Скачать презентацию Мишық зақымдану белгiлерiн атаңыз а бiр орында таптап Скачать презентацию Мишық зақымдану белгiлерiн атаңыз а бiр орында таптап

Testy_podgotovka_k_GEKAm_5_Kaz (1).ppt

  • Количество слайдов: 125

Мишық зақымдану белгiлерiн атаңыз: а) бiр орында таптап тұру б) дiрiл гиперкинезi в) пластикалық Мишық зақымдану белгiлерiн атаңыз: а) бiр орында таптап тұру б) дiрiл гиперкинезi в) пластикалық гипертонус г) буынға бөлiп сөйлеу д) дизартрия

Қандай жүрiстiң өзгерiстерi мишықтың зақымдануын білдіреді? а) аяғының арасын ашып шайқалып жүру б) анталгиялық Қандай жүрiстiң өзгерiстерi мишықтың зақымдануын білдіреді? а) аяғының арасын ашып шайқалып жүру б) анталгиялық в) қадамдары өте қысқа, екi табанын жарыстыра жүредi г) гемипарездiк д) степпаж

Қандай құрылымның зақымдануын анықтау үшін саусақ мұрын, өкше тiзе сынамасы қолданылады? а) пирамидалық жүйе Қандай құрылымның зақымдануын анықтау үшін саусақ мұрын, өкше тiзе сынамасы қолданылады? а) пирамидалық жүйе б) мишық функциясы в) терең сезiмталдықты г) көру қызметi д) праксис

Адиадохокинез бұл : а) қарама қарсы қозғалыстардың қиындауы б) пирамидтік дисфункция в) жүргенде қолдың Адиадохокинез бұл : а) қарама қарсы қозғалыстардың қиындауы б) пирамидтік дисфункция в) жүргенде қолдың қозғалмауы г) ахейрия д) орталықтан салдану

Мишықтың негізгі қызметі: а) қимыл координациясы, теңдік сақтау б) есте сақтау в) праксис, гнозис Мишықтың негізгі қызметі: а) қимыл координациясы, теңдік сақтау б) есте сақтау в) праксис, гнозис г) калькуляция д) сезімталдық

Вестфаль, Фуа Тевенер синдромы қандай құрылымның зақымдануына тән: а) мишық табаны зақымдануына б) мишық Вестфаль, Фуа Тевенер синдромы қандай құрылымның зақымдануына тән: а) мишық табаны зақымдануына б) мишық жарты шары в) палидарлық жүйе г) ми жарты шары д) стриарлық жүйе

Қандай құрылым зақымданғанда дисметрия, динамикалық атаксия, адиадохокинез, интенциялық діріл, макрография байқалады? а) мишық табаны Қандай құрылым зақымданғанда дисметрия, динамикалық атаксия, адиадохокинез, интенциялық діріл, макрография байқалады? а) мишық табаны б) мишық жарты шары в) оң жақ ми жарты шары г) сол ми жарты шары д) ми бағаны

Қандай жүру бұзылысы гипотония гиперкинездік синдромда байқалады? а) қуыршақ жүріс б) адымдары тар в) Қандай жүру бұзылысы гипотония гиперкинездік синдромда байқалады? а) қуыршақ жүріс б) адымдары тар в) степпаж г) билеп келе жатқандай д) штампалап

Қандай гиперкинездер кіші хореяда байқалады: а) гемибализм б) атетоздық в) хореялық г) торсиондық д) Қандай гиперкинездер кіші хореяда байқалады: а) гемибализм б) атетоздық в) хореялық г) торсиондық д) миоклониялық

Клод Бернар Горнер синдромы дамиды: а) жоғарғы мойын симпатикалық түйін зақымданғанда б) көз қимылатқынш Клод Бернар Горнер синдромы дамиды: а) жоғарғы мойын симпатикалық түйін зақымданғанда б) көз қимылатқынш нерві в) күнгей өрім зақымданғанда г) көру нерві зақымданғанда д) сопақша ми зақымданағнада

Қандай симптомдар иіс сезу анализаторының зақымданғанын белгілейді? а) гипосмия б) дисфагия в) амавроз г) Қандай симптомдар иіс сезу анализаторының зақымданғанын белгілейді? а) гипосмия б) дисфагия в) амавроз г) дизосмия д) назолалия

Ми құрылының қай болімі зақымданса иіс сезу елесі пайда болады? а) иіс сезу жуашығы Ми құрылының қай болімі зақымданса иіс сезу елесі пайда болады? а) иіс сезу жуашығы б) біріншілік иіс сезу орталығы в) мидың самай бөлімі г) мидың төбе бөлімі д) маңдай бөлімі

Квадранттық гемианопсия қандай құрылымдар зақымданғанда пайда болады? а) хиазманың ішкі бөлігі б) хиазманың сыртіы Квадранттық гемианопсия қандай құрылымдар зақымданғанда пайда болады? а) хиазманың ішкі бөлігі б) хиазманың сыртіы бөлігі в) тіл тәрізді ирелең г) сына тәрізді ирелең д) ішкі капсула

Битемпоральдық гемианопсия қандай құрылым зақымданғанда пайда болады? а) көру нерві б) көру трактысы в) Битемпоральдық гемианопсия қандай құрылым зақымданғанда пайда болады? а) көру нерві б) көру трактысы в) хиазманы орталық бөлiгi г) хиазманың латеральды бөлiгi д) көру сәулесi

Биназальдық гемианопсия қандай құрылым зақымданғанда пайда болады? а) көру нерві б) көру трактысы в) Биназальдық гемианопсия қандай құрылым зақымданғанда пайда болады? а) көру нерві б) көру трактысы в) хиазманы орталық бөлiгi г) хиазманың сыртқы бөлiгi д) көру сәулесi

