Скачать презентацию Міжнародні програми і гранти як джерела фінансування досліджень Скачать презентацию Міжнародні програми і гранти як джерела фінансування досліджень

14edddd97f100de9386f2980e64e07cd.ppt

  • Количество слайдов: 115

Міжнародні програми і гранти, як джерела фінансування досліджень. Система міжнародних донорських організацій. Заступник керівника Міжнародні програми і гранти, як джерела фінансування досліджень. Система міжнародних донорських організацій. Заступник керівника департаменту міжнародного співробітництва НТУУ “КПІ” Шукаєв Сергій Миколайович s. shukayev@kpi. ua 26 лютого 2015 року Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників «Управління міжнародними проектами»

Чи варто українським вченим приймати участь у міжнародних програмах і проектах? Чи варто українським вченим приймати участь у міжнародних програмах і проектах?

Наука перестала бути в Україні головною продуктивною силою і рушієм розвитку. Світовий досвідчить, що Наука перестала бути в Україні головною продуктивною силою і рушієм розвитку. Світовий досвідчить, що лише при витратах на науку, які перевищують 0, 9% ВВП, наука дійсно починає впливати на розвиток економіки, тобто включається її економічна функція. p Відповідно до Лісабонської стратегії, ЄС планує фінансування науки в обсязі не менше 3% від ВВП. (У Швеції цей показник складає 4% ВВП). p Китай запланував підвищити витрати на науку з 1, 75% ВВП у 2010 році до 2, 2% ВВП в 2015 році. p

Наука перестала бути в Україні головною продуктивною силою і рушієм розвитку. q Для України Наука перестала бути в Україні головною продуктивною силою і рушієм розвитку. q Для України недостатнє фінансування науки залишається гострою проблемою протягом усього періоду незалежності. q Однією з причин незадовільного стану науки в Україні є щорічне невиконання закону України „Про наукову і науково-технічну діяльність", згідно з яким фінансування науки повинне становити не менше 1, 7 % від ВВП країни. q Обсяг бюджетного фінансування науки в Україні в усі роки не перевищував 0, 4% ВВП.

Наука перестала бути в Україні головною продуктивною силою і рушієм розвитку. В 2011 - Наука перестала бути в Україні головною продуктивною силою і рушієм розвитку. В 2011 - 2013 роках бюджетне фінансування науки в Україні впало нижче за 0, 3% ВВП. q У 2014 - 2015 роках цей процес продовжився, рівень державного фінансування науки в Україні в 2015 р. становить 0, 2% ВВП (до 0, 5% ВВП з усіх джерел). q Україна сумарно витрачає на дослідження у 500 разів менше коштів, ніж США, і в 30 разів менше, ніж Росія. q Ускладнюючим чинником є і те, що в даний час лише близько 10% українських компаній здійснюють якісь наукові або технологічні дослідження. q

Фінансування науки в Україні, % від ВВП Держана служба статистики України. Електронний ресурс: http: Фінансування науки в Україні, % від ВВП Держана служба статистики України. Електронний ресурс: http: //ukrstat. gov. ua 2013 р. , Шукаєв С. М.

Фінансування наукових та науково-технічних робіт за джерелами та секторами діяльності 2011 4 3 25, Фінансування наукових та науково-технічних робіт за джерелами та секторами діяльності 2011 4 3 25, 537. 1 2 держбюджет 2, 264, 534. 7 1 188, 019. 4 2010 4 кошти місцевих бюджетів 3 18, 609. 9 2 2, 178, 718. 8 2009 позабюджетні фонди 118, 534. 9 4 1, 422. 6 3 власні кошти 23, 138. 3 2 1, 629, 776. 6 1 89, 088. 6 кошти замовників: підприємства і організації України кошти замовників: іноземні держави 4 2008 тис. грн 1 3 14, 778. 1 2 1, 177, 105. 0 1 63, 019. 0 0. 0 2, 000. 0 1 - державний сектор; 2 - підприємницький сектор; 3 - сектор вищої освіти; 4 - приватний неприбутковий сектор. 4, 000. 0 6, 000. 0 Одотюк І. В. (д. е. н. , Інститут економіки та прогнозування НАНУ)

Структура фінансування наукових та науковотехнічних робіт за джерелами та секторами діяльності 2008 2009 2 Структура фінансування наукових та науковотехнічних робіт за джерелами та секторами діяльності 2008 2009 2 3 4 держбюджет 86, 7 20, 0 64, 7 85, 0 11, 3 65, 4 79, 0 85, 3 10, 2 68, 6 80, 0 10, 2 66, 2 кошти місцевих бюджетів 0, 3 0, 6 0, 7 0, 4 0, 6 0, 2 0, 3 0, 5 0, 6 0, 1 2, 3 0, 6 0, 3 1, 8 0, 2 0, 6 1, 7 0, 1 1, 3 власні кошти 3, 5 10, 7 2, 9 17, 2 4, 1 11, 4 3, 4 4, 0 14, 2 2, 1 4, 5 12, 5 2, 0 кошти замовників: підприємства і організації України 6, 5 39, 9 21, 8 82, 8 6, 6 36, 7 18, 4 18, 9 6, 6 31, 7 19, 5 100, 0 9, 7 33, 8 20, 5 100, 0 кошти замовників: іноземні держави 2, 0 26, 9 2, 6 3, 0 38, 2 4, 5 0, 2 1, 9 5, 0 0, 2 позабюджетні фонди інші джерела 1 - державний сектор; 2 - підприємницький сектор; 3 - сектор вищої освіти; 4 - приватний неприбутковий сектор. 2 1, 7 3 5, 8 4 2, 1 1 2 3 2011 1 1 2010 4 1 2 3 4 3, 6 42, 3 3, 3 5, 2 42, 4 4, 2 0, 7 4, 3 0, 8 5, 3 Одотюк І. В. (д. е. н. , Івнститут економіки та прогнозування НАНУ)

Структура джерел фінансування інноваційної діяльності 100% 0. 2 1. 7 0. 1 90% 80% Структура джерел фінансування інноваційної діяльності 100% 0. 2 1. 7 0. 1 90% 80% 0. 2 0. 3 0. 0 2. 1 0. 0 70% 0. 3 0. 0 1 2 3 0. 6 4 3. 1 1. 0 43. 8 79. 0 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1 2 3 2008 власні кошти вітчизняні інвестори 4 1 2 3 4 2009 держбюджет зарубіжні інвестори 1 2 3 2010 2011 кошти місцевих бюджетів кредити 1 - хімічне виробництво; 2 - виробництво машин та устатковання; 3 - виробництво електричного, електронного та оптичного устатковання; 4 - виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів. Одотюк І. В. 4

