Скачать презентацию МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС ЕНВЕРОВ Р ЗІЕІТ Скачать презентацию МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС ЕНВЕРОВ Р ЗІЕІТ

Mizhnarodni_rozrakhunki_ta_platizhny_balans.pptx

  • Количество слайдов: 28

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС ЕНВЕРОВ Р. ЗІЕІТ 21. 02. 2012 МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС ЕНВЕРОВ Р. ЗІЕІТ 21. 02. 2012

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС Міжнародні розрахунки – це система механізмів реалізації грошових вимог МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС Міжнародні розрахунки – це система механізмів реалізації грошових вимог та зобов’язань, що виникають між різними суб’єктами у сфері міжнародних економічних відносин. Міжнародні розрахунки – це система організації та регулювання платежів у сфері міжнародних економічних відносин.

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС Суб’єкти міжнародних розрахунків: імпортери; експортери; банки, кредитні установи; держава; МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС Суб’єкти міжнародних розрахунків: імпортери; експортери; банки, кредитні установи; держава; міжнародні організації; фізичні особи.

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС Зовнішньоекономічний договір (контракт) — це матеріально оформлена угода суб’єктів МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС Зовнішньоекономічний договір (контракт) — це матеріально оформлена угода суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів, спрямована на встановлення, зміну або припинення їхніх взаємних прав та обов’язків у зовнішньоекономічній діяльності.

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС До валютно-фінансових і платіжних умов зовнішньоекономічної угоди входять такі МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС До валютно-фінансових і платіжних умов зовнішньоекономічної угоди входять такі елементи: валюта ціни; валюта платежу; умови платежу; засоби платежу; форми розрахунків і банки, через які ці розрахунки будуть здійснюватися.

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС Найпоширеніші умови міжнародних розрахунків: безпосередній (повний розрахунок) – повна МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС Найпоширеніші умови міжнародних розрахунків: безпосередній (повний розрахунок) – повна оплата товару до моменту чи в момент переходу товару або товаророзпорядчих документів у розпорядження покупця; розрахунок у кредит (з розстроченням) – надання експортером імпортеру кредиту в комерційній формі (для імпортера).

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС Існують такі типи міжнародних розрахунків. Національною валютою: торговельні, кредитні МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС Існують такі типи міжнародних розрахунків. Національною валютою: торговельні, кредитні і платіжні угоди між країнами; Міжнародною колективною валютою (СПЗ, євро): торговельні, кредитні і платіжні угоди в межах інтеграційних угруповань країн; Клірингові розрахунки: міжнародні платіжні угоди клірингового типу — угода між урядами двох і більше країн при обов’язковому взаємному заліку міжнародних вимог і зобов’язань; Золотом: використовується в міжнародних розрахунках опосередковано на ринку золота.

ДЗ: Приклади клірингових установ! ☻☺☻ ДЗ: Приклади клірингових установ! ☻☺☻

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС Форми міжнародних розрахунків (подані у напрямі спаду вигідності для МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС Форми міжнародних розрахунків (подані у напрямі спаду вигідності для експортера): аванс або авансові платежі (передоплата); акредитив; інкасо; банківський переказ; банківський вексель; банківський чек; відкритий банківський рахунок; консигнація; пластикові картки.

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС Д/З!!! 1. Поява кредитних карток 2. Поява пластикових карток МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС Д/З!!! 1. Поява кредитних карток 2. Поява пластикових карток в Україні ☺☻☺

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС Валютний кліринг — угода між двома урядами двох і МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС Валютний кліринг — угода між двома урядами двох і більше країн про обов’язковий взаємний залік міжнародних вимог і зобов’язань.

