Скачать презентацию МЕТАДОН ЛЕЧЕНИЕ ИЛИ НЕПРЕДПИСАНА УПОТРЕБА НА НАРКОТИК Национален Скачать презентацию МЕТАДОН ЛЕЧЕНИЕ ИЛИ НЕПРЕДПИСАНА УПОТРЕБА НА НАРКОТИК Национален

ece51faa54964605d70e35d4052c319b.ppt

  • Количество слайдов: 34

МЕТАДОН ЛЕЧЕНИЕ ИЛИ НЕПРЕДПИСАНА УПОТРЕБА НА НАРКОТИК Национален център по наркомании МЕТАДОН ЛЕЧЕНИЕ ИЛИ НЕПРЕДПИСАНА УПОТРЕБА НА НАРКОТИК Национален център по наркомании

История на опиевата зависимост Необходимостта от метадон е породена от друга реалност: ХЕРОИНОВАТА ЗАВИСИМОСТ История на опиевата зависимост Необходимостта от метадон е породена от друга реалност: ХЕРОИНОВАТА ЗАВИСИМОСТ

Лечение 3400 BC Маковото растение се е отглеждало в някои области на Месопотамия. Хората Лечение 3400 BC Маковото растение се е отглеждало в някои области на Месопотамия. Хората са открили рекреационната и медицинска употреба на маковото растение. Тези хора са предали своите знания за отглеждането и употребата на маковото растение на асирийците и вавилонците. Вавилонците са предали тези знания на египтяните

 Назад във времето !!! 460 BC Хипократ се противопоставя на рекреационната употреба на Назад във времето !!! 460 BC Хипократ се противопоставя на рекреационната употреба на опиати, той защитава употребата им за медицински цели. 1803 Немският аптекар Фридрик Сертунер открива как се извлича активната съставка на опиума Тази съставка е наречена Морфин 330 BC Александър Велики въвежда опиума в Персия и Индия. 1843 Д-р Александър Ууд открива метод за прилагане на морфина, СПРИНЦОВКА Ефектите на морфина са усетени от пациента почти незабавно !!!

1895 При своите изследвания, Д-р Хайнрих Дресер открива, че морфинът се разтваря в ацетилати, 1895 При своите изследвания, Д-р Хайнрих Дресер открива, че морфинът се разтваря в ацетилати, при което страничните му ефекти намаляват и ВЕРОЯТНО намалява потенциалът за възникване на ЗАВИСИМОСТ… Предполага се, че този нов медикамент ще се превърне в лек или герой (HERO), който може да спаси хората от морфинова зависимост. Наричат това вещество ХЕРОИН. . .

История на метадона: Ø Метадонът е открит първоначално през 1937 г. от двама немски История на метадона: Ø Метадонът е открит първоначално през 1937 г. от двама немски учени, правили изследвания върху лечението на болката. Ø Метадонът е въведен в САЩ през 1947 г, под името “Долофин” и е бил използван в продължение на следващите 15 години като аналгетик. . .

Какво е Метадон ? ? ? Метадонът е дълго-действащ синтетичен опиев препарат. v Той Какво е Метадон ? ? ? Метадонът е дълго-действащ синтетичен опиев препарат. v Той се използва за първи път в САЩ през 60 -те години за “поддържащо лечение” на опиева зависимост. v

Действие на Метадона: v Метадонът е опиев препарат - действието му е подобно на Действие на Метадона: v Метадонът е опиев препарат - действието му е подобно на това на морфина и другите опиеви препарати. v Потиска признаците и симптомите на абстиненция v Намалява влечението към опиати v Блокира еуфоризиращия ефект на хероина, ако се приемат едновременно …. .

