Скачать презентацию МІЖНАРОДНА НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ КОМП ЮТЕРИЗОВАНИХ СИСТЕМ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ Скачать презентацию МІЖНАРОДНА НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ КОМП ЮТЕРИЗОВАНИХ СИСТЕМ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

2f418ec6776eb3dd908aa1888f57c245.ppt

  • Количество слайдов: 17

МІЖНАРОДНА НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИХ СИСТЕМ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ІКІТ 2012 – 2013 н. р. МІЖНАРОДНА НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИХ СИСТЕМ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ІКІТ 2012 – 2013 н. р. 1

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО КАФЕДРИ КСЗІ n n Міжнародна програма «Cisco Academy Connection» сумісно з корпорацією МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО КАФЕДРИ КСЗІ n n Міжнародна програма «Cisco Academy Connection» сумісно з корпорацією “Cisco Systems” – Сертифікат про офіційну реєстрацію Networking Academy від 09. 03. 2006 р. Міжнародна програма «Образовательный партнер» сумісно з компанією „Nod ESET” – Договір №NS. 05. 15 від 15. 02. 2010 р. 2

КІЛЬКІСТЬ ЗАКОРДОННИХ ПУБЛІКАЦІЙ № Публікації Кількість 1 Монографії 1 2 Статті у межах СНД КІЛЬКІСТЬ ЗАКОРДОННИХ ПУБЛІКАЦІЙ № Публікації Кількість 1 Монографії 1 2 Статті у межах СНД 2 3 Статті за межами України та СНД 4 4 Публікації англійською мовою 6 5 Тези доповідей за межами України та СНД 14 6 Статті у наукометричних БД 22 3

ЗАКОРДОННІ ПУБЛІКАЦІЇ КАФЕДРИ КСЗІ 4 ЗАКОРДОННІ ПУБЛІКАЦІЇ КАФЕДРИ КСЗІ 4

ЗАКОРДОННІ ПУБЛІКАЦІЇ КАФЕДРИ КСЗІ 5 ЗАКОРДОННІ ПУБЛІКАЦІЇ КАФЕДРИ КСЗІ 5

ЗАКОРДОННІ ПУБЛІКАЦІЇ КАФЕДРИ КСЗІ Кількість статей у науково – метричних базах даних (Copernicus) n ЗАКОРДОННІ ПУБЛІКАЦІЇ КАФЕДРИ КСЗІ Кількість статей у науково – метричних базах даних (Copernicus) n n Korniyenko B. Y. Modeling of transport processes in disperse systems // B. Y. Korniyenko / The Advanced Science. Journal, volume 2013, issue 1, P. 7 -10. Korniyenko B. Y. The two phase model of formation of mineral fertilizers in the fluidized-bed granulator // B. Y. Korniyenko / The Advanced Science Journal, volume 2013, issue 4, P. 41 -44. Korniyenko B. Y. Researchmodesofafluidizedbedgranulator // B. Y. Korniyenko / The. Advanced. Science. Journal, volume 2013, issue 5, P. 12 - 15. Korniyenko B. Y. Open systems interconnection model investigation from the viewpoint of information security / B. Korniyenko, O. Yudin, E. Novizkij / The Advanced Science Journal, volume 2013, issue 8, P. 53 – 56. 6

