Скачать презентацию Mogućnosti internacionalizacije nacionalnih naučno-istraživačkih projekata i aktivnosti Info Скачать презентацию Mogućnosti internacionalizacije nacionalnih naučno-istraživačkih projekata i aktivnosti Info

ad5c20ae617f72dda0e6a04a96c44c9c.ppt

  • Количество слайдов: 12

Mogućnosti internacionalizacije nacionalnih naučno-istraživačkih projekata i aktivnosti Info dan Aktuelnosti u međunarodnoj naučnoj sradnji Mogućnosti internacionalizacije nacionalnih naučno-istraživačkih projekata i aktivnosti Info dan Aktuelnosti u međunarodnoj naučnoj sradnji 18 jun 2010 COST is supported by the EU RTD Framework Programme ESF provides the COST Office through an EC contract

O COST-u Ø Osnovan 1971 Ø omogućava da se istraživanja, koja se finansiraju na O COST-u Ø Osnovan 1971 Ø omogućava da se istraživanja, koja se finansiraju na nacionalnom nivou, koordiniraju na evropskom nivou Ø ne finansira konkretni istraživački rad saradnju na pojedinačnim projektima i razmjenu ekspertize Ø Pojedinačni projekti – Akcije (Actions, Bottom-up pristup) Ø najmanje pet institucija iz zemalja članica Ø doprinosi povećanju mobilnosti istraživača kroz Evropu i podstiče naučnu izvrsnost COST is supported by the EU RTD Framework Programme ESF provides the COST Office through an EC contract

Oblasti naučno-istraživačke saradnje Domeni 1. Biomedicina i molekularne bionauke (Biomedicine and Molecular Biosciences - Oblasti naučno-istraživačke saradnje Domeni 1. Biomedicina i molekularne bionauke (Biomedicine and Molecular Biosciences - BMBS) 2. Hemija i molekularne nauke i tehnologije (Chemistry and Molecular Sciences and Technologies – CMST) 3. Nauke o Zemlji i upravljanju životnom sredinom (Earth System Science and Environmental Management - ESSEM) 4. Hrana i poljoprivreda (Food and Agriculture – FA) 5. Šume, njihovi proizvodi i usluge (Forests, their Products and Services - FPS) 6. Pojedinci, društva, kulture i zdravlje (Individuals, Societies, Cultures and Health – ISCH) 7. Informacione i komunikacione tehnologije (Information and Communication Technologies – ICT) 8. Materijali, fizičke nauke i nanonauke (Materials, Physics and Nanosciences - MPNS) 9. Saobraćaj i razvoj grada (Transport and Urban Development – TUD) COST is supported by the EU RTD Framework Programme ESF provides the COST Office through an EC contract

Akcije Ø odnose na bazična i primijenjena istraživanja koja su od javnog interesa Ø Akcije Ø odnose na bazična i primijenjena istraživanja koja su od javnog interesa Ø finansiraju sledeće aktivnosti: Ø sastanci, radionice, konferencije, kratkoročne naučne posjete, međulaboratorijska razmjena, seminari kao i aktivnosti vezane za upravljanje, diseminaciju Ø Aktiviraju se potpisivanjem Mo. U minimum 5 zemalja članica Ø Podjela na Akcije u toku i završene Akcije Ø u 2009. godini realizovalo 242 COST akcije, oko 900 radionica i sastanaka u kojima je učestvovalo oko 30. 000 naučnika. Ø Finansijska podrška se kreće u prosjeku po 100. 000 € godišnje po jednoj Akciji za četvorogodišnji period COST is supported by the EU RTD Framework Programme ESF provides the COST Office through an EC contract

36 zemalja članica COST-a The 27 EU Member States EFTA Member States Iceland Norway 36 zemalja članica COST-a The 27 EU Member States EFTA Member States Iceland Norway Switzerland Acceding & Candidate Countries Croatia FYR of Macedonia (FYROM) Turkey Potential Candidate Countries Bosnia and Herzegovina Republic of Serbia COST Co-operating States Israel COST is supported by the EU RTD Framework Programme ESF provides the COST Office through an EC contract