Гомонимдік гемианопсия қандай құрылымдар зақымданғанда пайда болады? а) хиазманың ішкі бөлігі б) хиазманың сыртіы Гомонимдік гемианопсия қандай құрылымдар зақымданғанда пайда болады? а) хиазманың ішкі бөлігі б) хиазманың сыртіы бөлігі в) көру сәулесi г) көру нерві д) көздің торлы қабығы

Гемианопсия анықтау үшін қандай әдіс қолданады: а) есту қабілетін тексеру б) иіс сезуді анықтау Гемианопсия анықтау үшін қандай әдіс қолданады: а) есту қабілетін тексеру б) иіс сезуді анықтау в) периметрия г) көру қабылетін тексеру д) көз түбін тексеру

Көру нервінің зақымдануына тән белгі а) ахроматопсия б) анозогнозия в) амавроз г) аносмия д) Көру нервінің зақымдануына тән белгі а) ахроматопсия б) анозогнозия в) амавроз г) аносмия д) астереогнозия

Қандай нерв зақымданағанда мидриаз пайда болады? а) иіс сезу нерві б) көру нерві в) Қандай нерв зақымданағанда мидриаз пайда болады? а) иіс сезу нерві б) көру нерві в) көз қимылдатқыш нерв г) бет нерві д) әкеткіш нерв

Аргайл Робертсон синдромына кері синдромның белгісі а) көз қарашығының жарыққа реакциясы жоқ, конвергенция сақталған Аргайл Робертсон синдромына кері синдромның белгісі а) көз қарашығының жарыққа реакциясы жоқ, конвергенция сақталған б) миоз және диплопия в) блефароспазм г) көз қарашығының жарыққа реакциясы сақталған, конвергенцияға бұзылған д) төмен қарағанда қосарлану

Қандай нерв зақымданғанда конвергенция мен аккомодация бұзылысы байқалады: а) көз қимылдатқыш нерв б) хиазма Қандай нерв зақымданғанда конвергенция мен аккомодация бұзылысы байқалады: а) көз қимылдатқыш нерв б) хиазма в) көру нерві г) көру тракты д) шүйде бөлігі

Әкеткiш нервтiң зақымдануының тән белгісі а) мидриаз б) экзофтальм в) птоз г) iшке қарай Әкеткiш нервтiң зақымдануының тән белгісі а) мидриаз б) экзофтальм в) птоз г) iшке қарай қылилануы д) төмен қарағанда диплопия

Әкеткiш нерв зақымданғанда қандай бұлшық ет салданады? а) жоғарғы тік б) сыртқы тік в) Әкеткiш нерв зақымданғанда қандай бұлшық ет салданады? а) жоғарғы тік б) сыртқы тік в) төменгі тік г) төменгі қиғаш д) ішкі тік

Көпiр мишық бұрышының нервтерiне жатады? а) көру, иіс сезу нерві б) бет, есту, үшкіл Көпiр мишық бұрышының нервтерiне жатады? а) көру, иіс сезу нерві б) бет, есту, үшкіл нервтер в) көзқимылдатқыш және шығыр нерв г) кебе және тілжұтқыншақ нерв д) кезбе, тiл асты нервi

Варолии көпiрінде қандай нерв ядросы орналасады а) әкеткіш б) кезбе в) бет г) тіл Варолии көпiрінде қандай нерв ядросы орналасады а) әкеткіш б) кезбе в) бет г) тіл асты д) тілжұтқыншақ

Бет нерві ядросы қайда орналасады? а) ми аяқшасында б) ортаңғы мида в) варолии көпірінде Бет нерві ядросы қайда орналасады? а) ми аяқшасында б) ортаңғы мида в) варолии көпірінде г) ми бағанында д) ми қыртысында

Бульбарлық топ нервтерiне жатады а) көру, иіс сезу, көзқимылдатқыш нервтері б) көру, есту, және Бульбарлық топ нервтерiне жатады а) көру, иіс сезу, көзқимылдатқыш нервтері б) көру, есту, және үшкіл нервтер в) көзқимылдатқыш және шығыр нерв г) кебе және тілжұтқыншақ, тіл асты нервтері д) бет, әкеткіш

Қашан дисфагия, дизартрия, дисфония, тiлдiң семуi байқалады? а) бульбарлық салдануда б) жалған бульбарлық салдануда Қашан дисфагия, дизартрия, дисфония, тiлдiң семуi байқалады? а) бульбарлық салдануда б) жалған бульбарлық салдануда в) бет нервiнің зақымдануында г) тiл асты нервi зақымданғанда д) тiл жұтқыншақ нервi зақымданғанда

Екі жақты тіл асты нерві зақымданғанда қандай өзгеріс байқалады? а) назолалия б) дисфагия в) Екі жақты тіл асты нерві зақымданғанда қандай өзгеріс байқалады? а) назолалия б) дисфагия в) афазия г) гипофония д)глоссоплегия

Тіл асты нервінің ядросы қайда орналасады: а) ми аяқшасында б) ортаңғы мида в) варолии Тіл асты нервінің ядросы қайда орналасады: а) ми аяқшасында б) ортаңғы мида в) варолии көпірінде г) ми бағанында д) ми қыртысында

Қосымша нервінің ядросы қайда орналасады: а) ми аяқшасында б) ортаңғы мида в) варолии көпірінде Қосымша нервінің ядросы қайда орналасады: а) ми аяқшасында б) ортаңғы мида в) варолии көпірінде г) ми бағанында д) ми қыртысында

Мийяр Гублер синдромында қандай белгі болуы мүмкін? а) Vжұп ядросы мен пирамидалық жол б) Мийяр Гублер синдромында қандай белгі болуы мүмкін? а) Vжұп ядросы мен пирамидалық жол б) VІ жұп ядросы мен пирамидалық жол в) VІІ жұп ядросы мен пирамидалық жол г) ХІІ жұп ядросы мен пирамидалық жол д) VІІІ жұп ядросы мен пирамидалық жол