ЗАКОРДОННІ ПУБЛІКАЦІЇ КАФЕДРИ КСЗІ Кількість статей у науково – метричних базах даних (Copernicus) n ЗАКОРДОННІ ПУБЛІКАЦІЇ КАФЕДРИ КСЗІ Кількість статей у науково – метричних базах даних (Copernicus) n n n Петренко А. Б. Критерії прийняття рішень при організації серверних платформ /А. Б. Петренко, В. О. Борозніченко, Ю. О. Максімов // Наукоємні технології. – 2013. № 1 (17). – С. 73 -78. Petrenko A. B. Permission of signals in the first order discrete tracing measuring devices according to the areas of capture / A. B. Petrenko // Наукоємні технології. – 2013. № 2 (18). – С. 28 – 33. Shmatok A. S. Active attack on steganography container / Shmatok A. S, A. B. Petrenko, Tytov V. A. , Borysenko E. A. // Наукоємні технології. – 2013. № 2 (18). – С. 40 – 45. Юдін О. К. Аналіз інформаційно-комунікаційно їскладової в системах підтримки прийняття рішення/ О. К. Юдін, І. Є. Рогоза // Наукоємні технології. – 2012. – № 3. – С. 61 -68. Юдін О. К. Метод накладення еліптичних кривих в задачах криптографічного захисту графічної інформації/ Юдін О. К. , Вадясов К. А. // Наукоємні технології. – 2012. – № 4. – С. 68 -72. Юдін О. К. Аналіз захищеності бездротових мереж з використанням WEPтехнологій /О. К. Юдін, О. В. Весельська // Наукоємні технології. – 2012. – № 3(15). – С. 62 -66. 7

ЗАКОРДОННІ ПУБЛІКАЦІЇ КАФЕДРИ КСЗІ Кількість статей у науково – метричних базах даних (РИНЦ) n ЗАКОРДОННІ ПУБЛІКАЦІЇ КАФЕДРИ КСЗІ Кількість статей у науково – метричних базах даних (РИНЦ) n n n n Баранник В. В. Метод компрессии изображений в телекоммуникационных системах на основе устранения структурной избыточности/ В. В. Баранник, А. Н. Додух // Захист інформації. – К: НАУ, 2013 - № 2. – С. 38 – 44 Баранник В. В. Технология реконструкции кадров видеоинформационного потока в телекоммуникационной сети/ В. В. Баранник, В. Н. Кривонос // Захист інформації. – К: НАУ, 2013 - № 2. – С. 52 – 57. Баранник В. В. Метод реверсного кодирования структурно-весовых чисел для снижения битовой скорости видеопотока/ В. В. Баранник, А. А. Красноруцкий // Захист інформації. – К: НАУ, 2013 - № 2. – С. 45 – 47. Баранник В. В. Метод кодирования динамических изображений стационарного фона в инфокоммуникационных системах/ В. В. Баранник, А. А. Леках, Б. В. Остроумов // Захист інформації. – К: НАУ, 2013 - № 2. – С. 62 – 66. Василенко В. С. Методика оцінки захищеності інформації в ЛОМ. Графічні моделі взаємодії загроз функціональним властивостям захищеності інформаційних ресурсів ЛОМ із елементами системи захисту/ В. С. Василенко, О. В. Дубчак, М. Ю. Василенко// Безпека інформації. - 2012. – № 1(17). - С. 49 -54. Василенко В. С. Аналіз протоколів розподілених мереж із використанням вирішального зворотного зв’язку / В. С. Василенко, О. В. Дубчак, М. Ю. Василенко// Захист інформації. - 2012. – № 2(55). - С. 42 -47. Василенко В. С. Матричні криптографічні перетворення в задачах захисту цілісності інформації / В. С. Василенко, О. В. Дубчак, М. Ю. Василенко// Захист інформації. - 8 2012. – № 4(57). - С. 42 -50.

ЗАКОРДОННІ ПУБЛІКАЦІЇ КАФЕДРИ КСЗІ Кількість статей у науково – метричних базах даних (РИНЦ) n ЗАКОРДОННІ ПУБЛІКАЦІЇ КАФЕДРИ КСЗІ Кількість статей у науково – метричних базах даних (РИНЦ) n n n Корнієнко Б. Я. Прикладні програми управління інформаційними ризиками/ Б. Я. Корнієнко, Н. М. Марутовська, Ю. О. Максімов / Науково-практичний журнал «Захист інформації» . – 2012, № 4 (57), С. 60 - 64. Чунарьова А. В. Аналіз нормативно-правового забезпечення захисту інформації сучасних ІКСМ/ А. В. Чунарьова, А. В. Чунарьов // Захист інформації. – К. : НАУ, 2012. – № 2 (55) – С. 58 -62. Чунарьова А. В. Методи та системи виявлення несанкціонованого доступу в сучасних інформаційно-комунікаційних системах та мережах / А. В. Чунарьова, А. В. Чунарьов // Безпека інформації. – К. : НАУ, 2012. – № 1 (17) – С. 45 -49. Чунарьова А. В. Аналіз існуючих шаблонів систем автентифікації в інформаційно-комунікаційних системах та мережах/ А. В. Чунарьова, А. В. Чунарьов // Безпека інформації. – К. : НАУ, 2012. – № 2 (18). – C. 45 -49. Чунарьова А. В. Оцінка ефективності методів кодування при забезпеченні цілісності інформації в сучасних ІКСМ/ В. С. Василенко, А. В. Чунарьов, А. В. Чунарьова // Захист інформації. – К. : НАУ, 2012. – № 3 (56). – C. 20 -24. 9

