Скачать презентацию Методи ефективної реалізації застави Брусєнцов Артем Єрьоміна Тетяна Скачать презентацию Методи ефективної реалізації застави Брусєнцов Артем Єрьоміна Тетяна

Продукт 51-БС-м.ppt

  • Количество слайдов: 14

Методи ефективної реалізації застави Брусєнцов Артем Єрьоміна Тетяна Ісаян Анна Клепальський Андрій Колісник Маргарита Методи ефективної реалізації застави Брусєнцов Артем Єрьоміна Тетяна Ісаян Анна Клепальський Андрій Колісник Маргарита

Основні причини виникнення проблемних позичок Самокредитуванння Технічна некомпетентність Недотримання кредитних принципів Великі обсяги кредитування Основні причини виникнення проблемних позичок Самокредитуванння Технічна некомпетентність Недотримання кредитних принципів Великі обсяги кредитування Гонка за доходами Недостатньо якісний рівень ризик-менеджменту в банку Конкуренція

Показники діяльності банків України Показники діяльності банків України

Показники діяльності банків України Показники діяльності банків України

Методи ефективної реалізації застави Запровадження у банку посади кредитного брокера Надання банком консультаційних послуг Методи ефективної реалізації застави Запровадження у банку посади кредитного брокера Надання банком консультаційних послуг

Основні завдання кредитного брокера Попередня оцінка кредитної історії та фінансових можливостей позичальника Підбір оптимальних Основні завдання кредитного брокера Попередня оцінка кредитної історії та фінансових можливостей позичальника Підбір оптимальних для клієнта умов кредитування на основі аналізу ринку Розрахунок оптимальних витрат, пов’язаних з кредитом Допомога в підготовці пакету документів, необхідних для оформлення кредиту Допомога в оформленні заявки для отримання кредиту Консультування клієнта з юридичних та технологічних аспектів оформлення та супроводження кредиту Консультування з приводу реалізації заставного майна

ВИГОДИ Для клієнта 1. проведення андеррайтингу позичальника; 2. вибір оптимальної програми кредитування; 3. формування ВИГОДИ Для клієнта 1. проведення андеррайтингу позичальника; 2. вибір оптимальної програми кредитування; 3. формування кредитної справи з подальшою передачею її у банк; 4. представлення інтересів клієнта у страховій та оціночній компаніях; 5. узгодження у банку-кредиторі суми і умов надання кредиту; 6. допомога у рефінансуванні (реструктуризації) раніше взятого кредиту. Для банку 1. розвантаження кредитного відділу та забезпечення зростання обсягів кредитного портфеля; 2. збільшення кількості каналів дистрибуції продуктів та послуг; 3. отримання додаткових гарантій по кредиту, якщо брокер виступає поручителем за кредитом; 4. мінімізація кредитних ризиків.

Модель ефективної реалізації застави 1 БОРЖНИК 2 7 6 БАНК 3 5 4 7 Модель ефективної реалізації застави 1 БОРЖНИК 2 7 6 БАНК 3 5 4 7 2 ПОТЕНЦІЙНИЙ ПОКУПЕЦЬ

ВИГОДИ Для боржника 1. можливість швидкої реалізації заставного майна; 2. погашення заборгованості перед банком; ВИГОДИ Для боржника 1. можливість швидкої реалізації заставного майна; 2. погашення заборгованості перед банком; 3. уникнення штрафних санкцій, додаткових витрат на оплату послуг суду; 4. моральний та психологічний спокій. Для покупця 1. можливість придбання об’єкта, який його цікавить, за ціною, нижчою за ринкову; 2. витрати покупця, які він сплачує за консультаційні послуги банку (%) є меншими, ніж вартість подібних послуг посередників; 3. безпечність операції (менший ризик).

Для банку 1. повернення простроченої заборгованості та відсотків за нею, що вплине на зменшення Для банку 1. повернення простроченої заборгованості та відсотків за нею, що вплине на зменшення збитків банку, а отже й на його загальну прибутковість; 2. отримання комісійного доходу у вигляді відсотка за надання консультаційних послуг (від обох сторін); 3. збільшення доходу, оскільки банк отримує плату за РКО продавця і покупця; 4. імідж банку як надійного суб’єкта.

Динаміка зміни величини проблемних кредитів фізичних та юридичних осіб банків України, млн. грн. • Динаміка зміни величини проблемних кредитів фізичних та юридичних осіб банків України, млн. грн. • Середня ставка за кредитами фізичних та юридичних осіб, відповідно, складає приблизно 24%. • Втрачений прибуток банків за 2009 рік внаслідок зростання проблемних кредитів дорівнює

Наслідок При реалізації заставного майна за суму, яка складає 50% від його вартості (загальна Наслідок При реалізації заставного майна за суму, яка складає 50% від його вартості (загальна сума становитиме 34967, 5 млн. грн. ) Формула майбутньої вартості FV - майбутня вартість PV - теперішня вартість і – відсоткова ставка п – кількість років Строк, через який банки зможуть повернути відсотковий прибуток та 50% вартості застави (тобто, суму у 16784, 4 + 34967, 5 = 51751, 9 млн. грн. . ) при середній ставці відсотка 25% дорівнює 1, 8 років

Дякуємо за увагу! Дякуємо за увагу!