Скачать презентацию Методичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов у 2013 Скачать презентацию Методичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов у 2013

e19996e75aa3990044160e6ef051d69c.ppt

  • Количество слайдов: 30

Методичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов у 2013 -2014 н. р. Методичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов у 2013 -2014 н. р.

Навчальні плани ¡ Робочі навчальні плани на 2013/2014 навчальний рік складаються за Типовими навчальними Навчальні плани ¡ Робочі навчальні плани на 2013/2014 навчальний рік складаються за Типовими навчальними планами затвердженими наказом МОН України відповідно до Листа МОН від 20. 05. 13 № 1/9 -349 ”Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2013/2014 навчального року”, www. mon. gov. ua.

Навчальні програми ¡ ¡ ”Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і Навчальні програми ¡ ¡ ”Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов. 1 -4”, ”Освіта”, 2012. ”Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов. 5 -9”, ”Освіта”, 2013. ”Програми для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови. Іноземні мови. 1 -11”, ”Поліграфкнига”, 2010. ”Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови. 2 -9”, ”Перун”, 2005.

Навчальні програми ¡ ¡ ”Програми для загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл з поглибленим Навчальні програми ¡ ¡ ”Програми для загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов. Друга іноземна мова. 5 -9”, ”Перун”, 2005. ”Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з вечірньою (змінною) формою навчання. Іноземні мови. 6 -11”, журнал ”Іноземні мови в навчальних закладах”, 2005. ”Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови (рівень стандарту, академічний, профільний рівень). 10 -11” , ”Поліграфкнига”, 2010. ”Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови. Програми для профільного навчання (курси за вибором, спецкурси). 10 -11”, ”Навчальна книга”, 2004.

Поділ класів на групи ¡ Поділ класів на групи здійснюється відповідно до нормативів, затверджених Поділ класів на групи ¡ Поділ класів на групи здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міносвіти і науки України від 20. 02 р. № 128. При поглибленому вивченні іноземної мови з 1 -го класу клас ділиться на групи з 8 -10 учнів у кожній (не більше 3 груп); при вивченні іноземної що не є мовою навчання, а вивчається як предмет клас чисельністю понад 27 учнів ділиться на 2 групи.

Навчально-методичне забезпечення • У загальноосвітніх навчальних закладах може використовуватися лише те навчально-методичне забезпечення, що Навчально-методичне забезпечення • У загальноосвітніх навчальних закладах може використовуватися лише те навчально-методичне забезпечення, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України. Перелік рекомендованої літератури затверджується наказом Міністерства освіти і науки України та оприлюднюється через ”Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України”. Із зазначеним переліком можна ознайомитись на сайті Міністерства освіти і науки України www. mon. gov. ua.

Особливості використання НМК зарубіжних видавництв ¡ ¡ ¡ ¡ Гриф Міністерства освіти і науки Особливості використання НМК зарубіжних видавництв ¡ ¡ ¡ ¡ Гриф Міністерства освіти і науки України Позитивний внесок в розвиток міжнародної освіти Висока якість навчального матеріалу Підготовка до олімпіад, ДПА та ЗНО Український компонент Семінари-практикуми з методики викладання іноземної мови Інформування та надання консультацій

5 -9 класи ¡ На середньому етапі основної школи (5 -9 класи) в центрі 5 -9 класи ¡ На середньому етапі основної школи (5 -9 класи) в центрі уваги знаходиться послідовний та систематичний розвиток в учнів всіх складових комунікативної компетенції в процесі оволодіння ними різноманітними стратегіями говоріння, читання, аудіювання, письма.

Предмети та курси за вибором ¡ ¡ Предмети та курси за вибором визначаються загальноосвітнім Предмети та курси за вибором ¡ ¡ Предмети та курси за вибором визначаються загальноосвітнім навчальним закладом у межах гранично допустимого навчального навантаження з урахуванням інтересів та потреб учнів, а також рівня навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу. Викладання спецкурсів, курсів за вибором та факультативів проводиться за відповідними програмами, які рекомендовані Міністерством освіти і науки України.

