta. Warszawa : Gebethner i Wolff, cenz. Prząśniczka / Stanisław Moniuszko ; Słowa J. Czeczotta. Warszawa : Gebethner i Wolff, cenz. 1897. źródło: Podlaska Biblioteka Cyfrowa

W katalogu Biblioteki Narodowej jest 67 opisów druków muzycznych zawierających połączenie słów: „tango” „na W katalogu Biblioteki Narodowej jest 67 opisów druków muzycznych zawierających połączenie słów: „tango” „na fort. z tekstem podłoż. ” (sformułowanie ze strefu uwag) Na ile sposobów można utworzyć charakterystykę przedmiotową takich nut?

W katalogu Biblioteki Narodowej jest 67 opisów druków muzycznych zawierających połączenie słów: „tango” „na W katalogu Biblioteki Narodowej jest 67 opisów druków muzycznych zawierających połączenie słów: „tango” „na fort. z tekstem podłoż. ” (sformułowanie ze strefu uwag) Na ile sposobów można utworzyć charakterystykę przedmiotową takich nut? Na 16 różnych sposóbów!!!

W katalogu Biblioteki Narodowej jest 67 opisów druków muzycznych zawierających połączenie słów: „tango” „na W katalogu Biblioteki Narodowej jest 67 opisów druków muzycznych zawierających połączenie słów: „tango” „na fort. z tekstem podłoż. ” (sformułowanie ze strefy uwag) Na ile sposobów można utworzyć charakterystykę przedmiotową takich nut? Na 16 różnych sposóbów!!! Wliczając brak charakterystyki, modeli będzie 17!!!

Wspomnianych 16 (17) modeli można połączyć w 8 (9) grup. Tango na fortepian z Wspomnianych 16 (17) modeli można połączyć w 8 (9) grup. Tango na fortepian z tekstem podłożonym zostało uznane za: 1. Muzykę rozrywkową 2. Piosenkę 3. Tango 4. Muzykę taneczną 5. Piosenkę i jednocześnie Tango 6. Piosenkę i jednocześnie Tango + wskazanie postaci zapisu 7. Piosenkę i jednocześnie Muzykę taneczną 8. Tango i jednocześnie Muzykę taneczną 9. brak charakterystyki przedmiotowej

1. Muzyka rozrywkowa (2 = 3%) Dzikie łabędzie : tango z repertuaru Teresy Sosińskiej 1. Muzyka rozrywkowa (2 = 3%) Dzikie łabędzie : tango z repertuaru Teresy Sosińskiej / Henryk Jabłoński ; słowa: Jacek Kasprowy. Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1961. [Na fort. z tekstem podłoż. ]. Muzyka polska - 20 w. Muzyka rozrywkowa - 20 w.

2. Piosenka (6 = 9%) Andziu : tango / muzyka: Stanisława Witczyka ; sł. 2. Piosenka (6 = 9%) Andziu : tango / muzyka: Stanisława Witczyka ; sł. : Ludwika Janickiego. Warszawa : Stewit, [ca 1935]. Na fort. z tekstem podłoż. Piosenka polska - 20 w. (10 = 15%) A w studni woda cicho lśni : Tango z repertuaru Stanisławy Klejdysz / M. Radzik; słowa A. Rymkiewicz. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1960. [Na fort. z tekstem podłoż. ]. Muzyka polska - 20 w. Piosenka polska - 20 w. (1 = 1, 5%) Za oknem śnieg : Tango z repertuatu M. Namysłowskiej. / M. Namysłowska; słowa W. Stępień. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1960. [Na fort. z tekstem podłoż. ]. Muzyka polska Piosenka polska

3. Tango (23 = 34%) Gdy bałałajka gra. . . : tango / muz. 3. Tango (23 = 34%) Gdy bałałajka gra. . . : tango / muz. H. Rosnera ; sł. Igo Kranowskiego. Warszawa : I. Rzepecki, [1933]. Na fort. z tekstem podłoż. Muzyka polska - 20 w. Tango (fortepian) - 20 w. (2 = 3%) Blondyneczka : tango / muzyka S. Szebego ; sł. E. Szlechtera. Warszawa : I. Rzepecki, [ca 1930]. Na fort. z tekstem podłoż. Muzyka polska - 20 w. Tango (głos i fortepian) - 20 w.

4. Muzyka taneczna (2 = 3%) Nie trzeba słów : tango / muz. J. 4. Muzyka taneczna (2 = 3%) Nie trzeba słów : tango / muz. J. Kagana ; sł. W. Krystjana. Warszawa : I. Rzepecki, [1931]. Na fort. z tekstem podłoż. Muzyka polska - 20 w. Muzyka taneczna - 20 w. (8 = 12%) Jesienne róże : tango / muz. A. Golda ; arr. J. Wesby ; sł. A. Własta. [Warszawa] : A. Włast : F. Grąbczewski, cop. 1932. Na głos i fort. z tekstem podłoż. Muzyka polska - 20 w. Muzyka taneczna (fortepian) - 20 w.

5. Piosenka + Tango (1 = 1, 5%) W modnym barze 5. Piosenka + Tango (1 = 1, 5%) W modnym barze "Continental" = (Cafe Continental) : tango-foxtrot / muzyka Will Grosz ; słowa polskie Jack ; słowa ang. Jimmy Kennedy. Warszawa : "Fermata", cop. 1938. Na fort. z tekstem podłoż. Piosenka austriacka - 20 w. Tango (fortepian) - 20 w. (3 = 4, 5%) Chcę właśnie ciebie. . . : tango / muz. S. Kataszka ; sł. St. Felixa. Warszawa : I. Rzepecki, [ca 1930]. Na fort. z tekstem podłoż. Muzyka polska - 20 w. Piosenka polska - 20 w. Tango (fortepian) - 20 w. (1 = 1, 5%) Zatańczmy tango / muzyka H. Warsa ; sł. A. Własta. Warszawa : I. Rzepecki, [1930]. Na fort. z tekstem podłoż. Muzyka polska - 20 w. Piosenka polska - 20 w. Tango (głos i fortepian) - 20 w.

6. Piosenka + Tango + postać zapisu (1 = 1, 5%) We dwoje : 6. Piosenka + Tango + postać zapisu (1 = 1, 5%) We dwoje : tango / muz. A. Golda ; słowa A. Własta. Warszawa : I. Rzepecki, [1931]. Na fort. z tekstem podłoż. Muzyka polska - 20 w. Piosenka polska - 20 w. Tango (fortepian) - 20 w. Melodia z tekstem podłożonym (2 = 3%) Zapomnisz o mnie : tango / muzyka H. Warsa ; sł. A. Własta. Warszawa : I. Rzepecki, [ca 1930]. Na fort. z tekstem podłoż. Muzyka polska - 20 w. Piosenka polska - 20 w. Tango (głos i fortepian) - 20 w. Melodia z tekstem podłożonym

7. Piosenka + Muzyka taneczna (1 = 1, 5%) Czarno-księżnik : tango / muzyka 7. Piosenka + Muzyka taneczna (1 = 1, 5%) Czarno-księżnik : tango / muzyka Z. A. Czerniak ; sł. E. Miedziański [i] T. Kuroczko. Kraków : skł. gł. Księgarnia T. Gieszczykiewicza, [1946]. Na fort. z tekstem podłoż. Piosenka polska - 20 w. Muzyka taneczna (fortepian) - 20 w.

8. Tango + Muzyka taneczna (1 = 1, 5%) Kocham : tango / muz. 8. Tango + Muzyka taneczna (1 = 1, 5%) Kocham : tango / muz. H. Warsa ; słowa J. Rolanda. Warszawa : I. Rzepecki, [1932]. Na fort. z tekstem podłoż. Muzyka polska - 20 w. Tango (fortepian) - 20 w. Muzyka taneczna - 20 w. (1 = 1, 5%) Le tango du rêve : pour piano / par Malderen ; [sł. ] St. Ratolda. Warszawa : Kuncewicz i Hofman, [ca 1920]. Na fort. z tekstem podłoż. Muzyka francuska - 20 w. Tango (fortepian) - 20 w. Muzyka taneczna (fortepian) - 20 w.

9. Brak charakterystyki przedmiotowej (2 = 3%) Nie igraj z ogniem dziewczyno : tango 9. Brak charakterystyki przedmiotowej (2 = 3%) Nie igraj z ogniem dziewczyno : tango z filmu dźwiękowego "Legjon ulicy" / muz. T. Górzyńskiego ; słowa St. Mara [i. e. Marian Stanisław Lewin]. Warszawa : I. Rzepecki, [1932] Na fort. z tekstem podłoż.

Statystyka haseł Muzyka polska 57 86% 1 1, 5% Muzyka polska - 20 w. Statystyka haseł Muzyka polska 57 86% 1 1, 5% Muzyka polska - 20 w. Tango 35 53% 56 84, 8% Tango (fortepian) - 20 w. 30 45, 5% 26 39% 5 7, 6% Piosenka polska Tango (głos i fortepian) - 20 w. 1 1, 5% Piosenka polska - 20 w. Muzyka taneczna - 20 w. Muzyka taneczna 13 20% 25 37, 8% 3 4, 5% Muzyka taneczna (fortepian) - 20 w. 10 15, 2% 3% Muzyka rozrywkowa - 20 w. Muzyka rozrywkowa 2 Melodia z tekstem 3 4, 5% Melodia z tekstem podłożonym 2 3, 0% 3 4, 5% Nie istnieje hasło wspólne dla wszystkich opisów!, nawet Tango (fortepian)!

Statystyka haseł Nie jest również jasna obsada wykonawcza utworów. Tanga są do grania? , Statystyka haseł Nie jest również jasna obsada wykonawcza utworów. Tanga są do grania? , do śpiewania? A może jedno i drugie? do grania Tango, Muzyka taneczna, (fortepian) 35 52, 5% 1/2 do śpiewania Piosenka, (głos i fortepian) 22 32, 5% 1/3 do śpiewania i grania Piosenka, Tango, Muzyka taneczna, (fortepian), (głos i fortepian) 6 9% 1/11 bez wskazania obsady Muzyka rozrywkowa 2 3% 1/33 bez charakterystyki 2 3% 1/33 67 100% 1 brak haseł

propozycja Istnieją druki muzyczne przeznaczone na różne instrumenty do wyboru (tzw. alternatywna obsada wykonawcza), propozycja Istnieją druki muzyczne przeznaczone na różne instrumenty do wyboru (tzw. alternatywna obsada wykonawcza), np. : na fortepian lub akordeon na mandolinę lub skrzypce na mandolinę, skrzypce lub akordeon itp. Zdarza się – choć nie zawsze, że w opisie przedmiotowym uwzględnione są wszystkie instrumenty.