Обсяги фінансування наукових досліджень в НТУУ “КПІ”, млн. грн 25, 4 25, 5 2009 Обсяги фінансування наукових досліджень в НТУУ “КПІ”, млн. грн 25, 4 25, 5 2009 28, 4 32, 2 2010 35, 8 29, 5 2011 заг. фон д 39, 9 30, 8 28, 9 24, 5 2012 2013 спец. фонд 23, 6 19, 7 2014

Фінансування наукових установ України, Росії та країн ЄС (2008) Установи КПІ НАНУ РАН Кількість Фінансування наукових установ України, Росії та країн ЄС (2008) Установи КПІ НАНУ РАН Кількість науковців 2 749 19 820 49 683 2600 11 500 4 417 Бюджетне фінансування (M€) 2, 9 181 948 200 2 300 1 176 Позабюджетне фінансування (M€) 3, 1 132 597 140 510 258 Загальне фінансування (M€) Фінансування на одного науковця (T€) 6 313 1 545 340 2 810 1 434 2, 2 15, 8 31, 1 131 244 325 Параметри Чеська CNRS Max академі Франція Planck. G я наук Німеччина

Де ж взяти гроші? Захід нам допоможе 2011 р. , Шукаєв С. М. Де ж взяти гроші? Захід нам допоможе 2011 р. , Шукаєв С. М.

Міжнародні фонди, програми, гранти - дієвий механізм входження українських вчених до міжнародного наукового простору Міжнародні фонди, програми, гранти - дієвий механізм входження українських вчених до міжнародного наукового простору UNESCO Chair Eurasian Association of Universities connected to in Higher Technical Education, Applied System Analysis and Informatics Salzburg Global Seminar 2011 р. , Шукаєв С. М. EUROPEAN COMMISSION

Кількість міжнародних освітніх і наукових проектів НТУУ “КПІ” 74 84 70 42 20 2011 Кількість міжнародних освітніх і наукових проектів НТУУ “КПІ” 74 84 70 42 20 2011 2012 2013 2014 наукові 24 2011 87 120 112 107 98 36 2012 2013 освітні 2014 2011 2012 2013 2014 РАЗОМ

Діюча система міжнародних донорських організацій Діюча система міжнародних донорських організацій

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАКАЗ № 422 від 01 червня 2006 року 7. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАКАЗ № 422 від 01 червня 2006 року 7. Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво 7. 1. ВНЗ здійснюють науково-технічне співробітництво з навчальними закладами, організаціями, фірмами та фондами зарубіжних країн, інші види наукового співробітництва відповідно до чинного законодавства України. 7. 2. Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво ВНЗ спрямовано на: - залучення до співпраці закордонних замовників та інвесторів, укладання та виконання угод про співробітництво із закордонними університетами, фірмами, фондами та іншими організаціями на проведення досліджень і розробок; - залучення коштів закордонних замовників та міжнародних фондів і грантів для фінансування ННТД у ВНЗ України;

Закон України № 2519 -VI від 09. 2010 Про внесення змін до Закону України Закон України № 2519 -VI від 09. 2010 Про внесення змін до Закону України "Про прiоритетнi напрями розвитку науки i технiки" Стаття 3. Визначити пріоритетними напрямами розвитку науки i техніки на період до 2020 року: 1) фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соцiальноекономiчного, суспiльно-полiтичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у свiтi та сталого розвитку суспільства i держави; 2) iнформацiйнi та комунiкацiйнi технології; 3) енергетика та енергоефективнiсть; 4) раціональне природокористування; 5) науки про життя, нові технології профілактики та лакування найпоширеніших захворювань; 6) нові речовини i матеріали. 2011 р. , Шукаєв С. М.

Закон України «Про вищу освіту» від 01. 07. 2014 № 1556 -VII Стаття 75. Закон України «Про вищу освіту» від 01. 07. 2014 № 1556 -VII Стаття 75. Основні напрями міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти Пункт 2. Основними напрямами міжнародного співробітництва вищих навчальних закладів є: 1) участь у програмах двостороннього та багатостороннього міждержавного і міжуніверситетського обміну студентами, аспірантами, докторантами, педагогічними, науковопедагогічними та науковими працівниками; 2) проведення спільних наукових досліджень; 3) організація міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів та інших заходів; 4) участь у міжнародних освітніх та наукових програмах . . .

Система донорських міжнародних організацій Наука УНТЦ Освіта ERASMUS + Мобільність ERASMUS + Інновації Horizon Система донорських міжнародних організацій Наука УНТЦ Освіта ERASMUS + Мобільність ERASMUS + Інновації Horizon 2020 Fulbright Рамкові Програми ЄС Visby SATREPS Jean Monnet CRDF Білатеральні проекти … Visegradfund CRDF DAAD Eurasia … JSPS … Eurasia …

НАУКА НАУКА

Лісабонська стратегія В березні 2000 року Європейська Рада визначила для ЄС завдання на десятиліття: Лісабонська стратегія В березні 2000 року Європейська Рада визначила для ЄС завдання на десятиліття: стати найконкурентоспроможнішою та найдинамічнішою в світі економікою, що базується на знаннях, здатною до постійного зростання, яка забезпечить більше якісних робочих місць. Дослідження Економічне зростання і робота Освіта 2011 р. , Шукаєв С. М. Інновації

Для чого Євросоюзу необхідні наукові дослідження? Стаття 179 (1) Лісабонської угоди (1 грудня 2009): Для чого Євросоюзу необхідні наукові дослідження? Стаття 179 (1) Лісабонської угоди (1 грудня 2009): Союз має на меті укріплення своєї науково-технічної бази шляхом створення європейського науково- дослідного простору, в якому вільно переміщуються дослідники, наукові знання та технології, а також підвищення конкурентоздатності, у тому числі в промисловому виробництві, сприяючи при цьому усій науково-дослідній діяльності, яку визнано необхідною в рамках інших договорів.

Європейський науково-дослідний простір (ERA) Концепцію Європейського науково-дослідного простору можна охарактеризувати як «науково-інноваційний» еквівалент європейського Європейський науково-дослідний простір (ERA) Концепцію Європейського науково-дослідного простору можна охарактеризувати як «науково-інноваційний» еквівалент європейського «внутрішнього ринку» товарів, капіталу, послуг та кадрів. Мета: підвищити конкурентоздатність європейських науково-дослідних інститутів шляхом залучення їх до спільної роботи через: q інтеграцію наукових ресурсів Європейського союзу; q багатонаціональне співробітництво в області науки, досліджень та інновацій; q підвищення мобільності працівників розумової праці та поглиблення багатостороннього співробітництва між науково-дослідними закладами держав-членів ЄС; q співробітництво з іншими країнами світу.

