Скачать презентацию Minulý čas prostý Stavba věty tvary sloves otázka Скачать презентацию Minulý čas prostý Stavba věty tvary sloves otázka

17103fb25caa2676dc1ce5c78054f52e.ppt

  • Количество слайдов: 11

Minulý čas prostý Stavba věty, tvary sloves, otázka Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál Minulý čas prostý Stavba věty, tvary sloves, otázka Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Mgr. M. Hašková Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Tvar sloves v minulém čase Slovesa Pravidelná Nepravidelná Koncovka ed lived Vlastní tvar Tvar sloves v minulém čase Slovesa Pravidelná Nepravidelná Koncovka ed lived Vlastní tvar

Pravidelná slovesa • • live play work listen cook help like watch • • Pravidelná slovesa • • live play work listen cook help like watch • • lived played worked listened cooked helped liked watched • • walk serve visit look start smoke dance love • • walked served visited looked started smoked danced loved

Pravopis koncovky -ed • 1. Ke slovesu přidáme koncovku, kterou čteme [d] worked • Pravopis koncovky -ed • 1. Ke slovesu přidáme koncovku, kterou čteme [d] worked • 2. končí-li sloveso na e, připojujeme pouze –d lived

3. končí-li sloveso na hlásku [d] nebo [t], koncovku budeme číst jako [id] started 3. končí-li sloveso na hlásku [d] nebo [t], koncovku budeme číst jako [id] started • 4. končí-li sloveso na y, mění se na i + koncovka ed studied • 5. končí-li krátké jednoslabičné sloveso na 1 samohlásku a 1 souhlásku, poslední se zdvojuje stopped

Nepravidelná slovesa • • swim buy do go meet see run come • • Nepravidelná slovesa • • swim buy do go meet see run come • • swam bought did went met saw ran came • • get feel write drink read sit sing tell • • got felt wrote drank read sat sang told

Oznamovací věta kladná Věta oznamovací kladná Podmět My son Sloveso v minulém č. lived Oznamovací věta kladná Věta oznamovací kladná Podmět My son Sloveso v minulém č. lived Zbytek in Paris last year

Oznamovací věta záporná Věta oznamovací záporná Podmět My son Pomocné slov. Význam. slov. v Oznamovací věta záporná Věta oznamovací záporná Podmět My son Pomocné slov. Význam. slov. v infinit. didn´t live zbytek In Paris last year.

Oznamovací věta záporná- to be Věta oznamovací záporná Podmět Pomocné slov. Význam. slov. v Oznamovací věta záporná- to be Věta oznamovací záporná Podmět Pomocné slov. Význam. slov. v infinit. John wasn´t My friends weren´t zbytek at school yesterday. at the party

Otázka otázka Tázací Pomocné zájmeno slov. Where did Podmět your son Sloveso v infinit. Otázka otázka Tázací Pomocné zájmeno slov. Where did Podmět your son Sloveso v infinit. live zbytek last year ?

Otázka se slovesem být Pomocné sloveso se nepoužívá otázka Tázací Sloveso zájmeno být v Otázka se slovesem být Pomocné sloveso se nepoužívá otázka Tázací Sloveso zájmeno být v m. č. Where How much Podmět zbytek were you at 5. 30 was the bag ? ?