Nad pięknym i modrym Dunajem : walc : na mandolinę lub skrzypce/ Muz. J. Nad pięknym i modrym Dunajem : walc : na mandolinę lub skrzypce/ Muz. J. Straussa. Warszawa : Grąbczewski Feliks, [post 1928]. źródło: Pomorska Biblioteka Cyfrowa

oryginalne przykłady z bazy BN Śpij syneczku, śpij : [. . . ] : oryginalne przykłady z bazy BN Śpij syneczku, śpij : [. . . ] : walc angielski : na mandolinę, skrzypce lub akordeon [z tekstem podł. ] / muz. W. Elektorowicz ; słowa Zb. Drabik. Warszawa : E. Kuthan, cop. 1946. [Partytura]. Walc (akordeon) - 20 w. Walc (skrzypce) - 20 w. Walc (mandolina) - 20 w. Piosenka polska - 20 w. Partytura ale jednocześnie: Walc o mostach : na mandolinę, skrzypce lub akordeon / muzyka T. Kwieciński ; sł. W[itold] Rychter. Warszawa : E. Kuthan, cop. 1948 Walc (akordeon) - 20 w. Piosenka polska - 20 w. Druki muzyczne

propozycja (przykłady nadal oryginalne) Proponuję zatem konsekwentnie uwzględniać warianty obsady w hasłach. 1. Jeżeli propozycja (przykłady nadal oryginalne) Proponuję zatem konsekwentnie uwzględniać warianty obsady w hasłach. 1. Jeżeli utwór może być wykonany na różnych instrumentach hasła należy zdublować, podając odpowiednią obsadę: Moje piosenki : zbiór ulubionych melodii na fortepian, akordeon lub harmonium / W. I. Gniot. Poznań : K. T. Barwicki, 1948 Muzyka fortepianowa - 20 w. Muzyka na akordeon - 20 w. Muzyka na fisharmonię - 20 w. Muzyka polska - 20 w. Melodie z różnych operetek : w łatwym układzie na fortepian lub akordeon / opracował Kazimierz Skinder ; wstęp Stanisław Prószyński. Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1959. Muzyka fortepianowa - aranżacja Muzyka na akordeon - aranżacja

propozycja (przykłady są oryginalne) 2. Takie samo rozwiązanie proponuję dla muzyki wokalnej: Pojedynki : propozycja (przykłady są oryginalne) 2. Takie samo rozwiązanie proponuję dla muzyki wokalnej: Pojedynki : walc na głos z fortepianem lub akordeonem / Tadeusz Prejzner ; słowa Krzysztof Dzikowski. Warszawa : Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, 1967. Walc (głos i fortepian) - 20 w. Walc (głos i akordeon) - 20 w. Muzyka polska - 20 w. Sybila : operetka W. Jacobi'ego : do śpiewu i na fortepian. Walc "Tajemną siłę miłość ma. . . " / słowa L. Śliwińskiego. [Warszawa : L. Śliwiński, post 1915]. [Partytura]. Walc (fortepian) - 20 w. Walc (głos i fortepian) - 20 w. Operetka - 20 w. Muzyka węgierska - 20 w. Partytura

propozycja 3. Przez analogię do poprzedniego przykładu, gdzie wariant instrumentalny i wokalny są podane propozycja 3. Przez analogię do poprzedniego przykładu, gdzie wariant instrumentalny i wokalny są podane w tytule: Sybila : operetka W. Jacobi'ego : do śpiewu i na fortepian. Walc "Tajemną siłę miłość ma. . . " / słowa L. Śliwińskiego. [Warszawa : L. Śliwiński, post 1915] [Partytura]. Walc (fortepian) - 20 w. Walc (głos i fortepian) - 20 w. Operetka - 20 w. Muzyka węgierska - 20 w. Partytura oraz w oparciu o następującą interpretację: Ave Maria / muz. Ch. Gounod ; [słowa St. Przesmyckiego]. Warszawa : F. Grąbczewski i I. Rzepecki, [post 1920]. Na fort. z tekstem podłoż. Pieśń (głos i fortepian) - 19 w. Muzyka francuska - 19 w.

propozycja utwory wydane na instrument z tekstem podłożonym proponuję uznawać za muzykę instrumentalną i propozycja utwory wydane na instrument z tekstem podłożonym proponuję uznawać za muzykę instrumentalną i wokalną jednocześnie, zwłaszcza w odniesieniu do piosenek utrzymanych w rytmach tanecznych: Tango milonga / muz. J. Petersburskiego ; sł. A. Własta. Warszawa : I. Rzepecki, [1930] Na fort. z tekstem podłoż. Piosenka polska - 20 w. Tango (fortepian) - 20 w. Tango (głos i fortepian) - 20 w. Muzyka polska - 20 w. podane hasła przedmiotowe są moją propozycją Można także zastanowić się nad wprowadzeniem hasła Piosenka taneczna.

towarzyszenia organowe do pieśni kościelnych i śpiewów liturgicznych propozycja towarzyszenia organowe do pieśni kościelnych i śpiewów liturgicznych propozycja

Psallite Domino : towarzyszenie organowe do śpiewnika kościelnego dla użytku parafii rzymsko-katolickiej. Cz. 2, Psallite Domino : towarzyszenie organowe do śpiewnika kościelnego dla użytku parafii rzymsko-katolickiej. Cz. 2, "Śpiewajmy Panu" : z całkowitym tekstem pieśni / ułożyli i wydali Józef Surzyński i Mieczysław Surzyński. Poznań : Księgarnia Św. Wojciecha, 1908. źródło: Podlaska Biblioteka Cyfrowa

Czym są towarzyszenia organowe? Wielbij duszo moja Pana : śpiewnik kościelny / w układzie Czym są towarzyszenia organowe? Wielbij duszo moja Pana : śpiewnik kościelny / w układzie Feliksa Rączkowskiego. Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 1958. 334, [2] s. ; 21 x 30 cm. [Partytura]. Uwagi od autora: „ «Towarzyszenie organowe» do śpiewnika «Wielbij duszo moja Pana» [. . . ] przeznaczone jest dla organistów [. . . ], zwłaszcza mniej zaawansowanych, którym dorabianie poprawnego akompaniamentu do wykonywanych melodii w kościele nastręcza pewne trudności. Układy są proste i tak pomyślane, by można je było wykonywać bez pedału. [. . . ] Akompaniamenty wielu pieśni mogą być zużytkowane (po wprowadzeniu oczywiście pewnych niewielkich zmian) jako układy na czterogłosowy chór mieszany. ”

Czym są towarzyszenia organowe? Śpiewnik pieśni kościelnych : towarzyszenia organowe / wybór i i Czym są towarzyszenia organowe? Śpiewnik pieśni kościelnych : towarzyszenia organowe / wybór i i oprac. Witold Zalewski. Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1997. Uwagi Na organy z tekstem podł. od autora: „Śpiewnik pieśni kościelnych zawiera wybrane pieśni w układzie czterogłosowym na organy bez pedału [. . . ]. Jest przeznaczony przede wszystkim dla początkujących organistów, legitymujących się wykształceniem muzycznym na poziomie szkoły muzycne II stopnia. ”

śpiewnik z podaną obsadą Śpiewnik kościelny katolicki : na głos z organami lub na śpiewnik z podaną obsadą Śpiewnik kościelny katolicki : na głos z organami lub na chór mieszany. Cz. 1, Pieśni Wielkanocne ; Pieśni o Wniebowstąpieniu Pańskim / zebrał i oprac. Tomasz Flasza. Kraków : Wydaw. Karmelitów Bosych, 2000. [Partytura]. Pieśń (głos i organy) Pieśń chóralna (chór mieszany a capp. ) Pieśń religijna - katolicyzm Wielkanoc - w muzyce Partytura

źródło: http: //allegro. pl/tomasz-flasza-spiewnik-koscielny-akomp-oraganowe-i 2252945577. html źródło: http: //allegro. pl/tomasz-flasza-spiewnik-koscielny-akomp-oraganowe-i 2252945577. html

źródło: http: //allegro. pl/tomasz-flasza-spiewnik-koscielny-akomp-oraganowe-i 2252945577. html źródło: http: //allegro. pl/tomasz-flasza-spiewnik-koscielny-akomp-oraganowe-i 2252945577. html

różne rozwiązania Śpiewnik pieśni kościelnych : towarzyszenia organowe / wybór i i oprac. Witold różne rozwiązania Śpiewnik pieśni kościelnych : towarzyszenia organowe / wybór i i oprac. Witold Zalewski. Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1997. Na organy z tekstem podł. 1. Pieśń religijna - katolicyzm 2 wydania Muzyka organowa 2. Muzyka organowa 1 wydanie Śpiewniki kościelne - katolicyzm 3. Muzyka organowa Śpiewniki kościelne 2 wydania

pomoce liturgiczne dla organistów Ciebie, Boga, wysławiamy : pomoce liturgiczne dla organistów : akompaniament pomoce liturgiczne dla organistów Ciebie, Boga, wysławiamy : pomoce liturgiczne dla organistów : akompaniament do odpowiedzi mszalnych, śpiewów między czytaniami, modlitw wiernych oraz części stałych Mszy świętej / Archidiecezjalna Komisja Muzyki Kościelnej Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Kraków : Archidiecezjalna Szkoła Muzyczna MKK, cop. 2010. Liturgia katolicka Msza (muz. ) Muzyka organowa Pieśń religijna - katolicyzm → Śpiewy liturgiczne - katolicyzm Pogrzeb chrześcijański : pomoce liturgiczne dla organistów / Archidiecezjalna Komisja ds. Muzyki Kościelnej, Archidiecezjalna Szkoła Organistowska. Kraków : Wydaw. św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, 2001. Akompaniament organowy do obrzędów pogrzebu, pieśni i oficjum za zmarłych z Liturgii Godzin. Pieśń religijna - katolicyzm Pogrzeb - muzyka + Śpiewy liturgiczne - katolicyzm

