Скачать презентацию Мікроекономіка Структура Бюджетне обмежен ня Бюджетна множина Тема Скачать презентацию Мікроекономіка Структура Бюджетне обмежен ня Бюджетна множина Тема

Varian_Chapter02_Budget Constraint_ukr!.ppt

  • Количество слайдов: 76

Мікроекономіка Структура Бюджетне обмежен ня Бюджетна множина Тема “Предмет і методи мікроекономіки” доцент кафедри Мікроекономіка Структура Бюджетне обмежен ня Бюджетна множина Тема “Предмет і методи мікроекономіки” доцент кафедри інформатики Кобець Віталій Миколайович ([email protected] net) Економіко-юридичний факультет Зміна цін і доходу Узагальнен ий вибір Херсонський державний університет вересень, 2011 рік

Суб’єкти мікроекономіки n Мікроекономіка вивчає: n Поведінку індивідів n. У споживанні n Як ми Суб’єкти мікроекономіки n Мікроекономіка вивчає: n Поведінку індивідів n. У споживанні n Як ми обираємо, що і в якій кількості придбати

Суб’єкти мікроекономіки n Мікроекономіка вивчає: n Поведінку фірм n. У виробництві n Як фірми Суб’єкти мікроекономіки n Мікроекономіка вивчає: n Поведінку фірм n. У виробництві n Як фірми обирають, що і скільки виробляти

Суб’єкти мікроекономіки n Мікроекономіка вивчає: Ринки: взаємодію споживачів і виробників Мікроекономіка - галузь економічної Суб’єкти мікроекономіки n Мікроекономіка вивчає: Ринки: взаємодію споживачів і виробників Мікроекономіка - галузь економічної науки, що вивчає як індивіди і фірми приймають рішення щодо розподілу обмежених ресурсів на ринках, де купуються і продаються товари або послуги n

Рівні економіки n Зв’язок між мікро- и макроекономікою n Мікроекономіка є базисом для макроекономічного Рівні економіки n Зв’язок між мікро- и макроекономікою n Мікроекономіка є базисом для макроекономічного аналізу

Сфери застосування і межі мікроекономічної теорії n Мікроекономіка n Досліджує розподіл обмежених ресурсів і Сфери застосування і межі мікроекономічної теорії n Мікроекономіка n Досліджує розподіл обмежених ресурсів і вибір (trade-offs) Обмеженість ресурсів Безмежність потреб Економічний вибір Альтернативні витрати

Крива виробничих можливостей Крива виробничих можливостей

Сфери застосування і межі мікроекономічної теорії n Мікроекономіка й оптимальний вибір 1. У поведінці Сфери застосування і межі мікроекономічної теорії n Мікроекономіка й оптимальний вибір 1. У поведінці споживачів 2. У теорії фірми 3. У державній політиці щодо індивідів і фірм

Сфери застосування і межі мікроекономічної теорії n Мікроекономіка і ціни n n Роль цін Сфери застосування і межі мікроекономічної теорії n Мікроекономіка і ціни n n Роль цін у ринковій економіці Як відбувається ціноутворення Ринкові ціни - інформаційні сигнали, що впливають на зміну попиту і пропозиції, а також їх обсяги.

Моделі мікроекономіки Модель - спрощений образ реального об’єкта (процесу), який створюється задля повнішого дослідження Моделі мікроекономіки Модель - спрощений образ реального об’єкта (процесу), який створюється задля повнішого дослідження реальної дійсності Структура моделі: n а) цільова функція (функція корисності, функція прибутку, функція витрат); n б) обмеження (доход у індивіда, бюджет у фірми); в) прийняття рішення (вибір з-поміж можливих альтернатив) n Екзогенні змінні – відомі, n Ендогенні змінні – невідомі, одержуються в процесі розв’язку моделі. n Модель – система рівнянь, нерівностей, графіків тощо. n Екзогенні змінні Модель Ендогенні змінні

