Скачать презентацию Ms BANK PIAŢA DE CAPITAL ŞI INTERMEDIEREA Скачать презентацию Ms BANK PIAŢA DE CAPITAL ŞI INTERMEDIEREA

d726795bd651b9ca5cc26ae87cc40908.ppt

  • Количество слайдов: 42

Ms. BANK – PIAŢA DE CAPITAL ŞI INTERMEDIEREA BANCARĂ Instrumente financiare derivate tranzacţionate pe Ms. BANK – PIAŢA DE CAPITAL ŞI INTERMEDIEREA BANCARĂ Instrumente financiare derivate tranzacţionate pe pieţe reglementate Martie 2013

Instrumente financiare derivate Contract futures • angajament standardizat de a cumpăra sau a vinde, Instrumente financiare derivate Contract futures • angajament standardizat de a cumpăra sau a vinde, un instrument financiar, instrument monetar ori marfă la un preţ stabilit în momentul încheierii tranzacţiei, cu lichidarea contractului la o dată viitoare Opţiune • contract între un vânzător şi un cumpărător care dau acestuia din urmă dreptul dar nu şi obligaţia de cumpăra sau vinde un instrument financiar, instrument monetar ori marfă la o anumită dată viitoare, drept obţinut în schimbul plăţii către vânzător a unei prime 2

PIEŢE FUTURES Garantarea bunei execuţii a contractului futures este o componentă esenţială în procesul PIEŢE FUTURES Garantarea bunei execuţii a contractului futures este o componentă esenţială în procesul de tranzacţionare. În momentul încheierii unei tranzacţii pe piaţa futures, atât vânzătorul cât şi cumpărătorul depun o garanţie (numită marjă) la o terţă persoană juridică. Pe piaţa SIBEX, această persoană juridică este Casa Română de Compensaţie SA Sibiu. 3

Specificaţiile contractului futures Tranzacţionarea unui contract futures presupune cumpărarea / vânzarea unei cantităţi standard Specificaţiile contractului futures Tranzacţionarea unui contract futures presupune cumpărarea / vânzarea unei cantităţi standard de marfă sau instrument financiar conform specificaţiilor standardizate ale acestuia. Specificaţiile unui contract futures standardizează următoarele clauze: 4

Specificaţiile contractului futures Simbolul contractului Identifică contractul futures în piaţă. În prezent, sunt disponibile Specificaţiile contractului futures Simbolul contractului Identifică contractul futures în piaţă. În prezent, sunt disponibile contracte futures având 30 active suport. Există contracte futures care au fost suspendate de la tranzacţionare datorită lichidităţii scăzute a acestora sau a activului suport. Simboluri ale contractelor futures tranzacţionate la SIBEX: DESIF 1 DESIF 2 DESIF 3 DESIF 4 DESIF 5 DEEBS DEBRD DETLV DEBRK DEFPR DESBX DEBVB DETEL DETGN DERRC DESNP ROBOR 3 EUR/RON 5 USD/RON EUR/USD-RON EUR/CHF-RON EUR/GBP-RON EUR/JPY-RON GBP/USD-RON USD/CHF-RON USD/JPY-RON DESBX 9 DESBX 18 DEDJIA-RON DEDJIA-USD SIBGOLD-RON SINGOLD-USD CO 2 2008 -2012 DEOIL-LSC 5

Specificaţiile contractului futures Activul suport Poate fi o marfă precum petrol, cereale ori aur, Specificaţiile contractului futures Activul suport Poate fi o marfă precum petrol, cereale ori aur, curs de schimb, perechi valutare, rate ale dobânzi, rentabilităţi, preţul unei acţiuni, indici sintetic, indicatori financiari, sau variabile climatice, emisii de substanţe ori un alt produs care face obiectul contractului şi care este tranzacţionat pe o piaţă spot sau pentru care există un preţ de referinţă. Exemplu: Contractul futures EUR/RON are ca activ suport cursul valutar de referinţă al monedei unice europene, iar piaţa spot este reprezentată de piaţa interbancară românească reglementată şi supravegheată de către Banca Naţională a României. Contractul futures CO 2 2008 -2012 are ca activ suport certificatul european de emisii de gaze cu efect de seră (European Union Allowances - EUA) ce se tranzacţionează la Bluenext. 6