istotne dane ze wstępu są wykorzystane. . . Śpiewnik wawelski. Cz. 2, Towarzyszenie organowe. istotne dane ze wstępu są wykorzystane. . . Śpiewnik wawelski. Cz. 2, Towarzyszenie organowe. T. 1 z. 1. Kraków : Wydaw. św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, 2002. Uwagi Oprac. manuałowe. Pieśń religijna - katolicyzm Muzyka organowa Śpiewnik wawelski. Cz. 2, Towarzyszenie organowe. T. 1 z. 1 -2. Kraków : Wydaw. Św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, 1999. Uwagi Oprac. manuałowe, w niektórych przygrywkach partie pedału do wykonania ad libitum. Pieśń religijna - katolicyzm Muzyka organowa Adwent - w muzyce Wielkanoc - w muzyce Boże Narodzenie - w muzyce Słowo redakcyjne: „Niniejsze opracowanie jest w zasadzie opracowaniem manuałowym, jednakże w niektórych przygrywkach podano partie pedału do wykonania ad libitum. ”

propozycja 1. Akompaniamenty organowe do pieśni kościelnych i śpiewów liturgicznych są nie tylko do propozycja 1. Akompaniamenty organowe do pieśni kościelnych i śpiewów liturgicznych są nie tylko do grania na organach ale także do śpiewania przez organistę; niekiedy mogą być również wykonane przez chór mieszany. Obecnie charakterystyki przedmiotowe tego typu wydawnictw koncentrują się na muzyce organowej i pieśni religijnej – hasła: Muzyka organowa Pieśń religijna - katolicyzm Gdy w partii organów jest podpisany tekst słowny, proponuję dodawać hasło: Pieśń (głos i organy), a gdy jest to uzasadnione i są ku temu jasne przesłanki, także hasło: Pieśń chóralna (chór mieszany a capp. )

propozycja 2. Innym rozwiązaniem byłoby wykorzystanie tematu Akompaniamet: temat/okr. Akompaniament TK Muzyka który obecnie propozycja 2. Innym rozwiązaniem byłoby wykorzystanie tematu Akompaniamet: temat/okr. Akompaniament TK Muzyka który obecnie jest wykorzystywany w minimalnym stopniu: Akompaniament 9 Akompaniament - biografie - Wielka Brytania - 20 w. Akompaniament - nauczanie 3 Akompaniament - nauczanie - efektywność 1 1 3. Jeszcze innym rozwiązaniem może być wprowadzenie nowego tematu: Akompaniament organowy

aranżacja spore zamieszanie. . . aranżacja spore zamieszanie. . .

definicja (Encyklopedia muzyki) aranżacja, aranżowanie opracowanie kompozycji dla celów artystycznych – koncertowych i studyjnych definicja (Encyklopedia muzyki) aranżacja, aranżowanie opracowanie kompozycji dla celów artystycznych – koncertowych i studyjnych – różniące się od jej oryginalnej wersji przede wszystkim zastosowaniem innych środków wykonawczych. Aranżacja dotyczy zarówno: redukcji obsady np. w przypadku wyciągu fortepianowego oper, symfonii jak i jej powiększenia np. w przypadku instrumentowania na orkiestrę Aranżacja artystyczna wyzwala różne stopnie twórczego udziału kompozytora -aranżera, począwszy od transkrypcji, w której substancja muzyczna mimo przeniesienia jej w inne medium wykonawcze pozostaje ta sama, aż do zmodyfikowanego, najczęściej wzbogaconego dźwiękowo ujęcia utworu. [. . . ] Aranżacje dla celów salonowych, kawiarnianych popularne w XIX w. związane [były] z daleko posuniętym kompromisem obsadowym oraz uproszczeniami wykonawczymi. [. . . ]

definicja (Encyklopedia muzyki) W muzyce rozrywkowej aranżacja traktowana jest nie tylko jako adaptacja utworu definicja (Encyklopedia muzyki) W muzyce rozrywkowej aranżacja traktowana jest nie tylko jako adaptacja utworu na określona obsadę wykonawczą, ale szerzej, jako: opracowanie rytmiczno-metryczne (wyrażające się np. zastosowaniem rytmu walca, fokstrota, rytmów jazzowych), opracowanie harmoniczne opracowanie artykulacyjno-dynamiczne podstawowego zarysu melodycznego kompozycji (piosenki) i rozdysponowanie partii poszczególnych wykonawców. Kompozytor utworów popularnych nie musi i często nie potrafi aranżować. Od umiejętności aranżera i jego wyobraźni dźwiękowej zależy sukces utworu rozrywkowego. Liczba i różnorodność aranżacji danego utworu rozrywkowego jest miernikiem jego powodzenia i popularności. [. . . ]

definicja (Encyklopedia muzyki) W muzyce jazzowej aranżacja oznacza to, co jest wyznaczone, zapisane; z definicja (Encyklopedia muzyki) W muzyce jazzowej aranżacja oznacza to, co jest wyznaczone, zapisane; z regóły przeciwstawiana jest improwizacji. Przez a. rozumie się uzgodnienie przebiegu harmonicznego i następstwa poszczególnych partii, zarówno w jazzie nowoorleańskim [. . . ], kiedy pianista omawiał z zespołem koncepcję przebiegu utworu (muzycy nie znali nut), jak i później (w latach 20 -tych), kiedy przy nagraniach tzw. aranż był zapisywany i dotyczył ustalenia początku, zakończenia, liczby chorusów, wejść głosów itp. (partie solowe pozostawały oczywiście czysto improwizacyjne). Wielkie big bandy wymagały jeszcze dokładnejszego notowania przebiegu, aczkolwiek struktura rytmiczna, intonacja pozostawiane były inwencji muzyków Powstawała w ten sposób a. wypisana jak partytura, co stało się punktem wyjścia zapisu nowoczesnych kompozycji jazzowych z pogranicza muzyki symfonicznej. [. . . ] [hasło: ] aranżacja [w: ] Encyklopedia muzyki / pod red. Andrzeja Chodkowskiego ; aut. Krzysztof Baculewski [et al. ]. — Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001.

definicja (Nowa encyklopedia powszechna PWN) aranżacja [fr. ], muz. : 1. Rodzaj transkrypcji; opracowanie definicja (Nowa encyklopedia powszechna PWN) aranżacja [fr. ], muz. : 1. Rodzaj transkrypcji; opracowanie utworu na inny niż w oryginale instrument lub zespół muzyczny 2. W jazzie — przeciwstawione improwizacji opracowanie tematu (chorusu) ujęte w zapisie nutowym lub uzgodnione między wykonawcami 3. W muzyce rozrywkowej i piosenkarstwie — instrumentacja lub orkiestracja szkicu utworu lub nawet samej melodii (tzw. prymki) [hasło: ] aranżacja [w: ] Nowa encyklopedia powszechna / [red. nacz. Bartłomiej Kaczorowski ; zespół red. Wojciech Baturo et al. ]. — Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, cop. 2004.

SJHP BN określnik aranżacja NU transkrypcja Uwagi określnik - - aranżacja - stosuje się SJHP BN określnik aranżacja NU transkrypcja Uwagi określnik - - aranżacja - stosuje się po nazwach rodzajów muzyki oraz form i gatunków muzycznych dla kompozycji opracowanych dla celów artystycznych różniących się od oryginalnej, pierwotnej wersji przede wszystkim zastosowaniem innych środków wykonawczych lub twórczym opracowaniem tematu muzycznego. Określnik - aranżacja stosuje się po temacie wyrażającym wersję zmienioną, wtórną, np. hasło Muzyka fortepianowa-aranżacja opisuje utwór, który jest artystycznym opracowaniem na fortepian kompozycji napisanej pierwotnie na inną obsadę wykonawczą. W haśle tym nie zamieszcza się określnika chronologicznego. Do zasadniczego hasła przedmiotowego dodaje się temat Muzyka z przymiotnikiem językowo-etnicznym określającym pochodzenie twórcy utworu z odpowiednim określnikiem chronologicznym, np. Muzyka polska - 19 w.

Pomimo dość jasnej noty wyjaśniającej określnik - aranżacja wydaje się być stosowany dość swobodnie, Pomimo dość jasnej noty wyjaśniającej określnik - aranżacja wydaje się być stosowany dość swobodnie, żeby nie powiedzieć przypadkowo czy dowolnie. Z pobieżnej analizy katalogu BN wynika, że określnik - aranżacja częściej jest stosowany poprawnie w przypadku muzyki poważnej. W muzyce rozrywkowej z reguły jest stosowany przeciwnie do noty użycia. 7 maja 2012 r. określnik - aranżacja wystąpił w katalogu BN w 5. 688 opisach. Liczba wystąpień określnika - aranżacja w przykładowych połączeniach: aranżacja + piosenka 535 aranżacja + pieśń 799 aranżacja + ludowa 301 aranżacja + kolęda 21 aranżacja + muzyka rozrywkowa aranżacja + muzyka fortepianowa aranżacja + fortepian 2449 118 1200

Nie wdając się w szczegółowe rozważania, proponuję obejrzeć przykłady. Zgodnie z notą: określnik - Nie wdając się w szczegółowe rozważania, proponuję obejrzeć przykłady. Zgodnie z notą: określnik - aranżacja stosuje się po temacie wyrażającym wersję zmienioną, wtórną temat Muzyka z przymiotnikiem językowo-etnicznym z odpowiednim określnikiem chronologicznym określa pochodzenie twórcy utworu Charakterystyki przedmiotowe nie powinny więc zawierać informacji na temat rodzajów muzyki czy form i gatunków muzycznych pierwowzoru. Pamiętając powyższe, proszę mieć na uwadze następujące pytania: Jak odczytać, rozumieć niektóre opisy? Jaką wartość informacyjną ma użycie określnika - aranżacja? Czy taki opis daje pełną informację? Jakie mogą być potrzeby czytelnika w tym zakresie? Czy przyjęte rozwiązanie jest słuszne? Czy na podstawie haseł jesteśmy w stanie „odtworzyć” dokument? itp. itd. etc. .