Теорії і моделі мікроекономіки Теорії використовуються для пояснення спостережуваних явищ з точки зору основних Теорії і моделі мікроекономіки Теорії використовуються для пояснення спостережуваних явищ з точки зору основних припущень. n Методи перевірки економічних моделей 1. Прямий підхід – перевірка достовірності припущень моделі. 2. Непрямий підхід – перевірка достовірності прогнозів моделі реальній дійсності. Зауваження. Перевірка кожної теорії – її можливість прогнозувати події реального світу. n

Теорії і моделі мікроекономіки Модель - заснований на економічній теорії математичний опис поведінки індивіда, Теорії і моделі мікроекономіки Модель - заснований на економічній теорії математичний опис поведінки індивіда, фірми, ринку, що застосовується для кількісних прогнозів Припущення моделей 1) за інших рівних умов (ceteris paribus); 2) оптимізаційні припущення - раціональна поведінка індивідів (максимізація корисності, максимізація прибутків, мінімізація витрат).

Теорії і моделі мікроекономіки n Оцінка теорії n n Цінність теорії визначається якістю прогнозів, Теорії і моделі мікроекономіки n Оцінка теорії n n Цінність теорії визначається якістю прогнозів, отриманих з її допомогою за умови виконання припущень теорії. Тестування і покращення теорії – це найважливіша частина розвитку економічної науки.

Позитивний і нормативний аналіз n Позитивний аналіз – вивчає взаємозв’язок причин і наслідків вибору Позитивний і нормативний аналіз n Позитивний аналіз – вивчає взаємозв’язок причин і наслідків вибору (як є), визначає поточний стан явищ і процесів в економіці й описує взаємозв’язки між ними; не дає оцінок стану економіки згідно певних критеріїв. n Приклад: n n n Який вплив здійснить квота на імпорт на іномарки? Який вплив матиме збільшення акцизу на бензин?

Позитивний і нормативний аналіз Нормативний аналіз досліджує питання як має бути у відповідності до Позитивний і нормативний аналіз Нормативний аналіз досліджує питання як має бути у відповідності до певних критеріїв або поглядів дослідника, після чого пропонуються рекомендації для поліпшення вихідного стану. n Приклад: n n Не доцільно збільшувати податки для малого і середнього бізнесу, щоб пожвавити ділову активність у середині країни

Що є ринком? n Ринок - місце взаємодії попиту і пропозиції, де відбувається ціноутворення Що є ринком? n Ринок - місце взаємодії попиту і пропозиції, де відбувається ціноутворення й обмін. Види ринків 1) товарні ринки (продукти харчування, послуги, одяг…); 2) ринки факторів виробництва (праця, земля, капітал).

Ринок Покупці Продавці Товарні ринки Індивіди Фірми Ринки ресурсів Фірми Індивіди Ринок Покупці Продавці Товарні ринки Індивіди Фірми Ринки ресурсів Фірми Індивіди

Ринок n Конкурентні та неконкурентні ринки n Конкурентні ринки n n n Через велику Ринок n Конкурентні та неконкурентні ринки n Конкурентні ринки n n n Через велику кількість покупців і продавців жоден покупець чи продавець не може вплинути на ціну. Приклад: сільськогосподарські ринки Неконкурентні ринки n n Ринки, де окремий виробник чи споживач може вливати на ціну. Приклад: картель ОПЕК

Ринок Тип ринку Продукція Продавці Покупці Конкурентний однорідна багато Монополістично конкурентний диференційована багато Олігополія Ринок Тип ринку Продукція Продавці Покупці Конкурентний однорідна багато Монополістично конкурентний диференційована багато Олігополія однорідна/ диференційована декілька багато Монополія однорідна/ диференційована один багато Олігопсонія однорідна/ диференційована багато декілька Монопсонія однорідна/ диференційована багато один

Типи ринкових структур Типи ринкових структур

Ринок vs Галузі n Галузь виробництва – сукупність фірм, що виробляють однорідний чи диференційований Ринок vs Галузі n Галузь виробництва – сукупність фірм, що виробляють однорідний чи диференційований вид товару.