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС Залежно від числа країн-учасниць кліринг буває: двосторонній; багатосторонній (три МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС Залежно від числа країн-учасниць кліринг буває: двосторонній; багатосторонній (три і більше країн). Прикладом є Європейський платіжний союз, що функціонував з червня 1950 р. до грудня 1958 р. У ньому брало участь 17 країн Західної Європи. Він був створений за ініціативою і за підтримкою США, які використовували його для подолання валютних бар’єрів, що заважали проникненню американського капіталу, для розподілу допомоги за «планом Маршалла» і вторгнення долара в міжнародні розрахунки Західної Європи; міжнародний — не створений, хоча проект його був розроблений Дж. М. Кейнсом в 1943 р — проект Міжнародного клірингового союзу (МКС). Міжнародні клірингові розрахунки передбачалися для взаємного заліку вимог і зобов’язань і міждержавного валютного регулювання. Кейнс розглядав міжнародний кліринг як засіб подолання міждержавних суперечностей.

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС Ризики при міжнародних розрахунках і методи їх мінімізації Кредитний МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС Ризики при міжнародних розрахунках і методи їх мінімізації Кредитний ризик пов’язаний з нездатністю чи небажанням покупця платити. Найбільш імовірний ризик при міжнародних розрахунках, оскільки порушення судового позиву проти боржника, який порушив зобов’язання, в іншій країні потребує більше коштів і часу, а успіх менш імовірний, ніж у випадку з місцевим боржником. До засобів щодо скорочення даного ризику відносять: використання акредитива; отримання готівкових депозитів; отримання страхового покриття експортних кредитів.

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС Валютний ризик пов’язаний зі зміною валютного курсу, яка може МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС Валютний ризик пов’язаний зі зміною валютного курсу, яка може несприятливо вплинути на становище експортера та імпортера. Вартість національної валюти при майбутньому платежу в іноземній валюті залежить від обмінного курсу між двома валютами (особливо, коли на курси обміну впливають ринкові сили). До засобів щодо скорочення даного ризику відносять: використання форвардного валютного хеджування; використання ф’ючерсів на ринку опціонів; виписування рахунків у власній валюті чи у валюті, яка має стійку вартість (долар, фунт стерлінгів, єна, євро); контрактне забезпечення — коригування ціни відбувається на основі обумовлених змін валютного курсу.

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС Регіональний ризик спричиняють політичні чи економічні події, які відбуваються МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС Регіональний ризик спричиняють політичні чи економічні події, які відбуваються в країні імпортера і які стали причиною постійного чи термінового призупинення виплат продавцю. Регіональний ризик також включає ризик відсутності конвертованості: неможливість власника валюти даної країни конвертувати її у валюту іншої країни внаслідок обмеження , накладеного урядом.

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС Платіжний баланс (balance of payments) — це: балансовий рахунок МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС Платіжний баланс (balance of payments) — це: балансовий рахунок міжнародних операцій як вартісне вираження всього комплексу світогосподарських зв’язків країни у формі співвідношення надходжень та платежів; агреговане віддзеркалення економічних відносин країни з рештою світу протягом певного періоду; статистичний звіт, де у систематичному вигляді наводяться сумарні дані про зовнішньоекономічні операції цієї країни з іншими країнами світу за певний проміжок часу.

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС ДЗ: Історія виникнення та розвитку платіжного балансу ☻☺☻ МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС ДЗ: Історія виникнення та розвитку платіжного балансу ☻☺☻

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС Методологія складання платіжного балансу визначається за допомогою міжнародного стандарту МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС Методологія складання платіжного балансу визначається за допомогою міжнародного стандарту — «Керівництво з платіжного балансу» ВРМ, що розробляється і періодично публікується МВФ. Останнє, п’яте видання Керівництва опубліковано у 1993 р. , в якому і пропонується сучасна класифікація статей платіжного балансу.

