Скачать презентацию МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ Львівський національний університет ветеринарної Скачать презентацию МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ Львівський національний університет ветеринарної

defaultkj jj.ppt

  • Количество слайдов: 20

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького Лекційне заняття на тему: СТРАХОВИЙ РИНОК Львів-2011

План: 1. Поняття страхового ринку. 2. Суб'єкти та класифікація страхового ринку. 3. Внутрішня структурна План: 1. Поняття страхового ринку. 2. Суб'єкти та класифікація страхового ринку. 3. Внутрішня структурна будова страхового ринку. 4. Поняття договору страхування та його основні реквізити.

Поняття страхового ринку Страховий ринок Це сфера економічних відносин, де об’єктом купівлі продажу є Поняття страхового ринку Страховий ринок Це сфера економічних відносин, де об’єктом купівлі продажу є страховий захист Сукупність страховиків, страхувальників, посередників, що беруть участь у реалізації відповідних послуг Складова ринку фінансових послуг, сфера діяльності учасників страхового ринку з метою надання та споживання страхових послуг

Основні функції страхового ринку Організація страхового захисту за допомогою продажу страхових полісів Акумулювання значних Основні функції страхового ринку Організація страхового захисту за допомогою продажу страхових полісів Акумулювання значних фінансових ресурсів з їх подальшим інвестуванням за певними напрямами Забезпечення зустрічі страхувальника та страховика

Суб'єкти страхового ринку СТРАХОВИЙ РИНОК КОМПАНІЇ СТРАХОВІ БРОКЕРИ ТОВАРИСТВА ВЗАЄМНОГО СТРАХОВИКІВ СТРАХУВАЛЬНИКИ ЮРИДИЧНІ ОСОБИ Суб'єкти страхового ринку СТРАХОВИЙ РИНОК КОМПАНІЇ СТРАХОВІ БРОКЕРИ ТОВАРИСТВА ВЗАЄМНОГО СТРАХОВИКІВ СТРАХУВАЛЬНИКИ ЮРИДИЧНІ ОСОБИ ФІЗИЧНІ ОСОБИ СТРАХУВАННЯ ОБ’ЄДНАННЯ ПРОФЕСІЙНІ ОЦІНЮВАЧІ РИЗИКІВ СТРАХОВІ АГЕНТИ ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНІ СТРАХОВИЙ НАГЛЯД ІНШІ УЧАСНИКИ СТРАХОВОГО РИНКУ СЮРВЕЙСРИ СТРАХОВІ КОМПАНІЇ СТРАХОВІ ПОСЕРЕДНИКИ ПОКУПЦІ СТРАХОВОЇ ПОСЛУГИ АНДЕРРАЙТЕРИ ПРОДАВЦІ СТРАХОВОЇ ПОСЛУГИ ПРОФЕСІЙНІ ОЦІНЮВАЧІ ЗХБИТКІВ АДЖАСТЕРИ ДИСПАШЕРИ АВРІЙНІ КОМІСАРИ

СХЕМА ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ СУБ'ЄКТІВ СТРАХОВОГО РИНКУ ПРОДАВЦІ СТРАХОВІ КОМПАНІЇ ПОСЕРЕДНИКИ СТРАХОВІ АГЕНТИ ЦЕСІОНАРІЇ СТРАХОВІ БРОКЕРИ СХЕМА ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ СУБ'ЄКТІВ СТРАХОВОГО РИНКУ ПРОДАВЦІ СТРАХОВІ КОМПАНІЇ ПОСЕРЕДНИКИ СТРАХОВІ АГЕНТИ ЦЕСІОНАРІЇ СТРАХОВІ БРОКЕРИ ТОВАРИСТВА ВЗАЄМНОГО СТРАХУВАНН Я ПОКУПЦІ ЮРИДИЧНІ ОСОБИ ФІЗИЧНІ ОСОБИ

Класифікація страхового ринку Ознаки класифікації страхового ринку За територіальною ознакою Місцевий регіон, світовий зовніш, Класифікація страхового ринку Ознаки класифікації страхового ринку За територіальною ознакою Місцевий регіон, світовий зовніш, національний внутріш. За місцем споживання страхових послуг Внутр. , зовніш. , міжнародний За видами галузей споживання Особисте, майнове, страхування. відповідальності За типом державного регулювання Авторитарний, ліберальний За напрямом розвитку Екстенсивний, інтенсивний За станом попиту Насичений, ненасичений

Внутрішня структурна будова страхового ринку уповноважений орган державного нагляду за страховою діяльністю І сектор Внутрішня структурна будова страхового ринку уповноважений орган державного нагляду за страховою діяльністю І сектор ІІІ сектор структурні елементи страхового ринку елементи інфраструктури

ПЕРШИЙ СЕКТОР- ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ ТА РИНКІВ МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ УКРАЇНИ Управління кредитних і небанківських ПЕРШИЙ СЕКТОР- ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ ТА РИНКІВ МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ УКРАЇНИ Управління кредитних і небанківських фінансових установ Відділи: Кредитних відносин Небанківських фінансових установ Корпоративних цінних паперів і фінансових питань з приватизації Управління страхової діяльності Відділи: Розвитку страхової справи і законодавчого забезпечення Методології, обліку та аналізу Управління контролю, фінансових ринків, ліцензування та нагляду Відділи: Нагляду за страховою діяльністю Ліцензування та ведення справ страховиків