Європейські рамкові програми Рамкові програми ЄС (РП) – основний інструмент підтримки концепції європейського науководослідного Європейські рамкові програми Рамкові програми ЄС (РП) – основний інструмент підтримки концепції європейського науководослідного простору Європейські РП долають перешкоди: Ш Між країнами: • багатонаціональний склад консорціумів • дослідники з будь-якої країни світу можуть взяти участь • Координація національних програм фінансування Ш Між різними видами організацій: університети, науково-дослідні центри, малий та середній бізнес, великі компанії, тощо. Ш Між науковими дисциплінами: більше уваги приділяється міждисциплінарним дослідженням Ш Розвивають мобільність: Стипендії Марії Кюрі для дослідників та приймаючих закладів

Бюджет рамкових програм науковотехнологічного розвитку та демонстраційних дій ЄС Рамкова програма Перша Друга Третя Бюджет рамкових програм науковотехнологічного розвитку та демонстраційних дій ЄС Рамкова програма Перша Друга Третя Четверта П’ята Шоста 1984– 1988 1987– 1991 1990– 1994– 1998– 2002– 2006 Сьома € 50. 521 на 7 років 2007– 2013 + € 2. 7 для Євроатома на 5 Період Бюджет в мільярдах € 3. 75 € 5. 396 € 6. 6 € 13. 215 € 14. 96 € 17. 883 років Горизонт 2020 2014– 2020 € 80

Рамкові програми ЄС, річні бюджети за 1984 – 2013 рр. NB: budgets in current Рамкові програми ЄС, річні бюджети за 1984 – 2013 рр. NB: budgets in current prices. Source: Annual Report 2003, plus FP 7 revised proposal 2013 р. , Шукаєв С. М.

Проекти 7 РП країн СНД та Прибалтики Проекти 7 РП країн СНД та Прибалтики

Участь українських заявників по тематичним пріоритетах та середньостатистичні дані РП 7 (станом на початок Участь українських заявників по тематичним пріоритетах та середньостатистичні дані РП 7 (станом на початок 2011 р. ) Статистичний аналіз надав Єржи Супел (Польща)

On association with FP 7 The general terms and agreements of the Memorandum of On association with FP 7 The general terms and agreements of the Memorandum of Understanding cover such issues as: n changes in participation rights on association, n status of Ukraine in the various management committees of FP 7, n the financial conditions. In terms of the amount of the financial contribution, the amount to be paid per year is based on a proportionality factor (PF) calculated on the following basis: PF = GDP at market prices of Ukraine / GDP at market prices for EU 27 The amount to be paid per year is then calculated by applying the proportionality factor to the budget of the financial year in question. Ukraine is an International Cooperation Partner Country (ICPC) in FP 7 and has full access to the Programme with financing offered to Ukrainian research entities on the same terms and conditions as those from EU Member States.

Участь НТУУ Участь НТУУ "КПІ" у 7 РП Назва проекту Партнер від НТУУ “КПІ” 1 Edu. MEMS Developing Multidomain MEMS Models for Educational Purposes ІПСА 2 PROMITHEAS-4 Knowledge transfer and research needs for preparing mitigation/adaptation policy portfolios ІЕЕ 3 4 EU-Ukrainian Mathematicians for Life Sciences ММІФ FRIDA Заохочення регіональних інновацій та розвитку через базові організації та мережі: порівняння регіонів в інтернаціональному контексті ФММ 5 No. GAP Knowledge Transfer Community to bridge the gap between research, innovation and business creation ДМС, ФЕА, НМК “ІПО”

http: //ec. europa. eu/research/horizon 2020/index_en. cfm? pg=home http: //ec. europa. eu/research/horizon 2020/index_en. cfm? pg=home

Стратегія розвитку ЄС «Європа 2020» (Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive Стратегія розвитку ЄС «Європа 2020» (Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth) 3 березня 2010 року було опубліковано стратегію розвитку ЄС на наступне десятиліття «Європа 2020. Стратегія розумного, сталого і інклюзивного зростання» , яка включає п'ять основних завдань: q підвищення трудової зайнятості населення та інновацій, q поліпшення якості освіти, q соціальна інтеграція, q вирішення проблем, пов'язаних із зміною клімату, q подолання нестачі енергетичних та інших ресурсів.

Стратегія розвитку ЄС «Європа 2020» (Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive Стратегія розвитку ЄС «Європа 2020» (Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth) Три головні цілі стратегії зазначені в її назві. Під «розумним зростанням» розуміється розвиток економіки, заснованої на знаннях та інноваціях. «Стійким зростанням» називається «більш конкурентоспроможна» економка, заснована на ефективному використанні ресурсів. «Інклюзивне зростання» має на увазі сприяння високому рівню зайнятості, соціальному та територіальному згуртуванню.

Стратегія розвитку ЄС «Європа 2020» Для вирішення стратегічних завдань висунуто сім Стратегія розвитку ЄС «Європа 2020» Для вирішення стратегічних завдань висунуто сім "флагманських" ініціатив: • Інноваційний союз (Innovation Union) - формування науково-технічної та інноваційної політики, здатної реагувати на виклики сучасності. • Молодь у русі (Youth on the move) - підвищення якості та міжнародної привабливості європейської системи вищої освіти. • Програма створення єдиного цифрового простору в Європі (Digital agenda for Europe) - створення єдиного цифрового ринку, заснованого на ультрашвидкому Інтернеті. • Ресурсозберігаюча Європа (Resource efficient Europe) - розвиток ресурсозберігаючої низьковуглецевої економіки. • Промислова політика в умовах ери глобалізації (Industrial policy for the globalisation era). • Програма для нових професій та зайнятості (Agenda for new skills and jobs) - модернізація ринку праці. • Європейська платформа проти бідності (European platform against poverty).

Стратегія розвитку ЄС «Європа 2020» • Стратегія «Європа 2020» ↕ • Флагманська ініціатива «Інноваційний Стратегія розвитку ЄС «Європа 2020» • Стратегія «Європа 2020» ↕ • Флагманська ініціатива «Інноваційний союз» ↕ • Система Європейського науково-дослідницького простору • Горизонт 2020 Розумне, стале та інклюзивне зростання Інвестування 3% від ВВП у дослідження та розробки Фокусування на інноваціях

≪Горизонт 2020≫ q 30 листопада 2011 року Європейська Комісія офіційно оголосила нову програму ≪Горизонт ≪Горизонт 2020≫ q 30 листопада 2011 року Європейська Комісія офіційно оголосила нову програму ≪Горизонт 2020≫, яка призначена об’єднати все фінансування досліджень та інновацій в ЄС. q Програма буде впроваджена в період з 2014 по 2020 рр. q Програма ≪Горизонт 2020≫ об’єднує ≪Рамкову програму з досліджень≫, ≪Рамкову програму з конкурентоспроможності та інновацій≫ і діяльність Європейського Інститут Інновацій та Технологій (≪ЕІТ≫).