Джексон алмасушылық синдромында қандай белгі болуы мүмкін? а) Vжұп ядросы мен пирамидалық жол б) Джексон алмасушылық синдромында қандай белгі болуы мүмкін? а) Vжұп ядросы мен пирамидалық жол б) VІ жұп ядросы мен пирамидалық жол в) VІІ жұп ядросы мен пирамидалық жол г) ХІІ жұп ядросы мен пирамидалық жол д) VІІІ жұп ядросы мен пирамидалық жол

Ү стірт сезімділіктің жолының 1 нейроны қайда орналасқан? а) ми бағаны б) жұлын түйіні Ү стірт сезімділіктің жолының 1 нейроны қайда орналасқан? а) ми бағаны б) жұлын түйіні в)жұлынның артқы мүйізі г) көру төмпешігі д) қыртыс асты ядролары

Терең сезімділіктің 2 нейроны қайда орналасқан? а) теріде б) жұлын түйінінде в) жұлынның артқы Терең сезімділіктің 2 нейроны қайда орналасқан? а) теріде б) жұлын түйінінде в) жұлынның артқы мүйізінде г) көру төмпешігінде д) ми бағаны ядроларында

Үстірт сезімділіктің 2 нейроны қайда орналасқан? а) теріде б) жұлын түйінінде в) жұлынның артқы Үстірт сезімділіктің 2 нейроны қайда орналасқан? а) теріде б) жұлын түйінінде в) жұлынның артқы мүйізінде г) көру төмпешігінде д) ми бағаны ядроларында

Үстірт сезімділіктің 3 нейроны қайда орналасқан? а) теріде б) жұлын түйінінде в) жұлынның артқы Үстірт сезімділіктің 3 нейроны қайда орналасқан? а) теріде б) жұлын түйінінде в) жұлынның артқы мүйізінде г) көру төмпешігінде д) ми бағаны ядроларында

Терең сезімділіктің 3 нейроны қайда орналасқан? а) теріде б) жұлын түйінінде в) жұлынның артқы Терең сезімділіктің 3 нейроны қайда орналасқан? а) теріде б) жұлын түйінінде в) жұлынның артқы мүйізінде г) көру төмпешігінде д) ми бағаны ядроларында

Қандай сезімге дискриминациялық, екі өлшемді кеңістік, стереогностиқалық жатады? а) күрделі сезім б) интероцептивтік в) Қандай сезімге дискриминациялық, екі өлшемді кеңістік, стереогностиқалық жатады? а) күрделі сезім б) интероцептивтік в) үстірт г) терең д) экстроцептивтік

Вебер циркулімен қандай сезімталдық бұзылысын анықтайды? а) дискриминациялық б) вибрациялық в) бұлшық ет буын Вебер циркулімен қандай сезімталдық бұзылысын анықтайды? а) дискриминациялық б) вибрациялық в) бұлшық ет буын сезімі г) ауырсыну д) температуралық сезім

Теріде салынған суретті анықтау қандай сезімге датады? а) екі өлшемді кеңістіктік б) діріл сезімі Теріде салынған суретті анықтау қандай сезімге датады? а) екі өлшемді кеңістіктік б) діріл сезімі в) буын бұлшық ет сезімі г) ауырсыну д) температуралық сезім

Стереогеноз бұл а) сипап сезу арқылы затты анықтау б) терге салынған суретті ажырата білу Стереогеноз бұл а) сипап сезу арқылы затты анықтау б) терге салынған суретті ажырата білу в) екі тітіркенуді анықтай алу г) темпеартураны ажытара алу д) жанасу сезімін анықтау

Сырқат сипап сезу арқылы затарды ажырата алмайды бұл а) астереогенозия б) анестезия в) гиперестезия Сырқат сипап сезу арқылы затарды ажырата алмайды бұл а) астереогенозия б) анестезия в) гиперестезия г) синестезия д) дистестезия

Анестезия дегеніміз а) денеге салған суретті ажырата алмау б) температуралық сезімнің бұзылуы в) сипап Анестезия дегеніміз а) денеге салған суретті ажырата алмау б) температуралық сезімнің бұзылуы в) сипап сезудің бұзылысы г) сезімталдықтың мүлдем жойылуы д) буын бұлшық ет сезімі

Гиперестезия бұл а) тітіркеністі теріс сезіну б) жайсыз құмырсқа жыбырлағандай сезіну в) сезімталдықтың бәсеңдеуі Гиперестезия бұл а) тітіркеністі теріс сезіну б) жайсыз құмырсқа жыбырлағандай сезіну в) сезімталдықтың бәсеңдеуі г) қоздырғыштың бастапқы әсерінің әлсереуінен кейін өршуі д) бірнеше тітіркенудей қабылдау

Дизестезия бұл а) тіркенуге аса сезімталдық б) тітіркенуді басқа жерде сезіну в) жайсыз тоқ Дизестезия бұл а) тіркенуге аса сезімталдық б) тітіркенуді басқа жерде сезіну в) жайсыз тоқ соққандай сезіну г) жеке тітіркенуді бернеше тітіркенудей сезіну д) тітіркеністі теріс сезіну

Полиестезия бұл а) тітіркеністі теріс сезіну б) тіркенуге аса сезімталдық в) тітіркенуді басқа жерде Полиестезия бұл а) тітіркеністі теріс сезіну б) тіркенуге аса сезімталдық в) тітіркенуді басқа жерде сезіну г) жайсыз тоқ соққандай сезіну д) жеке тітіркенуді бернеше тітіркенудей сезіну

Синестезия бұл а) тітіркеністі теріс сезіну б) тіркенуге аса сезімталдық в) тітіркеністі симметриялы басқа Синестезия бұл а) тітіркеністі теріс сезіну б) тіркенуге аса сезімталдық в) тітіркеністі симметриялы басқа жерде сезіну г) жайсыз құмырсқа жыбырлағандай сезіну д) жеке тітіркенуді бернеше тітіркенудей сезіну