symfonia Symphonien / von L. van Beethoven ; für Klavier zu vier Händen arrangirt symfonia Symphonien / von L. van Beethoven ; für Klavier zu vier Händen arrangirt von Xaver Scharwenka. Wien ; Leipzig : "Universal-Edition", [ca 1905]. Muzyka niemiecka - 18 -19 w. Muzyka fortepianowa (4 ręce) - aranżacja Sinfonia No. 2 : Jupiter : pour le piano à quatre mains / W. A. Mozart ; arr. Par C[harles] Czerny. Leipzig : Fr. Kistner, [1838 -1839]. Muzyka austriacka - 18 w. Symfonia – aranżacja Simfonìâ n 2 : [tv. 12] : perekladennâ [avtora] dlâ fortepìano v 4 ruki / L. Revuc'kij. Kiïv : "Muzična Ukraïna", 1989. Muzyka ukraińska - 20 w. Symfonia - aranżacja Wyciągi fortepianowe

na mandolinę lub skrzypce z tekstem podłoż. Chciałbym kogoś pokochac : tango / muz. na mandolinę lub skrzypce z tekstem podłoż. Chciałbym kogoś pokochac : tango / muz. Artura Golda ; słowa Andrzeja Własta. Warszawa : F. Grąbczewski, [1932] Tango (skrzypce) Tango (mandolina) Muzyka skrzypcowa - aranżacja Muzyka mandolinowa - aranżacja Piosenka polska - 20 w. Czarne oczy : tango / muz. A. Gold ; słowa Harrymana. Warszawa : F. Grąbczewski, [1930]. Tango (skrzypce) - aranżacja Tango (mandolina) - aranżacja Muzyka skrzypcowa - aranżacja Muzyka mandolinowa - aranżacja * Muzyka polska - 20 w. * Piosenka polska - 20 w. Melodia z tekstem podłożonym

na mandolinę z tekstem podłoż. Ager, Milton (1893 -1979). Chciałabym a boję się : na mandolinę z tekstem podłoż. Ager, Milton (1893 -1979). Chciałabym a boję się : foxtrot : mandolino / muzyka M. Ager ; [słowa polskie Majrana Hemara ; arrang. M. Uhla]. Warszawa : J. Altschuler, [cop. 1931]. Z tekstem podłoż. Muzyka amerykańska - 20 w. Piosenka polska - aranżacja Muzyka mandolinowa - aranżacja Muzyka rozrywkowa Oryginalny instrumentalny amerykański fokstrot został przerobiony na polską piosenkę przez dodanie polskich słów, a obecne wydanie jest przeróbka na mandolinę, przy czym słowa pozostawiono, czy tak? ? ? Albo inaczej: Muzyka mandolinowa jest aranżacją polskiej piosenki, przy czym piosenka ta sama jest aranżacją amerykańskiego instrumentalnego fokstrota? ? ? Ale może oryginał amerykański też jest piosenką, tylko z amerykańskim tekstem?

Dawne tańce i melodie cz. 1 Dawne tańce i melodie : na fortepian. 1 Dawne tańce i melodie cz. 1 Dawne tańce i melodie : na fortepian. 1 / ed. Jan Hoffman, Adam Rieger. Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne SA, 2007. Muzyka fortepianowa - 17 -18 w. Muzyka taneczna (fortepian) Dawne tańce i melodie : na fortepian. 1 / ed. Jan Hoffman, Adam Rieger. Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne SA, 2009. Muzyka fortepianowa - aranżacja Muzyka taneczna (fortepian) - aranżacja

kolędy 12 Kolend [!] / oprac. L. Chojecki. Warszawa : B. Rudzki, [ca 1925]. kolędy 12 Kolend [!] / oprac. L. Chojecki. Warszawa : B. Rudzki, [ca 1925]. Na fort. z tekstem podłoż. Kolędy (fortepian) Kolędy - aranżacja 50 Kolend [!] : na chór męski / Hernryk Hosowicz. Szkocja : Chór Wojska Polskiego, 1942. Muzyka chóralna (chór męski a capp. ) Kolędy (chór męski a capp. ) - aranżacja Muzyka polska 10 kolend [!] polskich : w łatwym opracowaniu na chór męski a cappella / St. Wiechowicz. Poznań : K. T. Barwicki, 1946 [Partytura]. Kolędy (chór męski a capp. ) - 20 w. Muzyka polska - 20 w. Partytura

kolędy Kolędy i pastorałki : na dwoje skrzypiec / [oprac. Aleksander Pogorilec]. Nieporęt : kolędy Kolędy i pastorałki : na dwoje skrzypiec / [oprac. Aleksander Pogorilec]. Nieporęt : Wydawnictwo Muzyczne Contra, [cop. 2011]. [Partytura] Kolędy - aranżacja Muzyka skrzypcowa (skrzypce (2)) - aranżacja Partytura 12 najpiękniejszych kolęd w wykonaniu Maryli Rodowicz [Dokument dźwiękowy]. [Warszawa] : s. n. ], 2005. Dokumenty dźwiękowe Kolędy - aranżacja Big-bitowe Boże Narodzenie [Dokument dźwiękowy]. Warszawa : Polskie Nagrania, p 1998. Dokumenty dźwiękowe Kolędy - aranżacja Piosenka polska - 20 w.

aria operowa (głos i fortepian) aria operowa (głos i fortepian) "La donna e mobile" : z op. "Rigoletto" / G. Verdi. Warszawa : B. Rudzki, [ca 1920]. Na fort. z tekstem podłoż. Muzyka włoska - 19 w. Muzyka fortepianowa - aranżacja Straszny dwór. "Arja z kurantem" / St. Moniuszko ; [oprac. Mieczysław Skolimowski]. Warszawa : B. Rudzki, [post 1920]. Na fort. z tekstem podłoż. Muzyka polska - 19 w. Opera - 19 w. Halka : "Gdyby rannym słonkiem" / St. Moniuszko ; [oprac. Mieczysław Skolimowski]. Warszawa : B. Rudzki, [post 1920]. Na fort. z tekstem podłoż. Muzyka polska - 19 w. Aria (głos wysoki i fortepian) - 19 w. Wyciągi fortepianowe

aria operowa (głos i fortepian) Rigoletto : La donna è mobile. Akt 3 / aria operowa (głos i fortepian) Rigoletto : La donna è mobile. Akt 3 / muz. G. Verdi ; sł. St. Przesmyckiego. Warszawa : F. Grąbczewski i I. Rzepecki, [ca 1925]. Na głos i fort. Muzyka włoska - 19 w. Opera - Włochy - 19 w. Opera - aranżacja - fragmenty Aria - aranżacja Pieśń (głos i fortepian) Kobieta zmienną jest. . . / G. Verdi ; opr. Mieczysław Skolimowski ; sł. pol. W. Rapackiego (syna). Warszawa : B. Rudzki, [ca 1920]. Na fort. z tekstem podłoż. Muzyka włoska - 19 w. Opera - Włochy - 19 w. Opera - aranżacja Opera - 19 w. Aria - aranżacja

aria operowa (głos i fortepian) Lohengrin : aria operowa (głos i fortepian) Lohengrin : "Łabędziu mój" : nr 17 / muz. R. Wagnera ; sł. St. Przesmyckiego. Warszawa : F. Grąbczewski i I. Rzepecki, [ca 1930] Na głos i fort. Muzyka niemiecka - 19 w. Opera - 19 w. Pieśń (głos wysoki i fortepian) -19 w. Partytura Lohengrin : pożegnanie Lohengrina : Łabędziu mój / R. Wagner ; opr. Mieczysław Skolimowski ; sł. pol. W. Rapackiego (syna). Warszawa : B. Rudzki, [ca 1920] Na fort. z tekstem podłoż. Muzyka niemiecka - 19 w. Opera - Niemcy - 19 w. Opera - aranżacja Aria - aranżacja

muzyka chóralna Pieśń wieczorna : Dzwoneczki : na 3 i 4 gł. żeńskie [a muzyka chóralna Pieśń wieczorna : Dzwoneczki : na 3 i 4 gł. żeńskie [a capp. ] / W. A. Mozart ; uł. Wł. Lachman, przekł. pol. J. Chęcińskiego. Kołysanka / F. Schubert. Warszawa: "Lira Polska", [cop. 1927]. Muzyka chóralna Pieśń (muz. ) - aranżacja Muzyka austriacka - 18 -19 w. Walczyk kurpiowski : melodia lud. : na 4 -gł. chór mieszany a cappella / oprac. Kazimierz Sikorski. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1952. [Partytura]. Muzyka chóralna Muzyka ludowa - aranżacja Muzyka polska - 20 w. Zamiast Muzyka chóralna powinno być odpowiednio: Pieśń chóralna (chór żeński a capp. ) i Pieśń chóralna (chór mieszany a capp. )

muzyka rockowa Voo ï Haydamaky [Dokument dźwiękowy]. Warszawa : Agora ; [Lublin] : Kiton muzyka rockowa Voo ï Haydamaky [Dokument dźwiękowy]. Warszawa : Agora ; [Lublin] : Kiton Art Records, cop. 2009. Muzyka folkowa Piosenka ukraińska Rock – aranżacja Dokumenty dźwiękowe Hendrix, Jimi (1942 -1970). Hey Jimi [Dokument dźwiękowy] : polskie gitary grają Hendrixa. Warszawa : Agora, cop. 2008. Rock - 20 w. Rock - aranżacja Dokumenty dźwiękowe Armia, 25 -lecie zespołu [Dokument dźwiękowy]. Warszawa : Złoty Melon Firma, cop. 2010. Rock - Polska - 20 -21 w. Piosenka - aranżacja Dokumenty dźwiękowe

rock i jazz Mozaika [Dokument dźwiękowy] / Le Blue. Warszawa : Grami, p 2009. rock i jazz Mozaika [Dokument dźwiękowy] / Le Blue. Warszawa : Grami, p 2009. Zawiera Wschód (instr. ) ; Kukułeczka ; Kbakarakuka (instr. ) ; Samba o poranku ; Południe (instr. ) ; Zielony mosteczek ; Le blue ; Funky harce (instr. ) ; Kurdesz ; Jestem trawą ; Łopienka 99 (instr. ) ; Mozaika (instr. ) ; Oberek ; Zachód (instr. ). Jazz Muzyka ludowa polska - aranżacja Rock - aranżacja Dokumenty dźwiękowe

muzyka folkowa Leksykon Krzysztofa Krawczyka. 12, Zabawa w stylu folk [Dokument dźwiękowy]. Warszawa : muzyka folkowa Leksykon Krzysztofa Krawczyka. 12, Zabawa w stylu folk [Dokument dźwiękowy]. Warszawa : Agora, [2008]. Muzyka folkowa Pieśń ludowa polska - aranżacja Dokumenty dźwiękowe Lunas olvidadas [Dokument dźwiękowy] = Zapomniane księżyce : Sephardic songs / Anya Jagielska. Warszawa : ANYA Records, cop. 2009. Muzyka folkowa Pieśń ludowa żydowska Pieśń ludowa hiszpańska - aranżacja Dokumenty dźwiękowe Muzyka folkowa z założenia jest aranżacją muzyki ludowej. Zgodnie z notą stosowania, Pieśń ludowa nie powinna się pojawić wcale, zaś określnik aranżacja powinien iść po Muzyce folkowej. W jaki sposób pokazać zatem źródło inspiracji i rodzaj przetworzonej muzyki?