Що таке Горизонт 2020? n 80 мільярдів євро від Європейської Комісії для фінансування наукової Що таке Горизонт 2020? n 80 мільярдів євро від Європейської Комісії для фінансування наукової та інноваційної програми (2014 -2020) n Ключова частина стратегії «Європа 2020» , Інноваційний союз & Європейський науководослідницький простір: - Відповідь на економічну кризу для інвестування у майбутні робочі місця та наступний розвиток - Увага до занепокоєння людей питаннями засобів існування, безпеки і навколишнього середовища - Зміцнення глобальної позиції ЄС в науководослідницькій, інноваційній та технічній сферах

Горизонт 2020 p Україна увійшла до 11 -ти провідних наукових країн світу, які визначені Горизонт 2020 p Україна увійшла до 11 -ти провідних наукових країн світу, які визначені ключовими стратегічними партнерами ЄС в програмі ЄС «Горизонт 2020» p Україна визнана єдиним стратегічним партнером Євросоюзу у Східній Європі

Ключові характеристики нової Програми: q Значне спрощення фінансування завдяки спрощенню структури програми; q Інтеграція Ключові характеристики нової Програми: q Значне спрощення фінансування завдяки спрощенню структури програми; q Інтеграція досліджень та інновацій; q Збільшення підтримки інновацій та діяльності, наближеної до ринку; q Зосередження на розвитку бізнес можливостей з акцентом на «суспільних викликах» ; q Надання більших можливостей новим учасникам та молодим перспективним науковцям.

ЗОСЕРЕДЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ НА КЛЮЧОВИХ ПРІОРИТЕТАХ Програма «Горизонт 2020» зосереджує фінансування на трьох різних, ЗОСЕРЕДЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ НА КЛЮЧОВИХ ПРІОРИТЕТАХ Програма «Горизонт 2020» зосереджує фінансування на трьох різних, взаємодоповнюючих пріоритетах ЄС. Передова наука (Excellent Science ) Лідерство у промисловості (Industrial Leadership ) Соціальні виклики (Societal Challenges )

Excellent Science. Передова наука Цей напрям полягає у підтримці найкращих ідей, розвитку талантів в Excellent Science. Передова наука Цей напрям полягає у підтримці найкращих ідей, розвитку талантів в Європі, наданні науковцям доступу до пріоритетної дослідницької інфраструктури, і має зробити Європу привабливим місцем для найкращих учених у світі

Ініціативи: Ця частина програми буде: • Підтримувати талановитих науковців та їхні групи, які займаються Ініціативи: Ця частина програми буде: • Підтримувати талановитих науковців та їхні групи, які займаються передовими дослідженнями, через Європейську Раду з наукових досліджень (ERC); • Фінансувати співпрацю в дослідженнях для відкриття нових та перспективних областей наукових досліджень та інновацій через підтримку “Майбутніх та новітніх технологій” (FET); • Забезпечувати дослідників можливостями для навчання та кар’єрного зростання за допомогою акцій фонду Марії Склодовської-Кюрі; • Забезпечувати підтримку Європейської дослідницької інфраструктури світового класу (включаючи електронну інфраструктуру), до якої матимуть доступ усі науковці в Європі та за її межами.

Industrial Leadership. Лідерство у промисловості. q Ця частина програми спрямована на те, щоб зробити Industrial Leadership. Лідерство у промисловості. q Ця частина програми спрямована на те, щоб зробити Європу більш привабливим місцем для інвестицій у наукові дослідження та інновації шляхом заохочення діяльності на замовлення бізнесу. q Цей напрям забезпечить основні інвестиції в ключові промислові технології, надасть європейським компаніям максимальні можливості подальшого розвитку, забезпечуючи їх достатнім рівнем фінансування, та допоможе інноваційним малим та середнім підприємствам вирости до ведучих світових компаній.

Ініціативи: Ця частина програми буде: q Забезпечувати лідерство у передових та промислових технологіях за Ініціативи: Ця частина програми буде: q Забезпечувати лідерство у передових та промислових технологіях за допомогою спеціальної підтримки інформаційно-комунікаційних технологій, нанотехнологій, розробки нових матеріалів, біотехнології, передових технологічних процесів та космічних технологій, забезпечуючи також підтримку перехресних (cross-cutting) дій для використання сукупних переваг об’єднання кількох ключових передових технологій; q Спрощувати доступ до ризикового фінансування; q Надавати широку підтримку використанню інновацій в малих і середніх підприємствах.

Societal Challenges. Суспільні виклики Цей напрям відповідає пріоритетам стратегії «Європа 2020» та викликам, які Societal Challenges. Суспільні виклики Цей напрям відповідає пріоритетам стратегії «Європа 2020» та викликам, які стають перед громадянами Європи та інших країн світу. Підхід, що базується на викликах, об’єднує ресурси та інформацію з різних областей, технологій та дисциплін, включаючи соціальні та гуманітарні науки. Це дозволяє охопити діяльність від наукових досліджень до виходу на ринок з новим продуктом.

Ініціативи: p p p p Здоров’я та добробут Безпека продуктів харчування, стале с/г, лісництво, Ініціативи: p p p p Здоров’я та добробут Безпека продуктів харчування, стале с/г, лісництво, водне господарство, прісна вод та біоекономіка Безпечна, чиста та ефективна енергетика Розумний, зелений та інтегрований транспорт Навколишнє середовище, клімат, ефективність ресурсів Інноваційне та розумне суспільство Безпечне суспільство

Бюджет програми «Горизонт 2020» : «Передова наука» - 24, 3 млрд. євро; «Лідерство у Бюджет програми «Горизонт 2020» : «Передова наука» - 24, 3 млрд. євро; «Лідерство у промисловості» - 17 млрд. євро; «Суспільні виклики» - 31 млрд. євро.