Гипертария бұл а) тітіркеністі теріс сезіну б) тітіркеністы бастапқы әсерін шамадан тыс қабылдау в) Гипертария бұл а) тітіркеністі теріс сезіну б) тітіркеністы бастапқы әсерін шамадан тыс қабылдау в) тітіркенуді басқа жерде сезіну г) жайсыз құмырсқа жыбырлағандай сезіну д) тітіркенуді басқа жерде сезіну

Парестезияға тән: а) тітіркеністі теріс сезіну б) тітіркеністы бастапқы әсерін шамадан тыс қабылдау в) Парестезияға тән: а) тітіркеністі теріс сезіну б) тітіркеністы бастапқы әсерін шамадан тыс қабылдау в) тітіркенуді басқа жерде сезіну г) сырттан ештене тітіркендіпмеседе жайсыз сезіну д) жайсыз құмырсқа жыбырлағандай

Жұлын көру төмпешігі жолы зақымданағанда сезімталдық бұзылысының қандай типі кездеседі? а) шеткі б) мононевриттік Жұлын көру төмпешігі жолы зақымданағанда сезімталдық бұзылысының қандай типі кездеседі? а) шеткі б) мононевриттік в) сегментарлы диссоцияциялық г) өткізгіштік д) қыртыстық

Сырқат адамда сезімталдылықтың симметриялы (күрте тәрізді) диссоциациялық бұзылысы анықталды. Зақымдануы мүмкін ошақ а) артқы Сырқат адамда сезімталдылықтың симметриялы (күрте тәрізді) диссоциациялық бұзылысы анықталды. Зақымдануы мүмкін ошақ а) артқы мүйіз б) көру төмпешігі жолы в) жұлынның артқы түбірі г) жұлынының сұр зат тұтастығы д) артқы баған

Шеткі салданудың белгісі бұл а) сіреспелі парез б) босаң парез в) патологиялық рефлекстер г) Шеткі салданудың белгісі бұл а) сіреспелі парез б) босаң парез в) патологиялық рефлекстер г) герпестік бөртпелер д) каузалгиялық ауырсыну

Жұлын зақымданғанда сезімталдық бұзылысының қандай типі анықталады? а) сегменттік өткізгіштік б) невриттік в) полиневриттік Жұлын зақымданғанда сезімталдық бұзылысының қандай типі анықталады? а) сегменттік өткізгіштік б) невриттік в) полиневриттік г) түбірлік д) қыртыстық

Сырқат адамның оң аяғында терең сезімталдылықтың өткізгіштік синдромы анықталған. Зақымдану ошағы қайда орналасқан? а) Сырқат адамның оң аяғында терең сезімталдылықтың өткізгіштік синдромы анықталған. Зақымдану ошағы қайда орналасқан? а) Флексиг шоғыры б) артқы түбір в) жұлынның артқы мүйізі г) жұлын көру төмпешігі жолы д) Голь өткізгіш жолы

Науқастың оң аяғынды орталықтан салдану және бұлшық ет буын сезімі бұзылысы, қарама қарсы жағында Науқастың оң аяғынды орталықтан салдану және бұлшық ет буын сезімі бұзылысы, қарама қарсы жағында үстірт сезімталдық бұзылысы бар. Нерв жүйесінің қай құрылымы зақымданған? а) омыртқааралық түйін б) жұлынның көлденеңнең тұтастай зақымдануы в) жұлын көлденеңнен жартылай зақымданған г) жұлынның артқы түбіршегі д) жұлынның артқы мүйізі

Көрсетілген симптомдардың қайсысы созу симптомдарына жатады а) Ласег симптомы б) Аргайль Робертсон симптомы в) Көрсетілген симптомдардың қайсысы созу симптомдарына жатады а) Ласег симптомы б) Аргайль Робертсон симптомы в) Белл симптомы г) Гроссман симптомы д) Оппенгейм симптомы

Полиневриттік синдромда сезімталдық бұзылысы қандай болады? а) өткізгіштік типте б) түбіршіктік типте в) сегменттіктипте Полиневриттік синдромда сезімталдық бұзылысы қандай болады? а) өткізгіштік типте б) түбіршіктік типте в) сегменттіктипте г) мононевриттік типте д) «қолғап пен шұлық» типте

Босаң салданудың белгiлерi а) сiңiр рефлекстерi жоғары б) сiңiр рефлексi төмен в) Бабинский симптомы Босаң салданудың белгiлерi а) сiңiр рефлекстерi жоғары б) сiңiр рефлексi төмен в) Бабинский симптомы г) гипертонус д) клонус

Шеткі (босаң) салдануға тән симптом а) гипотония б) гиперрефлексия в) сiңiр рефлекстерi жоғары г) Шеткі (босаң) салдануға тән симптом а) гипотония б) гиперрефлексия в) сiңiр рефлекстерi жоғары г) патологиялық симптом д) клонус

Мидың қай құрылымдарының зақымдануы босаң салдануға әкеледi? а)алдыңғы орталық ирелең б) артқы орталық ирелең Мидың қай құрылымдарының зақымдануы босаң салдануға әкеледi? а)алдыңғы орталық ирелең б) артқы орталық ирелең в) жұлынның алдыңғы мүйiзi г) ретикулярлы формация д) жұлынның артқы мүйізі

Ми қыртысы бұлшық ет жолының шеткi неврон клеткалары қайда орналасқан? а) ішкі капсуланың артқы Ми қыртысы бұлшық ет жолының шеткi неврон клеткалары қайда орналасқан? а) ішкі капсуланың артқы саны б) iшкi капсуланың тiзесi в) жұлынның артқы мүйiздерi г) жұлынның бүйiр бағаны д) жұлынның алдыңғы мүйiздерi