hip-hop Autentyk. 3 [Dokument dźwiękowy] / Vienio, Pele. Warszawa : Pomaton EMI, p 2005. hip-hop Autentyk. 3 [Dokument dźwiękowy] / Vienio, Pele. Warszawa : Pomaton EMI, p 2005. Zawiera To jest mój hardkor ; Miejski gruff-skit ; Miejski gruff ; To dla moich ludzi ; Czasem szukając. . . ; Jedno z takich miejsc ; Chcę żyć ; Nasza klasa ; Iść swoją drogą ; Tak od 7 lat ; Straciłeś wątek ; Chcę żyć 2. Muzyka hip-hop - Polska Muzyka hip-hop Muzyka rozrywkowa - aranżacja Dokumenty dźwiękowe

electropop Black box [Dokument dźwiękowy] / Liquid Divine. Warszawa] : Vision Film, p 2007. electropop Black box [Dokument dźwiękowy] / Liquid Divine. Warszawa] : Vision Film, p 2007. Electropop Piosenka niemiecka - 21 w. Muzyka rozrywkowa - aranżacja Dokumenty dźwiękowe Enjoy the fall [Dokument dźwiękowy] / Edge of Dawn. [Warszawa] : Vision Film, p 2007. Electropop Piosenka - 21 w. Muzyka rozrywkowa - aranżacja Dokumenty dźwiękowe

klasyka w nowym brzmieniu Chopin, Fryderyk (1810 -1849). Novi sing Chopin [Dokument dźwiękowy]. Warszawa klasyka w nowym brzmieniu Chopin, Fryderyk (1810 -1849). Novi sing Chopin [Dokument dźwiękowy]. Warszawa : Polskie Nagrania, [1971]. Jazz (zespół wokalny) - 20 w. Muzyka wokalna - aranżacja Muzyka polska - 19 w. Dokumenty dźwiękowe Opera chillout. Vol. 2 [Dokument dźwiękowy] : największe arie operowe w aranżacjach chillout i lounge. Warszawa : EMI Music Poland, p 2011. Chillout Muzyka instrumentalna - aranżacja Muzyka wokalna - aranżacja Opera - aranżacja Dokumenty dźwiękowe

klasyka w nowym brzmieniu Rock loves Chopin [Dokument dźwiękowy]. Warszawa : Agora : Stołeczna klasyka w nowym brzmieniu Rock loves Chopin [Dokument dźwiękowy]. Warszawa : Agora : Stołeczna Estrada : TBA Komunikacja Marketingowa, cop. 2008. Zawiera Polonez A-dur op. 40 nr 1 ; Walc Des-dur op. 64 nr 1 "Minutowy" ; Preludium A-dur op. 28 nr 7 ; Fantazje impromptu [!] cis-moll op. 66 ; Polonez As-dur op. 53 "Heroiczny" ; Etiuda c-moll op. 10 nr 12 ‘Rewolucyjna’ ; Preludium e-moll op. 28 nr 4 ; Walc Es-dur op. 18 nr 1 : Grande valse brillante Nokturn Es-dur op. 9 nr 2 ; Walc cis-moll op. 64 nr 2 ; Scherzo b-moll op. 31 nr 2 / Fryderyk Chopin. Sonata "Księżycowa" / Ludwig van Beethoven. Rock - aranżacja Dokumenty dźwiękowe

Pieśń - aranżacja Trzy pieśni narodowe polskie = Trois chants polonais / [oprac. ] Pieśń - aranżacja Trzy pieśni narodowe polskie = Trois chants polonais / [oprac. ] Veteranus. Varsovie : Gebethner & Wolff, [post 1912]. Na skrzypce i fort. Pieśń patriotyczna polska – aranżacja Pieśni internowanych [Dokument dźwiękowy]. [Rzeszów] : Instytut Pamięci Narodowej : Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, [2011]. Aranżacje: Paweł Stanisław Steczkowski, Andrzej Paśkiewicz. Stan wojenny 1981 -1983 r. w Polsce Pieśń patriotyczna polska - aranżacja Pieśń patriotyczna polska - 1980 -1989 r. Pieśń religijna - aranżacja Dokumenty dźwiękowe 4 piosenki ludowe z repertuaru "Mazowsza" : na głos z fortepianem / Czesław Grudziński ; Mieczysław Piwkowski. Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1965. Pieśń (głos i fortepian) - aranżacja Partytura

Pieśń - aranżacja Cyganka / sł. T. Żeromskiego. Warszawa [etc] : Wydawnictwo Kasy Przezorności Pieśń - aranżacja Cyganka / sł. T. Żeromskiego. Warszawa [etc] : Wydawnictwo Kasy Przezorności i Pomocy Warsz. Pomocn. Księgarskich ; Gebethner i Wolff, [1922 -1924]. Na głos i fort. Pieśń cygańska - aranżacja Pieśń (głos i fortepian) - aranżacja Partytura Ja kocham cię / Edvard Grieg ; [słowa Hans Christian Andresen] ; sł. pol. St. Przesmyckiego. Warszawa : F. Grąbczewski i I. Rzepecki, [ca 1925]. [Partytura]. Na głos i fort. Muzyka norweska - 19 -20 w. Pieśń (głos i fortepian) - aranżacja

Piosenka - aranżcja Brassens i Okudżawa [Dokument dźwiękowy] / Piotr Machalica. Warszawa : Pomaton Piosenka - aranżcja Brassens i Okudżawa [Dokument dźwiękowy] / Piotr Machalica. Warszawa : Pomaton EMI : Polskie Radio, p 2002. Piosenka francuska - 20 w. Piosenka rosyjska - 20 w. Dokumenty dźwiękowe Edith Piaf po polsku [Dokument dźwiękowy] : śpiewa Dorota Lulka. Sopot : Soliton, 2009. Piosenka francuska - aranżacja Dokumenty dźwiękowe Wysocki Maleńczuka [Dokument dźwiękowy]. Warszawa] : Warner Music Poland, p 2011. Piosenka polska - 21 w. Piosenka rosyjska - 20 -21 w. Piosenka rosyjska – aranżacja Dokumenty dźwiękowe

wyciąg fortepianowy wyciąg fortepianowy

definicja wyciąg fortepianowy — opracowanie utworu orkiestrowego, kameralnego bądź chóralnego, umożliwiające wykonanie go na definicja wyciąg fortepianowy — opracowanie utworu orkiestrowego, kameralnego bądź chóralnego, umożliwiające wykonanie go na fortepianie. n Wyciąg fortepianowy komasuje wszystkie lub tylko najbardziej istotne partie na 2 (wyciąg na 2 ręce) lub też na 4 pięcioliniach (wyciąg na 4 ręce). n Celem redukcji jest nadanie utworowi faktury zbliżonej do faktury fortepianowej z zachowaniem jednak najbardziej istotnej substancji melodycznej, rytmicznej, harmonicznej. n W koncertach instrumentalnych oraz w utworach wokalno-instrumentalnych opracowuje się tylko wyciąg partii orkiestry, z zasady na 2 ręce. n Samodzielne formy symfoniczne (symfonie, uwertury itp. ) opracowuje się najczęściej na 4 ręce, ewentualnie na 2 fortepiany. n Wyciągi fortepianowe spełniają ważną funkcję w poznawaniu literatury symfonicznej, w dydaktyce sztuki dyrygenckiej, a zwłaszcza w dydaktyce instrumentalnej, będąc niezbędną pomoca w przygotowaniu koncertów z towarzyszeniem orkiestry. [hasło: ] wyciąg fortepianowy [w: ] Encyklopedia muzyki / pod red. Andrzeja Chodkowskiego. — Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001.