Фармакология: v Метадонът е дълго действащ синтетичен аналгетик, или обезболяващо средство……… v Метадонът има Фармакология: v Метадонът е дълго действащ синтетичен аналгетик, или обезболяващо средство……… v Метадонът има много бавен метаболизъм …… v Метадонът действа по-продължително в сравнение с морфиновите препарати……. v Метадонът има плазмен полуживот от 24 – 48 часа ……

ХЕРОИН СПРЯМО МЕТАДОН* Хероин Метадон Път на приемане интравенозно орално Начало на действие незабавно ХЕРОИН СПРЯМО МЕТАДОН* Хероин Метадон Път на приемане интравенозно орално Начало на действие незабавно 30 минути Продължителност на 3 – 6 часа 24 – 36 часа действие v Еуфория първите 1– 2 часа липсва v Абстинентни симптоми-след 3– 4 часа след 24 часа v v v * Ефекти при високи дози и толерантни индивиди Kreek, 1973; 1976; 1987

Стабилизиране Метадонът се метаболизира в черния дроб. v Следователно се натрупва в черния дроб Стабилизиране Метадонът се метаболизира в черния дроб. v Следователно се натрупва в черния дроб и кръвообращението. v За разлика от хероина и другите опиати, метадонът се освобождава бавно в мозъка – за период от два дни след еднократна доза. v Метадонът позволява на индивида да се стабилизира без да употребява наркотици. v

Лечение с агонисти и агонист-антагонисти Основен подход при лечение на опиатна зависимост Лечение с Лечение с агонисти и агонист-антагонисти Основен подход при лечение на опиатна зависимост Лечение с опиеви агонисти – Метадон хидрохлорид, Морфин сулфат пентахидрат /Субститол/. Лечение с агонист-антагонисти – Бупренорфин хидрохлорид v Субституиращо/поддържащо лечение: Прием по лекарско предписание и под медицинско наблюдение на психоактивно вещество, фармакологично подобно на веществото, към които съществува зависимост с цел постигане на определени лечебни цели. Лекарствените продукти - се предписват в намаляващи дози за лечение на абстинентния синдром и в относително стабилни дози за дълъг период (обикновено над 6 месеца) при поддържащо лечение.

v Към края на 2013 г. в страната функционират 30 програми за лечение с v Към края на 2013 г. в страната функционират 30 програми за лечение с агонисти и агонист-антагонисти с общ капацитет 4 642 лечебни места, от които 4 242 за лечение с Метадон хидрохлорид, 225 за лечение с Морфин сулфат пентахидрат ( Субститол ) и 175 места за лечение с Бупренорфин хидрохлорид. v Общо заетите места към дата 31. 12. 2013 г. са 3 563, от които 3 419 на лечение с Метадон, 138 на лечение със Субститол и 6 на лечение с Бупренорфин. v Планово изписани пациенти – 230 Година Функционира щи програми Капацитет места Реално заети места 2013 г. 30 програми 4 642 места 3 563 места

Териториално програмите са разположени на територията на 14 града, както следва: q Благоевград – Териториално програмите са разположени на територията на 14 града, както следва: q Благоевград – 1 програма; q Бургас - 2 програми; q Варна – 2 програми, едната, от които е общинска; q Велико Търново - 1 програма, която е общинска; q Враца – 2 програми, едната, от които е общинска; q Габрово – 1 програма; q Добрич - 1 програма, която е общинска; q Ловеч – 1 програма; q Пазарджик – 1 програма, която е държавна; q Плевен – 1 програма; q Пловдив – 4 програми, едната, от които е общинска; q Русе – 1 програма, която е общинска; q София – 10 програми, две, от които са държавни; q Стара Загора – 2 програма. 15

Цели на лечението с агонисти и агонист-антагонисти v v v v Да се намали Цели на лечението с агонисти и агонист-антагонисти v v v v Да се намали или преустанови употребата на нелегални наркотици; Да се предотвратят абстинентните симптоми; Да се намали желанието за употреба; Да се подобри здравното, психологичното и социално функциониране на пациента и семейството му; Да се улесни социалната реинтеграция на пациентите; Да се намали разпространението на кръвнопреносими болести, свързани с инжекционната употреба; Да се намали риска от свръхдоза и смъртността, свързана с употребата на наркотици; Да се намали криминалното поведение на употребяващите наркотици.