ЗАКОРДОННІ ПУБЛІКАЦІЇ КАФЕДРИ КСЗІ n Монографія Василенко В. С. Методология оценки защищенности информационных объектов ЗАКОРДОННІ ПУБЛІКАЦІЇ КАФЕДРИ КСЗІ n Монографія Василенко В. С. Методология оценки защищенности информационных объектов : монография// В. С. Василенко, Е. В. Дубчак /ISBN 978 -3 -659 -439681, LAMBERT Academic Publishing, Saarbrucken, Deutschland, 2013 . – 93 с. 10

ЗАКОРДОННІ ПУБЛІКАЦІЇ КАФЕДРИ КСЗІ Кількість статей, опублікованих у межах СНД: n n Василенко В. ЗАКОРДОННІ ПУБЛІКАЦІЇ КАФЕДРИ КСЗІ Кількість статей, опублікованих у межах СНД: n n Василенко В. С. Защита информационных объектов с применением механизмов теории остаточних классов/ В. С. Василенко, Е. В. Дубчак, Н. Ю. Василенко// Уральский научный вестник (ISSN 1561 -6908) / Республіка Казахстан, ЖШС «Уралнаучкнига» , – 2012. − № 7 (43). – С. 102 − 107. Василенко В. С. Контроль и восстановление целостности информации в автоматизированных системах/ В. С. Василенко, Е. В. Дубчак, Н. Ю. Василенко// Уральский научный вестник (ISSN 1561 -6908) / Республіка Казахстан, ЖШС «Уралнаучкнига» , – 2012. − № 8 (44). – С. 121 − 125. 11

Участь у Міжнародних науково – технічних конференціях за межами України n n n Василенко Участь у Міжнародних науково – технічних конференціях за межами України n n n Василенко В. С. Аналіз протоколів розподілених мереж із використанням вирішального зворотного зв‘язку. Протоколи із потоковою передачею та адресним перезапитом/ В. С. Василенко, О. В. Дубчак, М. Ю. Василенко// Матеріали 8 -ї міжнародної науково – практичної конференції “Науковий потенціал майбутнього – 2012”, 17 – 25 вересня: – Софія: “Бел ГРАД–БГ” ООД, 2012. –Т. 11, С. 55– 59. Василенко В. С. Циклічність операцій по довільному модулю/ В. С. Василенко, О. В. Дубчак, М. Ю. Василенко //ІХ міжнар. наук. – практ. конф. «Стратегічні питання світової науки – 2013» , 07– 15 лютого 2013 р. : тези доп. – Перемишль Польща), 2013. – Т. 30, – С. 33– 37. Василенко В. С. Аналіз загроз конфіденційності інформаційних об‘єктів в розподілених мережах / В. С. Василенко, М. Ю. Василенко // Perspektywiczne opracowania są nauką i technikami – 2012: VІІІ міжнар. наук. – практ. конф. , 07– 15 листопада 2012 р. : тези доп. – Перемишль (Польща), 2012. – Т. 21, − С. 50– 55. 12