Ринок n Ринкова ціна на конкурентних ринках, як правило, домінує одна ціна, яка називається Ринок n Ринкова ціна на конкурентних ринках, як правило, домінує одна ціна, яка називається ринковою ціною товару. n на неконкурентному ринку виробники можуть призначати декілька різних цін на один і то й же товар (цінова дискримінація). n

Межі ринку n Розмір ринку n n Під розміром ринку розуміють: n Географічні межі Межі ринку n Розмір ринку n n Під розміром ринку розуміють: n Географічні межі ринку n Асортимент продукції Приклади n Географічні розміри ринку n Бензин: Україна в цілому чи Херсон n Житло: Херсон чи Херсонська область

Межі ринку n Приклади n Асортимент товарів n n n Бензин: А-92, А-95 чи Межі ринку n Приклади n Асортимент товарів n n n Бензин: А-92, А-95 чи дизельне паливо Фотоапарати: «Поляроїд» , цифрові фотоапарати, вбудовані в мобільний телефон Ринок ліків n n Добре визначені ринки – спеціальні терапевтичні препарати Нечітко визначений ринок – обезболюючі засоби

Приклад: Мінімальний розмір оплати праці n Як Ви вважаєте? n Які позитивні і нормативні Приклад: Мінімальний розмір оплати праці n Як Ви вважаєте? n Які позитивні і нормативні твердження стосуються рішень щодо збільшення мінімального рівня оплати праці?

Навіщо вивчати мікроекономіку? n Два приклади n n Прийняття рішень на рівні корпорації «Форд» Навіщо вивчати мікроекономіку? n Два приклади n n Прийняття рішень на рівні корпорації «Форд» Розробка державної політики n Нормативи викидів для автомобілів

Навіщо вивчати мікроекономіку? n Прийняття рішень на рівні корпорації «Форд» n Питання n Попит Навіщо вивчати мікроекономіку? n Прийняття рішень на рівні корпорації «Форд» n Питання n Попит n Витрати виробництва n Цінова стратегія

Навіщо вивчати мікроекономіку? n Прийняття рішень на рівні корпорації «Форд» n Питання n n Навіщо вивчати мікроекономіку? n Прийняття рішень на рівні корпорації «Форд» n Питання n n n Аналіз ризиків Організаційні рішення Державне регулювання

Навіщо вивчати мікроекономіку? n Нормативи викидів для автомобілів n Питання n n Вплив на Навіщо вивчати мікроекономіку? n Нормативи викидів для автомобілів n Питання n n Вплив на споживачів Вплив на виробників Як застосовувати нові стандарти Які вигоди і втрати?

Висновки n n Мікроекономіка вивчає механізм прийняття рішень окремими економічними агентами. Мікроекономіка ґрунтується на Висновки n n Мікроекономіка вивчає механізм прийняття рішень окремими економічними агентами. Мікроекономіка ґрунтується на застосування теорій і моделей.

Висновки n n Мікроекономіка займається питаннями позитивного і нормативного аналізу. Ринок – це сукупність Висновки n n Мікроекономіка займається питаннями позитивного і нормативного аналізу. Ринок – це сукупність покупців і продавців, у результаті взаємодії яких виникає можливість збуту і придбання товарів і послуг.

Висновки n n n Ринкова ціна встановлюється в результаті взаємодії покупців і продавців. При Висновки n n n Ринкова ціна встановлюється в результаті взаємодії покупців і продавців. При аналізі ринку необхідно чітко визначити його межі, як географічні, так і по асортименту продукції. Щоб запобігти впливу інфляції, використовуються реальні, а не номінальні ціни.

Завершення теми 1 Предмет і методи мікроекономіки Завершення теми 1 Предмет і методи мікроекономіки

Споживча множина n n Споживча множина – це набір всіх споживчих виборів, доступних індивіду. Споживча множина n n Споживча множина – це набір всіх споживчих виборів, доступних індивіду. Що обмежує споживчий вибір? n бюджет, час та інші ресурсні обмеження.