Більше інформації http: //ec. europa. eu/programmes/horizon 2020/en Більше інформації http: //ec. europa. eu/programmes/horizon 2020/en

ОСВІТА ОСВІТА

Проекти TEMPUS, 2013 1. 2. 3. 4. 5. 6. MPAM EU-PC Double Degree Master Проекти TEMPUS, 2013 1. 2. 3. 4. 5. 6. MPAM EU-PC Double Degree Master Program in Automation/Mechatronics (ФІОТ) EIMAST Establishing Modern Master-level Studies in Industrial Ecology (ФЕА) UNIQTOOL Implementing Tools and Policies for Quality Work at Institutional Level (ІПСА) CREDO Creation of Third Cycle Studies - Doctoral Programme in Renewable Energy and Environmental Technology (ДНР) CENEAST Reformation of the Curricula on Built Environment in the Eastern Neighboring Area (ІЕЕ) IHSITOP Innovation hybrid strategy of IToutsourcing partnership with enterprises (ІПСА)

Проекти ТЕМПУС за участю НТУУ “КПІ”, які підтримані у 2013 р. 1. 543724 -2013 Проекти ТЕМПУС за участю НТУУ “КПІ”, які підтримані у 2013 р. 1. 543724 -2013 -LT-JPCR-NEW MODEL OF THE THIRD CYCLE IN ENGINEERING EDUCATION DUE TO BOLOGNA PROCESS IN BY, RU, UA 2. 543839 -2013 -SE-SMHES- A NETWORK FOR DEVELOPING LIFELONG LEARNING IN ARMENIA, GEORGIA AND UKRAINE 3. 543904 -2013 -GR-JPCR-BIOMEDICAL ENGINEERING EDUCATION TEMPUS INITIATIVE IN EASTERN NEIGHBOURING AREA

Проекти ТЕМПУС за участю НТУУ “КПІ”, які підтримані у 2013 р. 4. 543968 -2013 Проекти ТЕМПУС за участю НТУУ “КПІ”, які підтримані у 2013 р. 4. 543968 -2013 -EE-JPCR- MODERNIZATION OF POSTGRADUATE STUDIES ON SECURITY AND RESILIENCE FOR HUMAN AND INDUSTRY RELATED DOMAINS 5. 543994 -2013 -BE-JPCR- MODERNIZATION OF TWO CYCLES (MA, BA) OF COMPETENCE-BASED CURRICULA IN MATERIAL ENGINEERING ACCORDING TO THE BEST EXPERIENCE OF BOLOGNA PROCESS 6. 544490 -2013 -ES-JPCR-A METHODOLOGY FOR THE FORMATION OF HIGHLY QUALIFIED ENGINEERS AT MASTERS LEVEL IN THE DESIGN AND DEVELOPMENT OF ADVANCED INDUSTRIAL INFORMATICS SYSTEMS

Кількість проектів НТУУ “КПІ” за програмою TEMPUS 10 Кількість проектів НТУУ “КПІ” за програмою TEMPUS 10

 «EURASIA» Назва проекту Ukrainian-Norwegian Collaboration on Higher Education for Sustainable Energy Development CPEA-2010/10050 «EURASIA» Назва проекту Ukrainian-Norwegian Collaboration on Higher Education for Sustainable Energy Development CPEA-2010/10050 Sustainable Manufacturing CPEA-2011/10023 Development of three study modules in water management and technology for Ukraine, Byelorussia, Kazakhstan and Tajikistan harmonised with Norway ("Water Harmony") CPEA-2011/10002 Партнер від НТУУ “КПІ” ІЕЕ ХТФ

Проект EURASIA «Стале виробництво» Спільна магістерська програма з ун-том Йовік, Норвегія На ХТФ Українсько. Проект EURASIA «Стале виробництво» Спільна магістерська програма з ун-том Йовік, Норвегія На ХТФ Українсько. Норвезький центр дистанційного навчання Квітень 2013 р.

МОБІЛЬНІСТЬ МОБІЛЬНІСТЬ

Erasmus Mundus Programme Erasmus Mundus - програма співробітництва та мобільності у сфері вищої освіти. Erasmus Mundus Programme Erasmus Mundus - програма співробітництва та мобільності у сфері вищої освіти. Основна мета програми - підвищення якості підготовки кадрів в вищих навчальних закладах Європи та сприяння міжкультурному взаєморозумінню через співробітництво з країнами третього світу. У програмі по напрямках діяльності (Actions) приймають участь: - Вищі навчальні заклади, які намагаються знайти Європейського партнера (Actions 3 and 4); - Студенти, які отримали рівень бакалавру (Actions 2); - Вчені, які проводять лекційні заняття або займаються науковою роботою (Actions 2).

ПРОЕКТИ ERASMUS MUNDUS: 1. 2. 3. 4. 5. Trans-European Mobility Project On Education for ПРОЕКТИ ERASMUS MUNDUS: 1. 2. 3. 4. 5. Trans-European Mobility Project On Education for Sustainable Development (ІХФ, ФБТ) European and ENPI East Higher Educational Institutions (ФЛ, ФПМ) Erasmus Mundus European Mobility with Neighbouring Re. Gion in the East: Ukraine, Moldova, Belarus (ДНВР) East-West European Network on higher Technical education (ФАКС) ACTIVE - Atlantic Caucasus Technical universities Initiative for Valuable Education (ФАКС)

Сайт проекту: http: //www. euroeast. polito. it/ Сайт проекту: http: //www. euroeast. polito. it/

Сайт проекту від НТУУ “КПІ”: http: //interoffice. fpm. kpi. ua/? page_id=1013 Сайт проекту від НТУУ “КПІ”: http: //interoffice. fpm. kpi. ua/? page_id=1013

Сайт проекту: http: //tempo. fa. utl. pt/ Сайт проекту: http: //tempo. fa. utl. pt/

Сайт проекту від НТУУ “КПІ”: http: //biotech. kpi. ua/index. php/ru/ Сайт проекту від НТУУ “КПІ”: http: //biotech. kpi. ua/index. php/ru/

Проект 7 -ой Рамочной Европейской Программы № 269295 «Edu. MEMS — Developіng Multіdomaіn MEMS Проект 7 -ой Рамочной Европейской Программы № 269295 «Edu. MEMS — Developіng Multіdomaіn MEMS Models for Educatіonal Purposes» Участники проекта: Политехника Лодзская, Политехника Вроцлавская; Гентский университет; Centre National de la Recherche Sciwntifique (Тулуза); Львовская политехника (Львов) и НТУУ «Киевский политехнический институт» (Киев). Финансирование проекта начиналось с апреля 2011 года в Рамках схемы PEOPLE: «Marіe Curіe Actіons, Іnternatіonal Research Staff Exchange Scheme (ІRSES)» . Шесть главных целей проекта: • развитие новой методологии проектирования микро-электронно-механических систем (МЭМС), которая объединит проектные усилия международной распределенной команды исследователей; • методы проектирования структуры, архитектуры и компонентов МЭМС специального назначения; • выбор средств проектирования и моделирование МЭМС; • разработка математических моделей для механических, электрических, тепловых, оптических и других компонентов МЭМС на системном и физическом уровнях проектирования; • моделирование и проверка моделей, которые создаются для устройств МЭМС, с помощью инструментария автоматизированного проектирования (CAD); • проектирование технологических масок для производства устройств МЭМС; • разработка проектной продукции и документации и их использование для образовательных целей. Продолжительность проекта 36 месяцев, общая стоимость 399000 EUR. Часть НТУУ «КПИ» составляет 68400 EUR, предназначенных на поддержку зарубежных командировок и стажировку участников проекта на протяжении 36 месяцев.

