Скачать презентацию Мова і культура мовлення в житті професійного комунікатора Скачать презентацию Мова і культура мовлення в житті професійного комунікатора

мова.ppt

  • Количество слайдов: 18

Мова і культура мовлення в житті професійного комунікатора Мовна культура людини - це дзеркало Мова і культура мовлення в житті професійного комунікатора Мовна культура людини - це дзеркало її духовної культури. В. Сухомлинський

Основні аспекти культури мовлення: n n n Нормативний (дотримання усіх правил усного і писемного Основні аспекти культури мовлення: n n n Нормативний (дотримання усіх правил усного і писемного мовлення); Адекватний (точність висловлювань, ясність, зрозумілість мовлення); Естетичний (використання експресивностилістичних засобів мови, які роблять мовлення багатим і виразним); Поліфункціональний (забезпечення використання мови у різних сферах життєдіяльності). Етичний (мовний етикет: типові формули вітання, побажання, запрошення)

Комунікативні ознаки культури мовлення: n n n n Правильність. Змістовність. Логічність. Багатство. Точність. Виразність. Комунікативні ознаки культури мовлення: n n n n Правильність. Змістовність. Логічність. Багатство. Точність. Виразність. Доречність. Доцільність.

Причини логічних помилок: n Тавтологія: моя автобіографія, захисний імунітет, висловити свою думку; n Поєднання Причини логічних помилок: n Тавтологія: моя автобіографія, захисний імунітет, висловити свою думку; n Поєднання логічно несумісних слів: убивчо щедрий, страшно красивий; n Порушення порядку слів у реченні: Гнів зумовлює біль (чи Біль зумовлює гнів); n Неправильне вживання похідних сполучників української мови: не стільки. . . , скільки (треба не так. . . , як); чим. . . , тим (треба що. . . , то).

Наприклад: 1. Страшні не стільки протести, скільки провокації (Правильно: Не так страшні протести, як Наприклад: 1. Страшні не стільки протести, скільки провокації (Правильно: Не так страшні протести, як провокації. ) 2. Чим далі, тим гірше (Правильно: Що далі, то гірше. ) 3. Уряд України намагається подолати кризу, у той час як його опоненти ускладнюють цю проблему (Правильно: Уряд України намагається подолати кризу, тоді як опоненти ускладнюють цю проблему);

n Помилкове поєднання дієслівних зв'язок української мови становить і являє собою, утворюючи зв'язку становить n Помилкове поєднання дієслівних зв'язок української мови становить і являє собою, утворюючи зв'язку становить собою: Реформа становить собою частину державного процесу (Правильно: Реформа є частиною n державного процесу. Реформа становить частину державного процесу). Вживання пасивних конструкцій, до складу яких входять дієслова на -ся, замість активних конструкцій: Президент обирається народом (правильно: Народ обирає Президента).

 Комунікативна компетенція: Робота з документами Вміння вести міжособистісний та соціальний діалог Виступати публічно Комунікативна компетенція: Робота з документами Вміння вести міжособистісний та соціальний діалог Виступати публічно

Характеристики, які репрезентують професійний портрет фахівця: n n n n уміння формувати мету і Характеристики, які репрезентують професійний портрет фахівця: n n n n уміння формувати мету і завдання професійного спілкування; аналізувати предмет спілкування, організовувати обговорення; керувати спілкуванням, регламентуючи його; послуговуватися етикетними засобами для досягнення комунікативної мети; уміти проводити бесіду, співбесіду, дискусію, діалог, дебати, перемовини тощо; уміти користуватися різними тактиками для реалізації вибраної стратегії; уміти аналізувати конфлікти, кризові ситуації і вирішувати їх; уміти доводити, обґрунтовувати, вмотивовувати, аргументувати, спростовувати, заперечувати, відхиляти, оцінювати; уміти перефразовувати, тезово висловлюватися, володіти навичками вербалізації; уміти трансформувати усну інформацію в письмову і навпаки; володіти основними жанрами ділового спілкування (службові листи, факсові повідомлення, контракт, телефонна розмова, ділова бесіда, перемови, нарада тощо); бути бездоганно грамотним, реалізуючи як письмову, так і усну форми української літературної мови; володіти технікою спілкування; уміти адекватно послуговуватися тропами та риторичними фігурами: уміти використовувати "слово" для коректування поведінки співбесідника.

Словники у професійному мовленні Не бійтесь заглядати у словник: Це пишний яр, а не Словники у професійному мовленні Не бійтесь заглядати у словник: Це пишний яр, а не сумне провалля; Збирайте, як розумний садівник, Достиглий овоч у Грінченка й Даля, Не майте гніву до моїх порад І не лінуйтесь доглядать свій сад. Максим Рильський

Типи словників: n Енциклопедичні: - загальні; - спеціальні або галузеві. Типи словників: n Енциклопедичні: - загальні; - спеціальні або галузеві.

