Скачать презентацию Momentele subiectului Naraţiunile răzvrătirii Exodul şi Numeri Скачать презентацию Momentele subiectului Naraţiunile răzvrătirii Exodul şi Numeri

2ef32b614367ffe323be0ca2f3e13c2f.ppt

  • Количество слайдов: 14

Momentele subiectului Naraţiunile răzvrătirii (Exodul şi Numeri) Momentele subiectului Naraţiunile răzvrătirii (Exodul şi Numeri)

Exodul 32: 1 -34: 35 Personaje: poporul, Moise, Aaron, Domnul, Iosua, leviţii, îngerul, popoarele Exodul 32: 1 -34: 35 Personaje: poporul, Moise, Aaron, Domnul, Iosua, leviţii, îngerul, popoarele din Canaan. n Preocupări: poporul vrea un dumnezeu accesibil; Aaron pune bazele cultului viţelului; Dumnezeu vrea să-l nimicească pe Israel; Moise vrea să-l recupereze pe Israel pentru o relaţie responsabilă cu Dumnezeu. n

Exodul 32: 1 -34: 35 n Obstacole: (1) Dumnezeu „i-a pus gând rău” lui Exodul 32: 1 -34: 35 n Obstacole: (1) Dumnezeu „i-a pus gând rău” lui Israel - mijlocirea lui Moise; (2) Moise se aprinde de mânie împotriva lui Israel - distrugerea idolului; (3) Aaron a făcut poporul fără frâu - leviţii îi execută pe idolatri ; (4) Dumnezeu intenţionează o sancţionare severă a lui Israel - renunţă la podoabe, Cortul Întâlnirii scos afară din tabără, îmbărbătarea liderului, înnoirea legământului.

Numeri 11: 1 -35 n n n Personaje: Poporul, Moise, Domnul, adunătura de oameni, Numeri 11: 1 -35 n n n Personaje: Poporul, Moise, Domnul, adunătura de oameni, 70 de bărbaţi, Iosua, Eldad şi Medad, un tânăr. Preocupări: poporul caută să obţină condiţii mai bune de viaţă, Moise caută să evite revolta, Iosua caută să controleze fenomenul profetic Obstacole: povara este prea mare pentru Moise - ordinarea unor presbiteri, poporul este prea numeros pentru Moise - Dumnezeu este suficient de mare, loialiştii nu sunt dispuşi să piardă - Moise este dornic să renunţe în favoarea altora.

Numeri 12: 1 -16 Personaje: Miriam, Aaron, Moise, o cuşită, Domnul, poporul. n Preocupări: Numeri 12: 1 -16 Personaje: Miriam, Aaron, Moise, o cuşită, Domnul, poporul. n Preocupări: Miriam şi Aaron contestă autoritatea lui Moise, Domnul susţine autoritatea lui Moise, Aaron caută să obţină iertarea, Moise caută să obţină iertarea lui Miriam. n Obstacole: Domnul îl apără pe Moise n

Numeri 13: 1 -14: 45 n n n Personaje: Domnul, Moise, poporul Israel, 12 Numeri 13: 1 -14: 45 n n n Personaje: Domnul, Moise, poporul Israel, 12 spioni (Iosua şi Caleb), poporul din Canaan. Eroul şi misiunea lui: Moise caută să mobilizeze poporul pentru intrarea în Canaan. Obstacole: rapoarte curente despre ţară trimiterea de iscoade, necredinţa iscoadelor raportul lui Caleb, revolta poporului - intervenţia lui Iosua şi a lui Caleb, intenţia lui Dumnezeu de pedepsire exemplară a poporului - mijlocirea lui Moise, răzgândirea poporului - Domnul îi dă pe mâna duşmanilor lor.

Numeri 16: 1 -17: 13 n n n Personaje: Korah, Datan, Abiram, On, 250 Numeri 16: 1 -17: 13 n n n Personaje: Korah, Datan, Abiram, On, 250 de lideri israeliţi, Moise, Aaron, Domnul, familiile răzvrătiţilor, Elazar. Eroul şi misiunea lui: Moise caută să recupereze poporul din revolta iniţiată de Korah, Datan, Abiram şi On (să îşi valideze autoritatea). Obstacole: mandatul preoţiei trebuie revalidat proba cădelniţei, mânia lui Dumnezeu ispăşirea lui Aaron, mandatul slujirii levitice trebuie revalidat - proba toiagului.