Međunarodna dimenzija Participacija institucija iz non-COST zemalja je dobrodošla (obostrani benefit) Non-COST zemlje učesnici Međunarodna dimenzija Participacija institucija iz non-COST zemalja je dobrodošla (obostrani benefit) Non-COST zemlje učesnici mogu biti iz: – countries with Reciprocal Arrangement : Australia, New Zealand, South Africa, Argentina – Neighbouring states: Balkan countries, Mediterranean countries; European NIS (Albania, Algeria, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Egypt, Georgia, Lebanon, Libya, Moldova, Montenegro, Morocco, The Palestinian Authority, Russian Federation, Syria, Tunisia, Ukraine) – The rest of the world COST is supported by the EU RTD Framework Programme ESF provides the COST Office through an EC contract

Zemlje susjedi / Neighbouring Countries COST zemlje članice COST susjedne zemlje ● Specialna sredstva Zemlje susjedi / Neighbouring Countries COST zemlje članice COST susjedne zemlje ● Specialna sredstva u budžetu COST-a za unapređivanje saradnje ● Pokrivanje troškova učesnika COST sastanaka i konferencija Moldova (5) 2009 god. : 90 učešća u 45 Akcija COST is supported by the EU RTD Framework Programme Ukraine (17) Georgia (5) ● Specifične aktivnosti razmjene - kratkoročne naučne posjete (Short Term Scientific Missions, focus on Early Stage Researchers) Russia (41) Belarus (1) GEORGIA Armenia (2) Azerbaijan (1) Albania (1) Lebanon (1) Morocco (2) TUNISIA Tunisia (7) Algeria (3) Palestinian auth. (1) Egypt (4) ESF provides the COST Office through an EC contract

Status Crne Gore u COST-u • Non COST country • Institucije se mogu uključiti Status Crne Gore u COST-u • Non COST country • Institucije se mogu uključiti u tekuće akcije • Posebna akcenat na učešće mladih istraživača • COST pokriva sledeće aktivnosti – Sastanci, konferencije, radionice (troškovi puta i dnevnice) – Kratkoročne naučne posjete – međulabortorijska razmjena (Short-term scientific missions – Inter-Laboratory Exchange Visits) – Trening škole (Training Schools) • Članstvo u COST-u nakon nekoliko uspješnih akcija COST is supported by the EU RTD Framework Programme ESF provides the COST Office through an EC contract

Kako se pridružiti COST Akcijama Koraci kroz koje naše institucije treba da preduzmu: 1. Kako se pridružiti COST Akcijama Koraci kroz koje naše institucije treba da preduzmu: 1. Postoji zainteresovanost institucije koji realizuju nacionalne istraživačke projekte iz jedne od oblasti koje pokriva i COST 2. Pronaći odgovarajuću tekuću Akciju 3. Pismo zainteresovanosti za uključivanje u tu Akciju 4. Poslati Action Chair-u (predsjedavajućem konkretnom COST akcijom), kao i COST Science Officer-u (kontakte naći na sajtu) 5. Odluku o pridruživanju institucije iz Crne Gore tekućoj COST akciji donosi Upravni Odbor (Management Committee) verifikuje (CSO Committee of Senior Officials) za svaki zahtjev pojedinačno bilo kojoj fazi MPIN na raspolaganju COST is supported by the EU RTD Framework Programme ESF provides the COST Office through an EC contract

Životni Ciklus Akcije COST is supported by the EU RTD Framework Programme ESF provides Životni Ciklus Akcije COST is supported by the EU RTD Framework Programme ESF provides the COST Office through an EC contract

Korisni linkovi Ø COST web adresa http: //www. cost. esf. org/ Ø Oblasti istraživanja Korisni linkovi Ø COST web adresa http: //www. cost. esf. org/ Ø Oblasti istraživanja - Domeni http: //www. cost. esf. org/domains_actions Ø Prethodne i aktuelne Akcije sa detaljnim opisima http: //www. cost. esf. org/domains_actions/all_actions Ø Uputstva i procedure http: //www. cost. esf. org/participate/guidelines Ø Događaji http: //www. cost. esf. org/events COST is supported by the EU RTD Framework Programme ESF provides the COST Office through an EC contract

Hvala na pažnji!! Saša Ivanović sasa. ivanovic@gov. me COST is supported by the EU Hvala na pažnji!! Saša Ivanović sasa. [email protected] me COST is supported by the EU RTD Framework Programme ESF provides the COST Office through an EC contract