Орталықтан (сiреспелi) сал болудың белгiлерi? а) бұлшық еттердi семуi б) гиперрефлексия в) гипотония г) Орталықтан (сiреспелi) сал болудың белгiлерi? а) бұлшық еттердi семуi б) гиперрефлексия в) гипотония г) гипорефлексия д) фасцикуляциялар

Аталған симптомдардың қайсысы флексорлық патологиялық симптомдарға жатады? а) Бабинский симптомы б) Оппенгейм симптомы в) Аталған симптомдардың қайсысы флексорлық патологиялық симптомдарға жатады? а) Бабинский симптомы б) Оппенгейм симптомы в) Жуковский симптомы г) Шеффер симптомы д) Россолимо симптомы

Кәрi жiлiк нервiнiң зақымдануына тән а) карпо радиальдық рефлекстiң жоғарлауы б) «маймыл» табан симптомы Кәрi жiлiк нервiнiң зақымдануына тән а) карпо радиальдық рефлекстiң жоғарлауы б) «маймыл» табан симптомы в) бесiншi саусақты сыртқа әкетуi қиындау г) «салбыраған» қол симптомы д) 3 5 саусақтардың гипостезиясы

Салдануды анықтау үшін қандай сынақ қолданады а) Ромберг б) Барре в) Шульт г) Пуссеп Салдануды анықтау үшін қандай сынақ қолданады а) Ромберг б) Барре в) Шульт г) Пуссеп д) Квеккнедштет

Сырқат бел аймағында (L 3 Lг) жарақат алды, онда қандай рефлекс анықталмайды а) тізе Сырқат бел аймағында (L 3 Lг) жарақат алды, онда қандай рефлекс анықталмайды а) тізе б) ахилл в) кремастерлік г) табан д) құрсақ

Сол жақтағы iшкi капсуланың зақымдану симптомын атаңыз а) +оң жақтан сiреспелi гемипарез б) сол Сол жақтағы iшкi капсуланың зақымдану симптомын атаңыз а) +оң жақтан сiреспелi гемипарез б) сол жақтан сiреспелi гемипаз в) қолда босаң парез, аяқта сiреспелi г) қолда сiреспелi, аяқта босаң парез д) аяқта босаң парапарез

Ішкі капсула зақымданса жүрудің қандай бұзылысы анықталуы мүмкін а) штампалап б) гемипарездік в) қуыршақ Ішкі капсула зақымданса жүрудің қандай бұзылысы анықталуы мүмкін а) штампалап б) гемипарездік в) қуыршақ г) парапарездік д) степпаж

Мойын буылтығынан жоғары деңгейiнде зақымдану симптомы: а) бұлшық ет атрофиясы, тонусы төмендеген б) тонусы Мойын буылтығынан жоғары деңгейiнде зақымдану симптомы: а) бұлшық ет атрофиясы, тонусы төмендеген б) тонусы жоғары, атрофия анықталмайды в) қолында босаң салдану, аяғында сіреспелі парапарез г) гипорефлексия, қорғаныс рефлекстерi анықтамайды д) спастикалық тетрапарез

Экстрапирамидтік жүйеге жататын морфологиялық құрылымдар: а) ішкі капсула б) медиальдық түзақ в) қара зат, Экстрапирамидтік жүйеге жататын морфологиялық құрылымдар: а) ішкі капсула б) медиальдық түзақ в) қара зат, құйрықты ядро г) варолии көпірі д) сопақша ми

Экстрапирамидтік жүйенің қызметі: а) +қозғалысты автоматты, дәлме дәл орындалуын қамтамасыз етеді б) жамбас қуысы Экстрапирамидтік жүйенің қызметі: а) +қозғалысты автоматты, дәлме дәл орындалуын қамтамасыз етеді б) жамбас қуысы ағзаларының қызметін қамтамасыз етеді в) зат алмасуды г) ішкі ағзалар жұмысын реттеу д) психикалық қызметін реттеу

Палидум құрамына жататын құрылымдар а) қара зат б) құйрықты ядро в) Льюс денесі г) Палидум құрамына жататын құрылымдар а) қара зат б) құйрықты ядро в) Льюс денесі г) ала дене д) жасымақ тәрізді ядро

Экстрапирамидтік жүйе құрамына жатады: а) премотор аймағы б) артұы орталық ирелең в) төбе бөлігі Экстрапирамидтік жүйе құрамына жатады: а) премотор аймағы б) артұы орталық ирелең в) төбе бөлігі г) самай бөлігі д) шүйде бөлігі

Экстрапирамидтік жүйе жолдары қайда аяқталады? а) артқы мүйіз б) бүйір баған в) артқы баған Экстрапирамидтік жүйе жолдары қайда аяқталады? а) артқы мүйіз б) бүйір баған в) артқы баған г) бүйір мүйіз д) алдынғы мүйіз

Экстрапирамидтік жүйенің зақымдану синдромдары: а) орталықтан салдану б) босаң салдану в) алмасушлық синдром г) Экстрапирамидтік жүйенің зақымдану синдромдары: а) орталықтан салдану б) босаң салдану в) алмасушлық синдром г) мишықтық атаксия д) гиперкинездер

Паллидарлық жүйенің зақымдану белгілері: а) гипертонустық гипокинездік синдром б) гиперкинездер в) адаидохокинез г) атония, Паллидарлық жүйенің зақымдану белгілері: а) гипертонустық гипокинездік синдром б) гиперкинездер в) адаидохокинез г) атония, арефлексия, атрофия д) гипертонус, патолгиялық рефлекстер

Палидарлық зақымдану феномені: а) көз тіл симптомы б) Стюарт Холмс в) «бүктелген бәкі» г) Палидарлық зақымдану феномені: а) көз тіл симптомы б) Стюарт Холмс в) «бүктелген бәкі» г) вакуум феномені д) «тісті дөңгелек»