Бюджетне обмеження n n Споживчий набір, що містить x 1 одиницю блага 1, x Бюджетне обмеження n n Споживчий набір, що містить x 1 одиницю блага 1, x 2 одиниць блага 2 і так далі до xn одиниць блага n, позначається вектором (x 1, x 2, … , xn). Ціни благ позначаються p 1, p 2, … , pn.

Бюджетне обмеження n n Q: Коли набір (x 1, … , xn) доступний за Бюджетне обмеження n n Q: Коли набір (x 1, … , xn) доступний за цінами p 1, … , pn? A: Коли p 1 x 1 + … + p n xn £ I де I – дохід споживача.

Бюджетне обмеження n Набори, доступні споживачеві за весь його дохід, називаються бюджетним обмеженням. Це Бюджетне обмеження n Набори, доступні споживачеві за весь його дохід, називаються бюджетним обмеженням. Це множина { (x 1, …, xn) | x 1 ³ 0, …, xn ³ 0 і p 1 x 1 + … + pnxn = I }.

Бюджетне обмеження n n Бюджетна множина споживача є множиною всіх доступних наборів; B(p 1, Бюджетне обмеження n n Бюджетна множина споживача є множиною всіх доступних наборів; B(p 1, … , pn, I) = { (x 1, … , xn) | x 1 ³ 0, … , xn ³ 0 і p 1 x 1 + … + p n xn £ I } Бюджетне обмеження є верхньою межею бюджетної множини.

Бюджетна множина і обмеження для двох благ y І /py Бюджетне обмеження: pxx + Бюджетна множина і обмеження для двох благ y І /py Бюджетне обмеження: pxx + pyy = І. І /px x

Бюджетна множина і обмеження для двох благ y І /py Бюджетне обмеження: pxx + Бюджетна множина і обмеження для двох благ y І /py Бюджетне обмеження: pxx + pyy = І. І /px x

Бюджетна множина і обмеження для двох благ y І /py Бюджетне обмеження pxx + Бюджетна множина і обмеження для двох благ y І /py Бюджетне обмеження pxx + pyy = І. Точно доступний І /px x

Бюджетна множина і обмеження для двох благ y І /py Бюджетне обмеження pxx + Бюджетна множина і обмеження для двох благ y І /py Бюджетне обмеження pxx + pyy = І. Не доступний Точно доступний І /px x

Бюджетна множина і обмеження для двох благ y І /py Бюджетне обмеження pxx + Бюджетна множина і обмеження для двох благ y І /py Бюджетне обмеження pxx + pyy = І. Не доступний Точно доступний Доступний І /px x

Бюджетна множина і обмеження для двох благ y І /py Бюджетне обмеження pxx + Бюджетна множина і обмеження для двох благ y І /py Бюджетне обмеження pxx + pyy = І. множина всіх доступних наборів. Бюджетна множина І /px x

Бюджетна множина і обмеження для двох благ y І /py pxx + pyy = Бюджетна множина і обмеження для двох благ y І /py pxx + pyy = І або y = -(px/py)x + І/py нахил -px/py. Бюджетна множина І /px x

Бюджетне обмеження n Якщо кількість благ n = 3, як виглядає бюджетне обмеження й Бюджетне обмеження n Якщо кількість благ n = 3, як виглядає бюджетне обмеження й бюджетна множина?

Бюджетне обмеження для трьох благ x 2 І /p 2 p 1 x 1 Бюджетне обмеження для трьох благ x 2 І /p 2 p 1 x 1 + p 2 x 2 + p 3 x 3 = І І /p 3 І /p 1 x 3

Бюджетне обмеження для трьох благ x 2 І /p 2 { (x 1, x Бюджетне обмеження для трьох благ x 2 І /p 2 { (x 1, x 2, x 3) | x 1 ³ 0, x 2 ³ 0, x 3 ³ 0 і p 1 x 1 + p 2 x 2 + p 3 x 3 £ І} І /p 3 І /p 1 x 3

Бюджетне обмеження n n Для n = 2 і x 1 на горизонтальній осі, Бюджетне обмеження n n Для n = 2 і x 1 на горизонтальній осі, нахил обмеження становить -px/py. Що це означає? Збільшення x на 1 має скоротити y на px/py.

