Скачать презентацию МЕТОДИКА ПОШУКУ ІНФОРМАЦІЇ В РЕФЕРАТИВНІЙ БАЗІ SCOPUS Скачать презентацию МЕТОДИКА ПОШУКУ ІНФОРМАЦІЇ В РЕФЕРАТИВНІЙ БАЗІ SCOPUS

0706e93cb5b598568dea60f0d7bb194c.ppt

  • Количество слайдов: 31

МЕТОДИКА ПОШУКУ ІНФОРМАЦІЇ В РЕФЕРАТИВНІЙ БАЗІ SCOPUS МЕТОДИКА ПОШУКУ ІНФОРМАЦІЇ В РЕФЕРАТИВНІЙ БАЗІ SCOPUS

НАУКОМЕТРІЯ — наукова дисципліна, яка вивчає еволюцію науки через численні вимірювання наукової інформації, такі НАУКОМЕТРІЯ — наукова дисципліна, яка вивчає еволюцію науки через численні вимірювання наукової інформації, такі як кількість наукових статей, опублікованих в даний період часу, цитованість і т. д. ; — розділ наукознавства, що займається статистичними дослідженнями структури та динаміки масивів і потоків наукової інформації.

Наукометрична база даних — бібліографічна і реферативна база даних з інструментами для відстеження цитованості Наукометрична база даних — бібліографічна і реферативна база даних з інструментами для відстеження цитованості статей, опублікованих у наукових виданнях. Наукометрична база даних — це також пошукова система, яка формує статистику, що характеризує стан і динаміку показників затребуваності, активності та індексів впливу діяльності окремих вчених і дослідницьких організацій. Наукометрична база даних = реферативно-бібліографічна інформація + наукометричні індикатори(показники) + посилання на повний текст.

Імпакт-фактор За певний рік. Імпактфактор Кількість цитувань даних статей = Кількість опублікованих статей За Імпакт-фактор За певний рік. Імпактфактор Кількість цитувань даних статей = Кількість опублікованих статей За попередні два роки

Індекс Хірша (h-index) Запропонований у 2005 році американським фізиком Хорхе Хіршем для оцінки індивідуальної Індекс Хірша (h-index) Запропонований у 2005 році американським фізиком Хорхе Хіршем для оцінки індивідуальної наукової продуктивності дослідників, що працюють у певній предметній галузі. Є кількісною характеристикою продуктивності вченого, на основі кількості його публікацій і кількості цитувань цих публікацій.

Індекс цитування Science Citation Index(SCI) Прийнятий у науковому світі показник «значущості» праць вченого і Індекс цитування Science Citation Index(SCI) Прийнятий у науковому світі показник «значущості» праць вченого і являє собою число посилань на публікації вченого у реферованих наукових періодичних виданнях. SCI є одним з найпоширеніших наукометричних показників. Наявність у науково-освітніх організаціях вчених, які мають високий індекс цитування, говорить про високу ефективність та результативность діяльності вузу в цілому.

Найбільш відомі бібліометричні бази даних: Web of Science, Філадельфійського інституту наукової інформації корпорації Thomson Найбільш відомі бібліометричні бази даних: Web of Science, Філадельфійського інституту наукової інформації корпорації Thomson Reuters. Scopus, видаваничої корпорації Elsevier. Їх данні враховуються в різних міжнародних і національних рейтингових системах.

Scopus - аналітична база наукових публікацій і цитувань реферативна база даних: ресурс, який не Scopus - аналітична база наукових публікацій і цитувань реферативна база даних: ресурс, який не містить повних текстів, але надає посилання на них; для статей є бібліографічні описи, анотації і список цитованої літератури; функціональність дозволяє шукати всі статті, які посилаються на дану статтю; доступне сортування за кількістю цитувань статті (від найбільш цитованих до найменш; базовий пакет для аналізу цитувань; пошуковий механізм дозволяє миттєво отримати і проаналізувати результати наукової роботи.

Пошук за документами Пошук за документами

Правила пошуку Не враховується регістр. При введенні іменника в однині будуть також відображатися результати Правила пошуку Не враховується регістр. При введенні іменника в однині будуть також відображатися результати у множині. Британські і американські варіанти написання (colour, color) у результатах пошуку. Пошук фраз: Декілька слів, розділених пробілом, сприймаються як сполучені AND. Фраза в лапках « » - зразкові відповідності. При цьому будуть відображатися результати в однині та у множині та відмінках. За запитом «інтернет-сайт» будуть показані результати для комбінацій: інтернет-сайт, інтернет сайти і ін. Фраза у фігурних дужках { } - конкретна фраза. За запитом {інтернет-сайт}будуть показані тільки результати для комбінації інтернет-сайт.

Візуалізація даних Візуалізація даних

Профіль автора Профіль автора

Аналітика по автору Аналітика по автору

Індекс Хірша(h-індекс) Індекс Хірша(h-індекс)

Огляд цитування Огляд цитування

Запит на корегування Запит на корегування

orcid. org orcid. org

Профіль організації в Scopus Профіль організації в Scopus

Індексовані джерела Індексовані джерела

library. nuft. edu. ua library. nuft. edu. ua

Науково-технічна бібліотека, відділ інформаційних технологій 287 -94 -77 library. @nuft. edu. ua Науково-технічна бібліотека, відділ інформаційних технологій 287 -94 -77 library. @nuft. edu. ua