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС А. Поточні операції Товари Послуги Доходи від інвестицій Інші МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС А. Поточні операції Товари Послуги Доходи від інвестицій Інші послуги та доходи Приватні односторонні перекази Офіційні односторонні перекази Підсумок: А. Баланс поточних операцій

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС В. Прямі інвестиції та інший довгостроковий капітал Прямі інвестиції МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС В. Прямі інвестиції та інший довгостроковий капітал Прямі інвестиції Портфельні інвестиції Інший довгостроковий капітал Підсумок: А + В (відповідає концепції базисного балансу в США)

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС С. Короткостроковий капітал D. Помилки та пропуски Підсумок: А МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС С. Короткостроковий капітал D. Помилки та пропуски Підсумок: А + В + С + D (відповідає концепції ліквідності в США)

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС Е. Компенсуючі статті Переоцінка золотовалютних резервів, розподіл і використання МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС Е. Компенсуючі статті Переоцінка золотовалютних резервів, розподіл і використання SDR (СПЗ). F. Надзвичайне фінансування G. Зобов’язання, що складають валютні резерви іноземних офіційних органів Підсумок: А + В + С + D + Е + F + G (відповідає концепції офіційних розрахунків в США)

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС Н. Підсумкова зміна резервів SDR(СПЗ) Резервна позиція в МВФ МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС Н. Підсумкова зміна резервів SDR(СПЗ) Резервна позиція в МВФ Інші вимоги Кредити МВФ

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС На стан платіжного балансу впливають такі фактори: нерівномірність економічного МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС На стан платіжного балансу впливають такі фактори: нерівномірність економічного і політичного розвитку країн, міжнародна конкуренція; циклічні коливання економіки; зростання закордонних державних витрат; мілітаризація економіки і військові витрати; посилення міжнародної фінансової взаємозалежності; зміни у міжнародній торгівлі; валютно-фінансових фактори; інфляція (негативно); торговельно-політична дискримінація певних країн; надзвичайні обставини — неврожай, стихійні лиха, катастрофи.

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС Серед факторів, що впливають на стан платіжного балансу держави, МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС Серед факторів, що впливають на стан платіжного балансу держави, особлива роль належить економічним, серед який необхідно виділити: темп інфляції; реальне зростання ВВП; процентні ставки; валютний курс «спот» .

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС Платіжний баланс є одним із об’єктів державного регулювання. Це МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС Платіжний баланс є одним із об’єктів державного регулювання. Це обумовлено такими причинами: нерівноваженістю платіжного балансу, що проявляється у значному дефіциті в одних країнах і значному активному сальдо в інших; після відміни золотого стандарту в 30 -х роках ХХ ст. стихійний механізм вирівнювання платіжного балансу шляхом цінового регулювання діє дуже слабо. Тому вирівнювання платіжного балансу потребує цілеспрямованих державних заходів; в умовах глобалізації господарських зв’язків зросло значення платіжного балансу в системі державного регулювання економіки. Його врівноваження входить до основних завдань економічної політики держави поряд із забезпеченням темпів економічного зростання, стримуванням інфляції та безробіття.

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС Матеріальна основа регулювання платіжного балансу: офіційні золотовалютні резерви; національний МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС Матеріальна основа регулювання платіжного балансу: офіційні золотовалютні резерви; національний дохід, що перерозподіляється через державний бюджет; пряма участь держави в міжнародних економічних відносинах як експортера капіталів, кредитора, гаранта, позичальника; регулювання зовнішньоекономічних операцій за допомогою нормативних актів та органів державного контролю.

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС Заходами регулювання платіжного балансу з метою стимулювання експорту, стримування МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС Заходами регулювання платіжного балансу з метою стимулювання експорту, стримування імпорту товарів, залучення іноземних капіталів, обмеження вивезення капіталів країн з дефіцитним платіжним балансом є: Дефляційна політика — спрямована на скорочення внутрішнього попиту шляхом зменшення дефіциту бюджету; зміни облікової ставки центрального банку; введенням кредитних обмежень; установленням меж зростання грошової маси. Девальвація — зниження курсу національної валюти спрямовано на стимулювання експорту і обмеження імпорту товарів. Валютні обмеження — включають блокування валютної виручки експортерів, ліцензування продажу іноземної валюти імпортерам, скупчення валютних операцій в уповноважених банках. Фінансова і грошово-кредитна політика — полягає у використанні бюджетних субсидій експортерам, протекціоністському підвищенні імпортних мит, відміні податку з процента, що виплачується іноземним держателям цінних паперів.