Numeri 20: 1 -21: 35 n n n Personaje: Moise, Miriam, poporul evreu, Aaron, Numeri 20: 1 -21: 35 n n n Personaje: Moise, Miriam, poporul evreu, Aaron, regele Edomului, edomiţii, Elazar, canaanenii din Arad, Sihon şi Og, amoriţii din Başan. Eroul şi misiunea lui: Moise caută să conducă poporul de la Kadeş la Iordan. Obstacole: nesupunerea lui Israel - sancţionarea lui Moise şi Aaron, necooperarea edomiţilor - evitarea regatului edomit, moartea lui Aaron - investirea lui Elazar, împotrivirea arădenilor - înfrângerea lor, contestarea autorităţii lui Moise - şerpii veninoşi, împotrivirea amoriţilor - înfrângerea lor.

Numeri 22: 25: 18 n n n Personaje: poporul evreu, Balak, poporul moabit, presbiterii Numeri 22: 25: 18 n n n Personaje: poporul evreu, Balak, poporul moabit, presbiterii moabiţi şi midianiţi, Balaam, delegaţia moabită, îngerul Domnului, măgăriţa (!), Moise, Zimri, Cozbi, Fineas. Eroul şi misiunea lui: Regele Balak caută să-l demobilizeze pe Israel. Obstacole: Balaam nu acceptă convocarea Dumnezeu îi permite cu condiţia de a vorbi strict din revelaţie, Balaam refuză să-l blesteme pe Israel - Balak renunţă la serviciile lui, Israel este incoruptibil la idolatria strecurată prin sex în tabără - Fineas curăţă tabăra.

Momentele subiectului n n n EXPOZIŢIUNEA: introducerea naraţiunii, referinţe la circumstanţele naraţiunii. MOMENTUL INCITANT: Momentele subiectului n n n EXPOZIŢIUNEA: introducerea naraţiunii, referinţe la circumstanţele naraţiunii. MOMENTUL INCITANT: conflictul, motivul care determină confruntarea dintre personaje. DESFĂȘURAREA ACŢIUNII: totalitatea evenimentelor care sumarizează interacţiunea dintre personaje şi obstacolele depăşite de erou în împlinirea misiunii sale.

Momentele subiectului n n PUNCTUL CULMINANT: momentul în care acţiunea eroului în vederea realizării Momentele subiectului n n PUNCTUL CULMINANT: momentul în care acţiunea eroului în vederea realizării misiunii sale nu mai progresează, ultimul obstacol fiind pe punctul de a fi depăşit. DEZNODĂM NTUL: sfârşitul intrigii, clarificarea misiunii eroului. SUSPANS FINAL: ocazional, mai pot apărea condiţiile favorabile relansării conflictului cel vechi, sau a lansării unui conflict nou, CONCLUZIA: sfârşitul suspansului final.

Exodul 32: 1 -34: 35 n n n Expoziţiunea: Moise este pe munte de Exodul 32: 1 -34: 35 n n n Expoziţiunea: Moise este pe munte de multă vreme, poporul îşi pierde răbdarea aşteptând şi cer lui Aaron o rezolvare. Momentul incitant: Aaron confecţionează un idol pentru închinarea israeliţilor numit DOMNUL. Desfăşurarea acţiunii: Moise depăşeşte obstacolele din calea misiunii sale. Punctul cuminant: Moise mijloceşte pentru iertarea lui Israel (Ex. 34: 9 cf. 32: 12, 32) Deznodământul: Dumnezeu Îşi înnoieşte legământul cu Israel.

Numeri 11: 1 -35 Expoziţiunea: Nemulţumirea poporului creşte faţă Moise. n M. incitant: „mânia Numeri 11: 1 -35 Expoziţiunea: Nemulţumirea poporului creşte faţă Moise. n M. incitant: „mânia Domnului s-a aprins foarte tare” (Num. 11: 10 b). n D. acţiunii: depăşirea obstacolelor. n P. culminant: „Opreşte-i!” (Num. 11: 28). n Deznodământul: prepeliţele au venit o dată cu urgia. n

Tema atelierului 7 n Împărţiţi cartea Iona pe naraţiuni şi specificaţi momentele subiectului. Tema atelierului 7 n Împărţiţi cartea Iona pe naraţiuni şi specificaţi momentele subiectului.