Скачать презентацию Международно сътрудничество Цел 9 1 Мариета Попова НКЛ ИКТ Скачать презентацию Международно сътрудничество Цел 9 1 Мариета Попова НКЛ ИКТ

9fae3f9253d85afd54412344be3fa87a.ppt

  • Количество слайдов: 4

Международно сътрудничество Цел 9. 1 Мариета Попова НКЛ/ИКТ • • • 1 Международно сътрудничество Цел 9. 1 Мариета Попова НКЛ/ИКТ • • • 1

Хоризонтални дейности за международно сътрудничество Бюджет : 12 млн Евро a) Подкрепа за диалози, Хоризонтални дейности за международно сътрудничество Бюджет : 12 млн Евро a) Подкрепа за диалози, свързани с политики на ИО и укрепване на международното сътрудничество – Събития, анализ на ИКТ политики и изследователски приоритети в трети страни – Синергии с дейности, стартирани по други Програми и от страните-членки Целеви страни/региони: – 1) Азия (основно Азиатски страни и Индия), Латинска Америка и Африка - 3 млн Евро; – 2) Индустриално развити страни, в частност, но не изключително към САЩ, Канада, Япония, Австралия, Нова Зеландия, Корея, Сингапур – 1 млн Евро Конкурс 4; Подкрепящи дейности – 4 млн Евро • • • 2

Хоризонтални дейности за международно сътрудничество b) Подкрепа, вследствие на европейски ИКТ изследователски резултати в Хоризонтални дейности за международно сътрудничество b) Подкрепа, вследствие на европейски ИКТ изследователски резултати в развиващи се икономики – Да улеснят дифузията и използването на местно ниво на ИКТ изследователски резултати – Тестване на решения, адаптирани към местни изисквания – ИКТ за публични услуги (напр. е-правителство, е-здраве, …) – Бизнес-обвързани приложения (напр. е-търговия, банкиране) – Решения, подкрепящи цели за устойчиво развитие, особено за околната среда – Изграждане на мрежи със съответни технологични разработчици с местни потребители Целеви страни/региони: – Средиземноморски страни партньори; други развиващи се страни Конкурс 6; Small and Medium-size focused projects • • • 3 / SICA, 5 M€

Хоризонтални дейности за международно сътрудничество c)Определяне на стратегически партньори и разработване на международни пазарни Хоризонтални дейности за международно сътрудничество c)Определяне на стратегически партньори и разработване на международни пазарни цели и приоритети – Разширяване на constituency от създадените европейски технологични и иновационни пътни карти до ключови партньори в трети страни, особено в областта на Бъдещия Интернет и ИКТ компоненти и системи. – Определяне на центрове за компетентност – Семинари – Обмяна на добри практики – Сравнителни изследвания Целеви страни/региони: – Развиващи се икономики, особено Латинска Америка Конкурс 4; Подкрепящи дейности, 3 млн Евро • • • 4