Бюджетне обмеження Нахил -px/py y -px/py +1 x Бюджетне обмеження Нахил -px/py y -px/py +1 x

Бюджетне обмеження y Альтернативними витратами додаткової одиниці блага x є px/py одиниць блага y. Бюджетне обмеження y Альтернативними витратами додаткової одиниці блага x є px/py одиниць блага y. -px/py +1 x

Бюджетне обмеження y Альтернативними витратами додаткової одиниці блага y є py/px одиниць блага x. Бюджетне обмеження y Альтернативними витратами додаткової одиниці блага y є py/px одиниць блага x. +1 -py/px x

Бюджетна множина і обмеження; зміна доходу і цін n n Бюджетне обмеження та бюджетна Бюджетна множина і обмеження; зміна доходу і цін n n Бюджетне обмеження та бюджетна множина залежать від цін і доходу Що відбуватиметься при зміні цін і доходу?

Як зміняться бюджетна множина й обмеження, коли y зростатиме дохід І? Початкова бюджетна множина Як зміняться бюджетна множина й обмеження, коли y зростатиме дохід І? Початкова бюджетна множина x

Вищий дохід дає кращий вибір Нові доступні споживачу y набори Початкове і нове бюджетне Вищий дохід дає кращий вибір Нові доступні споживачу y набори Початкове і нове бюджетне обмеження паралельні Початкова (однаковий бюджетна нахил). множина x

Як зміняться бюджетна множина й обмеження, коли y скорочуватиметься дохід І? Споживчі набори, які Як зміняться бюджетна множина й обмеження, коли y скорочуватиметься дохід І? Споживчі набори, які тепер недоступні Нова, менша бюджетна множина Старе і нове обмеження паралельні. x

Бюджетне обмеження – зміна доходу n n Збільшення у доході І зміщує обмеження паралельно Бюджетне обмеження – зміна доходу n n Збільшення у доході І зміщує обмеження паралельно вгору, розширюючи бюджетну множину і поліпшуючі вибір. Зменшення у доході І зміщує обмеження паралельно вниз, скорочуючи бюджетну множину і скорочуючи вибір.

Бюджетне обмеження – зміна доходу n n Вищий дохід не може перевести споживача у Бюджетне обмеження – зміна доходу n n Вищий дохід не може перевести споживача у гірше становище. Зменшення доходу може перевести споживача у гірше становище.

Бюджетне обмеження – зміна ціни n n Що відбудеться, якщо ціна одного з товарів Бюджетне обмеження – зміна ціни n n Що відбудеться, якщо ціна одного з товарів скоротиться? Припустимо, що ціна px зменшується.

y І/py Як бюджетна множина й обмеження зміняться, коли px зменшується з px’ до y І/py Як бюджетна множина й обмеження зміняться, коли px зменшується з px’ до px”? -px’/py Початкова бюджетна множина І/px’ І/px” x

y І/py Як бюджетна множина й обмеження зміняться, коли px зменшується з px’ до y І/py Як бюджетна множина й обмеження зміняться, коли px зменшується з px’ до px”? Нові доступні вибори -px’/py Початкова бюджетна множина І/py’ І/px” x

y І/py Як бюджетна множина й обмеження зміняться, коли px зменшується з px’ до y І/py Як бюджетна множина й обмеження зміняться, коли px зменшується з px’ до px”? Нові доступні вибори -px’/py Початкова бюджетна множина Нахил стає плоскішим від -px’/py до -px”/py І/px’ І/px” x

Бюджетне обмеження – зміна ціни n Зменшення ціни одного з товарів провертає бюджетне обмеження Бюджетне обмеження – зміна ціни n Зменшення ціни одного з товарів провертає бюджетне обмеження назовні проти руху годинникової стрілки. Жоден зі старих виборів не втрачається, а додаються нові вибори, так що зменшення ціни не може перевести споживача у гірше становище.