Лінгвістичні: - одномовні (тлумачні, орфоепічні, орфографічні, етимологічні, історичні, словники іншомовних слів, термінологічні, фразеологічні, частотні, Лінгвістичні: - одномовні (тлумачні, орфоепічні, орфографічні, етимологічні, історичні, словники іншомовних слів, термінологічні, фразеологічні, частотні, інверсійні, словники мови окремих письменників, словники конкретних лексичних груп (антонімів, синонімів, паронімів, омонімів, перифраз), словотвірні, морфемні тощо. ) - двомовні або багатомовні ("Русско-украинский словарь" у 3 -ох томах (1968), в якому перекладено українською мовою близько 120 тисяч російських слів; "Українськоросійський словник" у 6 -й томах: "Українсько-російський словник" (Уклад. : Г. П. Іжакевич та інші, 1999); "Російськоукраїнський словник мовлення ділового мовлення" С. В. Шевчук (3 -є вид. - 2010); "Русско-украинский словарь" Д. І. Га-нича, І. С. Олійника (1976, для потреб середньої школи); " Польськоукраїнський словник" за ред. Л. Л. Гумецької(1958, 1960); "Українсько-англійський словник" Ю. С. Жлуктенка, 2 -е вид. (1987) та інші. )

Мовний етикет Слово етикет французького походження (etiquette) на початках позначало товарну етикетку, згодом так Мовний етикет Слово етикет французького походження (etiquette) на початках позначало товарну етикетку, згодом так називали церемоніал при дворі, тобто правила чемності й норми поведінки. Саме з цим значенням (після прийняття французького церемоніалу при венському дворі) слово етикет почало функціонувати в німецькій, польській, російській та інших мовах. Етикет - це кодекс правил поведінки, що регламентують взаємини між людьми у різних ситуаціях. Діловий етикет - норми поведінки і спілкування різних соціальних груп. Визначальна ознака його - співпраця і взаємопорозуміння.

 Чинники, які визначають формування мовного етикету: n n n Мовний етикет визначається обставинами, Чинники, які визначають формування мовного етикету: n n n Мовний етикет визначається обставинами, за яких відбувається спілкування. Це може бути ювілей університету, нарада, конференція, прийом відвідувачів, ділові перемовини та ін. Мовний етикет залежить від соціального статусу суб'єкта і адресата спілкування, їх фаху, віку, статі, характеру, віросповідання. Мовний етикет має національну специфіку. Кожний народ створив свою систему правил мовного етикету.

Мовний етикет як соціально-лінгвістичне явище виконує такі функції: n контакто-підтримувальну - встановлення, збереження чи Мовний етикет як соціально-лінгвістичне явище виконує такі функції: n контакто-підтримувальну - встановлення, збереження чи закріплення стосунків адресата й адресанта; n ввічливості (конотативну) - прояв чемного поводження членів колективу один з одним; n регулювальну (регулятивну) - регулює взаємини між людьми у різних спілкувальних ситуаціях; n впливу (імперативну, волюнтативну) - передбачає реакцію співбесідника - вербальну, невербальну чи діяльнісну; n звертальну (апелятивну) - привернення уваги, здійснення впливу на співбесідника; n емоційно-експресивну (емотивну), яка є факультативною.

Стандартні етикетні ситуації Вітання та побажання: n n n Добрий день (добридень, здрастуйте, здорові Стандартні етикетні ситуації Вітання та побажання: n n n Добрий день (добридень, здрастуйте, здорові будьте)! Добрий вечір (добривечір)! Доброї ночі! Доброго здоров 'я! Вітаю (тебе; Вас)! Радий (тебе; Вас) вітати! Мое шанування! Дозвольте Вас привітати! Слава Україні! - відповідь: Героям слава! З приїздом Вас! Поздоровляю Вас! Зичу радості, успіхів! Зі святом Вас! Вітаю з днем народження!

Першим вітається: n n молодший зі старшим; підлеглий з керівником; чоловік із жінкою; молода Першим вітається: n n молодший зі старшим; підлеглий з керівником; чоловік із жінкою; молода жінка з літнім чоловіком. Незалежно від віку, статі, посади: n n той, хто проходить повз когось або переганяє його; той, хто підходить до гурту; той, хто заходить у приміщення. Словесні вітання слід супроводжувати невербальними знаками: n n n жінки - плавним нахилом голови; чоловіки - легким схилянням верхньої частини тулуба і/або голови; молоді люди - такими ж, але трохи нижчими поклонами.

Прощання До побачення n Будь (те) здоров(і)! n Бувай (те)! n До зустрічі! n Прощання До побачення n Будь (те) здоров(і)! n Бувай (те)! n До зустрічі! n Дозвольте попрощатися! Добраніч (На добраніч! Доброї ночі!) До завтра! На все добре! n Усього (тобі, Вам) найкращого! Хай (тобі, Вам) щастить! Прощавайте! n Щасливі будьте! Будьте щасливі! Прощальним фразам можуть передувати такі фрази: Уже пізно; Мені пора; Будемо прощатися; Шкода (жаль), але я мушу йти; Ми прекрасно провели час; Дякую (тобі, Вам) за зустріч! Вдячний за все! Даруй (те), що так довго тебе (Вас) затримав. Не буду більше зловживати твоїм (Вашим) часом (терпливістю, твоєю (Вашою) гостинністю); Не можу (тебе, Вас) довше затримувати. Увага! Лексична компетенція Словом прощай (те) послуговуються тоді, коли прощаються n із тим, хто відходить у вічність. За українським звичаєм, після слова Прощай! говорять: Хай тобі буде земля пером! Вислів Хай буде земля пухом є калькою з російської мови.