Скачать презентацию Мотивація навчання молодших школярів Виконала студентка 2 -Б Скачать презентацию Мотивація навчання молодших школярів Виконала студентка 2 -Б

ющик.pptx

  • Количество слайдов: 16

Мотивація навчання молодших школярів Виконала: студентка 2 -Б курсу Ющик Дарія Мотивація навчання молодших школярів Виконала: студентка 2 -Б курсу Ющик Дарія

Потрібно, щоб усі учні вже із самого початку ясно бачили мету з усіма проміжними Потрібно, щоб усі учні вже із самого початку ясно бачили мету з усіма проміжними ланками й прагнули досягти її. Я. А. Коменський 09. 02. 2018 http: //aida. ucoz. ru 2

Мотивація - процес, у результаті якого певна діяльність набуває для індивіда особистого сенсу; процес Мотивація - процес, у результаті якого певна діяльність набуває для індивіда особистого сенсу; процес спонукання людей до праці, який передбачає використання мотивів поведінки людини для досягнення особистих цілей організації. 09. 02. 2018 http: //aida. ucoz. ru 3

 • Стимул – це насамперед засіб, який спонукає дитину до посиленої діяльності, своєрідний • Стимул – це насамперед засіб, який спонукає дитину до посиленої діяльності, своєрідний зовнішній поштовх, сила якого зростає залежно від його суспільної значущості • Мотив – це усвідомлене внутрішнє спонукання до дії 09. 02. 2018 http: //aida. ucoz. ru дитиною 4

Наявність мотиваційного компоненту в процесі навчання ü швидкість включення викладача у навчальну діяльність, ü Наявність мотиваційного компоненту в процесі навчання ü швидкість включення викладача у навчальну діяльність, ü стійкість інтересу до неї, ü наполегливість у вирішенні навчальних проблем.

 Класифікація навчальної мотивації Класифікація навчальної мотивації

Об'єкти формування мотивації ü мотиви соціальні та пізнавальні, їх змістовні й динамічні характеристики; ü Об'єкти формування мотивації ü мотиви соціальні та пізнавальні, їх змістовні й динамічні характеристики; ü цілі та їх якості (нові, гнучкі, перспективні, стійкі, нестереотипні); ü емоції (позитивні, стійки, вибіркові, регулюючої діяльності); ü уміння вчитись і його характеристики (знання, стан навчальної діяльності, навченість).

Рівні мотивації: § - зовнішня (стимули - примус учитися, заохочення або покарання, жорсткий контроль Рівні мотивації: § - зовнішня (стимули - примус учитися, заохочення або покарання, жорсткий контроль над учнями; ) § - внутрішня (стимули залежать від рівня внутрішніх потреб - потреба у виживанні, у безпеці, у приналежності, у самоповазі, творчі потреби й потреба в самоактуалізації). 09. 02. 2018 http: //aida. ucoz. ru 8

Мотивація передбачає: морально-психологічну стимуляцію навчальної діяльності, так званий “ внутрішній двигун“; - прагнення людини Мотивація передбачає: морально-психологічну стимуляцію навчальної діяльності, так званий “ внутрішній двигун“; - прагнення людини домагатися успіху в різних видах діяльності; - пошук відповідей на запитання “чому? “ , “навіщо? “, “заради чого? “ 09. 02. 2018 http: //aida. ucoz. ru 9

Навчальні досягнення учнів за І семестр з 2008 -2009 н. р. по 2011 -2012 Навчальні досягнення учнів за І семестр з 2008 -2009 н. р. по 2011 -2012 н. р. 09. 02. 2018 http: //aida. ucoz. ru 10

Найвдаліші методи і прийоми створення позитивного настрою в учнів на уроці: ü створення ігрових Найвдаліші методи і прийоми створення позитивного настрою в учнів на уроці: ü створення ігрових ситуацій; ü нестандартний початок уроку; ü нестандартний урок; ü застосування цікавих розвивальних завдань. Найоптимальніші методи і прийоми мотивації навчальної діяльності: ü проблемно-пошукові, практичні, інтерактивні, особистісно-орієнтовані методи і прийоми; ü індивідуальні, групові форми роботи, співпрацю вчителя і учнів на уроці; ü бесіда, змагання, гра та інші. 09. 02. 2018 http: //aida. ucoz. ru 11

Розвиток пізнавального мотиву: цікавості до предмета і допитливості: § нові факти і погляд на Розвиток пізнавального мотиву: цікавості до предмета і допитливості: § нові факти і погляд на події; § змінна інформація в оформленні кабінету; § активні і інтерактивні методи навчання. § проблемні методи навчання і методи проектів (дослідницька діяльність учнів). Розвиток соціальних мотивів: організація співробітництва: спільна робота; змагання; індивідуальна робота 09. 02. 2018 http: //aida. ucoz. ru 12

Небажання вчитися спричинено сукупністю причин: v Зовнішні причини: Ø зниження цінності освіти у суспільстві; Небажання вчитися спричинено сукупністю причин: v Зовнішні причини: Ø зниження цінності освіти у суспільстві; Ø нестабільність існуючої освітньої системи; Ø недосконалість організації навчального процесу; Ø негативний вплив середовища (ЗМІ, вулиця, родина) v Внутрішні причини: Ø послаблення здоров’я школярів; Ø низький розвиток інтелекту; Ø відсутність мотивації до навчання; Ø слабкий розвиток вольової сфери школярів. 09. 02. 2018 http: //aida. ucoz. ru 13

Учні демотивовані тому що: 1. Вони не можуть виконувати запропоновану роботу. 2. Вони вважають, Учні демотивовані тому що: 1. Вони не можуть виконувати запропоновану роботу. 2. Вони вважають, що та кількість роботи, що їм необхідно виконати не ціниться 3. Вчитель не приділяє їм достатньо уваги ( не працює з ними) 4. Вони не можуть зрозуміти чому вони навчаються. 5. Їм не вистачає впевненості, щоб повірити в те, що вони можуть впоратися з завданням. 6. Не вистачає позитивних взаємовідносин з вчителем. 09. 02. 2018 http: //aida. ucoz. ru 14

Що можливо зробити? 1. Працюйте повільніше, залучайте до взаємодії, плануйте відповіді. 2. Використовуйте групові Що можливо зробити? 1. Працюйте повільніше, залучайте до взаємодії, плануйте відповіді. 2. Використовуйте групові проекти, методи які зменшують обсяг завдань 3. Підвищити якість діяльності на уроці- запропонувавши різнорівневі завдання, таким чином , щоб вони самі могли обирати що їм цікаво. 4. Зробіть навчання більш практичним таким чином щоб учні могли побачити результат на практиці. 5. Допоможіть їм проаналізувати свої слабкі та сильні сторони і допоможіть порадою. 6. Намагайтеся викликати позитивне ставлення, підвисьте рівень взаємодії та підримки. Готуйте уроки які звернені до учнів. 09. 02. 2018 http: //aida. ucoz. ru 15

Учень – це не посудина, яку потрібно заповнити, учень – факел, який треба запалити. Учень – це не посудина, яку потрібно заповнити, учень – факел, який треба запалити. Стародавня мудрість 16