Скачать презентацию МІЖНАРОДНА НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ІКІТ ІІ СЕМЕСТР 2012 Скачать презентацию МІЖНАРОДНА НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ІКІТ ІІ СЕМЕСТР 2012

f41e6b49b9b89b3838f46f215922489f.ppt

  • Количество слайдов: 17

МІЖНАРОДНА НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ІКІТ ІІ СЕМЕСТР 2012 – 2013 н. р. 1 МІЖНАРОДНА НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ІКІТ ІІ СЕМЕСТР 2012 – 2013 н. р. 1

СТРУКТУРА ІНСТИТУТУ НАЗВА ПІДРОЗДІЛУ ШИФР Кафедра прикладної інформатики /ПІ 09. 01 Кафедра інженерії програмного СТРУКТУРА ІНСТИТУТУ НАЗВА ПІДРОЗДІЛУ ШИФР Кафедра прикладної інформатики /ПІ 09. 01 Кафедра інженерії програмного забезпечення /ІПЗ 09. 01. 02 Кафедра комп’ютерних інформаційних технологій /КІТ 09. 01. 03 Кафедра комп’ютерних систем та мереж /КСМ 09. 01. 04 Кафедра комп’ютеризованих систем управління /КСУ 09. 01. 05 Кафедра вищої та обчислювальної математики /ВОМ 09. 01. 06 Кафедра комп’ютерних мультимедійних технологій /КММТ 09. 01. 07 Кафедра безпеки інформаційних технологій /БІТ 09. 01. 08 Кафедра комп’ютеризованих систем захисту інформації /КСЗІ 09. 01. 09 2

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОКАЗНИК/ КАФЕДРА ПІ ІПЗ КІТ КСМ КСУ ВОМ КММТ БІТ КСЗІ Кількість НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОКАЗНИК/ КАФЕДРА ПІ ІПЗ КІТ КСМ КСУ ВОМ КММТ БІТ КСЗІ Кількість 0 міжнародних освітніх, наукових програм 1 0 1 1 0 0 1 2 Кількість публікацій за межами України 0 1 4 0 3 0 0 1 5 статей 0 1 3 0 2 0 0 1 4 інших матеріалів 0 0 1 0 0 0 1 Кількість статей у науково – метричних базах 0 0 3 0 2 0 0 11 4 РИНЦ Copernicus з них у міжнародних журналах з імпакт фактором вище 1. 0 0 0 4 Scopus 0 2 Scopus Copernicus 0 2 0 0 3

КІЛЬКІСТЬ МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ ПРОГРАМ 4 КІЛЬКІСТЬ МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ ПРОГРАМ 4

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО КАФЕДРИ ІПЗ Московський державний технічний університет ім. Баумана. Договір № 22 - МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО КАФЕДРИ ІПЗ Московський державний технічний університет ім. Баумана. Договір № 22 - 2010/ИА-RS 5

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО КАФЕДРИ КСМ Договор о научно-техническом сотрудничестве НАУ, Украина и Гос. НИИ МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО КАФЕДРИ КСМ Договор о научно-техническом сотрудничестве НАУ, Украина и Гос. НИИ "Аэронавигация", Россия" от 05. 04. 2010 г. 6

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО КАФЕДРИ КСУ Міжнародна НДР між РФФД і НАНУ, номер держреєстрації 0112 U МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО КАФЕДРИ КСУ Міжнародна НДР між РФФД і НАНУ, номер держреєстрації 0112 U 004168. Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України. Тема: «Моделювання і аналіз систем управління взаємодіючими транспортними потоками високої інтенсивності» 7

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО КАФЕДРИ КСЗІ n n Міжнародна програма «Cisco Academy Connection» сумісно з корпорацією МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО КАФЕДРИ КСЗІ n n Міжнародна програма «Cisco Academy Connection» сумісно з корпорацією “Cisco Systems” – Сертифікат про офіційну реєстрацію Networking Academy від 09. 03. 2006 р. Міжнародна програма «Образовательный партнер» сумісно з компанією „Nod ESET” – Договір №NS. 05. 15 від 15. 02. 2010 р. 8