Палидарлық жүйе зақымдануында жүрiстiң өзгерiстерiң атаңыз а) хореялық б) атаксиялық в) «степпаж» г) үйрек Палидарлық жүйе зақымдануында жүрiстiң өзгерiстерiң атаңыз а) хореялық б) атаксиялық в) «степпаж» г) үйрек жүріс д) қуыршақ

Паллидо нигральды жүйенiң зақымдануына тән сөйлеудiң бұзылыстары? а) брадилалия б) эмоцинальды, қатты дауыспен в) Паллидо нигральды жүйенiң зақымдануына тән сөйлеудiң бұзылыстары? а) брадилалия б) эмоцинальды, қатты дауыспен в) дизартрия г) назолалия д) буынға бөліп сөйлеу

Страиарлық жүйенің зақымдану синдромдары: а) гипотонустық гиперкинездік б) акинеттік регидтік в) алмасушылық синдром г) Страиарлық жүйенің зақымдану синдромдары: а) гипотонустық гиперкинездік б) акинеттік регидтік в) алмасушылық синдром г) таламустық д)Броун Мекар синдромы

Қандай қимылдар хореялық гиперкинезге тән? а) ретсіз, шапшаң қимылдар б) тыныштықты байқалатын діріл в) Қандай қимылдар хореялық гиперкинезге тән? а) ретсіз, шапшаң қимылдар б) тыныштықты байқалатын діріл в) интенциялық діріл г) дененің бір жартысында өрескел қимыл д) бас пен дененің ербеңдеуі

Қандай қимылдар атетоздық гиперкинезге тән? а) құрт тәрізді қимылдар б) тыныштықты байқалатын діріл в) Қандай қимылдар атетоздық гиперкинезге тән? а) құрт тәрізді қимылдар б) тыныштықты байқалатын діріл в) интенциялық діріл г) сіреспелі гиперкинез д) ретсіз, шапшаң қимылдар

Сырқат басының еріксіз бұрылуына, «штопор» тәрізді қимылдар тән а) торсиндық дистония б) миоклония в) Сырқат басының еріксіз бұрылуына, «штопор» тәрізді қимылдар тән а) торсиндық дистония б) миоклония в) тартулар г) гемибализм д) таралымды тартулар

Қандай атаксия түрi мишықтың жарты шары зақымданғанда кездеседi? а) статикалық атаксия б) динамикалық атаксия Қандай атаксия түрi мишықтың жарты шары зақымданғанда кездеседi? а) статикалық атаксия б) динамикалық атаксия в) сенситивтi атаксия г) маңдай атаксиясы д) вестибулярлы атаксия

Мишықтың табаны зақымданғанда координация бұзылуының қандай түрi кездеседi? а) статикалық атаксия б) динамикалық атаксия Мишықтың табаны зақымданғанда координация бұзылуының қандай түрi кездеседi? а) статикалық атаксия б) динамикалық атаксия в) сенситивтiк атаксия г) маңдай атаксиясы д) вестибулярлық атаксия

Ромберг кейпінде көзін жұмғанда күшейе түсетін атаксия: а) мишықтық б) сенситивтік в) вестибулярлық г) Ромберг кейпінде көзін жұмғанда күшейе түсетін атаксия: а) мишықтық б) сенситивтік в) вестибулярлық г) қыртыстық д) маңдай атаксиясы

Вебер алмасушылық синдромында қандай белгі болуы мүмкін? а) Vжұп ядросы мен пирамидалық жол б) Вебер алмасушылық синдромында қандай белгі болуы мүмкін? а) Vжұп ядросы мен пирамидалық жол б) VІ жұп ядросы мен пирамидалық жол в) VІІ жұп ядросы мен пирамидалық жол г) ІІІ жұп ядросы мен пирамидалық жол д) VІІІ жұп ядросы мен пирамидалық жол

Фовиль алмасушылық синдромында қандай белгі болуы мүмкін? а) V, V І жұп ядросы мен Фовиль алмасушылық синдромында қандай белгі болуы мүмкін? а) V, V І жұп ядросы мен пирамидалық жол б) VІ, VІІ жұп ядросы мен пирамидалық жол в) VІІІ жұп ядросы мен пирамидалық жол г) ІХ, ХІІ жұп ядросы мен пирамидалық жол д) ІХ, Х жұп ядросы мен пирамидалық жол

Мидың шүйде бөлігі зақымданғанда қандай симптом байқалалуы мүмкін? а) амблиопия б) аносмия в) амавроз Мидың шүйде бөлігі зақымданғанда қандай симптом байқалалуы мүмкін? а) амблиопия б) аносмия в) амавроз г) гемианопсия д) сенсорлық афазия

Қандай белгі көз қимыл нерві зақымданғанда болуы мүмкін? а) птоз б) лагофтальм в) энофтальм Қандай белгі көз қимыл нерві зақымданғанда болуы мүмкін? а) птоз б) лагофтальм в) энофтальм г) қарашықтың тарылуы д) көздің ішке қарай қитарлануы

Қандай белгі көз қимыл нерві зақымданғанда болуы мүмкін? а) миоз б) лагофтальм в)мидриаз г) Қандай белгі көз қимыл нерві зақымданғанда болуы мүмкін? а) миоз б) лагофтальм в)мидриаз г) энофтальм д) гемианопсия

Қандай белгі көз қимыл нерві зақымданғанда болуы мүмкін? а) миоз б) лагофтальм в) энофтальм Қандай белгі көз қимыл нерві зақымданғанда болуы мүмкін? а) миоз б) лагофтальм в) энофтальм г) көздің сыртқа қарай қитарлануы д) гемианопсия