Specificaţiile contractului futures Cotaţia pe piaţa futures se exprimă în acelaşi mod cu cea Specificaţiile contractului futures Cotaţia pe piaţa futures se exprimă în acelaşi mod cu cea a activului suport pe piaţa spot. Exemplu: Cursul EUR/RON este exprimat atât pe piaţa interbancară cât şi pe piaţa futures administrată de Sibiu Stock Exchange în lei/euro (EUR/RON), acţiunile listate pe pieţele BVB şi SIBEX sunt cotate în lei/acţiune, rata dobânzii la 3 luni (ROBOR 3) se exprimă pe ambele pieţe (spot şi futures) în puncte procentuale, iar paritatea EUR/USD, indici SIBEX şi indicele DJIA se exprimă în puncte. 7

Specificaţiile contractului futures Pasul Reprezintă fluctuaţia minimă a preţului pe piaţa futures. Exemplu: Pentru Specificaţiile contractului futures Pasul Reprezintă fluctuaţia minimă a preţului pe piaţa futures. Exemplu: Pentru contractele futures valutare şi cele pe acţiuni, la SIBEX, pasul este de 0, 0001 RON (1 ROL). Aceasta înseamnă că preţurile care se pot negocia pe piaţă pot varia cu minim 0, 0001 lei. In cazul contractului futures ROBOR 3, pasul este de 0, 01 procente, iar pentru contractul EUR/USD acesta este de 0, 0001 puncte. 8

Specificaţiile contractului futures Data scadenţei Este ziua în care expiră contractele futures rămase deschise. Specificaţiile contractului futures Data scadenţei Este ziua în care expiră contractele futures rămase deschise. La SIBEX Sibiu, scadenţele contractelor futures sunt, de regulă, 3 şi 6 luni. Pentru contractele futures având suport acţiunile SIF 2, SIF 3, SIF 5, TLV, SNP, RRC, indici, aur şi cursul de schimb EUR/RON, EUR/USD există şi scadenţe la 9 şi 12 luni. Există şi contracte cu scadenţă la 1 şi 2 luni. Zilele de scadenţă sunt fiecare a treia vineri din lunile de scadenţă martie, iunie, septembrie şi decembrie. Pentru contractul CO 2 2008 -2012 scadenţa este de o zi. 9

Specificaţiile contractului futures Mărimea contractului Cantitatea de instrumente financiare/marfă suport al contractului este standardizată Specificaţiile contractului futures Mărimea contractului Cantitatea de instrumente financiare/marfă suport al contractului este standardizată pentru fiecare contract. Exemplu: Când se tranzacţionează un contract futures pe cursul USD/RON practic se tranzacţionează echivalentul a 1. 000 dolari SUA. Pentru EUR/RON 5 avem 5. 000 euro. Pe piaţa futures a acţiunilor, mărimea contractelor este 1. 000 acţiuni cu excepţia contractelor DERRC pentru care aceasta este 10. 000 acţiuni, a contractelor DEBRD - 100 acţiuni şi a contractelor DETGN şi DEEBS – 10 acţiuni. Pentru contractele CO 2 2008 -2012 mărimea este 100 certificate. Nu se pot tranzacţiona fracţiuni de contract. 10

Specificaţiile contractului futures Prima zi de tranzacţionare Este ziua în care se poate începe Specificaţiile contractului futures Prima zi de tranzacţionare Este ziua în care se poate începe tranzacţionarea contractului pentru scadenţa de 6 luni sau cea de 12 luni (cea mai îndepărtată). Exemplu: Tranzacţionarea la SIBEX a contractului futures DESIF 1 scadent în luna martie 2011 a început în prima şedinţă de tranzacţionare după cea de-a treia vineri din luna septembrie 2010 şi se va încheia la 18 martie 2011. EUR/RON DEC 11 - prima zi a fost 20 decembrie 2010. 11