Курси за вибором ¡ ¡ ”Література Великої Британії та Сполучених Штатів Америки” (10 -11 Курси за вибором ¡ ¡ ”Література Великої Британії та Сполучених Штатів Америки” (10 -11 класи). Автор: Ігор Мацелюх. ”Основи ділового спілкування іноземною мовою” (10 клас - 36 год. , 11 клас- 36 год. ). Укладач: Анна Павлюк.

Спецкурси ¡ ¡ ¡ ”Гіди-перекладачі” (англійська, німецька, французька, іспанська мови)(35 год. ). Укладачі: Н. Спецкурси ¡ ¡ ¡ ”Гіди-перекладачі” (англійська, німецька, французька, іспанська мови)(35 год. ). Укладачі: Н. М. Нікішина, Т. В. Вочканова, А. В. Чередниченко, Л. І. Іноземцева, А. Є. Мартинова. ”Англійська у світі інформаційних технологій”(для учнів допрофільних 8 -9 класів та профільних 10 -11 класів, повний курс ─ 140 год. ). Укладач: Т. В. Вочканова. ”Історія Франції”(для учнів 8 -9 класів спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням французької мови). Укладач: Я. Нероденко

Спецкурси ¡ ¡ ” Країнознавство”: 10 клас: Велика Британія (70 год. ); 11 клас: Спецкурси ¡ ¡ ” Країнознавство”: 10 клас: Велика Британія (70 год. ); 11 клас: США (70 год. ); Франція (10, 11 клас ─ 68 год. ); Німецька мова (10, 11 клас ─ 68 год. ); ” Технічний переклад”( 10, 11 клас ─ 68 год. ); ” Німецька література”(10, 11 клас ─ 68 год. ); ” Французька література” (10, 11 клас)

Факультативи ¡ ¡ ”Пізнаємо Україну” (для учнів 8 -9 класів загальноосвітніх навчальних закладів та Факультативи ¡ ¡ ”Пізнаємо Україну” (для учнів 8 -9 класів загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням англійської мови та літератури, ліцеїв, гімназій) (англійська мова, 35 год. ). Автори програми: Алла Несвіт, Галина Ворон, Олена Пучко. ”Social English Studies” (”Навчання ситуативного спілкування”) для учнів 6 -7 -х класів загальноосвітніх навчальних закладів, спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв. Автори програми: Алла Несвіт, Галина Ворон, Рита Левіт, Ніна Беленя.

Факультативи l l l ”Літературна мозаїка” для 5 -8 класів загальноосвітніх навчальних закладів, шкіл Факультативи l l l ”Літературна мозаїка” для 5 -8 класів загальноосвітніх навчальних закладів, шкіл (класів) з поглибленим вивченням англійської мови й літератури, ліцеїв, гімназій. Автори програми: Алла Несвіт, Галина Ворон, Рита Левіт, Ніна Беленя. ”Культурознавство англомовних країн” (США, Великобританія) (70 год. )Н. М. Нікішина, О. А. Каташов, Л. В. Кочетова. ”Іноземна мова (німецька мова, французька, іспанська) за три роки” (повний курс ─ 210 год. ). Укладачі: Л. М. Варламова, Т. Б. Оболенська, О. Х. Вознюк.

10 -11 класи ¡ На завершальному етапі старшої школи (10 -11 класи) вивчення іноземної 10 -11 класи ¡ На завершальному етапі старшої школи (10 -11 класи) вивчення іноземної мови завершується формуванням комунікативної компетенції на рівні (В 1+), що забезпечує використання іноземної мови у ситуаціях офіційного і неофіційного спілкування в навчальній, соціально-побутовій, культурній, адміністративній сферах комунікативної взаємодії.