Қандай белгі көз қимыл нерві зақымданғанда болуы мүмкін? а) конвергенция әлсіздігі б) лагофтальм в) Қандай белгі көз қимыл нерві зақымданғанда болуы мүмкін? а) конвергенция әлсіздігі б) лагофтальм в) квадранттық гемианопсия г) биназальдық гемианопсия д) көздің ішке қарай қитарлануы

Көз қарашық реакциясын қандай нерв зақымданғанда анықтау қажет: а) есту нерві б) көру нерві Көз қарашық реакциясын қандай нерв зақымданғанда анықтау қажет: а) есту нерві б) көру нерві в) шығыр нерві г) қосымша нерв д) көз қимылдатқыш нерв

Қандай белгі әкеткіш нерв зақымданғанда болады? а) птоз б) мидриаз в) экзофтальм г) ішке Қандай белгі әкеткіш нерв зақымданғанда болады? а) птоз б) мидриаз в) экзофтальм г) ішке қарай қитарлануы д) астынғы жақ рефлексі жойылған

Гассер түйіні зақымданғанда кездеседі а) экзофтальм б) мидриаз в) ішке қарағанда заттың қосарлануы г) Гассер түйіні зақымданғанда кездеседі а) экзофтальм б) мидриаз в) ішке қарағанда заттың қосарлануы г) сыртқа қарағанда заттың қосарлануы д) герпестік бөртпелер

Үшкіл нерв зақымдануында қандай бұлшық ет зақымданады а) жоғары қабақты көтеретін б) шайнау в) Үшкіл нерв зақымдануында қандай бұлшық ет зақымданады а) жоғары қабақты көтеретін б) шайнау в) жоғарғы тік г) сыртқы тік д) төменгі қиғаш

Үшкiл нерв невралгиясына тән белгі а) бетте ұстамалы ауырсыну б) ым бұлшық еттерiнiң парезi Үшкiл нерв невралгиясына тән белгі а) бетте ұстамалы ауырсыну б) ым бұлшық еттерiнiң парезi в) шайнау бұлшық еттерiнiң тризмi г) гиперакузия д) тіл түбінде ауырсыну

Бет нервiнiң зақымдануына тән белгі А Бабинский симптомы б) тiлдiң 2/3 бөлiгiнде гипогевзия в) Бет нервiнiң зақымдануына тән белгі А Бабинский симптомы б) тiлдiң 2/3 бөлiгiнде гипогевзия в) жақ бұлшық еттерiнiң парезi г) гипоакузия д) бөртпелер

Бет нервiнiң зақымдануына тән белгі А гиперосмия б) бетінде ауырсыну в) «желкен» симптомы г) Бет нервiнiң зақымдануына тән белгі А гиперосмия б) бетінде ауырсыну в) «желкен» симптомы г) Россолимо симптомы д) бөртпелер

Зақымдану деңгейiне байланысты емес бет нервiнiң нейропатиясы синдромына қандай симптом кіреді? а) прозоплегия б) Зақымдану деңгейiне байланысты емес бет нервiнiң нейропатиясы синдромына қандай симптом кіреді? а) прозоплегия б) гиперакузия в) көздiң құрғауы г) көзден жас ағу д) тiлдiң алдыңғы 2/3 бөлiгiнде гипогевзия

Бет нервiнiң зақымдануына тән белгіні көрсетіңіз: а) гиперосмия б) бетінде ауырсыну в) «леп белгі» Бет нервiнiң зақымдануына тән белгіні көрсетіңіз: а) гиперосмия б) бетінде ауырсыну в) «леп белгі» симптомы г) Россолимо симптомы д) бөртпелер

Бет нервiнiң орталықтан зақымдануына тән белгіні көрсетіңіз: а) жұтынудың қиындауы б) бетінде ауырсыну в) Бет нервiнiң орталықтан зақымдануына тән белгіні көрсетіңіз: а) жұтынудың қиындауы б) бетінде ауырсыну в) гипертонус г) «леп белгі» симптомы д) бөртпелер

Қабақ үсті рефлексі қандай синдромда төмендейді: а) бет нервінің шеткі салдануы б) бет нервінің Қабақ үсті рефлексі қандай синдромда төмендейді: а) бет нервінің шеткі салдануы б) бет нервінің орталықтан салдануы в) үшкіл нервтің 2 тармағы зақымданған г) үшкіл нервтің 3 тармағы зақымданған д) үшкіл нерв невральгясы

Бет нервтiң сыртқы салдануык езiнде болатын симптом? а) Белл феноменi б) сыртқа қарай қитарлану Бет нервтiң сыртқы салдануык езiнде болатын симптом? а) Белл феноменi б) сыртқа қарай қитарлану в) гипоакузия г) тiлдiң артқы 1/3 бөлiгiнде сезiмталдықтың шығылуы д) сыртқа қарағанда болатын диплопия

Бет нервi орталықтан зақымданғанда болатын симптом? а) лагофтальм б) көз аясының кеңуi в) қабағын Бет нервi орталықтан зақымданғанда болатын симптом? а) лагофтальм б) көз аясының кеңуi в) қабағын көтере алмайды г) Белл симптомы д) Шарко симптомы

Бет нервінің орталықтан салдануында байқалатын симптом? а) апраксия б) астереогнозия в) езуі төмендеп босайды Бет нервінің орталықтан салдануында байқалатын симптом? а) апраксия б) астереогнозия в) езуі төмендеп босайды г) тілдің артқы 2/3 бөлігінде дәм сезу бұзылады д) гипоакузия

Корнеальдық рефлекс қандай нерв зақымданғанда төмндейді: а) үшкіл нервтің 1 тармағы б) үшкіл нервтің Корнеальдық рефлекс қандай нерв зақымданғанда төмндейді: а) үшкіл нервтің 1 тармағы б) үшкіл нервтің 2 тармағы в) үшкіл нервтің 3 тармағы г) бет нервінің шеткі салдануы д) бет нервінің орталықтан салдануы