Specificaţiile contractului futures Pentru fiecare scadenţă, prima zi de tranzacţionare a contractelor futures cu Specificaţiile contractului futures Pentru fiecare scadenţă, prima zi de tranzacţionare a contractelor futures cu scadenţă la 6 luni este: • pentru scadenţa martie - prima zi de tranzacţionare după cea de-a treia zi de vineri din luna septembrie a anului precedent • pentru scadenţa iunie - prima zi de tranzacţionare după cea de -a treia zi de vineri din luna decembrie a anului precedent • pentru scadenta septembrie - prima zi de tranzacţionare după cea de-a treia zi de vineri din luna martie a aceluiaşi an • pentru scadenta decembrie - prima zi de tranzacţionare după cea de-a treia zi de vineri din luna iunie a aceluiaşi an. 12

Specificaţiile contractului futures Preţul de executare la scadenţă Este preţul la care se lichidează Specificaţiile contractului futures Preţul de executare la scadenţă Este preţul la care se lichidează contractele futures în ziua de scadenţă. Pentru a putea înţelege mecanismul de executare la scadenţă este nevoie să definim un termen nou: poziţie deschisă pe piaţa futures. Poziţia deschisă pe piaţa futures este un contract futures cumpărat sau vândut şi nelichidat printr-o operaţiune inversă. 13

Poziţii deschise long şi short Orice contract futures tranzacţionat presupune deschiderea a două poziţii: Poziţii deschise long şi short Orice contract futures tranzacţionat presupune deschiderea a două poziţii: una de cumpărare (sau long) şi una de vânzare (sau short). Contractele futures tranzacţionate sunt înregistrate la casa de compensare iar poziţiile deschise sunt evidenţiate în contul în marjă. Numărul total al poziţiilor deschise long este egal cu numărul total al poziţiilor deschise short pentru acelaşi activ şi aceeaşi scadenţă. Numărul poziţiilor deschise se modifică doar dacă se efectuează tranzacţii pe acelaşi activ şi aceeaşi scadenţă. 14

Lichidarea poziţiilor deschise în piaţa futures În momentul în care contractul futures este lichidat Lichidarea poziţiilor deschise în piaţa futures În momentul în care contractul futures este lichidat poziţiile deschise corespunzătoare se închid. O poziţie pe piaţa futures (long sau short) poate fi deschisă şi închisă (lichidată) în orice şedinţă de tranzacţionare pe durata de viaţă a contractului (începând cu prima zi de tranzacţionare şi sfârşind cu ziua de scadenţă). Poziţiile rămase deschise la scadenţă se lichidează fie prin decontare finală în fonduri (cash settlement) fie prin “livrarea” activului suport. Diferenţele dintre preţul la care a fost deschisă o poziţie pe piaţa futures şi preţul la care aceasta este închisă generează investitorului un profit sau o pierdere. 15

Lichidarea poziţiilor deschise la scadenţă În ziua scadenţei contractului cu decontare finală în fonduri, Lichidarea poziţiilor deschise la scadenţă În ziua scadenţei contractului cu decontare finală în fonduri, fonduri când, după închiderea şedinţei de tranzacţionare, pe piaţa futures rămân poziţii deschise la scadenţa respectivă, acestea sunt închise utilizându-se preţurile de pe piaţa spot sau o altă piaţă de referinţă, după cum urmează: • preţurile de lichidare a poziţiilor rămase deschise la scadenţa contractelor futures pe acţiuni tranzacţionate la SIBEX sunt preţurile medii ponderate înregistrate în ziua scadenţei pentru acţiunile suport aşa cum acestea sunt publicate de către Bursa de Valori Bucureşti sau de către SIBEX. 16

