Скачать презентацию Моніторинг прогнозування ліквідація наслідків НС Методичне забезпечення комплексу Скачать презентацию Моніторинг прогнозування ліквідація наслідків НС Методичне забезпечення комплексу

Лекция 2.pptx

  • Количество слайдов: 23

Моніторинг, прогнозування, ліквідація наслідків НС Методичне забезпечення комплексу заходів і засобів щодо запобіганню виникнення Моніторинг, прогнозування, ліквідація наслідків НС Методичне забезпечення комплексу заходів і засобів щодо запобіганню виникнення і ліквідації наслідків НС

Цивільний захист це функція держави, спрямована на захист населення, територій, навколишнього природного середовища та Цивільний захист це функція держави, спрямована на захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання допомоги постраждалим у мирний час та в особливий період 2

Цивільний захист Цивільна безпека Середовище, що гарантує безпеку людині, суспільству, державі Цивільний захист Цивільна безпека Середовище, що гарантує безпеку людині, суспільству, державі

Розвиток філософії безпеки n n n забезпечення 100% безпеки ризик - орієнтований підхід культура Розвиток філософії безпеки n n n забезпечення 100% безпеки ризик - орієнтований підхід культура безпеки – сучасна філософія безпеки Забезпечення гарантованого рівня безпеки та захисту особистості, суспільства і держави в межах науково обґрунтованих критеріїв прийнятного ризику Світова упорядкована шкала ризиків смертності (імовірність однієї смерті за рік) 10 -2 Низький Дуже високий Високий 10 -5 Відносно середній 10 -6 Середній 10 -7 Середній 10 -3 10 -4 Високий Надзвичайний Відносно низький 10 -8 Низький <10 -8 Незначний

Концепція (принцип) прийнятного ризику Нормативна база • Кодекс Цивільного захисту України • Розпорядження КМ Концепція (принцип) прийнятного ризику Нормативна база • Кодекс Цивільного захисту України • Розпорядження КМ України від 22. 01. 2014 № 37 -р Про схвалення Концепції управління ризиками виникнення НС техногенного та природного характеру • Закон України від 05. 04. 2007 № 877 -V Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності Основою нормативної бази ризиків є два основних нормативних рівні ризиків: мінімальний і гранично допустимий. • мінімальний ризик - менший або який дорівнює 1 • 10 -8; • гранично допустимий ризик - який дорівнює 1 • 10 -5. • ризик, значення якого нижче або дорівнює мінімальному, вважається абсолютно прийнятним. • ризик, значення якого більше гранично допустимого, вважається абсолютно неприйнятним • прийнятний ризик - соціально, економічно, технічно і політично обґрунтований ризик, який не перевищує гранично допустимого рівня • ризик - кількісна міра небезпеки, що враховує ймовірність виникнення негативних наслідків від здійснення господарської діяльності та можливий розмір втрат від них

Концепція (принцип) прийнятного ризику Обґрунтування кількісних показників ризику потребує розгляду комплексу технічних, економічних, соціальних Концепція (принцип) прийнятного ризику Обґрунтування кількісних показників ризику потребує розгляду комплексу технічних, економічних, соціальних і психологічних проблем, а також обов'язкового урахування регіонального фактору. Тому останнім часом стала актуальною проблема визначення та нормативного закріплення національних стандартів ризику Аналіз рівня убезпечення населення і територій від НС на базі загального показника ризику дозволяє: • визначити інвестиційний рейтинг регіонів, територій • створити нові можливості для формування умов страхування ПНО • обґрунтування величини фінансових вкладень у підтримку та підвищення рівня безпеки об'єктів, територій • провести порівняльний аналіз з іншими державними системами у сферах безпеки

