Скачать презентацию MIM 3032 ANALYSIS OF HISTORIC BUILDINGS Course Introduction Скачать презентацию MIM 3032 ANALYSIS OF HISTORIC BUILDINGS Course Introduction

93cd2055a68e31a7c775e0ab806fb2e5.ppt

  • Количество слайдов: 7

MIM 3032 ANALYSIS OF HISTORIC BUILDINGS Course Introduction Assoc. Prof. Dr. İrem Gençer, Res. MIM 3032 ANALYSIS OF HISTORIC BUILDINGS Course Introduction Assoc. Prof. Dr. İrem Gençer, Res. Asst. Tuğçe Darendeli 2017 -18 SPRING SEMESTER

Aim of the Course • Studying and analysing a historical building according to its Aim of the Course • Studying and analysing a historical building according to its design principles, materials and building techniques, socio-economic and cultural values, traditions, as well as physical modifications and deteriorations since its initial construction • Gaining knowledge on how to use these analyses on preservation actions (such as repair and adaptive re-use) and how to approach the evaluation of architectural and urban morphology, gaining a scientific perspective on urban and architectural heritage assets. Dersin Amacı • Tarihi bir yapının tasarım ilkeleri, taşıyıcı sistem, malzeme ve yapım teknikleri, sosyo-ekonomik ve kültürel değerler, gelenekler, inşa edildiği zamandan günümüze değin meydana gelen fiziksel değişiklikler ve bozulmalar açısından incelenmesi, özelliklerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi, • Onarım, yeniden işlevlendirme vb. koruma amaçlı eylemlerde bu verilerin kullanılması ve mevcut kentsel ve mimari dokunun değerlendirilmesi sırasında izlenecek tutum hakkında bilinçlendirme, korunması gerekli kentsel ve mimari değerlere karşı bilimsel bir bakış açısı kazandırması

STRUCTURE OF THE COURSE Each week, a theoretical lecture (1 hour) will be delivered STRUCTURE OF THE COURSE Each week, a theoretical lecture (1 hour) will be delivered followed by a studio course. In the studio, the students will make teams/groups of 3 and each week they will be required to present their work (including studies, sketches, notes, photographs and technical drawings) related to the surveyed building. Each group work will be evaluated by the studio instructors. NOTE: FOR EACH STUDIO COURSE, IT IS OBLIGATORY TO BRING ALL THE SKETCHES, PHOTOGRAPHS AND RELEVANT DOCUMENTS RELATED TO THE STUDIED BUILDING. Attendance to both theoretical and studio parts is necessary.

Date Lecture Studio 15. 02. 2018 (Week 1) Introduction to the course and studio Date Lecture Studio 15. 02. 2018 (Week 1) Introduction to the course and studio work Determining study groups Assignment: Sketching the house (plan), drafting of living room plan (1/20) and photographs 22. 02. 2018 (Week 2) Basic surveying techniques Submission: 1/20 plan of living room with sketches and photographs Assignment: Scaled drawing of living room 01. 03. 2018 (Week 3) Advanced surveying techniques Assignment: Survey of the adjacent room / partial survey of the house (plan) 08. 03. 2018 (Week 4) History of building survey Assignment: Scaled drawing of adjacent rooms and hall (1/20) (plan) 15. 03. 2018 (Week 5) Traditional building elements Assignment: Scaled drawing of adjacent rooms and hall (1/20) (section) 22. 03. 2018 (Week 6) Submission of Studio Assignment 1 29. 03. 2018 (Week 7) Deterioration types for timber and masonry buildings Analysis of building materials and construction techniques 05. 04. 2018 (Week 8) Site visit for Assignment-2 Assignment: sketching a historic building façade, taking photographs Assignment: surveying the façade, analyzing materials and elements 12. 04. 2018 (Week 9) MIDTERM EXAM 19. 04. 2018 (Week 10) Analysis of Architecture Faculty Assignment: Façade survey, Analyses of materials and elements 26. 04. 2018 (Week 11) Analysis of historic sites Assignment: Façade survey Analyses of deterioration types and modifications on the façade 03. 05. 2018 (Week 12) Submission of Studio Assignment 2 10. 05. 2018 (Week 13) Course evaluation Assignment: Historic building analysis, general evaluations and comments 17. 05. 2018 (Week 14) Course evaluation Assignment: Analysis of modifications and original parts with up-todate photos, sketches and similar visual material 24. 05. 2018 (Week 15) MAKE-UP EXAM

EVALUATION OF THE COURSE • Midterm exam: 18 % • 2 Assignments: 42 % EVALUATION OF THE COURSE • Midterm exam: 18 % • 2 Assignments: 42 % (Assignment 1: 18%, Assignment 2: 24%) • Final exam: 20 % • Final (third) assignment: 20%

BIBLIOGRAPHY • • • Ahunbay, Z. , Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, YEM Yayınları, BIBLIOGRAPHY • • • Ahunbay, Z. , Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, YEM Yayınları, 1996, İstanbul. Erder, C. , Tarihi Çevre Bilinci, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, 1975, Ankara. Bektaş, C. Türk Evi, YEM Yayınları, 2016, İstanbul. Bektaş, C. Halk Yapı Sanatı, Literatür Yayınları, 2001, İstanbul Crocci, Giorgio. The Conservation and Structural Restoration of Architectural Heritage, WIT Press, 1998. Ekinci, Zehra. Bir Konağın Kurgusu, YEM Yayınları, 2005, İstanbul. Feilden, B. , Conservation of Historic Buildings, Elsevier Press, 2003 (3. Baskı), Great Britain Günay, R. . Türk Ev Geleneği ve Safranbolu Evleri, YEM Yayınları, 1998, İstanbul. Kuban D. , Tarihi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu: Kuram ve Uygulama, YEM Yayınları, 2000, İstanbul. Madran, E. , Özgönül N. , Kültürel ve Doğal Değerlerin Korunması, TMMOB Mimarlar Odası Yayınları, 2005, İstanbul. Uluengin, B. Rölöve, YEM Yayını, 2003, İstanbul. Uluengin, F. Osmanlı Anıt Mimarisinde Klasik Yapı Detayları, YEM Yayını, 2001, İstanbul.

ALL COURSE MATERIAL CAN BE DOWNLOADED FROM: http: //avesis. yildiz. edu. tr/yaylali/dokumanlar ALL COURSE MATERIAL CAN BE DOWNLOADED FROM: http: //avesis. yildiz. edu. tr/yaylali/dokumanlar