Lichidarea poziţiilor deschise la scadenţă pentru contractele pe curs de schimb • preţurile de Lichidarea poziţiilor deschise la scadenţă pentru contractele pe curs de schimb • preţurile de lichidare a poziţiilor deschise la scadenţa contractelor futures pe curs de schimb tranzacţionate la SIBEX (USD/RON şi EUR/RON) sunt cursurile de referinţă corespunzătoare comunicate de Banca Naţională a României în ziua scadenţei. ei • preţurile de lichidare a poziţiilor rămase deschise la scadenţă pentru contractele futures cu activ suport perechi valutare (EUR/USD, EUR/GBP, EUR/CHF, EUR/JPY, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY) sunt egale cu preţurile de cotare ale contractelor futures corespunzătoare publicate de Chicago Mercantile Exchange în ziua scadenţei contractelor admise la tranzacţionare la SIBEX. • poziţiile rămase deschise se lichidează prin decontare finala în fonduri, respectiv prin plata în lei a diferenţelor dintre valoarea contractului şi 10. 000 x preţul de cotare (exprimat în puncte) a contractului futures pentru aceeaşi scadenţă publicat de Chicago Mercantile Exchange în ziua scadenţei. 17

Lichidarea poziţiilor deschise la scadenţă pentru contractul pe aur • preţul de lichidare la Lichidarea poziţiilor deschise la scadenţă pentru contractul pe aur • preţul de lichidare la scadenţă a poziţiilor rămase deschise pe contractul futures SIBGOLD_RON este egal cu cotaţia AM de referinţă a aurului comunicată de London Gold Market Fixing Ltd • în ziua scadenţei, după închiderea sesiunii pentru contractele respective, în cursul sedinţei de tranzacţionare din aceeaşi zi, este făcut public pe site preţul de lichidare, iar lichidarea poziţiilor deschise este efectuată de către Casa Română de Compensaţie înaintea deschiderii următoarei şedinţe de tranzacţionare • London Gold Market Fixing Ltd. stabileşte cotaţia zilnică a aurului prin mecanisme specifice de fixing. Mecanismul de fixing are loc de două ori pe zi în urma acestuia fiind comunicate două cotaţii de referinţă: la ora 10: 30 (cotaţia AM), respectiv la ora 15: 00 (cotaţia PM). 18

Lichidarea poziţiilor deschise la scadenţă pentru contractul pe indicele DJIA • preţul de lichidare Lichidarea poziţiilor deschise la scadenţă pentru contractul pe indicele DJIA • preţul de lichidare la scadenţă a poziţiilor rămase deschise este egal cu cotaţia specială de deschidere a indicelui Dow Jones Industrial Average comunicată de Dow Jones & Co Inc în ziua scadenţei contractului futures cu simbolul DEDJIA_RON. • poziţiile rămase deschise se lichidează prin decontare finală în fonduri, respectiv prin plata în lei a diferenţelor dintre valoarea contractului şi valoarea în RON a indicelui Dow Jones Industrial Average calculate pe bază cotaţiei speciale de deschidere comunicată de Dow Jones & Co Inc în ziua scadenţei contractului. (multiplicatorul contractului futures este 1 leu) 19

Lichidarea poziţiilor deschise la scadenţă pentru contractul pe certificate CO 2 • se tranzacţionează Lichidarea poziţiilor deschise la scadenţă pentru contractul pe certificate CO 2 • se tranzacţionează contracte futures pe 100 certificate EUA (100 tone carbon) cu scadenţa la o zi, respectiv în aceeaşi zi zi. Poziţiile rămase deschise la sfârşitul fiecărei sesiuni de tranzacţionare sunt lichidate prin livrarea efectivă a certificatelor la preţul negociat în piaţă, în lei. • toţi intermediarii care tranzacţionează pe această piaţă deţin conturi la Registrul Naţional al Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră, unde şi Casa Română de Compensaţie a Seră deschis un cont. • în urma tranzacţiilor rezultate, CRC efectuează a doua zi decontarea, respectiv livrează certificatele în schimbul decontarea transferului fondurilor băneşti către intermediari care la rândul lor vor transfera certificatele şi banii clienţilor lor. 20