Приклад розрахунку ризику n Приклад розрахунку ризику n

Основні групи методичних підходів щодо застосування оцінок ризику у сфері ЦЗ Економічний Соціальний Екологічний Основні групи методичних підходів щодо застосування оцінок ризику у сфері ЦЗ Економічний Соціальний Екологічний Соціальний – ризики здоров'ю і життю людини від різного впливу уражальних чинників НС Економічний – ризики, що можуть бути завдані населенню, територіям, об'єктам економіки та культури Екологічний – ризики, що можуть бути завдані навколишньому середовищу Оцінка ризику Ідентифікація небезпеки Дослідження механізму виникнення ідентифікованих джерел небезпеки Класифікація НС, розрахунок сил і засобів для локалізації наслідків

Оцінка рівня ризику НС (сценарний аналіз) Оцінка ймовірності обраних сценаріїв Прогнозування зон ймовірних НС Оцінка рівня ризику НС (сценарний аналіз) Оцінка ймовірності обраних сценаріїв Прогнозування зон ймовірних НС 3 Визначення сценаріїв розвитку подій Група 1 (вибух) Група 2 (пожежа) Група 3 (шкідливі для людей і довкілля) 2 4 5 1 Оцінка збитків, втрат Ідентифікація небезпек Кількісна оцінка ризику Порівняння його значення з прийнятним, визнання або вироблення рекомендацій по його зменшенню Встановлення рівнів НС X XX XX група підклас Розрахунок Сил і засобів для локалізації наслідків НС відповідно до її встановленого рівня

Фази розвитку НС n початковий період (рання фаза) характеризується появою на території зон потенційного Фази розвитку НС n початковий період (рання фаза) характеризується появою на території зон потенційного ризику, де зростає загроза ймовірного виявлення уражальних чинників; n період первинного впливу (фаза реалізації) характеризується появою зон ураження; n після кризовий період (завершальна або пізня фаза) характеризується післядією, вторинним виявом уражальних чинників (у зонах післядії).

Уражальні чинники НС Токсична та хімічна дія небезпечних хімічних речовин За походженням За механізмом Уражальні чинники НС Токсична та хімічна дія небезпечних хімічних речовин За походженням За механізмом впливу Мікроорганізми, бактеріальні сполуки, токсини, віруси, найпростіші електромагнітне випромінювання повітряна ударна хвиля тиску в ґрунті обломки чи осколки теплове випромінювання Термічні (високі і низькі температури) Іонізуюче випромінювання

Запобігання НС Запобігання Регулювання безпеки у НС Оцінка рівнів ризику НС Завчасне реагування на Запобігання НС Запобігання Регулювання безпеки у НС Оцінка рівнів ризику НС Завчасне реагування на загрозу виникнення НС Нормативноправові Організаційні Економічні Науковотехнічні

Прогнозування зони НС Визначення максимальних параметрів уражальних факторів Прогноз дії уражальних чинників Оцінка систем Прогнозування зони НС Визначення максимальних параметрів уражальних факторів Прогноз дії уражальних чинників Оцінка систем захисту і дій персоналу Оцінка можливої обстановки Побудова моделей впливу на об’єкти захисту (інтенсивність і масштаб) Спроможність об’єкту чинити опір (сталість) Коефіцієнт захисту людей (Ступень убезпечення, ефективність дій) • Інженерної • Радіаційної Розміщення об'єкту Метеорологічні умови Кількісні показники Умови зберігання, знаходження Умови розповсюдження • Хімічної • Пожежної • Медичної

Завчасне реагування Моніторинг Планування Навчання Створення резервів Комплекс заходів, що здійснюється з метою створення Завчасне реагування Моніторинг Планування Навчання Створення резервів Комплекс заходів, що здійснюється з метою створення на певної території, об'єкті умов для захисту, забезпечення застосування за призначенням органів управління, сил і засобів

Моніторинг Здійснюється з використанням багатьох методів і засобів за принципом максимального залучення існуючих організаційних Моніторинг Здійснюється з використанням багатьох методів і засобів за принципом максимального залучення існуючих організаційних структур суб'єктів моніторингу джерел НС Галузевий Аналіз, оцінка та контроль за сферою відповідальності Територіальний Моніторинг Об’єктів, процесів, систем та сил ЦЗ на території Урядова інформаційно-аналітична система з питань НС