КІЛЬКІСТЬ ЗАКОРДОННИХ ПУБЛІКАЦІЙ 9 КІЛЬКІСТЬ ЗАКОРДОННИХ ПУБЛІКАЦІЙ 9

КІЛЬКІСТЬ СТАТЕЙ У НМБД 10 КІЛЬКІСТЬ СТАТЕЙ У НМБД 10

ЗАКОРДОННІ ПУБЛІКАЦІЇ КАФЕДРИ ІПЗ n Чебанюк Е. В. Проектирование архитектуры программного обеспечения построения раскройных ЗАКОРДОННІ ПУБЛІКАЦІЇ КАФЕДРИ ІПЗ n Чебанюк Е. В. Проектирование архитектуры программного обеспечения построения раскройных схем деталей изделий кожгалантереи // Е. В. Чебанюк, В. И. Чупринка / Техническое регулирование: базовая основа качества товаров и услуг. : зб. науч. трудов – Шахти ЮРГУЄС (Россия), 2013. 11

ЗАКОРДОННІ ПУБЛІКАЦІЇ КАФЕДРИ КІТ Кількість статей у науково – метричних базах даних (Copernicus, Scopus ЗАКОРДОННІ ПУБЛІКАЦІЇ КАФЕДРИ КІТ Кількість статей у науково – метричних базах даних (Copernicus, Scopus ) n n n A. Voronin A compromise method in constrained optimization problems/ Springer doi: 10. 1007/s 10559 -013 -9487 -2 2013 2. 4. 2 A. Voronin A compromise method in constrained optimization problems/ Cybernetics and Systems Analysis: Volume 49, Issue 1 (2013), p. 77 -80 2. 4. 3 А. Воронин Компромиссный метод в задачах условной оптимизации/ Кибернетика и системный анализ// № 1 – 2013, С. 91 -95 Монографія n Воронин А. Н. Теория и практика многокритериальных решений : модели, методы, реализация: монографія/ А. Н. Воронин, Ю. К. Зиатдинов. - ISBN 978 -3 -659 -33185 -5, LAMBERT Academic Publishing, Saarbrucken, Deutschland, 2013, 305 с. 12

ЗАКОРДОННІ ПУБЛІКАЦІЇ КАФЕДРИ КСУ Кількість статей у науково – метричних базах даних (Copernicus, Scopus ЗАКОРДОННІ ПУБЛІКАЦІЇ КАФЕДРИ КСУ Кількість статей у науково – метричних базах даних (Copernicus, Scopus ) n n Nechyporuk O. , Tereschenko Y. , Lastivka I. , Doroshenko K. Gas -dynamic influence on aerodynamic trails behind the gaz-turbine engine stator element. The Advanced Science Open Access Journal. – ISSUE 5. – March 2013. – P. 71 -77. (United States of America) Коваленко И. Н. , Е. В. Коба, О. Н. Дышлюк О периодической дискретной однолинейной системе обслуживания с повторными вызовами GI / G / 1 при дисциплине FCFS // Кибернетика и системный анализ. – 2013. – №. 4. – С. 107112. Монографія n Кучеров Д. П. , Козуб А. Н. Методы синтеза адаптивных систем терминального управления: монография// Д. П. Кучеров, А. Н. Козуб /ISBN: 978 - 3 -659 -40021 -6. - Saarbrücken, Deutschland: Lap Lambert Academic Publishing, 2013. – 325 c. 13

ЗАКОРДОННІ ПУБЛІКАЦІЇ КАФЕДРИ БІТ n Жангисина Г. Д. Параллельные вычисления / Г. Жангисина, А. ЗАКОРДОННІ ПУБЛІКАЦІЇ КАФЕДРИ БІТ n Жангисина Г. Д. Параллельные вычисления / Г. Жангисина, А. Корченко, С. Гнатюк, А. Шайханова, А. Беркинбаева // Ізденіс – Поиск. – № 2 (3), 2013. – С. 195 -198. 14