przykłady Symphonien. Bd 2 / L. van Beethoven ; Klavierauszug von Franz Liszt. Leipzig przykłady Symphonien. Bd 2 / L. van Beethoven ; Klavierauszug von Franz Liszt. Leipzig : Breitkopf & Härtel, [ca 1900]. Muzyka niemiecka - 19 w. Symfonia - 19 w. Wyciągi fortepianowe Simfonìâ n 2 : [tv. 12] : perekladennâ [avtora] dlâ fortepìano v 4 ruki / L. Revuc'kij. Kiïv : "Muzična Ukraïna", 1989. Muzyka ukraińska - 20 w. Symfonia - aranżacja Wyciągi fortepianowe Symphonien / von L. van Beethoven ; für Klavier zu vier Händen arrangirt von Xaver Scharwenka. Wien ; Leipzig : "Universal-Edition", [ca 1905]. Muzyka niemiecka - 18 -19 w. Muzyka fortepianowa (4 ręce) - aranżacja

propozycja obecnie: forma/gat. Wyciągi fortepianowe TK Muzyka fortepianowa TK Muzyka na orkiestrę propozycja: Przez propozycja obecnie: forma/gat. Wyciągi fortepianowe TK Muzyka fortepianowa TK Muzyka na orkiestrę propozycja: Przez wyciąg fortepianowy rozumieć nie tylko wersję na fortepian na 2 ręce, ale także transkrypcję na 4 ręce i na 2 fortepiany (zgodnie z definicją): Wyciąg fortepianowy Wyciągi fortepianowe Wyciąg fortepianowy (4 ręce) Wyciągi fortepianowe (4 ręce) Wyciąg fortepianowy (fortepian (2)) Wyciągi fortepianowe (fortepian (2))

propozycje nowych tematów propozycje nowych tematów

chorał gregoriański chorał gregoriański

definicja chorał gregoriański (chorał rzymski) • jednogłosowe śpiewy liturgiczne Kościoła rzymskokatolickiego • ukształtowane na definicja chorał gregoriański (chorał rzymski) • jednogłosowe śpiewy liturgiczne Kościoła rzymskokatolickiego • ukształtowane na początku VIII w. • przekazane w rękopisach z IX w. • językiem chorału gregoriańskiego jest łacina • nazwa chorału gregoriańskiego pochodzi od od imienia papieża Grzegorza I Wielkiego (zm. 604), któremu błędnie przypisywano jego wprowadzenie [hasło: ] gregoriański chorał [w: ] Encyklopedia muzyki / pod red. Andrzeja Chodkowskiego. — Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001. Grzegorz Wielki dyktujący Chorał – strona z Antyfonarza z St. Gallen źródło: http: //pl. wikipedia. org/wiki/Grzegorz_Wielki

JHP BN forma/gat. Śpiewy liturgiczne NU NU Chorał gregoriański Chorał rzymski Śpiew gregoriański Śpiew JHP BN forma/gat. Śpiewy liturgiczne NU NU Chorał gregoriański Chorał rzymski Śpiew gregoriański Śpiew rzymski TS Muzyka wokalna religijna TK TK Antyfona Graduały (księgi) Litania (muz. ) Liturgia Magnificat (muz. ) Msza (muz. ) Sekwencja (muz. ) Śpiewniki kościelne TW Lamentacje (muz. ) Uwagi temat - - Śpiewy liturgiczne stosuje się dla jednogłosowych Kyrie i początek Gloria z VIII mszy De Angelis śpiewów liturgicznych źródło: http: //musicasacra. com/2007/07/17/liber-usualis-online/

rzut oka na indeks przedmiotowy Śpiewy liturgiczne 77 Śpiewy liturgiczne - 11 w. Śpiewy rzut oka na indeks przedmiotowy Śpiewy liturgiczne 77 Śpiewy liturgiczne - 11 w. Śpiewy liturgiczne - 12 w. Śpiewy liturgiczne - 16 -17 w. 1 1 2 Śpiewy liturgiczne - ewangelicyzm augsburski 1 Śpiewy liturgiczne - katolicyzm 55 Śpiewy liturgiczne - katolicyzm - historia 1 Śpiewy liturgiczne - katolicyzm - historia - Polska - od 1944 r. Śpiewy liturgiczne - katolicyzm - nauczanie 1 Śpiewy liturgiczne - katolicyzm - od 1965 r. 2 Śpiewy liturgiczne - prawosławie - Bizancjum 1 Śpiewy liturgiczne - prawosławie - historia - Bizancjum - 13 -14 w. 1 1

rzut oka na indeks przedmiotowy Śpiewy liturgiczne - aranżacja 1 Śpiewy liturgiczne - Niemcy rzut oka na indeks przedmiotowy Śpiewy liturgiczne - aranżacja 1 Śpiewy liturgiczne - Niemcy - 19 w. 3 Śpiewy liturgiczne - teoria 5 Śpiewy liturgiczne - teoria - 9 -10 w. 1 Śpiewy liturgiczne - teoria - historia - 9 -10 w. Śpiewy liturgiczne - teoria - historia - 12 w. Śpiewy liturgiczne - wydawnictwa 2 1 1

rzut oka na indeks przedmiotowy Śpiewy liturgiczne - historia 7 Śpiewy liturgiczne - historia rzut oka na indeks przedmiotowy Śpiewy liturgiczne - historia 7 Śpiewy liturgiczne - historia - 7 -12 w. 1 Śpiewy liturgiczne - historia - 8 -16 w. 1 Śpiewy liturgiczne - historia - 13 w. 2 Śpiewy liturgiczne - historia - 13 -20 w. 1 Śpiewy liturgiczne - historia - Austria - 15 w. Śpiewy liturgiczne - historia - Niemcy - 6 -15 w. Śpiewy liturgiczne - historia - Polska - 12 -18 w. Śpiewy liturgiczne - historia - Polska - 13 -16 w. Śpiewy liturgiczne - historia - Polska - 15 -16 w. Śpiewy liturgiczne - historia - Polska - 17 w. Śpiewy liturgiczne - historia - Polska - 18 w. Śpiewy liturgiczne - historia - Słowacja - 12 -13 w. Śpiewy liturgiczne - historia - Słowacja - 15 w. Śpiewy liturgiczne - historia - Słowacja - od 1965 r. 1 1 3 1 2 1 1

opisy poprawne Tonalność melodii gregoriańskich : teoria a rzeczywistość / Józef Łaś ; [H. opisy poprawne Tonalność melodii gregoriańskich : teoria a rzeczywistość / Józef Łaś ; [H. Feicht - słowo wstępne]. Kraków : Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, dr. 1965. Śpiewy liturgiczne - teoria ? Śpiewy liturgiczne - katolicyzm - historia Gaudeamus : łaciński śpiewnik mszalny / oprac. Wiesław Kądziela. Warszawa : Wydawnictwo Sióstr Loretanek, 2006. Zapis nota quadrata. Tekst równol. łac. i pol. Śpiewy liturgiczne - katolicyzm Masterpieces of gregorian chant [Dokument dźwiękowy]. Warsaw : Bearton, 2003. 1 płyta (CD) : digital, stereo. ; 12 cm. Śpiewy liturgiczne - katolicyzm Dokumenty dźwiękowe

opisy niepoprawne – brak wyznania Chorał gregoriański / Edward Hinz. Pelplin : Wydawnictwo opisy niepoprawne – brak wyznania Chorał gregoriański / Edward Hinz. Pelplin : Wydawnictwo "Bernardinum", 2007. 149, [2] s. : il. ; 21 cm. Śpiewy liturgiczne Gemma caelestis [Dokument dźwiękowy] : chorał gregoriański. Kraków : Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, [2011]. 1 płyta (CD) : digital, stereo. ; 12 cm. Śpiewy liturgiczne Dokumenty dźwiękowe Hymny ze świętej góry Atos [Dokument dźwiękowy] = Hymns from the holy mount Athos : pater Dionisios Firfiris in memoriam. Warsaw : Dux, p 2002. 1 płyta (CD) : digital, stereo. ; 12 cm. Śpiewy liturgiczne Dokumenty dźwiękowe

Gdzie „pasuje” chorał gregoriański? Graduały piotrkowskie jako przekaz chorału gregoriańskiego w Polsce po soborze Gdzie „pasuje” chorał gregoriański? Graduały piotrkowskie jako przekaz chorału gregoriańskiego w Polsce po soborze trydenckim : praca habilitacyjna / Ireneusz Pawlak. Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 1988 Liturgia katolicka - historia - 17 w. Śpiewy liturgiczne - historia - Polska - 17 w. Graduały (księgi) - historia - Polska - 17 w. Śpiewy późnośredniowieczne w antyfonarzach płockich z XV/XVI wieku na podstawie responsoriów "Matutinum" / Piotr Wiśniewski. Lublin : Wydawnictwo Polihymnia, 2010. Liturgia katolicka - historia - Polska - 15 -16 w. Śpiewy liturgiczne - historia - Polska - 15 -16 w. Antyfonarze - historia - Polska - 15 -16 w. Communiones Graduału rzymskiego in statu nascendi i w obliczu rodzącej się diastematii / Robert Bernagiewicz. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2004. Muzyka religijna - historia - 7 -12 w. Śpiewy liturgiczne - historia - 7 -12 w.

Gdzie „pasuje” chorał gregoriański? Śpiew gregoriański w życiu zakonnic / Benedykt Sczaniecki. Jasna Góra Gdzie „pasuje” chorał gregoriański? Śpiew gregoriański w życiu zakonnic / Benedykt Sczaniecki. Jasna Góra : [s. n. ], 1960 Śpiewy liturgiczne Zakony - katolicyzm Nauka śpiewu gregoriańskiego : według metody ojców benedyktynów z Solesmes / Jankowski Mieczysław. Warszawa : Akademia Teologii Katolickiej, 1969. Śpiewy liturgiczne Praktyczne ćwiczenia odległości używanych w śpiewie chóralnym czyli gregoryańskim : według metody ks. Mitterera z dołączeniem śpiewów na Cibavit, hymnu Te Deum, ps. Miserere i ant. Salve Regina / wydał Ks. E. Gr. Płock : [s. n. ], 1903 Śpiewy liturgiczne Etiudy i ćwiczenia

Gdzie „pasuje” chorał gregoriański? Kyriale dla wiernych: części stałe mszy św. ; wybrane msze Gdzie „pasuje” chorał gregoriański? Kyriale dla wiernych: części stałe mszy św. ; wybrane msze gregoriańskie; ważniejsze śpiewy na rok kościelny / Franciszek Małaczyński. Katowice : Księgarnia św. Jacka, 1960. Śpiewy liturgiczne Druki muzyczne Msze gregoriańskie [Dokument dźwiękowy]. Kraków : F. F. Gamma, p 2000. Zawiera: Msza VIII : De Angelis ; Msza IX : Cum iubilo ; Msza I : Lux et origo ; Msza XI : Orbis factor. Msza (muz. ) - 11 -14 w. Śpiewy liturgiczne Dokumenty dźwiękowe Cantus Gregorianum in Deo Gloriae [Dokument dźwiękowy]. Sopot : Soliton, 2010. Śpiewy liturgiczne Dokumenty dźwiękowe