Рівні змісту освіти у старшій школі Рівень стандарту – 3 год. на тиждень; Загальноосвітній Рівні змісту освіти у старшій школі Рівень стандарту – 3 год. на тиждень; Загальноосвітній навчальний заклад, рівень володіння мовою – В 1 ¡ Академічний рівень – 3 год. на тиждень; Класи гуманітарно-філологічного профілю, рівень володіння мовою ─ В 1+ ¡ Профільний рівень – 5 год. на тиждень Школи з поглибленим вивченням іноземних мов, рівень володіння мовою – В 2 ¡

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов Основними видами оцінювання з іноземної мови Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов Основними видами оцінювання з іноземної мови є: поточне, тематичне, семестрове, річне оцінювання, підсумкова державна атестація

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов Тематична оцінка виставляється до класного журналу Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов Тематична оцінка виставляється до класного журналу в колонку з надписом Тематична без дати. При виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. Тематична оцінка не підлягає коригуванню. Під час виставлення тематичної оцінки результати перевірки робочих зошитів не враховуються. Наприкінці І та ІІ семестрів здійснюється контроль чотирьох видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письмо) відповідно до критеріїв оцінювання.

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов Оцінка за семестр виставляється на основі Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов Оцінка за семестр виставляється на основі тематичного оцінювання та оцінок контролю з чотирьох видів мовленнєвої діяльності. Оцінки за чотири види мовленнєвої діяльності не перездаються і не коригуються. Семестрова оцінка може підлягати коригуванню (колонка з надписом Скоригована без зазначення дати). Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових або скоригованих семестрових оцінок (колонка з надписом Річна без зазначення дати). Річна оцінка коригуванню не підлягає.

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов ¡ Виставлення оцінки з державної підсумкової Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов ¡ Виставлення оцінки з державної підсумкової атестації здійснюється у колонку з надписом ДПА без зазначення дати. Учням, яким оцінка з ДПА переглядалася апеляційною комісією, за її результатами виставляється оцінка у колонку з надписом Апеляційна без дати.

Рекомендована кількість зошитів: У 5 - 8 класах ─ по два робочих зошити; У Рекомендована кількість зошитів: У 5 - 8 класах ─ по два робочих зошити; У 9 -11 класах ─ по одному робочому зошиту; для виконання контрольних робіт заводиться один зошит

Перевірка робіт У 5 -9 класах зошити перевіряються один раз на тиждень. У 10 Перевірка робіт У 5 -9 класах зошити перевіряються один раз на тиждень. У 10 -11 класах ─ один раз на місяць. Оцінка за ведення зошита виставляється один раз на місяць у журнал. Наявність словників перевіряється один раз на семестр. Вчитель виправляє помилки і ставить підпис та дату перевірки. Оцінка до журналу не виставляється.

Підготовка до ДПА ¡ ¡ ¡ Державна підсумкова атестація з іноземних мов у 9 Підготовка до ДПА ¡ ¡ ¡ Державна підсумкова атестація з іноземних мов у 9 х, 11 -х класах проводиться за навчальними посібниками, які затверджує Міністерство освіти і науки України ─ www. mon. gov. ua ДПА з іноземних мов складається з двох частин: 1 частина: читання та виконання післятекстового завдання(10 хв. ); письмо (використання мови, письмове повідомлення) (15 хв. ); 2 частина: говоріння (бесіда за пропонованими ситуаціями (10 хв. ))

Підготовка до ЗНО ¡ Програма зовнішнього незалежного оцінювання з іноземної мови (затверджено Міністерством освіти Підготовка до ЗНО ¡ Програма зовнішнього незалежного оцінювання з іноземної мови (затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, додаток № 3 до наказу № 791 від 14. 07. 2011 р. ) ─ www. testportal. org. ua Навчальні посібники по підготовці до ЗНО з іноземних мов, розроблені українськими авторами, затверджені Міністерством освіти і науки України ─ www. mon. gov. ua Навчально - методичні комплекcи видавництв: ”Oxford University Press” (Solutions, Oxford Exam Excellence);