КІЛЬКІСТЬ СТАТЕЙ У НАУКОВО – МЕТРИЧНИХ БАЗАХ ДАНИХ (РИНЦ) КАФЕДРИ БІТ n n n КІЛЬКІСТЬ СТАТЕЙ У НАУКОВО – МЕТРИЧНИХ БАЗАХ ДАНИХ (РИНЦ) КАФЕДРИ БІТ n n n n n Kovtun V. Integer multiplication algorithm with delayed carry mechanism for public key cryptosystems// V. Kovtun, A. Okhrimenko / Ukrainian Scientific Journal of Information Security № 1 (19). – 2013. 45 50 p. Бурячок В. Л. Стратегія оцінювання рівня захищеності держави від ризику стороннього кібернетичного впливу / В. Л. Бурячок, О. Г. Корченко, В. О. Хорошко, В. Кудінов // Захист інформації. – Том 15, № 1, січень-березень 2013 р. – С. 5 -14. Бурячок В. Л. Стратегія оцінювання рівня захищеності держави від ризику стороннього кібернетично впливу / В. Л. Бурячок, О. Г. Корченко, В. О. Хорошко, В. Кудінов // Захист інформації. – № 1, 2013. – С. 3 -14. Волянська В. В. Моделі еталонів лінгвістичних змінних для систем виявлення та ідентифікації порушника інформаційної безпеки // В. В. Волянська, А. І. Гізун, В. О. Гнатюк / Безпека інформації. № 1 (19). – 2013. С. 13 -20. Гізун А. І. Основні параметри для ідентифікації порушника інформаційної безпеки / А. І. Гізун, В. В. Волянська, В. Риндюк, С. О. Гнатюк // Захист інформації. – Том 15, № 1, січень-березень 2013 р. – С. 66 -75. Казмирчук С. В. Анализ и оценивание рисков информационных ресурсов / С. В. Казмирчук // Захист інформації. – Том 15, № 1, січень-березень 2013 р. – С. 31 -39. Казмирчук С. В. Анализ и оценивание рисков информационных ресурсов в нечетких условиях / С. В. Казмирчук // Захист інформації. – Том 15, № 2, квітень-червень 2013 р. – С. 133 -141. Кінзерявий В. М. Верхні оцінки стійкості блокових шифрів із рандомізованими вузлами заміни до методів лінійного та диференціального криптоаналізу / В. М. Кінзерявий // Захист інформації. – Том 15, № 1, січень-березень 2013 р. – С. 21 -31. Корченко О. Г. Методологія синтези та програмна реалізація системи оцінювання шкоди національній безпеці у сфері охорони державної таємниці / О. Г. Корченко, М. Г. Луцький, М. О. Захарова, Ю. О. Дрейс // Захист інформації. – Том 15, № 1, січень-березень 2013 р. – С. 14 -21. Корченко О. Г. Кібернетична безпека держави: характерні ознаки та проблемні аспекти // О. Г. Корченко , В. Л. Бурячок , С. О. Гнатюк / Безпека інформації. № 1 (19). – 2013. С. 40 -44. 15

ЗАКОРДОННІ ПУБЛІКАЦІЇ КАФЕДРИ КСЗІ Кількість статей у науково – метричних базах даних (Copernicus) n ЗАКОРДОННІ ПУБЛІКАЦІЇ КАФЕДРИ КСЗІ Кількість статей у науково – метричних базах даних (Copernicus) n n Korniyenko B. Y. Modeling of transport processes in disperse systems // B. Y. Korniyenko / The Advanced Science. Journal, volume 2013, issue 1, P. 7 -10. Korniyenko B. Y. The two phase model of formation of mineral fertilizers in the fluidized-bed granulator // B. Y. Korniyenko / The Advanced Science Journal, volume 2013, issue 4, P. 41 -44. Korniyenko B. Y. Researchmodesofafluidizedbedgranulator // B. Y. Korniyenko / The. Advanced. Science. Journal, volume 2013, issue 5, P. 12 - 15. Korniyenko B. Y. Open systems interconnection model investigation from the viewpoint of information security / B. Korniyenko, O. Yudin, E. Novizkij / The Advanced Science Journal, volume 2013, issue 8, P. 53 – 56. 16

ЗАКОРДОННІ ПУБЛІКАЦІЇ КАФЕДРИ КСЗІ n Монографія Василенко В. С. Методология оценки защищенности информационных объектов ЗАКОРДОННІ ПУБЛІКАЦІЇ КАФЕДРИ КСЗІ n Монографія Василенко В. С. Методология оценки защищенности информационных объектов : монография// В. С. Василенко, Е. В. Дубчак /ISBN 978 -3 -659 -439681, LAMBERT Academic Publishing, Saarbrucken, Deutschland, 2013 . – 93 с. 17