Бюджетне обмеження – зміна ціни n Аналогічно збільшення ціни провертає обмеження всередину, зменшуючи вибір Бюджетне обмеження – зміна ціни n Аналогічно збільшення ціни провертає обмеження всередину, зменшуючи вибір і може перевести споживача у гірше становище.

Єдиний адвалерний податок з продаж n Єдиний податок з продаж за ставкою t змінює Єдиний адвалерний податок з продаж n Єдиний податок з продаж за ставкою t змінює бюджетне обмеження з p 1 x 1 + p 2 x 2 = I до (1+t)p 1 x 1 + (1+t)p 2 x 2 = I тобто p 1 x 1 + p 2 x 2 = I/(1+t).

Єдиний адвалерний x 2 податок з продаж p 1 x 1 + p 2 Єдиний адвалерний x 2 податок з продаж p 1 x 1 + p 2 x 2 = I/(1+t) x 1

Бюджетне обмеження – відносні ціни n Припустимо ціни і дохід вимірюються у гривнях, де Бюджетне обмеження – відносні ціни n Припустимо ціни і дохід вимірюються у гривнях, де p 1=2 грн. , p 2=3 грн. , І = 12 грн. . Тоді обмеження матиме вигляд 2 x 1 + 3 x 2 = 12.

Бюджетне обмеження – відносні ціни n n Якщо ціни і дохід вимірюються в копійках, Бюджетне обмеження – відносні ціни n n Якщо ціни і дохід вимірюються в копійках, то p 1=200, p 2=300, І=1200 і обмеження має вигляд: 200 x 1 + 300 x 2 = 1200, або 2 x 1 + 3 x 2 = 12. Зміна грошового еквіваленту не змінює ні бюджетного обмеження, ні бюджетної множини.

Бюджетне обмеження – відносні ціни n n Обмеження для p 1=2, p 2=3, І=12 Бюджетне обмеження – відносні ціни n n Обмеження для p 1=2, p 2=3, І=12 2 x 1 + 3 x 2 = 12 представлено також у вигляді 1 x 1 + (3/2)x 2 = 6, Обмеження для p 1=1, p 2=3/2, І=6. Поклавши p 1=1 робить товар 1 вимірником і визначає всі ціни відносно до p 1; наприклад, 3/2 є ціною товару 2 відносно ціни товару 1.

Узагальнена множина виборів n n Вибори, як правило, обмежені не лише бюджетом, а й Узагальнена множина виборів n n Вибори, як правило, обмежені не лише бюджетом, а й часовим обмеженням та іншими обмеженими ресурсами Набір є доступним лише якщо задовольняє всім обмеженням.

Узагальнена множина Інші товари виборів Щонайменше 10 одиниць їжі мають бути спожиті, щоб вижити Узагальнена множина Інші товари виборів Щонайменше 10 одиниць їжі мають бути спожиті, щоб вижити 10 Їжа

Узагальнена множина Інші товари виборів Вибір визначається бюджетним обмеженням Бюджетна множина 10 Їжа Узагальнена множина Інші товари виборів Вибір визначається бюджетним обмеженням Бюджетна множина 10 Їжа

Узагальнена множина Інші товари виборів Вибір обмежений часовим обмеженням 10 Їжа Узагальнена множина Інші товари виборів Вибір обмежений часовим обмеженням 10 Їжа

Узагальнена множина Інші товари виборів 10 Їжа Узагальнена множина Інші товари виборів 10 Їжа

Узагальнена множина Інші товари виборів 10 Їжа Узагальнена множина Інші товари виборів 10 Їжа

Узагальнена множина Інші товари виборів Множина виборів є перетином усіх обмежень 10 Їжа Узагальнена множина Інші товари виборів Множина виборів є перетином усіх обмежень 10 Їжа