Участь у Міжнародних науково – технічних конференціях за межами України 1. 2. 3. 4. Участь у Міжнародних науково – технічних конференціях за межами України 1. 2. 3. 4. Дубчак О. В. Протокол SSL як засіб захисту Web - сервера /О. В. Дубчак, В. В. Крамарчук// Materialy ІХ Mezinarodni vedecko-prakticka konference „Vedecky pokrok na prelomu tysyachalety-2013” (27. 05. 2013– 05. 06. 2013, Praha). -Praha: Publishing House “Education and Science” s. r. o. , 2013. - Dil 22 - С. 67 -69. Дубчак О. В. Комплекс засобів захисту інформаційних ресурсів банківської установи/О. В. Дубчак, Д. О. Голоцван// Materialy ІХ Mezinarodni vedecko-prakticka konference „Vedecky pokrok na prelomu tysyachalety-2013” (27. 05. 2013– 05. 06. 2013, Praha). -Praha: Publishing House “Education and Science” s. r. o. , 2013. - Dil 22 - С. 64 -66. Дубчак О. В. Система засобів захисту АС-3/О. В. Дубчак, Б. А. Пазич// Materialy ІХ Mezinarodni vedecko-prakticka konference „Vedecky pokrok na prelomu tysyachalety -2013” (27. 05. 2013– 05. 06. 2013, Praha). -Praha: Publishing House “Education and Science” s. r. o. , 2013. - Dil 22 - С. 61 -63. Корнієнко Б. Я. Способи забезпечення інформаційної безпеки мережевих ресурсів / Корнієнко Б. Я. , Галата Л. П. , Максімов Ю. О. / Materiály VIII mezinárodní vědecko - praktická konference «Zprávy vědecké ideje - 2012» . - Díl 21. Matematika. Fyzika. Moderní informační technologie. Výstavba a architektura: Praha. Publishing House «Education and Science» s. r. o - 104 stran 27. 10 -05. 11. 2012, str. 76 -79. 13

Участь у Міжнародних науково – технічних конференціях за межами України n n n Чунарьова Участь у Міжнародних науково – технічних конференціях за межами України n n n Чунарьова А. В. Сучасні методи кодування при забезпеченні цілісності інформації в ІКСМ / А. В. Чунарьов, А. В. Чунарьова // Научният потенциал на света – 2012, 17 -25 септември 2012. – София: «Бял Град-БГ» ОДД, 2012. – Т. 16. – P. 70 -73. Чунарьова А. В. Аналіз сучасних стандартів WI-FI мереж / О. М. Ярмак, А. В. Чунарьова // Образование и наука XXI века – 2012, 17 - 25 октября 2012. – София: «Бял Град-БГ» ОДД, 2012. – Т. 23. – P. 73 -76. Чунарьовa А. В. Аналіз протоколів безпеки сучасних wi-fi мереж / А. В. Чунарьовa, О. М. Ярмак // Naukowa przestrzeń europy – 2013: IX międzynarodowej naukowipraktycznej konferencji, 07. 04 -15. 04. 2013, Polska. – Przemysl: Nauka i studia, 2013. – Vol. 33. – P. 94 -97. Чунарьовa А. В. Аналіз уразливостей та загроз асиметричних криптографічних систем / А. В. Чунарьовa, Д. М. Миколишин // Ключови въпроси в съвременната наука – 2013: IX международна научна практична конференція, 17. 0425. 04. 2013, Република България. – София: «Бял Град-БГ» ОДД, 2013. – Т. 34. – P. 77 -80. Чунарьовa А. В. Класифікація атак щодо симетричних криптоалгоритмів та систем / А. В. Чунарьовa, П. С. Гузєєв // Efektivní nástroje moderních věd – 2013: Materiály IX mezinárodní vědecko - praktická konference, 27 dubna - 05 května 2013 roku, Polska. – Przemysl: Nauka i studia, 2013. – Vol. 41. – P. 71 -74. 14