Підготовка до ЗНО ¡ ¡ ¡ ”Express Publishing” (FCE Use of English, FCE Practice Підготовка до ЗНО ¡ ¡ ¡ ”Express Publishing” (FCE Use of English, FCE Practice Tests 1, FCE Practice Tests 2); ”Pearson” (Success, Activate, Activator); ”Macmillan” (Laser, Destination, Check your Vocabulary for FCE); НМК видавництва ”Hueber”; НМК видавництва ”CLE International”.

Характеристика тесту ЗНО з іноземних мов: ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Читання Використання мови Характеристика тесту ЗНО з іноземних мов: ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Читання Використання мови Письмо Завдання чотирьох форм: Завдання на встановлення відповідності. Завдання з вибором однієї правильної відповіді. Завдання на заповнення пропусків у тексті. Завдання з розгорнутою відповіддю. Зразки завдань, схема оцінювання на сайті ІРЦОЯО ─ www. testportal. org. ua

Підготовлено за матеріалами: ¡ ¡ ¡ Лист МОН від 20. 05. 13 № 1/9 Підготовлено за матеріалами: ¡ ¡ ¡ Лист МОН від 20. 05. 13 № 1/9 -349 ”Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2013/2014 навчального року”, www. mon. gov. ua. Лист МОН від 24. 05. 13 № 1/9 -368 ”Про організацію навчально-виховного процесу у 5 -х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі”, www. mon. gov. ua, науково-методичний журнал ”Англійська мова та література”, № 22 -23, серпень 2013 р. Лист МОН від 01. 06. 2012 р. № 1/9 -426 ”Щодо інструктивнометодичних рекомендацій із базових дисциплін”, ”Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України” № 19 -20 -21, липень 2012 р. , № 17 -18 червень 2012 р. , Київ, ”Педагогічна преса”, 2012 р.

Підготовлено за матеріалами: ¡ ¡ ¡ Інструкція з ведення класного журналу учнів 5 -11(12)-х Підготовлено за матеріалами: ¡ ¡ ¡ Інструкція з ведення класного журналу учнів 5 -11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів/Наказ МОН від 03. 06. 2008 р. № 496, ”Інформаційний збірник”, № 19 -20 -21, липень, 2008 р. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов у системі загальної середньої освіти/ Наказ МОН від 05. 2008 р. № 371, ж. ”Іноземні мови в навчальних закладах”, № 3, 2008 р. Програма зовнішнього незалежного оцінювання з іноземної мови (додаток № 3 до наказу МОН № 791 від 14. 07. 2011 р. ) ─ www. testportal. org. ua

Підготовлено за матеріалами: ¡ Наказ МОН України від 20. 02. 2002 року № 128 Підготовлено за матеріалами: ¡ Наказ МОН України від 20. 02. 2002 року № 128 «Про затвердження нормативної наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів компенсаторного типу (ясла-садки), класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня, виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» , www. mon. gov. ua ¡ методисти Івано-Франківського ОІППО Ю. Косенко, О. Кондрат тел. (03422) 3 -25 -35 ¡ ¡

Рекомендована література: ¡ ¡ ¡ Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. К. Рекомендована література: ¡ ¡ ¡ Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. К. : Ленвіт, 2003 р. Ніколаєва С. Ю. , Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах. Київ, ”Ленвіт”, 2004 р. Ніколаєва С. Ю. , Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах у структурно-логічних схемах і таблицях. Київ, ”Ленвіт”, 2004 р. Ніколаєва С. Практикум з методики викладання англійської мови у середніх навчальних закладах. К. : Ленвіт, 2004 р. Полонська Т. «Організація допрофільної підготовки у загальноосвітніх навчальних закладах» , ж. «Іноземні мови в навчальних закладах» , № 4, 2008 р.