Скачать презентацию Модуль адміністрування системи Модулі системи Модуль розроблення та Скачать презентацию Модуль адміністрування системи Модулі системи Модуль розроблення та

Макет.ppt

  • Количество слайдов: 4

Модуль адміністрування системи Модулі системи Модуль розроблення та підтримки тестів Модуль організації та підтримки Модуль адміністрування системи Модулі системи Модуль розроблення та підтримки тестів Модуль організації та підтримки навчального процесу Журнал Персональні дані Графік навчального процесу Лектор-студент Модуль інтерактивної взаємодії користувачів Студент-студент Модуль експорту-імпорту навчальних матеріалів Студент-лектор Модуль матеріалів

Адміністрування Адміністратор Надає права але не має прав змін матеріалів курсу Викладач Права для Адміністрування Адміністратор Надає права але не має прав змін матеріалів курсу Викладач Права для створення редагування створених ним курсів Студент Обмежений доступ: не має прав на редагування курсу

Загальні відомості про курс Робоча програма Навчальна програма Графік навчання Форма та критерії оцінювання Загальні відомості про курс Робоча програма Навчальна програма Графік навчання Форма та критерії оцінювання Глосарій Довідник користувача

Практична частина Навчальний матеріал для індивідуальної роботи Модуль № ___ Назва модуля Теоретична частина Практична частина Навчальний матеріал для індивідуальної роботи Модуль № ___ Назва модуля Теоретична частина Лекція № ___ Тема: ____ Додатковий супровід Методичне забезпечення для самостійної роботи Джерела інформації Контроль знань з теоретичного курсу (Дата за визначеним графіком) (Кількість балів відповідно критеріям оцінювання) Формати: pdf, docx, html, всі формати підтрмки електронних книг Відеоекції Мультимедійний матеріал Презентації Формати: pdf, docx, html, всі формати підтрмки електронних книг Тести Есе, твір Відповіді на контрольні питання Практикум Формати: (Лабораторні завдання, семінари, практичні завдання та інше) pdf, docx, html, всі формати підтрмки електронних книг Додатковий супровід Контроль практикуму відбувається по кожній роботі за відміткою викладача (Кількість балів відповідно критеріям оцінювання) (Дата визначається за графіком) Завдання для виконання індивідуальної роботи Оцінювання роботи відповідно критеріям оцінювання (Дата визначається за графіком) Підсумковий контроль за модулем Форми контролю: Тести Есе, твір Білети з переліком питань Відеоекції Презентації Мультимедійний матеріал Форми для оцінювання: Звіт, пояснювальна записка, реферат та ін Формати: pdf, docx, html, всі формати підтрмки електронних книг Форми підтвердження виконання робіт: Звіт, журнал виконання