Specificaţiile contractului futures Marja Garanţie în numerar şi instrumente financiare pe care cele două Specificaţiile contractului futures Marja Garanţie în numerar şi instrumente financiare pe care cele două părţi ale contractului (vânzătorul şi cumpărătorul) trebuie să le constituie la casa de compensare în vederea tranzacţionării. Nivelul acestor marje este stabilit de către casa de compensare şi poate fi modificat periodic, în funcţie de volatilitatea preţului futures, valoarea contractului futures şi intervalul în care variază preţul activului suport. 21

Marje şi variaţii maxime zilnice în funcţie de intervalul de variaţie 22 Marje şi variaţii maxime zilnice în funcţie de intervalul de variaţie 22

Marje şi variaţii maxime zilnice în funcţie de intervalul de variaţie 23 Marje şi variaţii maxime zilnice în funcţie de intervalul de variaţie 23

Marja contractului futures • • Nivelul minim al sumei constituite în contul în marjă Marja contractului futures • • Nivelul minim al sumei constituite în contul în marjă de către cumpărătorul şi vânzătorul de contracte futures trebuie să fie menţinut pe durata de viaţă a contractului pentru garantarea poziţiilor deschise înregistrate în numele său. Marja poate fi constituită din active precum: fonduri băneşti, inclusiv valute străine titluri de stat cu scadenţa mai mică de 12 luni obligaţiuni garantate integral de stat acţiuni şi obligaţiuni corporative tranzacţionate pe o piaţă reglementată, care îndeplinesc criteriile de lichiditate impuse de casa de compensare/contrapartea centrală. 24

Marcarea la piaţă este procesul de actualizare, pe baza preţului de cotare, în timpul Marcarea la piaţă este procesul de actualizare, pe baza preţului de cotare, în timpul şi la închiderea şedinţei de tranzacţionare, a conturilor în marjă, cu diferenţele favorabile/nefavorabile (profit sau pierdere din marcare) rezultate din reevaluarea la nivelul preţului curent al pieţei a poziţiilor deschise, pentru fiecare contract şi scadenţă în parte. Toate poziţiile deschise se evaluează la sfârşitul zilei în funcţie de preţurile de închidere sau cele determinate (numite preţuri de cotare) pentru fiecare contract şi scadenţă în parte. 25

Preţul de cotare pentru un contract futures este valabil doar pentru ziua respectivă, în Preţul de cotare pentru un contract futures este valabil doar pentru ziua respectivă, în ziua următoare urmând a se stabili un nou preţ de cotare în funcţie de preţul de închidere consemnat la finalul şedinţei de tranzacţionare. În cazul în care pe un simbol nu s-au executat tranzacţii, casa de compensare calculează preţul de cotare pe baza celor mai bune preţuri ale ordinelor de tranzacţionare rămase în piaţă la închiderea şedinţei. 26

TRANZACŢII CU OPŢIUNI • Opţiunile sunt instrumente financiare derivate tranzacţionate în cadrul unor pieţe TRANZACŢII CU OPŢIUNI • Opţiunile sunt instrumente financiare derivate tranzacţionate în cadrul unor pieţe reglementate sau pe pieţe de tip OTC (over-the-counter) şi care generează drepturi şi obligaţii diferite pentru părţile implicate în tranzacţie. • Clasă de opţiuni – opţiunile de acelaşi tip, CALL sau PUT, care au acelaşi activ suport şi aceeaşi scadenţă • Serie de opţiuni – toate opţiunile dintr-o clasă care au acelaşi preţ de exercitare 27

AVANTAJELE OPŢIUNILOR • Flexibilitate – indiferent de evoluţia preţurilor opţiunile pot să vă ajute AVANTAJELE OPŢIUNILOR • Flexibilitate – indiferent de evoluţia preţurilor opţiunile pot să vă ajute să realizaţi obiectivele de tranzacţionare • Multifuncţionale – chiar dacă nu ţi-ai format o opinie despre evoluţia pieţei, poţi profita de volatilitate şi trecerea timpului • Pot fi obţinute câştiguri nelimitate prin asumarea de pierderi limitate • Standardizarea şi existenţa casei de compensare elimină riscul de neplată al contrapărţii 28

