Скачать презентацию Minulý čas Autorem materiálu pokud není uvedeno jinak Скачать презентацию Minulý čas Autorem materiálu pokud není uvedeno jinak

60fc838d31d617ce2d0a972580d9ba44.ppt

  • Количество слайдов: 11

Minulý čas Autorem materiálu, pokud není uvedeno jinak, je Bc. Kateřina Najmanová Minulý čas Autorem materiálu, pokud není uvedeno jinak, je Bc. Kateřina Najmanová

n n n n Anotace: Prezentace určená k výuce minulého času Autor: Bc. Kateřina n n n n Anotace: Prezentace určená k výuce minulého času Autor: Bc. Kateřina Najmanová(Autor) Datum vytvoření: říjen 2012 Jazyk: Angličtina Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk Tematický okruh: produktivní řečové dovednosti Očekávaný výstup: gramaticky správně tvoří jednoduché věty a krátké texty Speciální vzdělávací potřeby: - žádnéKlíčová slova: past simple, positive, negative, question Druh učebního materiálu: prezentace Cílová skupina: žák Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání- druhý stupeň Typická věková skupina: 12 -15 let

Použití minulého času Tento čas patří mezi minulé časy, které používáme ponejvíce pro vyprávění. Použití minulého času Tento čas patří mezi minulé časy, které používáme ponejvíce pro vyprávění. Vyjadřuje události, které proběhly v minulosti často určené časovým údajem. n Minulý čas prostý se také používá pro stalé stavy v minulosti či stavy, které měly dlouhé trvání. n

Zápor, otázka Zápor, otázka

Pravidelná slovesa Pravidelná slovesa

Nepravidelná slovesa Zde se musíme tvary prostě naučit! n Důležitých nepr. sloves je kolem Nepravidelná slovesa Zde se musíme tvary prostě naučit! n Důležitých nepr. sloves je kolem 70 n Dnes si zopakujeme tyto: n buy, do, drink, drive, eat, get, give, go, have, make n

n n n n n Buy- bought Do-did Drink-drunk Eat – ate Get- got n n n n n Buy- bought Do-did Drink-drunk Eat – ate Get- got Give- gave Go- went Have- had Make- made

Přelož tyto věty: n n n n Chtěl jít s námi. Přišli v osm. Přelož tyto věty: n n n n Chtěl jít s námi. Přišli v osm. Pomohla mi s úkolem. Viděl jsem ho minulý týden. Plavala jsi včera? Dostal jsi ten dopis? Nedostal jsem ten dopis. Nekoupil banány.

Řešení: n n n n He wanted to go with us. They came at Řešení: n n n n He wanted to go with us. They came at 8 o‘clock. She helped me with homework. I saw him last week. Did you swim yesterday? Did you get that letter? I didn‘t get that letter. He didn‘t buy bananas.

Write three things you did yesterday. n Write three places you went last year. Write three things you did yesterday. n Write three places you went last year. n Write three things you bought last month. n Write three films you saw last years. n Write three things you didn´t like when you were a small child. n

Zdroje: n www. datakabinet. cz Zdroje: n www. datakabinet. cz