Прямі посередники - страхові агенти, що діють від імені страхової; Страхові брокери, що діють Прямі посередники - страхові агенти, що діють від імені страхової; Страхові брокери, що діють від свого імені на підставі брокерської угоди з особою, яка має потребу у страхуванні як страхувальник; Перестрахові брокери, що також діють від свого імені на підставі брокерської угоди із страховиком, який має потребу у перестрахуванні як перестрахувальник. Непрямі посередники - професійно оцінють страхові ризики (андеррайтер, сюрвейєр) та страхові збитки (аварійний комісар, аджастер, диспашер) НЕСТРАХОВІ ПОСЕРЕДНИКИ Учасники третього сектора

Учасники другого сектора Страховики Страхувальники Перестраховики Об’єднання страховиків Моторне (транспортне) страхове бюро Страховий пул Учасники другого сектора Страховики Страхувальники Перестраховики Об’єднання страховиків Моторне (транспортне) страхове бюро Страховий пул Спілки (ліга страхових організацій України) (ЛСОУ)

Договір страхування та основні реквізити Договір страхування – це письмова угода між страховиком та Договір страхування та основні реквізити Договір страхування – це письмова угода між страховиком та страхувальником, згідно з якою страховик бере на себе зобов'язання у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату. Етапи укладання договору страхування Подання заяви про прийняття об'єкта на страхування Вирішення страховиком питання щодо прийняття даного об'єкта на страхування (андерайтинг) Укладання договору страхування (видача страхового полісу) Відшкодування збитків за договором страхування (закінчення строку дії договору; дострокове розірвання договору)

У Законі докладно висвітлюються реквізити, які мають подаватися у страховому свідоцтві (полісі), а саме: У Законі докладно висвітлюються реквізити, які мають подаватися у страховому свідоцтві (полісі), а саме: 1) назва документа; 2) назва та адреса страховика; 3) прізвище, ім'я, по батькові або назва страхувальника та застрахованої особи, їхні адреси та дати народження; 4) зазначення об'єкта страхування; 5) розмір страхової суми за договором страхування, 6) перелік страхових випадків; 7) розміри страхових внесків (платежів) і строки їх сплати; 8) строк дії договору; 9) порядок зміни і припинення дії договору; 10) права та обов'язки сторін і відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов договору; 11) інші умови за згодою сторін; 12) підписи сторін. Уповноважений орган має право встановлювати додаткові вимоги до договорів страхування.

10 провідних страхових компаній AXA Страхування СК Українская страхова група (УСГ) UNIQA Group Austria 10 провідних страхових компаній AXA Страхування СК Українская страхова група (УСГ) UNIQA Group Austria НАСК Оранта ІНГО Україна УСК GENERALI GARANT (Дженералі гарант) АС Альфа Страхування ПРО 100 -страхування (ПРОСТО страхування) Страхова компанія Універсальна СК Провідна

Майнове страхування Страхування майна юридичних осіб Страхування майна фізичних осіб Страхування наземного транспорту Страхування Майнове страхування Страхування майна юридичних осіб Страхування майна фізичних осіб Страхування наземного транспорту Страхування будівель Страхування тварин Страхування транспорту Страхування багажу і вантажу Страхування майна на подвір'ї Страхування авіатранспорту Страхування тварин Страхування врожаю с-г культур Страхування породистих собак Інші види Страхування на випадок ремонту Інші види

Особисте страхування Страхування життя Страхування дітей Страхування від нещасних випадків Індивідуальне: дорослих, дітей, школярів Особисте страхування Страхування життя Страхування дітей Страхування від нещасних випадків Індивідуальне: дорослих, дітей, школярів Страхування пенсій Страхування на дожиття Шлюбне страхування Колективне: туристів, спортсменів, студентських груп, працівників підприємств Інші види Медичне страхування Страхування на випадок хвороби Страхування вагітних жінок Страхування здоров'я Інші види

Страхування відповідальності Страхування цивільної відповідальності Страхування заборгованості Страхування цивільної відповідальності автотранспортних засобів Страхування кредитних Страхування відповідальності Страхування цивільної відповідальності Страхування заборгованості Страхування цивільної відповідальності автотранспортних засобів Страхування кредитних ризиків Екологічне страхування Страхування експортно-імпортних операцій Страхування відповідальності товаровиробників за якість продукції Страхування біржових операцій Інші види

Страхування підприємницьких ризиків Страхування комерційних ризиків Страхування фінансових ризиків Страхування переривів на виробництві Страхування Страхування підприємницьких ризиків Страхування комерційних ризиків Страхування фінансових ризиків Страхування переривів на виробництві Страхування недоотриманого прибутку Страхування на випадок простоїв Страхування обумовленого рівня рентабельності Страхування недопоставок продукції Страхування депозитних вкладень Страхування невиконання договірних зобов'язань Страхування інвестицій Інші види

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ ДЯКУЮ ЗА УВАГУ