Еразмус+ Нові можливості у сфері вищої освіти Еразмус+ Нові можливості у сфері вищої освіти

Період дії нової програми: 2014 -2020 рр. Запланований бюджет: ≈14 -19 мільярдів євро Період дії нової програми: 2014 -2020 рр. Запланований бюджет: ≈14 -19 мільярдів євро

Ø Основна мета програми Erasmus плюс – налагодження працевлаштування молоді через набуття ними додаткових Ø Основна мета програми Erasmus плюс – налагодження працевлаштування молоді через набуття ними додаткових вмінь, які цінуються роботодавцями, а також покращення їх мовних навичок. Ø У рамках програми «Erasmus +» заплановано тіснішу співпрацю між освітою, навчанням, молодіжною роботою, а також політичними ініціативами.

Ключові напрями p 1. Навчальна мобільність (Key Action 1) p 2. Проекти співпраці (Key Ключові напрями p 1. Навчальна мобільність (Key Action 1) p 2. Проекти співпраці (Key Action 2) p 3. Підтримка політичних реформ (Key Action 3)

До 5 млн. осіб отримують фінансування від ЄС для здобуття освіти або досвіду за До 5 млн. осіб отримують фінансування від ЄС для здобуття освіти або досвіду за кордоном у період 2014 -2020 років – це вдвічі більше людей, ніж

Освіта і професійна підготовка Молодь Спорт Освіта і професійн а підготовка 77, 5% Молодь Освіта і професійна підготовка Молодь Спорт Освіта і професійн а підготовка 77, 5% Молодь 10% Спорт 1, 8%

Ключовий Напрям 1 Навчальна мобільність передбачає надання можливостей для поліпшення навичок, підвищення рівня працевлаштування Ключовий Напрям 1 Навчальна мобільність передбачає надання можливостей для поліпшення навичок, підвищення рівня працевлаштування та набуття культурної компетентності. Цей Напрям буде включати різні проекти, що проводитимуться під керівництвом національних агентств та Виконавчого Агентства Європейської Комісії.

Ключовий Напрям 2 Проекти співпраці дозволять організаціям працювати разом для того, щоб поліпшити власне Ключовий Напрям 2 Проекти співпраці дозволять організаціям працювати разом для того, щоб поліпшити власне забезпечення процесу навчання для учнів і поділитись інноваційною практикою.

Ключовий Напрям 3 Підтримка політичних реформ охоплює будь-який вид діяльності, спрямованої на підтримку та Ключовий Напрям 3 Підтримка політичних реформ охоплює будь-який вид діяльності, спрямованої на підтримку та сприяння модернізації систем освіти і навчання.

Erasmus+ Ключовий напрям КА 1 Назва конкурсу Дедлайн 4 березня Розбудова потенціалу у сфері Erasmus+ Ключовий напрям КА 1 Назва конкурсу Дедлайн 4 березня Розбудова потенціалу у сфері вищої освіти 10 лютого Альянси знань 26 лютого Стратегічні партнерства SPECIFIC ACTIVITIES 4 березня Спільні магістерські програми Еразмус Мундус КА 2 Проекти мобільності у сфері освіти, підготовки та молоді 30 квітня Заходи за програмою Жана Моне 26 лютого http: //ec. europa. eu/programmes/erasmusplus/discover/guide/documents-applicants_en. htm

Програми академічних обмінів Програми академічних обмінів

Scholarship in Sweden Ø Ø Ø SI Scholarship Швецький інститут кожного року фінансує близько Scholarship in Sweden Ø Ø Ø SI Scholarship Швецький інститут кожного року фінансує близько 400 стипендій для студентів та дослідників, які приїжджають до Швеції щоб реалізувати свої цілі у шведському університеті або університетському коледжі. Bilateral scholarship Двостороння стипендія розроблена програмою обміну, яка базується на формальних та неформальних угодах між Швецією та іншими країнами, завдяки чому іноземні студенти та дослідники отримують сприятливу можливість навчатися у Швеції. Erasmus Munds in Sweden Робить можливість отримання європейської освіти більш доступною для решти світу, надаючи стипендії для студентів не з Європи та беручи участь у програмах відбору. Деякі з цих обраних програм включають шведські інститути.

SI Scholarship p Guest Scholarship program Для аспірантів, кандидатів наук та студентів зі шведської SI Scholarship p Guest Scholarship program Для аспірантів, кандидатів наук та студентів зі шведської мови та літератури GSP, відкрита для представників з усіх країн, за виключенням скандинавських країн (Швеція, Данія, Фінляндія, Ісландія та Норвегія). Master in Sweden for East Europe Програма відкрита для претендентів з Албанії, Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Боснії, Грузії, Киргизстану, Косово, колишньої Югославської Республіки Македонії, Молдови, Чорногорії, Сербії, Таджикистану та України. Visby program Для навчальних закладів та окремих осіб з Естонії, Латвії, Литви та Польщі, Білорусії, України, Росії. Гранди присуджуються на проекти і по окремим стипендіям.

VISBY Programme p p Мета: Головна мета програми VISBY полягає у зміцненні співпраці та VISBY Programme p p Мета: Головна мета програми VISBY полягає у зміцненні співпраці та створенні мереж між Швецією та Білоруссю, Естонією, Латвією, Литвою, Польщею, Росією та Україною в галузі освіти та наукових досліджень. Цільові групи Програма надає можливість аспірантам (дослідникам) проводити дослідження в шведських університетах за всіма науковими напрямами. Кандидати наук мають можливість відвідати шведські університети для продовження наукових досліджень. Необхідну інформацію можна знайти на сайті www. si. se.