Kiedy stosować śpiewy liturgiczne? 1. śpiewy mszalne w językach narodowych (po reformie Vaticanum. II): Kiedy stosować śpiewy liturgiczne? 1. śpiewy mszalne w językach narodowych (po reformie Vaticanum. II): Alleluja : zbiór śpiewów mszalnych i pielgrzymkowych : praca zbiorowa / pod red. Józefa Zawitkowskiego ; [oprac. Wojciech Danielski et al. ]. Warszawa : Wydaw. Sióstr Loretanek, 1978. Pieśń religijna - katolicyzm Śpiewy liturgiczne [oczywiście + nazwa wyznania] Śpiewy międzylekcyjne / zebr. i oprac. Kazimierz Pasionek. Tarnów : "Biblos", 2002. Śpiewy liturgiczne - katolicyzm Triduum Paschalne : komentarze oraz śpiewy liturgiczne / oprac. Stanisław Garnczarski. Tarnów : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 2009. Śpiewy liturgiczne - katolicyzm Triduum Paschalne - liturgia - katolicyzm

Kiedy stosować śpiewy liturgiczne? 2. śpiewy mszalne innych wyznań: Choralnik do śpiewnika ewangelickiego. Cz. Kiedy stosować śpiewy liturgiczne? 2. śpiewy mszalne innych wyznań: Choralnik do śpiewnika ewangelickiego. Cz. 2, Liturgia / [oprac. Jan Gross]. Bielsko-Biała : Wydawnictwo Augustana, cop. 2007. Materiał nutowy dla zboru oprac. 4 -głosowo, śpiewy liturgiczne dla liturga bez towarzyszenia organów. Przedm. , opis liturgii luterańskiej. Liturgia ewangelicko-augsburska Śpiewy liturgiczne - ewangelicyzm augsburski Być może wprowadzić temat Chorał protestancki (chorał ewangelicki)? – termin jest notowany nawet przez Encyklopedię Powszechną PWN. . . Chant byzantin [Dokument dźwiękowy]. Arles : Harmonia Mundi, cop. 2008, p 1989. Dokumenty dźwiękowe Śpiewy liturgiczne - prawosławie - Bizancjum

Kiedy stosować śpiewy liturgiczne? Die musikalisch-liturgischen Traditionen der Ostkirche : einige nützliche Hinweise für Kiedy stosować śpiewy liturgiczne? Die musikalisch-liturgischen Traditionen der Ostkirche : einige nützliche Hinweise für Kantoren und Chorsänger / von Peter Vitovec. Gossau : VOM - Verein für Ostkirchliche Musik, 2004 Liturgia prawosławna Pieśń religijna - prawosławie - historia Śpiewy liturgiczne - prawosławie Poradniki Dalsze propozycje: A może zamiast Śpiewy liturgiczne - prawosławie - Bizancjum po prostu: Muzyka bizantyjska / bizantyńska? Temat istnieje w SJHP, ale w katalogu użyty tylko 4 razy!!! (temat martwy? ) A zamiast Śpiewy liturgiczne - prawosławie stosować Muzyka cerkiewna?

muzyka relaksacyjna muzyka relaksacyjna

obecny sposób Będę mamą [Dokument dźwiękowy] : relaksacyjna muzyka dla ciebie i twojego dziecka. obecny sposób Będę mamą [Dokument dźwiękowy] : relaksacyjna muzyka dla ciebie i twojego dziecka. Poznań : My Music, p 2008. Muzyka rozrywkowa - 21 w. może: Muzyka rozrywkowa - 21 w. Techniki relaksacyjne Muzyka relaksacyjna Dokumenty dźwiękowe Nad brzegiem morza [Dokument dźwiękowy] : muzyka relaksacyjna. [S. l. ] : Victor 11, cop. 2008. Muzyka instrumentalna - 21 w. może: Muzyka instrumentalna - 21 w. Muzykoterapia Muzyka relaksacyjna Techniki relaksacyjne Dokumenty dźwiękowe Ale muzykoterapia to systematyczne i metodyczne zastosowanie muzyki w procesie diagnozy, leczenia i rozwoju osobowości [. . . ]. Oznacza formę psychoterapii i reedukacji, posługując/ą się muzyką i jej elementami (przede wszystkim dźwiękiem i rytmem) jako środkami ekspresji emocjonalnej i komunikacji niewerbalnej. [. . . ]

piosenka aktorska piosenka aktorska

materiał z katalogu BN La, la, la. . . Przegląd Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu materiał z katalogu BN La, la, la. . . Przegląd Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu / Ewa Gil. Kołakowska. Wrocław : Centrum Sztuki "Impart" : "Europa", 1999. 213, [7] s. : fot. , portr. ; 23 x 25 cm. Przegląd Piosenki Aktorskiej Aktorstwo - konkursy i festiwale - Polska - od 1944 r. Piosenka - konkursy i festiwale - Polska - od 1944 r. Wrocław (woj. dolnośląskie) - muzyka - konkursy i festiwale - od 1944 r. Piosenki aktorskie : na głos z fort. Warszawa : Wydaw. Muzyczne Agencji Autorskiej, 1983 Druki muzyczne Laureaci Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu 1976 -2003. Vol. 1 [Dokument dźwiękowy]. Wrocław : Luna Music, [2004]. 1 płyta (CD) : digital, stereo. ; 12 cm. Piosenka - 20 -21 w.

propozycja Słowa „piosenk* aktorsk*” występują w katlogu BN w 19 pozycjach. . . Piosenka propozycja Słowa „piosenk* aktorsk*” występują w katlogu BN w 19 pozycjach. . . Piosenka aktorska ma swoją definicję: Utwór muzyczny o luźnej, nieschematycznej budowie, z tekstem o charakterze epickim, z akcentami lirycznymi i epizodami dramatycznymi, Przeznaczony do interpretacji aktorskiej Nie widzę więc powodów, dla których nie wprowadzić takiego tematu. . . [hasło: ] piosenka poetycka [w: ] Słownik terminów muzyki rozrywkowej / Adam Wolański ; red. Alina Gałązka i Tomasz Karpowicz. — Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000.

poezja śpiewana poezja śpiewana

materiał z katalogu BN Antologia polskiej poezji śpiewanej / wybór, wstęp, komentarze Anna Grunwald. materiał z katalogu BN Antologia polskiej poezji śpiewanej / wybór, wstęp, komentarze Anna Grunwald. Wrocław : "Siedmioróg", 2003. Język polski Piosenka polska - 20 w. Wychowanie obywatelskie Materiały pomocnicze dla szkół Wysocki po polsku : problematyka przekładu poezji śpiewanej / Anna Bednarczyk. Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 1995 Vysockij, Vladimir Semenovič (1938 -1980) - przekłady polskie Pieśń i piosenka rosyjska - przekłady polskie - historia - 20 w. Poezja rosyjska - przekłady polskie Przekłady polskie - historia - 20 w.

materiał z katalogu BN Poezja śpiewana / [wiersze poetów polskich [i] Bułata Okudżawy ; materiał z katalogu BN Poezja śpiewana / [wiersze poetów polskich [i] Bułata Okudżawy ; muzyka Jerzy Stachurski]. Gdańsk : Wojewódzki Ośrodek Kultury, 1975 Melodie z funkcjami harmonicznymi i teksty w jęz. pol. Druki muzyczne Muzyka polska - 20 w. Bułat Okudżawa [Dokument dźwiękowy] : poezja śpiewana. Warszawa : Polskie Radio, p 2000. 1 płyta (CD) : digital, stereo. ; 12 cm. Piosenka rosyjska - 20 w. Dokumenty dźwiękowe

definicja Słowa „ poezj* śpiewan*” występują w katlogu BN w 35 pozycjach. . . definicja Słowa „ poezj* śpiewan*” występują w katlogu BN w 35 pozycjach. . . Nie znalazłem encyklopedycznej definicji poezji śpiewanej. O poezji śpiewanej wspomina Nowa Encyklopedia Powszechna w haśle piosenkarstwo: „Pod koniec XX w. wszystkie nurty piosenkarstwa zostały zdominowane przez muzykę rockową o odtąd zarówno piosenka literacka, kabaretowa, jak i poezja śpiewana (w Polsce reprezentowana przez takich twórców i wykonawców, jak: E. Adamiak, W. Bellon z Wolnej Grupy Bukowina, M. Czyżkiewicz, A. Garczarek, P. Gintrowski, J. Kaczmarek, J. K. Kelus, S. Kleyff z Salonu Niezależnych, A. Krzysztoń, A. Poniedzielski, A. Sikorowski z grupy Pod Budą, G. Turnau, M. Umer, J. Wołek i in. ) coraz bardziej tracą na ogólnej popularności na rzecz piosenki rockowej, która prawie w całości wypełnia programy radiowe i telewizyjne oraz rynek płytowy. ”

definicja W Wikipedii można natomiast znaleźć m. in. takie informacje: Pojemny i nieprecyzyjnie określony definicja W Wikipedii można natomiast znaleźć m. in. takie informacje: Pojemny i nieprecyzyjnie określony gatunek muzyczny, w którym utwory składają się z wiersza, zwykle o charakterze ballady, oraz skomponowanej specjalnie do utworu muzyki. Najczęściej są to kompozycje o głębokiej treści, wyszukanej, często delikatnej melodii oraz skromnej aranżacji (zwykle na gitarę lub fortepian). Termin ten określa utwór słowno-muzyczny oparty na wierszu lub tekście poetyckim wysokiej próby, z muzyką podkreślającą jego wagę i wzmacniającą przekaz. Poezję śpiewaną charakteryzuje bogata interpretacja. Jest gatunkiem pokrewnym do piosenki autorskiej, granica między tymi dwoma gatunkami jest bardzo trudna do określenia.

piosenka taneczna piosenka taneczna

O możliwości wprowadzenia tematu Piosenka tanczna mówiłem przy okazji Tanga na fortepian z tekstem O możliwości wprowadzenia tematu Piosenka tanczna mówiłem przy okazji Tanga na fortepian z tekstem podłożonym. Nowa Encyklopedia Powszechna w haśle piosenkarstwo pisze tak: „W Stanach Zjednoczonych zrodziła się rytmiczna piosenka taneczna, wywodząca się z amerykańskiego jazzu (utwory: I. Berlina, G. Gershwina, C. Portera, J. Kerna, R. Rodgersa i in. ), lansowana na całym świecie przez takich piosenkarzy, jak: Al Jolson, B. Crosby, F. Sinatra czy J. Baker, a także przez orkiestry swingowe, śpiewających aktorów filmu dźwiękowego i sceny musicalowe. ” Temat Piosenka taneczna nie dotyczyłby wszystkich piosenek przy których można tańczyć, ale tylko tych, które w warstwie muzycznej nawiązują do konkretnych tańców, często ujawnionych w tytulaturze piosenki.

