Скачать презентацию MK VG 2 Struktur 3 klasser Скачать презентацию MK VG 2 Struktur 3 klasser

bd01fd0e04d17c7e117ad6a730e58208.ppt

  • Количество слайдов: 5

MK VG 2 • Struktur: – 3 ”klasser” eller grupper á 15 elever – MK VG 2 • Struktur: – 3 ”klasser” eller grupper á 15 elever – 3 faglærere, hver med sitt spesialfelt (design, kommunikasjon, produksjon) – 3 fag: – Mediekommunikasjon – Mediedesign – Medieproduksjon • Stor grad av tverrfaglighet da vi jobber i prosjekter • Elevene får stort sett karakterer i alle ”fag” på prosjektarbeider • Elevene testes også i de enkelte ”fag” for å kartlegge den enkeltes kompetanse

VG 1 vs. VG 2 • • • Der VG 1 er ment som VG 1 vs. VG 2 • • • Der VG 1 er ment som en introduksjon til forskjellige aspekter ved medie- og journalistikkbransjen, søker VG 2 å gi elevene en mer dyptgående kompetanse innenfor hvert fagfelt Det er stor vekt på praktisk produksjon, noe som også gjenspeiles i læreplanens kompetansemål Selvstendighet, evne til å reflektere og gode arbeidsrutiner er en forutsetning for å lykkes i VG 2 • • • Elevene får opplæring i bruk av programvare (Adobe CS 3) og bruk av profesjonelt utstyr til medieproduksjon Elevene disponerer lydstudio, fotostudio og høykvalitets printer VG 2 avsluttes med en tverrfaglig eksamen der elevene testes i kompetansemål fra alle ”fag” på læreplanen Denne eksamen er praktisk og går over tre dager, hvorav to er forberedelsesdager der elevene jobber selvstendig med en gitt ”case” Tredje dag jobber elevene i en praktisk arbeidssituasjon på fem timer de også skal forsvare/begrunne arbeidet sitt muntlig for ekstern sensor Eksamenskarakteren er en egen karakter som blir stående på vitnemålet

Vurdering • Elevene vil i forkant av hvert prosjekt få opplyst hvilke læreplanmål som Vurdering • Elevene vil i forkant av hvert prosjekt få opplyst hvilke læreplanmål som ligger til grunn for vurdering for hver enkelt arbeidsoppgave • Elevene blir vurdert både på arbeidsprosess/plan-legging og på ferdig produkt • Elevene vurderes av og til gjennom muntlige presentasjoner • Ellers gjennomføres teoretiske prøver for å teste elevenes måloppnåelse og fagterminologi • Det gis karakter ved første termins slutt (etter 15. januar) – dette kalles 1. terminkarakter og er en karakter som IKKE blir stående på vitnemålet • Til sommeren gis standpunktkarakter i alle fag og denne skal reflektere elevens grad av måloppnåelse sett i sammenheng med karakter gitt etter 1. termin • Progresjon gjennom 2. termin vektlegges alltid • Standpunktkarakter etter MK VG 2 blir stående på vitnemålet

Plan for høst • Elevenes grupper (”klasser”) rullerer fra faglærer til faglærer gjennom tre Plan for høst • Elevenes grupper (”klasser”) rullerer fra faglærer til faglærer gjennom tre 2 -ukers prosjekter før høstferien • Praktisk sett vil dette bety at A -klassen begynner med et grafisk design-prosjekt, mens B -klassen holder på med fotoopplæring. Tilsvarende jobber da samtidig C-klassen med et kommunikasjonsprosjekt • Etter to uker rullerer alle klasser slik at alle elever har vært innom alle tre fagområder før høstferien • Etter høstferien legges det opp til mer dyptgående prosjekter over tre uker • Disse prosjektene vil inneha en enda tydeligere grad av tverrfaglighet • Arbeidsformer varieres i løpet av året, både på tvers av klasser og faglærere

Valg av foreldrerepresentant • Det skal velges en foresatt • Møtene vil gi som Valg av foreldrerepresentant • Det skal velges en foresatt • Møtene vil gi som foreldrerepresentanten nær dialog med skolens • Dette vervet er ment å gi ledelse og innsyn i blant en nærere kontakt annet mellom skole og hjem trivselsundersøkelser, gjennom trinnets både blant ansatte og foreldrerepresentant elever • Vervet innebærer kun • Vervet er en unik møteplikt på 2 -3 møter i mulighet for direkte løpet av skoleåret påvirkning på skolens ledelse og drift • Frivillige?