Вестибулярлық анализатордың зақымдануына тән белгі? а) гиперакузия б) бас айналу в) интенциялық діріл г) Вестибулярлық анализатордың зақымдануына тән белгі? а) гиперакузия б) бас айналу в) интенциялық діріл г) гипотония д) тахикардия

Қандай белгі вестибулярлық атаксияға тән? а) гипогевзия б) дизартрия в) брадикардия г) гипоакузия д) Қандай белгі вестибулярлық атаксияға тән? а) гипогевзия б) дизартрия в) брадикардия г) гипоакузия д) гипосмия

Қандай белгі есту анализаторының зақымдануын анықтайды? а)диплопия б) гипоакузия в) есту елестері г) атаксия Қандай белгі есту анализаторының зақымдануын анықтайды? а)диплопия б) гипоакузия в) есту елестері г) атаксия д) анакузия

Есту анализаторының зақымдануына тән белгі? а)амавроз б) амблиопия в) анакузия г) анартрия д) афагия Есту анализаторының зақымдануына тән белгі? а)амавроз б) амблиопия в) анакузия г) анартрия д) афагия

Жалған бульбарлық синдромның белгісі: а) ми қыртысы ядролар жолы бір жақты зақымданған б) сопақша Жалған бульбарлық синдромның белгісі: а) ми қыртысы ядролар жолы бір жақты зақымданған б) сопақша ми бір жақты зақымданған в) ІХ Х нерві екі жақты зақымданған г) ми қыртысы ядролар жолы екі жақты зақымданған д) ІХ Х нерві бір жақты зақымданған

Қандай симптомдар жалған бульбарлық синдромға жатады? а) оральдық автоматизм рефлекстері б) тіл гипотрофиясы в) Қандай симптомдар жалған бульбарлық синдромға жатады? а) оральдық автоматизм рефлекстері б) тіл гипотрофиясы в) тіл гипотониясы г) фибрилляциясы д) афазия

Қандай симптомдар бульбарлық синдромға жатады? а) жұтқыншақ рефлексі төмен б) оральды автоматизм симптомы в) Қандай симптомдар бульбарлық синдромға жатады? а) жұтқыншақ рефлексі төмен б) оральды автоматизм симптомы в) тіл бұлшық етінің атрофиясы, фасцикуляциясы г) зорлана күлу д) тілдің алдынғы 2/3 гипогевзия

Қандай симптомдар бульбарлық синдромға жатады? а) Мариенеску Родович симптомы б) тіл бұлшық етінің атрофиясы Қандай симптомдар бульбарлық синдромға жатады? а) Мариенеску Родович симптомы б) тіл бұлшық етінің атрофиясы в) жұтқыншақ рефлексі жоғары г) аносмия д) зорлана күлу

Қандай симптомдар жалған бульбарлық синдромға жатады? а) Бабинский б) Россолимл в) Бехтерев г) Мариенеску Қандай симптомдар жалған бульбарлық синдромға жатады? а) Бабинский б) Россолимл в) Бехтерев г) Мариенеску Родович д) Квеккендштет

Басын оңға бұру және иығын көтере алмау қандай нерв зақымданғанда кездеседi? а) сол жақтан Басын оңға бұру және иығын көтере алмау қандай нерв зақымданғанда кездеседi? а) сол жақтан кiшi жiлiншiк нервi б) сол жағында қосымша нерв в) оң жағында қосымша нерв г) кезбе нервi д) бет нерві

Дизартрия төмендегi бас нервтердiң қайсысының зақымдануына тән? а) кезбе нерв б) тiл жұтқыншақ нервi Дизартрия төмендегi бас нервтердiң қайсысының зақымдануына тән? а) кезбе нерв б) тiл жұтқыншақ нервi в) тiл асты нервi г) үшкiл нерв д) бет нервi

Тіл асты нерві ядросы зақымданғанда болатын симптомдар: а) тілдің жартылай босаң салдануы б) тілдін Тіл асты нерві ядросы зақымданғанда болатын симптомдар: а) тілдің жартылай босаң салдануы б) тілдін жартылай орталықтан салдануы в) Белл симптомы г) тіл бұлшық еті қуатының (тонусының) артуы д) назолалия

Бульбарлық синдром белгісі: а) жұтқыншақ рефлексі жоғары б) таңдай рефлексі төмен в) оральды автоматизм Бульбарлық синдром белгісі: а) жұтқыншақ рефлексі жоғары б) таңдай рефлексі төмен в) оральды автоматизм симптомы г) зорлана күлу д) тілдің алдынғы 2/3 гипогевзия

Тіл асты нервінің орталықтан салдану белгісі: а) тілдің сыртқа ауытқуы б) тілдің фибрилляциясы в) Тіл асты нервінің орталықтан салдану белгісі: а) тілдің сыртқа ауытқуы б) тілдің фибрилляциясы в) тілдің атрофиясы г) тілдің алдынғы 2/3 гипогевзия д) тілдің артқы 1/3 гипогевзия

Қандай симптомдар қосымша нерв зақымданғанда болады? а) зақымданған жағында жұмсақ таңдайдың салбырап қалуы б) Қандай симптомдар қосымша нерв зақымданғанда болады? а) зақымданған жағында жұмсақ таңдайдың салбырап қалуы б) зақымданған жаққа тілдің ауытқуы в)трапеция тәрізді және төс бұғана емізіктік бұлшық еттердің семуі г) жұтыну рефлексінің жойылуы д) қол ұшында қимылдың шектелуі

Жалған бульбарлық синдром белгісі: а) тілдің фибрилляциясы б) жұтқыншақ рефлексі төмендейді в) оральдық автоматизм Жалған бульбарлық синдром белгісі: а) тілдің фибрилляциясы б) жұтқыншақ рефлексі төмендейді в) оральдық автоматизм рефлексі г) жұмсақ таңдайдың салбырауы д) назолалия