Скачать презентацию МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ Скачать презентацию МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ

Презентация Microsoft Office PowerPoint 2007.pptx

  • Количество слайдов: 7

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ Реферат на МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ Реферат на тему : ТВОРЧІСТЬ ЯК ПРОЯВ СВОБОДИ ЛЮДИНИ Лут Денис Інституту мистецтв хореографія БХ 10 КИЇВ 2014

Питання розвитку творчої особистості Творчість - це складний діалектичний процес, що має відповідні етапи Питання розвитку творчої особистості Творчість - це складний діалектичний процес, що має відповідні етапи і свій механізм. Творчість не можна зводити тільки до дискурсивного, тобто логічного акта; це єдність інтуїтивного і дискурсивного. Природні нахили є лише однією з можливостей творчого характеру діяльності людини. Поза соціальним середовищем ці нахили не можуть розвиватися і, більш того, реалізуватися. Один з найпоширеніших варіантів, відповідно з яким творчість у своєму розвитку проходить чотири етапи: 1. виникнення (постановка) і усвідомлення творчої проблеми; 2. пошук шляхів, принципу вирішення проблеми; 3. наукове відкриття, «народження» наукової ідеї, створення ідеальної моделі відкритого вченими явища, розробка задуму; 4. верифікація, тобто практична перевірка гіпотези і реалізація результату творчого акту.

Талант (грец. - вага, міра, рівень здібностей) - така сукупність здібностей, яка дозволяє отримати Талант (грец. - вага, міра, рівень здібностей) - така сукупність здібностей, яка дозволяє отримати продукт діяльності, що відрізняється оригінальністю і новизною, високою досконалістю і суспільною значимістю. Геніальність (лат. - дух) - високий ступінь розвитку таланту, що дозволяє здійснити принципові зрушення в тій чи іншій сфері творчості,

Серед важливих ознак, що стосуються творчої особистості психологи виділяють: 1. незалежне мислення; 2. свіжість Серед важливих ознак, що стосуються творчої особистості психологи виділяють: 1. незалежне мислення; 2. свіжість та цілісність сприйняття; 3. ІНТУЇЦІЯ 1. оригінальність; 2. ініціативність; 3. безпосередність; 4. чесність; 5. працездатність; 6. ентузіазм; 7. висока самооцінка. Отже, творчою можна розглядати особистість, здатну до постановки та оригінального вирішення задач з високим рівнем Мотивації до Реалізації своїх ідей.

Структура творчих здібностей 1) те, що відрізняє одну людину від іншої; 2) те, що Структура творчих здібностей 1) те, що відрізняє одну людину від іншої; 2) те, що має відношення до успішності виконання дій; 3) легкість і швидкість оволодіння знаннями та навичками.

Незважаючи на відсутність алгоритму і оригінальність шляхів, способіодержання результату, в творчостяк складному процесі, можна Незважаючи на відсутність алгоритму і оригінальність шляхів, способіодержання результату, в творчостяк складному процесі, можна виділити основні процеси і відповідну структуру творчого процесу. Структура творчої діяльності багатогранна, знаходить своє вираження в наявності різних стадій, фаз специфічних ЕЛЕМЕНТАХ творчості

ТВОРЧІСТЬ ЯК СУБЄКТИВНЕ СОАМОВИРАЖЕННЯ ЛЮДИНИ Основними умовами формування і прояву ТВОРЧОСТІ є: висока професійна ТВОРЧІСТЬ ЯК СУБЄКТИВНЕ СОАМОВИРАЖЕННЯ ЛЮДИНИ Основними умовами формування і прояву ТВОРЧОСТІ є: висока професійна підготовка суб'єкта, глибоке знання проблеми; пошукова ситуація, стан проблемності; дія у суб'єкта пошукової домінанти (пануючої ідеї) на основі неперервних спроб вирішити проблему; напружені зусилля щодо ЇЇ вирішення; наявність підказки, «пускового» механізму. КРЕАТИВНОСТІ СВОБОДИ ВОЛІ ТА ВЛАСНОГО СВІТОГЛЯДУ