Планування заходів 1 Превентивні заходи Заходи технологічного характеру Підвищення надійності технологічного обладнання та експлуатаційної Планування заходів 1 Превентивні заходи Заходи технологічного характеру Підвищення надійності технологічного обладнання та експлуатаційної надійності систем Інженерно-технічні заходи Підвищення стійкості роботи об’єктів у НС з урахуванням дії вторинних факторів ураження Підготовка осіб, приймаючих рішення, органів управління і сил 2 Заходи із захисту та ліквідації наслідків Системи фізичного захисту Захист населення Інженерний захист територій Протизсувні, протиповіневі та інші Інженерні споруди спецпризначення Функціональний захист Комбінований та охоронний захист Розрахунок сил та засобів

Негайне реагування на НС Основними показниками стають ступень адекватності заходів протидії реальним загрозам НС Негайне реагування на НС Основними показниками стають ступень адекватності заходів протидії реальним загрозам НС та час необхідний для мобілізації системи для їх впровадження. TM R OR V G Z - час мобілізації (оперативність реагування системи); - час отримання інформації про загрозу або виникнення НС; - час оцінки НС та прийняття рішень; - час доведення розпорядження до виконавців; -час приведення у готовність сил, висування їх до зони НС та застосування за призначенням; - час, необхідний на здійснення негайних заходів із захисту ;

Оцінка збитків (втрат) Постановою КМ України від 15. 02. 2002 № 172 затверджено Методика Оцінка збитків (втрат) Постановою КМ України від 15. 02. 2002 № 172 затверджено Методика оцінки збитків від наслідків НС техногенного і природного характеру Залежно від завданої фактичної шкоди усі збитки поділяються на види • втрати життя та здоров'я населення • руйнування та пошкодження основних фондів, знищення майна та продукції • невироблення продукції внаслідок припинення виробництва • вилучення або порушення сільськогосподарських угідь • втрати тваринництва • втрати деревини та інших лісових ресурсів • втрати рибного господарства • знищення або погіршення якості рекреаційних зон • забруднення атмосферного повітря • забруднення поверхневих і підземних вод та джерел, внутрішніх морських вод і територіального моря • забруднення земель несільськогосподарського призначення • збитки, заподіяні природно-заповідному фонду

Ліквідація наслідків НС проведення у зоні НС усіх видів рятувальних та невідкладних робіт, а Ліквідація наслідків НС проведення у зоні НС усіх видів рятувальних та невідкладних робіт, а також організовування першочергового життєзабезпечення постраждалого населення і рятувальників Ліквідація НС Негайне реагування на НС Аварійні та інші невідкладні роботи Першочергове життєзабезпечення

Роботи з ліквідації НС Рятувальні роботи Негайна медична допомога І етап Розвідка зони НС Роботи з ліквідації НС Рятувальні роботи Негайна медична допомога І етап Розвідка зони НС Пошук потерпілих Деблокування та транспортування потерпілих до пунктів прийому ІІ етап Рятування матеріальних та культурних цінностей Локалізація зони НС Аварійновідновлювальні роботи Першочергові роботи Протиепідемічні заходи Відновлення окремих споруд Усунення пошкоджень у мережах та комунікаціях Охорона правопорядку Санітарне очищення та знезараження територій Створення умов безпеки та життєзабезпечення постраждалого населення і рятувальників

ПІДСУМКИ ЛЕКЦІЇ ПІДСУМКИ ЛЕКЦІЇ

n n n Ризик-орієнтований підхід до питання цивільної безпеки Оцінка рівнів ризику НС Галузевий n n n Ризик-орієнтований підхід до питання цивільної безпеки Оцінка рівнів ризику НС Галузевий і територіальний моніторинг НС Оцінка збитків від наслідків НС Ліквідація НС

Питання і відповіді n n Чернозубкин Игорь Александрович (Чернозубкін Ігор Олександрович) Кабинет 305 -1 Питання і відповіді n n Чернозубкин Игорь Александрович (Чернозубкін Ігор Олександрович) Кабинет 305 -1 Телефон 205 [email protected] krok. edu. ua