Програма VISBY – Досвід НТУУ “КПІ” ü ü ü 2003 -2004 рр. Проект: Інструментарій Програма VISBY – Досвід НТУУ “КПІ” ü ü ü 2003 -2004 рр. Проект: Інструментарій для проблемноорієнтованого навчання в навчальних планах інженерних напрямків; 2005 -2006 рр. Проект: Virtual Integrated University System (VIUS) 2006 -2007 рр. Проект: Virtual Integrated University System (VIUS II) Партнери: Стокгольмський університет, Таллінський Технічний Університет, Санкт-Петербурзький Технічний Університет. 2007 рік. Літня школа за гендерною проблематикою в Швеції: участь студента з НТУУ “КПІ”. 2009 -2010 рр. Проект: Тонкі металеві плівки: взаємодія структурної дифузії та границь. Партнер: Університет м-та Уппсала

Вишеградський фонд www. visegradfund. org Починаючи з 2005/2006 навчального року відповідно до рішення Міжнародного Вишеградський фонд www. visegradfund. org Починаючи з 2005/2006 навчального року відповідно до рішення Міжнародного Вишеградського фонду, заснованого у червні 2000 року, державами-членами якого є Чехія, Словаччина, Польща, Угорщина, з метою підтримки проектів в галузі культури, освіти і науки, було ухвалено “Вишеградську стипендіальну програму для України”. Магістерська стипендія Вишеградського фонду надається у відповідності з ст. 1 і 2 Уставу Міжнародного Вишеградського фонду та рішенням Конференції Міністрів країн коаліції. Стипендія надається з метою здійснення дослідницького/навчального проекту, зазначеного у заявці. Термін навчання: 5 -10 місяців.

Fullbright p Fulbright Graduate Student Exchange Program p Fulbright Faculty Development Program International Fulbright Fullbright p Fulbright Graduate Student Exchange Program p Fulbright Faculty Development Program International Fulbright Science and Technology Award Fulbright Scholar Program Fulbright-Kennan Program Fulbright New Century Scholars Program Fulbright Scholar-in-Residence Program U. S. Fulbright Scholar Program Fulbright Specialists Program p p p p

Fulbright Graduate Student Program p для студентів старших курсів та випускників ВНЗ p Навчання Fulbright Graduate Student Program p для студентів старших курсів та випускників ВНЗ p Навчання в американських університетах від одного до двох років на здобуття ступеня магістра. Кандидати повинні мати щонайменше диплом бакалавра на час призначення стипендії.

Fulbright Faculty Development Program для молодих викладачів та дослідників Проведення досліджень в університетах США Fulbright Faculty Development Program для молодих викладачів та дослідників Проведення досліджень в університетах США впродовж одного академічного року.

Fulbright Faculty Development Program У конкурсі можуть брати участь особи віком до 40 років Fulbright Faculty Development Program У конкурсі можуть брати участь особи віком до 40 років з дворічним професійним досвідом: p викладачі; p аспіранти та дослідники, які ще не мають наукового ступеня; p кандидати наук (не пізніше 5 -ти років після захисту); p адміністратори вищих навчальних закладів; p співробітники науково-дослідних установ; p журналісти; p фахівці з бібліотечної, музейної та архівної справи; p спеціалісти у сфері управління культурою; p працівники громадських організацій (НДО).

Fulbright Scholar Program: для кандидатів та докторів наук, дослідників та аспірантів напередодні захисту Проведення Fulbright Scholar Program: для кандидатів та докторів наук, дослідників та аспірантів напередодні захисту Проведення досліджень в університетах США тривалістю від 3 до 9 місяців.

Fulbright Scholar Program: У конкурсі можуть брати участь p кандидати та доктори наук; p Fulbright Scholar Program: У конкурсі можуть брати участь p кандидати та доктори наук; p діячі культури, p фахівці з бібліотекарства, p журналісти та юристи; p дослідники без наукового ступеня з досвідом роботи не менше п'яти років; p аспіранти напередодні захисту, які отримають науковий ступінь до початку гранту.

The Fulbright Scholar-in-Residence Program: для викладачів та фахівців соціально-гуманітарного профілю Відбором кандидатів на участь The Fulbright Scholar-in-Residence Program: для викладачів та фахівців соціально-гуманітарного профілю Відбором кандидатів на участь у Програмі займається американська сторона відповідно до заявки навчального закладу

The Fulbright Scholar-in-Residence Program: Програма покликана сприяти налагодженню й розвитку наукової й культурної співпраці The Fulbright Scholar-in-Residence Program: Програма покликана сприяти налагодженню й розвитку наукової й культурної співпраці у коледжах й університетах США, що недопредставлені або ж мають малий досвід у сфері міжнародної освіти, через запрошення фахівців на викладання, поглиблення навчальних курсів й уведення нових навчальних програм, започаткування спільних наукових проектів й академічних обмінів.

U. S. Fulbright Scholar Program для навчальних та наукових установ України Запрошення американських науковців U. S. Fulbright Scholar Program для навчальних та наукових установ України Запрошення американських науковців й фахівців різного профілю для викладання й проведення дослідження на термін від одного семестру до двох.

Fulbright Specialist Program для навчальних та наукових установ України Запрошення фахівців на термін від Fulbright Specialist Program для навчальних та наукових установ України Запрошення фахівців на термін від двох до шести тижнів

Fulbright Specialist Program Мета візиту: p читання лекцій; p участі у наукових програмах й Fulbright Specialist Program Мета візиту: p читання лекцій; p участі у наукових програмах й конференціях; p консультування керівників й адміністраторів з питань управління освітою; p проведення семінарів, спрямованих на підвищення кваліфікації українських спеціалістів; p осучаснення навчальних програм й оновлення навчальних матеріалів; p започаткування спільних наукових проектів і програм обмінів.

Програма Fulbright 3 переможці (студенти КПІ) О. Молчановський А. Доломан І. Король США 2013 Програма Fulbright 3 переможці (студенти КПІ) О. Молчановський А. Доломан І. Король США 2013 р.

DAAD Німецька служба академічних обмінів DAAD Німецька служба академічних обмінів

1. Наукові стажування для викладачів ВНЗ та науковців p Хто може взяти участь? Іноземні 1. Наукові стажування для викладачів ВНЗ та науковців p Хто може взяти участь? Іноземні науковці, які працюють у ВНЗ та науково-дослідних інститутах. Дослідження в одному з державних або державно визнаних німецьких ВНЗ або у одній з позауніверситетських науково-дослідних установ.

Стипендія p Стипендія надається на строк від одного до трьох місяців в залежності від Стипендія p Стипендія надається на строк від одного до трьох місяців в залежності від плану роботи пошукача. Щомісячна стипендія становить 2000 євро для наукових співробітників (викладачів, доцентів, як правило, зі ступенем кандидата наук) та 2150 євро для професорів, у виключних випадках - 2300 євро.