Профил на пациентите в програмите за лечение с агонисти и агонист-антагонисти Критерии Брой пациенти Профил на пациентите в програмите за лечение с агонисти и агонист-антагонисти Критерии Брой пациенти /данни 2013/ Възрастова група Брой пациенти /данни 2013/ Семейни 410, 12 % 18 – 24 г. Работещи 2302, 65 % 25 – 35 г. 2 373, 67% 158, 5% 36 – 45 г. 703, Здравно осигурени 1700, 48% Над 45 г. Успешни раждания 40 Общ брой Учащи Криминалност 280, 332, 9% 20 % 155, 4% 3 563 8% 17

Адекватно дозиране Когато се приема в адекватна доза, метадонът не предизвиква: еуфория седация аналгетични Адекватно дозиране Когато се приема в адекватна доза, метадонът не предизвиква: еуфория седация аналгетични ефекти Дозата се определя от теглото на индивида и толеранса към опиати

Метадонът се предлага в различни лекарствени форми: Ø Таблетки: 5 mg 10 mg 40 Метадонът се предлага в различни лекарствени форми: Ø Таблетки: 5 mg 10 mg 40 mg

Течен метадон Течност: /прозрачна/ Обикновено се прилага чрез автоматична система за дозиране, която позволява Течен метадон Течност: /прозрачна/ Обикновено се прилага чрез автоматична система за дозиране, която позволява изключителна точност

Даване на метадон Медицинската сестра прави оценка на пациента, преди да му даде медикамента. Даване на метадон Медицинската сестра прави оценка на пациента, преди да му даде медикамента. Пациентът изпива метадона, разтворен с вода. Преди да се отдръпне от гишето, говори с медицинската сестра. Метадонът, даден за “в къщи” се съхранява в отделни опаковки, съдържащи дневната доза и надлежно обозначени. Тези опаковки се връщат, без да се отлепят етикетите.

Получаване на медикаменти за вкъщи § Назначение за получаване на медикамента за вкъщи може Получаване на медикаменти за вкъщи § Назначение за получаване на медикамента за вкъщи може да получи стабилизиран пациент, отговарящ на следните критерии: Ø липса на употреба на незаконни / непредписани наркотични вещества и алкохол за период не по-малко от 1 месец, верифицирани с клинично наблюдение и уринно тестуване; липса на данни за инжектиране (включително и на метадон); липса на абстинентни симптоми; липса на клинични данни за алкохолна злоупотреба; редовно посещение без отсъствия на програмата. липса на поведенчески проблеми при посещенията в програмата; спазване на терапевтичните ангажименти и договорености с екипа; Ø Ø Ø

Получаване на медикаменти за вкъщи липса на скорошни криминални дейности; Ø възможност за сигурно Получаване на медикаменти за вкъщи липса на скорошни криминални дейности; Ø възможност за сигурно съхраняване на предоставените медикаменти “ за вкъщи”; Ø стабилно психично състояние – клинична преценка, оценъчни и / или самооценъчни методики за липса на психотично състояние, тежко депресивно или невротично разстройство. Ø Допълнителни критерии в полза на даването на лекарствен продукт за вкъщи: Ø работна и/ или учебна заетост, които са в противоречие с графика за предоставяне на лекарството от програмата; Ø грижи по отглеждането на деца, които са в противоречие с графика за посещение на програмата. §

Индивидуална карта на пациент от лечебна програма ИМЕ НА ПРОГРАМАТА ___________ /Име/ ___________ /Презиме/ Индивидуална карта на пациент от лечебна програма ИМЕ НА ПРОГРАМАТА ___________ /Име/ ___________ /Презиме/ ___________ /Фамилия/ УИК : ___________ Номер в Програмата: ____