tańce „jazzowe” tańce „jazzowe”

Muzyka taneczna W słownikowym rekordzie Muzyki tanecznej występują jako TW następujące tańce: Bolero (muz. Muzyka taneczna W słownikowym rekordzie Muzyki tanecznej występują jako TW następujące tańce: Bolero (muz. ) Oberek Chaconne Passacaglia Czardasz Pavana Ecossaise Polka (muz. ) Gawot Polonez (muz. ) Gigue (taniec) Salsa (muz. ) Krakowiak (muz. ) Samba (muz. ) Kujawiak (muz. ) Tango Mazurek (muz. ) Tarantela (muz. ) Menuet Walc Jak widać, są to wybrane tańce dawne (dworskie), ludowe i towarzyskie. Brakuje mi na tej liście tańców, które pojawiają się przy okazji piosenek z 1. poł. XX w. , które to tańce Encyklopedia muzyki nazywa jazzowymi, zaś Nowa Encyklopedia Powszechna zalica do tańców towarzyskich.

definicje Encyklopedia muzyki, hasło: taneczna muzyka z początkiem XX w. pojawiło się w Europie definicje Encyklopedia muzyki, hasło: taneczna muzyka z początkiem XX w. pojawiło się w Europie przejęte z Ameryki Południowej tango. Następnie rozpoczął się okres panowania tańców zwanych jazzowymi, mimo że ich związek z jazzem ograniczał się do środków instrumentacyjnych (wykorzystanie trąbki, puzonu, saksofonów i gitar). Tańce te powstawały w Stanach Zjednoczonych, a następnie zyskiwały popularność w Europie. Tango, początkowo najpopularniejsze, powoli znajdowało konkurencję w takich tańcach, jak one-step, two-step, cake-walk, jive, boogie-woogie, jump, lambeth-walk, charleston, fokstrot, shimmy. Nowa Encyklopedia Powszechna, hasło: taniec towarzyski, uprawiany współcześnie, oryginalny bądź pochodzenia ludowego (boogie-woogie, boston, charleston, fokstrot, rock and roll, tango, twist, walc)

propozycja Chodzi o to, aby uzupełnić zakres słownictwa JHP BN o nazwy tańców, które propozycja Chodzi o to, aby uzupełnić zakres słownictwa JHP BN o nazwy tańców, które występują w katalogowanych dokumentach. Zamieszczenie w SJHP BN tylko niektórych tańców prowadzi do różnic w charakterystykach przedmiotowych dokumentów. Tańce obecne w SJHP BN sa katalogowane pod własną nazwą, pozostałe zaś – nie notowane w SJHP BN – są katalogowane pod tematem ogólnym Muzyka taneczna.

disco disco

obecne opisy Disco : magazyn młodzieżowy : pop & rock. Katowice : obecne opisy Disco : magazyn młodzieżowy : pop & rock. Katowice : "Skankolor Studio", 1996 -. Mies. Muzyka rozrywkowa Inka malinka : disco / muzyka Piotr Gardecki ; sł. Tadeusz Klimowski. Warszawa : Wydaw. Muzyczne "Gamma", cop. 2003. Na głos i fort. z funkcjami harmonicznymi. Druki muzyczne Disco & the city [Dokument dźwiękowy]. Plewiska : My. Music, p 2011. Nagrania z lat 1975 -1998. Dokumenty dźwiękowe Piosenka - 20 w. Materiału w katalogu jest sporo (168 wystąpień z pominięciem disco polo).

trance trance

obecne opisy The best trance tunes [Dokument dźwiękowy]. Amsterdam : Armada Music, p 2008. obecne opisy The best trance tunes [Dokument dźwiękowy]. Amsterdam : Armada Music, p 2008. Muzyka rozrywkowa - 21 w. * Remiks Dokumenty dźwiękowe Trance xplosion [Dokument dźwiękowy] : zakochani w transie / mixed by Second Mind. Warszawa : Sony BMG Music Entertainment, p 2009. Elektroniczna muzyka taneczna * Remiks Dokumenty dźwiękowe

propozycja Trance to jeden z podstawowych stylów w tanecznej muzyce popularnej. Inne style: dance, propozycja Trance to jeden z podstawowych stylów w tanecznej muzyce popularnej. Inne style: dance, house i techno są już ujęte w SJHP BN. „Trance” występuje katalogu BN w 41 opisach dokumentów dźwiękowych. Dla porównania: hasło Techno zostało użyte 4 razy hasło House zostało użyte 14 razy hasło Dance zostało użyte 44 razy Jeśli hasło Trance zostanie wprowadzone, należy zastanowić się, czy powinien towarzyszyć mu temat Remix, ponieważ Trance to także styl muzyki elektronicznej. Remiks oznacza utwór muzyczny poddany elektronicznej przeróbce w celu uzyskania jego nowej wersji.

inne hasła inne hasła

O ile zostanie to uznane za zasadne i pozwoli na to materiał zgromadzony w O ile zostanie to uznane za zasadne i pozwoli na to materiał zgromadzony w BN, można rozważyć także wprowadzenie kilku dalszych tematów, np. : Cover nowa wersja utworu wylansowanego wcześniej przez innego wykonawcę Potpourri utwór składający się z zestawionych swobodnie popularnych melodii, arii operetkowych, pieśni patriotycznych itp. , powiązanych zazwyczaj zwięzłymi modulacjami akordowymi Piosenka religijna nie tak „poważna” jak pieśń religijna i raczej nie dla liturgii Rock chrześcijański styl w muzyce rockowej charakteryzujący się schematycznymi aranżacjami utworów, uduchowionymi partiami wokalnymi i tekstami piosenek propagującymi idee chrześcijaństwa

Cover Eska cover hits. Vol. 3 [Dokument dźwiękowy]. Poznań : My Music, p 2008. Cover Eska cover hits. Vol. 3 [Dokument dźwiękowy]. Poznań : My Music, p 2008. Nagrania płytowe z lat 2006 -2008. Dokumenty dźwiękowe Muzyka rozrywkowa - 21 w. Fish. Dick zwei [Dokument dźwiękowy] : the dick is rising again / Acid Drinkers. Warszawa : Mystic Production, p 2010. Uwagi Wszystkie utwory znajdujące się na płycie są coverami piosenek innych zespołów. Dokumenty dźwiękowe Heavy metal - 21 w. Piosenka - 20 -21 w.

Potpourri Straszny dwór : [potpourri] : na skrzypce z towarzyszeniem fortepianu / Stanisław Moniuszko Potpourri Straszny dwór : [potpourri] : na skrzypce z towarzyszeniem fortepianu / Stanisław Moniuszko ; ułożył J. Bol. Winkler. Warszawa : Gebethner i Wolff, [post 1922] Muzyka na skrzypce i fortepian - 20 w. Muzyka polska - 20 w. Partytura i głosy Wiązanka pieśni legjonowych = Potpourri des chansons des Legionnaires Polonais : na okiestrę / Piotr Perkowski. Warszawa : F. Grąbczewski, [ca 1939]. Muzyka polska - 20 w. Pieśń patriotyczna polska -- 20 w. Głosy (muz. ) Potpourri z operetki Kraina uśmiechu [Dokument dźwiękowy] / F. Lehar. [Warszawa] : "Muza", [1950]. Operetka - 20 w. Muzyka węgierska - 20 w. Dokumenty dźwiękowe

Piosenka religijna Śpiewnik Piosenka religijna Śpiewnik "Radujcie się zawsze w Panu" : Przegląd Piosenki Religijnej Vincentiana. Kraków : Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, [2011]. Pieśń religijna - katolicyzm Śpiewniki kościelne - katolicyzm Jednego serca, jednego ducha [Dokument dźwiękowy] : największe przeboje piosenki religijnej. Kraków : F. F. Gamma, p 2003. Dokumenty dźwiękowe Pieśń religijna - katolicyzm - 20 w. Dokumenty dźwiękowe Dobra Matko [Dokument dźwiękowy] : pieśni i piosenki maryjne. Częstochowa : Edycja Świętego Pawła, cop. 2006. Pieśń maryjna - 20 w. Pieśń religijna - katolicyzm - 20 w. Dokumenty dźwiękowe

Rock chrześcijański Koncert [Film] / 2 TM 2, 3. Katowice : Matal Mind Production, Rock chrześcijański Koncert [Film] / 2 TM 2, 3. Katowice : Matal Mind Production, cop. 2006. m. Rock - 21 w. Dokumenty audiowizualne Dokumenty dźwiękowe Hasło dodatkowe 2 Tm 2, 3 (zespół rockowy). Wikipedia: 2 Tm 2, 3 (zastępcza nazwa potoczna: Tymoteusz) – polska grupa muzyczna grająca muzykę rockową z przesłaniem chrześcijańskim (współczesną muzykę chrześcijańską, CCM). Teksty zespołu w większości zostały zaczerpnięte z Biblii.

PIOSENKA — rodzaj małego wiersza lirycznego, bardzo krótkiego, który zwykle traktuje przyjemne tematy, do PIOSENKA — rodzaj małego wiersza lirycznego, bardzo krótkiego, który zwykle traktuje przyjemne tematy, do których dodaje się melodie, aby były one śpiewane przy okazjach towarzyskich, jak przy stole, z przyjaciółmi, ze swą kochanką, a nawet samemu, aby na kilka chwil oddalić znudzenie, jeśli jest się bogatym, oraz aby lżej znosić nędzę, jeśli jest się biednym. Jean-Jacques Rousseau Słownik muzyczny z roku 1767 Cytat za: Piosenka polska / Wacław Panek, Lech Terpiłowski. — [Warszawa] : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1978.

dziękuję za uwagę Szymon Kiełpiński s. kielpinski@ksiaznica. torun. pl dziękuję za uwagę Szymon Kiełpiński s. [email protected] torun. pl