OPŢIUNEA CALL • Opţiunea CALL dă dreptul deţinătorului să cumpere activul suport într-o perioadă OPŢIUNEA CALL • Opţiunea CALL dă dreptul deţinătorului să cumpere activul suport într-o perioadă specificată de timp la un preţ stabilit în momentul executării tranzacţiei • Deţinătorul opţiunii plăteşte o primă vânzătorului opţiunii în schimbul dreptului de a cumpăra activul suport 29

OPŢIUNEA PUT • Opţiunea PUT dă dreptul deţinătorului să vândă activul suport într-o perioadă OPŢIUNEA PUT • Opţiunea PUT dă dreptul deţinătorului să vândă activul suport într-o perioadă specificată de timp la un preţ stabilit în momentul executării tranzacţiei • Deţinătorul opţiunii plăteşte o primă vânzătorului opţiunii în schimbul dreptului de a vinde activul suport 30

PREŢUL DE EXERCITARE ŞI PRIMA • Preţ de exercitare - preţul la care cumpărătorul PREŢUL DE EXERCITARE ŞI PRIMA • Preţ de exercitare - preţul la care cumpărătorul unei opţiuni CALL are dreptul să cumpere un anumit activ suport sau la care cumpărătorul unei opţiuni PUT are dreptul să vândă un anumit activ suport • Prima - preţul pe care cumpărătorul unei opţiuni îl plăteşte vânzătorului opţiunii. Primele sunt stabilite liber pe piaţă de către cumpărători şi vânzători potrivit regulilor bursei unde sunt tranzacţionate 31

ACTIVUL SUPORT AL OPŢIUNILOR • Opţiunile PUT şi CALL au ca suport, de regulă, ACTIVUL SUPORT AL OPŢIUNILOR • Opţiunile PUT şi CALL au ca suport, de regulă, 100 acţiuni dintre cele ce se constituie ca activ suport sau un contract futures • Instrumentul financiar suport poate fi valoare mobiliară, indice, contract futures pentru care opţiunea dă dreptul să-l cumperi sau să-l vinzi • Nu este posibil să cumperi sau să vinzi fracţiuni din mărimea unei opţiuni; mărimea opţiunii este standardizată 32

PRIMA ŞI ULTIMA ZI DE TRANZACŢIONARE • Prima zi de tranzacţionare a opţiunilor este PRIMA ŞI ULTIMA ZI DE TRANZACŢIONARE • Prima zi de tranzacţionare a opţiunilor este ziua în care a fost stabilit primul preţ de cotare al contractului futures suport • Ultima zi de tranzacţionare şi data expirării opţiunii coincid cu ultima zi de tranzacţionare, respectiv ziua de scadenţă a contractului futures suport • Opţiunile “în bani” pot fi exercitate în orice sesiune de tranzacţionare până la data expirării acestora 33

PREŢURILE DE EXERCITARE • Preţurile de exercitare sunt predeterminate şi se afişează automat de PREŢURILE DE EXERCITARE • Preţurile de exercitare sunt predeterminate şi se afişează automat de către sistem, imediat ce preţul de cotare va impune acest lucru • Preţurile de exercitare afişate sunt din 2. 000 în 2. 000 paşi divizibil cu 2. 000 pentru opţiunile pe DEBRD, din 1. 000 în 1. 000 paşi pentru opţiunile pe contracte futures cum ar fi DEBRK, USD/RON, EUR/RON, din 500 în 500 paşi pentru DESIF, DETLV, DESNP, EUR/USD, din 100 în 100 paşi pentru DEEBS şi din 50 în 50 de paşi pentru opţiuni pe DERRC şi pe contracte futures pe indici şi rata dobânzi. 34

PREŢURILE DE EXERCITARE • Toate preţurile de exercitare listate pe întreaga durată a contractului PREŢURILE DE EXERCITARE • Toate preţurile de exercitare listate pe întreaga durată a contractului cu opţiuni vor fi menţinute până la expirarea acestuia • Există cel puţin două preţuri de exercitare peste şi sub preţul futures (sau preţul curent al acţiunii pentru opţiuni pe acţiuni) 35