Тази идентификационна карта се издава, за да послужи пред компетентните и упълномощени органи и Тази идентификационна карта се издава, за да послужи пред компетентните и упълномощени органи и институции, в уверение на това, че притежателят й е пациент в програма за лечение с агонисти или агонист-антагонист. Всяко възпрепятстване на ежедневния прием на медикамента носи сериозен риск за физическото и психично здраве на притежателя на тази карта. Всяка карта съдържа номера и УИК (уникален идентификационен код) на пациента, които позволяват да се получи определена информация за притежателя на картата от легитимните за това органи. Ръководител на програмата: За информация тел: Работно време:

Удостоверение за предоставяне на лекарствения препарат за домашно лечение ЛОГО НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ Удостоверение за предоставяне на лекарствения препарат за домашно лечение ЛОГО НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ на Име, Фамилия. . . . . . . . УИК (уникален идентификационен код)………. . . . № в програмата. . . . настоящото се издава в уверение на това, че лицето е на лечение с (име на лекарствения продукт) и е получил лекарствения продукт за употреба в домашни условия за. . . дни, за периода от. . . . до. . . . . включително. Дата: . . . . Подпис: ………………. . Печат на лечебното заведение

Бупренорфин и шофиране Препоръчва се да се подхожда с повишено внимание /Актавис/ • Пациентите Бупренорфин и шофиране Препоръчва се да се подхожда с повишено внимание /Актавис/ • Пациентите трябва да бъдат предупреждавани да не шофират и да работят с машини /Алкалоид/ • Предизвиква сънливост, още по силна в комбинация с алкохол и или подтискащи ЦНС медикаменти •

Метадон и шофиране Предизвиква сънливост и нарушава способността за бързи реакции. • По време Метадон и шофиране Предизвиква сънливост и нарушава способността за бързи реакции. • По време на терапия с метадон са забранени шофиране и работа с машини /Алкалоид/. • Пациентът не трябва да шофира, докато не достигне стабилно ниво и няма симптоми на злоупотреба в последните 6 месеца. Лекуващият лекар трябва да реши кога даден пациент е готов за подновяване на шофирането/Софарма/. •

Субститол и шофиране Ø Морфинът може да промени в значителна степен способността за шофиране. Субститол и шофиране Ø Морфинът може да промени в значителна степен способността за шофиране. Ако са засегнати възприемчивостта и реакциите на пациентите, те не трябва да шофират.

 Благодаря за вниманието! Благодаря за вниманието!

Ендорфини: v Човешкият мозък произвежда свои собствени “болкоуспокояващи” или вещества, подобни на опиатите. v Ендорфини: v Човешкият мозък произвежда свои собствени “болкоуспокояващи” или вещества, подобни на опиатите. v Той произвежда невротрансмитер, наречен “ендорфин” Ендорфините се наричат още“ хормони на щастието”

Ендорфини /2/: Вследствие на продължителната употреба на хероин/алкохол мозъчната химия на зависимите се засяга Ендорфини /2/: Вследствие на продължителната употреба на хероин/алкохол мозъчната химия на зависимите се засяга тотално!!!! v Техният мозък е “забравил” или е изгубил способността си да произвежда ендорфини. v

v Агонист: Агонистът се свързва с мозъчните рецептори и ги активира по начин, подобен v Агонист: Агонистът се свързва с мозъчните рецептори и ги активира по начин, подобен на този на естествените ендорфини v Антагонист: Антагонистът също се свързва с мозъчните рецептори, но не ги активира, той блокира свързването на опиати с рецепторите

Лечение с антагонисти за зависими към опиати след амбулаторна или болнична детоксификация – Налтрекон Лечение с антагонисти за зависими към опиати след амбулаторна или болнична детоксификация – Налтрекон /Ревия/. Теорията е, че повтарящата се липса на желаните ефекти на опиата, както и възприемането на безполезността на употребата му, постепенно с времето води до нарушаване на навика на опиатна зависимост. Стабилизираните на Налтрексон пациенти могат да ходят на работа, да избягват престъпленията, да намалят риска от инфекции.