Дедлайн/Детальніше p Детальна інформація на сайті DAAD: http: //daad. org. ua/ukr/stip_forschungsau fenthalt. htm Дедлайн/Детальніше p Детальна інформація на сайті DAAD: http: //daad. org. ua/ukr/stip_forschungsau fenthalt. htm

2. Повторні запрошення колишніх стипендіатів DAAD p Хто може взяти участь? Колишні стипендіати DAAD 2. Повторні запрошення колишніх стипендіатів DAAD p Хто може взяти участь? Колишні стипендіати DAAD по магістерських або аспірантських програмах тривалістю понад шість місяців, а також колишні стипендіати НДР, які щонайменше рік навчалися у Німеччині.

Стипендія p Тривалість наукового або робочого перебування складає, залежно від плану роботи, 1 -3 Стипендія p Тривалість наукового або робочого перебування складає, залежно від плану роботи, 1 -3 місяці. Щомісячна стипендія складає, залежно від наукового ступеня, 2000 євро для наукових співробітників (викладачів, доцентів, як правило, зі ступенем кандидата наук) та 2150 євро для професорів, у виключних випадках -

Дедлайн/Детальніше p Детальна інформація на сайті DAAD: http: //daad. org. ua/ukr/stip_wiedereinl adungen. htm Дедлайн/Детальніше p Детальна інформація на сайті DAAD: http: //daad. org. ua/ukr/stip_wiedereinl adungen. htm

3. Наукові стипендії для аспірантів та молодих науковців p Хто може взяти участь? Іноземні 3. Наукові стипендії для аспірантів та молодих науковців p Хто може взяти участь? Іноземні молоді науковці для проведення дослідження або підвищення кваліфікації в одному з німецьких державних ВНЗ або науково-дослідних інститутів у Німеччині. Головна мета фінансування − підтримка дисертаційних проектів.

Стипендія p Період виплати стипендії від одного до десяти місяців; для аспірантів, які планують Стипендія p Період виплати стипендії від одного до десяти місяців; для аспірантів, які планують захист дисертації у Німеччині, він може тривати три, у окремих випадках чотири роки. Для стипендіатів, які планують захист в Україні, стипендії на другий рік не подовжуються. Аспіранти, які планують захист дисертації в своїй країні, обов`язково мають бути зарахованими до аспірантури у себе на Батьківщині.

Стипендія p DAAD сплачує щомісячно стипендію, розмір якої залежить від отриманої освіти стипендіатів: 750 Стипендія p DAAD сплачує щомісячно стипендію, розмір якої залежить від отриманої освіти стипендіатів: 750 євро (для випускників ВНЗ) або 1000 євро (для аспірантів). Стипендія включає також, як правило, плату за медичне страхування.

Дедлайн/Детальніше p Детальна інформація на сайті DAAD: http: //daad. org. ua/ukr/stip_for schung. htm Дедлайн/Детальніше p Детальна інформація на сайті DAAD: http: //daad. org. ua/ukr/stip_for schung. htm

4. Стипендії на навчання для випускників ВНЗ p Хто може взяти участь? Іноземні випускники 4. Стипендії на навчання для випускників ВНЗ p Хто може взяти участь? Іноземні випускники ВНЗ для навчання у німецькому державному або державно визнаному ВНЗ на післядипломному курсі або у магістратурі для отримання ступеню “Diplom“ або “Master”. Подавати заяву можуть висококваліфіковані випускники ВНЗ, які найпізніше на момент початку стипендії будуть мати диплом бакалавра або спеціаліста.

Стипендія Період виплати стипендії від 10 до 24 місяців. DAAD сплачує щомісячно стипендію у Стипендія Період виплати стипендії від 10 до 24 місяців. DAAD сплачує щомісячно стипендію у розмірі 750 євро. Стипендія включає також, як правило, плату за медичне страхування в Німеччині. Також можлива додаткова допомога на навчання та проведення досліджень, на оренду житла та перебування членів сім`ї. p

Дедлайн/Детальніше p Детальна інформація на сайті DAAD: http: //daad. org. ua/ukr/stip_stu dium. htm Дедлайн/Детальніше p Детальна інформація на сайті DAAD: http: //daad. org. ua/ukr/stip_stu dium. htm

ІННОВАЦІЇ ІННОВАЦІЇ

 МІЖНАРОДНІ ПРОЕКТИ ПІДТРИМКИ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ Програма 7 РП УНТЦ Назва проекту Підрозділи НТУУ МІЖНАРОДНІ ПРОЕКТИ ПІДТРИМКИ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ Програма 7 РП УНТЦ Назва проекту Підрозділи НТУУ “КПІ” Трансфер знань в суспільстві задля подолання розриву між науковими дослідженнями, інноваціями та бізнесом ФЕА, ІПО, Науковий парк, ДМС Інноваційні технології для рекультивації забруднених вод Підвищення кваліфікації науковців у сфері трансферу технологій ХТФ Трансфер технологій в країнах СНД (Азербайджані, Грузії, Казахстані, Молдові, Узбекистані) ДНР+ІПО, ДНІ+ Науковий парк, ДМС

 «No. GAP» Новий проект підтримки трансферу технологій 1. Тренінги з трансферу технологій 2. «No. GAP» Новий проект підтримки трансферу технологій 1. Тренінги з трансферу технологій 2. Нові навчальні посібники 3. Підготовка експертів з енергоефективності Вересень 2013 - Лютий 2016

Корисні посилання Дослідження та інновації ЄС http: //ec. europa. eu/research Інноваційний союз http: //ec. Корисні посилання Дослідження та інновації ЄС http: //ec. europa. eu/research Інноваційний союз http: //ec. europa. eu/research/innovationunion/index_en. cfm Сьома рамкова програма http: //ec. europa. eu/research/fp 7 http: //ec. europa. eu/research/participants/p ortal Реєстрація експертів в 7 РП https: //cordis. europa. eu/emmfp 7/index. cfm Загальна інформація http: //cordis. europa. eu/fp 7/home. html EECA INCONET: www. inco-eeca. net BILAT-UKR: http: //www. bilat-ukr. eu/

Сайт відділу міжнародних проектів http: //ipd. kpi. ua/ Сайт відділу міжнародних проектів http: //ipd. kpi. ua/

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА "ДЖЕРЕЛО" в галузі міжнародної науковотехнічної діяльності НТУУ «КПІ» http: //www. ipd. kpi. ua/

Дякую за увагу! КОНТАКТИ 03056, Україна, Київ, просп. Перемоги, 37, НТУУ “КПІ”, корпус 1, Дякую за увагу! КОНТАКТИ 03056, Україна, Київ, просп. Перемоги, 37, НТУУ “КПІ”, корпус 1, кім. 171 Відділ міжнародних проектів тел. /факс: +38 044 406 80 19 s. shukayev@kpi. ua http: //www. ipd. kpi. ua