EXERCITAREA OPŢIUNILOR LA SCADENŢĂ • Opţiunile neexercitate până la expirarea contractului futures suport vor EXERCITAREA OPŢIUNILOR LA SCADENŢĂ • Opţiunile neexercitate până la expirarea contractului futures suport vor fi clasificate “în bani”, “la bani” şi “în afara banilor” în funcţie de preţul de lichidare la scadenţă a contractului futures suport • La data expirării, toate opţiunile “în bani” vor fi exercitate automat, iar cele “în afara banilor” şi cele “la bani” vor fi şterse din conturile în marjă ale membrilor compensatori/investitorilor. 36

POZIŢII DESCHISE • Din tranzacţiile cu opţiuni rezultă poziţii deschise, ca diferenţă între opţiunile POZIŢII DESCHISE • Din tranzacţiile cu opţiuni rezultă poziţii deschise, ca diferenţă între opţiunile de acelaşi tip cumpărate şi cele vândute pentru fiecare preţ de exercitare şi dată de expirare • La executarea fiecărei tranzacţii, cumpărătorul plăteşte vânzătorului o primă, în schimbul căreia are dreptul de a exercita opţiunea, în perioada de valabilitate a acesteia • Pentru poziţiile deschise pe vânzare, titularul contului este obligat să menţină în cont suma necesar acoperirii riscului calculat 37

CUM SE TRANZACŢIONEAZĂ OPŢIUNILE • Orice preţ de exercitare a unei opţiuni, PUT sau CUM SE TRANZACŢIONEAZĂ OPŢIUNILE • Orice preţ de exercitare a unei opţiuni, PUT sau CALL are două cotaţii în piaţă: – Cotaţia de cumpărare (bid price) este dată de cel mai mare preţ pe care o persoană este dispusă să-l plătească pentru opţiunea respectivă – Cotaţia de vânzare (asked price) este dată de cel mai mic preţ la care o persoană este dispusă să vândă respectiva opţiune 38

COMPONENTELE UNEI OPŢIUNI • Preţul unei opţiuni are două componente: – Valoarea intrinsecă: • COMPONENTELE UNEI OPŢIUNI • Preţul unei opţiuni are două componente: – Valoarea intrinsecă: • Pentru o opţiune CALL este preţul acţiunii sau al contractului futures suport minus preţul de exercitare • Pentru o opţiune PUT este preţul de exercitare minus preţul acţiunii sau al contractului futures suport – Valoare timp este egală cu prima minus valoarea intrinsecă 39

VALOAREA INTRINSECĂ • O opţiune fără valoare intrinsecă (valoare intrinsecă zero) este “în afara VALOAREA INTRINSECĂ • O opţiune fără valoare intrinsecă (valoare intrinsecă zero) este “în afara banilor” (out of the money) • O opţiune care valoare intrinsecă este “în bani” (in the money) • Dacă preţul de exercitare al unei opţiuni este egal cu preţul activului suport, opţiunea este “la bani” (at the money) 40

EXERCITAREA UNEI OPŢIUNI • O opţiune de tip american poate fi exercitată oricând până EXERCITAREA UNEI OPŢIUNI • O opţiune de tip american poate fi exercitată oricând până la data expirării – De regulă, nu este avantajos să exerciţi până la expirarea opţiunii întrucât se pierde valoarea timp • O opţiune de tip european poate fi exercitată numai la data de expirare 41

Supravegherea pieţei de IFD • supravegherea se realizează electronic • fiecare tip de contract Supravegherea pieţei de IFD • supravegherea se realizează electronic • fiecare tip de contract are setaţi parametri specifici: marja, pasul, oscilaţiile zilnice maxime ale preţului, intervalul de evaluare • conturile în pierdere sunt supravegheate în mod special • prevenirea controlului preţului şi manipularea pieţelor se face în special prin limitarea numărului de poziţii deschise. 42