Участь у Міжнародних науково – технічних конференціях за межами України n n n Чунарьовa Участь у Міжнародних науково – технічних конференціях за межами України n n n Чунарьовa А. В. Види атак на стеганографічну систему / А. В. Чунарьовa, Є. О. Потапенко // Найновите научни постижения-2013: IX международна научна практична конференция, 17 -25 март 2012, Болгария. – София: «Бял Град-БГ» ОДД, 2013. – Т. 21. – P. 95 -98. Чунарьовa А. В. Методи автентифікації за допомогою пароля в сучасних ІКСМ / А. В. Чунарьов, Сластенко К. П. , А. В. Чунарьова // Naukowa mysl informacyjnej powieki-2013: IX miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, 07 -15 marca 2013, Polska. – Przemysl: Nauka i studia, 2013. – Vol. 22. – P. 69 -72. Чунарьовa А. В. Методи та засоби захисту бездротових систем та мереж / А. В. Чунарьовa, А. Ю. Власенко // Dny vedy-2013: IX mezinarodni vedecko-prakticka confe-rence, 27. 03 -05. 04. 2013. – Praha: Publishing House «Education Science» , 2013. – Dil. 33. – P. 74 -77. Чунарьовa А. В. Система стеганографічного захисту інформації / А. В. Чунарьовa, Є. О. Потапенко // Dny vedy-2013: IX mezinarodni vedecko-prakticka confe-rence, 27. 03 -05. 04. 2013. – Praha: Publishing House «Education Science» , 2013. – Dil. 33. – P. 70 -74. Чунарьовa А. В. Сучасні бездротові системи передачі даних / А. В. Чунарьовa, А. Ю. Власенко // Naukowa mysl informacyjnej powieki-2013: IX miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, 07 -15 marca 2013, Polska. – Przemysl: Nauka i studia, 2013. – Vol. 22. – P. 67 -69. 15

ПУБЛІКАЦІЇ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ Статті n Petrenko A. B. Permission of signals in the first ПУБЛІКАЦІЇ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ Статті n Petrenko A. B. Permission of signals in the first order discrete tracing measuring devices according to the areas of capture / A. B. Petrenko // Наукоємні технології. – 2013. № 2 (18). – С. 28 – 33. n Shmatok A. S. Active attack on steganography container / Shmatok A. S, A. B. Petrenko, Tytov V. A. , Borysenko E. A. // Наукоємні технології. – 2013. № 2 (18). – С. 40 – 45. 16

ПУБЛІКАЦІЇ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ Тези доповідей n n n Barannik V. Two-Component Encoding Of Approximating ПУБЛІКАЦІЇ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ Тези доповідей n n n Barannik V. Two-Component Encoding Of Approximating Picture Pixels In Telecommunication Facilities / V. Barannik, A. Dodukh. , R. Safronov // International Symposium [ IEEE East-West Design & Test ], (Kharkov, Ukraine, September 18 – 21, 2012) / Kharkov: 2012. – P. 490 – 494. Barannik V. The Positional Structural-Weight Coding of the Binary View of Transformants / V. Barannik, A. Hahanova // International Symposium [ IEEE East-West Design & Test ], (Kharkov, Ukraine, September 18 – 21, 2012) / Kharkov: 2012. – P. 494 – 498. Gulak N. Methods of analysis and perfection of the organizational and informative providing of fast of custom service/ N. Gulak / Safety in Aviation and Space Technologies: The fifty world congress «Aviation in the XXI-st century» , 25 -27 September 2012, Kyiv. – Kyiv: National Aviation University, 2012. – Volume 1. – P. 1. 7. 38 -1. 7. 40. Pavlenko P. Method of optimizing dynamic control re-engineering processes of integrated automated industrial systems (Метод оптимального динамічного управління процесами реінжинірингу інтегрованих автоматизованих систем виробничого призначення) / P. Pavlenko // AVIATION IN THE XXI-st CENTURY “Safety in Aviation and Space Technologies”: The Fifth World congress, September 25 -27, 2012. – Kyiv: National Aviation University, 2012. − V. 1. – P. 1. 8. 1– 1. 8. 5. Chunarovа A. V. The effectiveness of methods of coding in ensuring the integrity of information in modern information systems / V. S. Vasilenko, A. V. Chunarova, A. V. Chunarov // The fifth world congress “Aviation in the XXI-st century”. Safety in Aviation and space technologies(September 25 -27, 2012) 17