Скачать презентацию Мета курсу Студенти повинні вміти Здійснювати психологічний Скачать презентацию Мета курсу Студенти повинні вміти Здійснювати психологічний

Л_culture.pptx

  • Количество слайдов: 34

Мета курсу Студенти повинні вміти: • Здійснювати психологічний аналіз управлінської діяльності; • Діагностувати та Мета курсу Студенти повинні вміти: • Здійснювати психологічний аналіз управлінської діяльності; • Діагностувати та вирішувати проблеми, пов'язані з психологічними особливостями управління людьми • Краще розуміти власну поведінку та поведінку інших людей

ВАЖЛИВІСТЬ ТА АКТУАЛЬНІСТЬ ПСИХОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ 1. Описати, пояснити, передбачити та контролювати поведінку працівників та ВАЖЛИВІСТЬ ТА АКТУАЛЬНІСТЬ ПСИХОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ 1. Описати, пояснити, передбачити та контролювати поведінку працівників та менеджерів в багатьох ситуаціях; 2. Знаходити внутрішні резерви для підвищення конкурентоспроможності та ефективності організації; 3. Виявляти та корегувати психологічні організаційні проблеми; 4. Використовувати парадигму ефективності людського ресурсу.

ВИЗНАЧЕННЯ Вчення про людську поведінку, взаємодію між людьми на роботі та виконання роботи в ВИЗНАЧЕННЯ Вчення про людську поведінку, взаємодію між людьми на роботі та виконання роботи в організаціях це міждісциплінарні концепції, що знаходяться на перетині багатьох дисциплін 1. Систематизований опис поведінки людей в організаціях; 2. Пояснення чинників вчинків індивідів у певних умовах; 3. Передбачення поведінки робітника у майбутньому; 4. Оволодіння навичками керування поведінкою людей у процесі праці та їх удосконалення.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АЙСБЕРГ Формальні аспекти Технології Клієнти Формальні Організаційний цілі дізайн Фізичні Фінансові Правила та ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АЙСБЕРГ Формальні аспекти Технології Клієнти Формальні Організаційний цілі дізайн Фізичні Фінансові Правила та приміщення ресурси регуляція Наявні компетенції та навички Аспекти поведінки Відношення Комунікаційні патерни Неформальні командні процеси Особистість Конфлікт Політична поведінка Невиявлені компетенції та навички

Роль поведінки людей в робочих системах 1. Знання х Уміння = Здібності 2. Відношення Роль поведінки людей в робочих системах 1. Знання х Уміння = Здібності 2. Відношення х Ситуація = Мотивація (позиція) 3. Здібності х Мотивація = Потенційні результати індивіда 4. Потенційні х Ресурси х Можливості = Організаційні результати

Історія розвитку управлінської думки • ХVІI –ХIХ • Друга половина ХІХ • Перша половина Історія розвитку управлінської думки • ХVІI –ХIХ • Друга половина ХІХ • Перша половина ХХ • Друга половина ХХ

Розвиток управлінської думки • бюджетно-фінансовий контроль(1900 – 1950 р. ); • управління на основі Розвиток управлінської думки • бюджетно-фінансовий контроль(1900 – 1950 р. ); • управління на основі екстраполяції (1951 – 1960 р. ); • передбачення змін (1961 – 1980 р. ); • управління на основі гнучких екстрених рішень (початок 80 -х – по-сьогодні)

Характеристики управління на основі бюджетно-фінансового контролю • Реактивна адаптація. Реакція організацій на зміни з’являється Характеристики управління на основі бюджетно-фінансового контролю • Реактивна адаптація. Реакція організацій на зміни з’являється після подій. • Внутрішня спрямованість звітності та планової інформації; • Відсутність системної інформації про зовнішні умови діяльності організації

Управління на основі екстраполяції • Бюджетно-фінансовий контроль доповнюється прогнозними оцінками, які екстраполюють об’єми продажів Управління на основі екстраполяції • Бюджетно-фінансовий контроль доповнюється прогнозними оцінками, які екстраполюють об’єми продажів на декілька років вперед

Управління на основі передбачення змін • відмова від екстраполяції оцінок; • врахування змінності факторів Управління на основі передбачення змін • відмова від екстраполяції оцінок; • врахування змінності факторів діяльності; • аналіз внутрішніх можливостей організації та зовнішніх факторів; • пошук шляхів найкращого використання внутрішніх можливостей з урахуванням зовнішніх обмежень та відповідності наявних резервів вимогам зовнішнього середовища; • альтернативність рішень

 • • • Управління на основі гнучких екстрених рішень акцент на запровадження стратегічних • • • Управління на основі гнучких екстрених рішень акцент на запровадження стратегічних рішень та інтеграцію управлінських дій; децентралізація й демократизація управління; зростання важливості інтуїції та посилення якісного підходу в оцінках; розгляд організації як суб’єкту активного впливу на середовище; використання стратегії в якості основного інструменту управління розвитком організації.

Сравнительные характеристики систем управления Управління на основі контролю Управління на основі екстраполяції передбаченні змін Сравнительные характеристики систем управления Управління на основі контролю Управління на основі екстраполяції передбаченні змін Допущення Попереднє повторюється Тенденції зберігаються Тип змін Повільніше, ніж реакція фірми Параметри Стратегічне управління Нові явища/ Часткова тенденції передбачуваність передбачувані по слабких сигналах Швидше, ніж реакція фірми циклічний Процес Відповідає швидкості реакції фірми Реальний час Основа управління Контроль відхилень, комплексне управління Цільове управління Стратегічний аналіз Акцент в управлінні Стабільність, реактивність Передбачення Дослідження Творчість Період З 1900 р. З 1950 -х рр. З 1980 -х рр. З 1960 -х рр. Врахування розвитку ринку та зовнішнього середовища

ПРОБЛЕМИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ • • • Глобалізація ринків; Інформація; Орієнтація на клієнтів; ПРОБЛЕМИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ • • • Глобалізація ринків; Інформація; Орієнтація на клієнтів; Постійні зміни; Режим реального часу; Електронний бізнес.

ТИСК НА БІЗНЕС Технології Інновації, устаріння, електронна комерція, інформаційне перевантаження Ринок Глобальність, конкурентність, зміни ТИСК НА БІЗНЕС Технології Інновації, устаріння, електронна комерція, інформаційне перевантаження Ринок Глобальність, конкурентність, зміни у робочій силі, владні споживачі Суспільство Організація Соціальна відповідальність, державна регуляція, дерегуляція, Змінні бюджети/ субсидії, етика

МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНИХ ТА МЕНЕДЖЕРСЬКИХ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ Мобілізація інновацій та змін Самоуправління Ключові компетенції Використання МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНИХ ТА МЕНЕДЖЕРСЬКИХ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ Мобілізація інновацій та змін Самоуправління Ключові компетенції Використання технічної досконалості Управління людьми та завданнями Комунікації

МОБІЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙ ТА ЗМІН Мобілізація інновацій та змін є ключовою компетенцією, яка включає здатність МОБІЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙ ТА ЗМІН Мобілізація інновацій та змін є ключовою компетенцією, яка включає здатність розглядати ідеї та стратегії в контексті як поточної хвилини, так і майбутнього та ініціювати вдосконалення, базуючись на систематичному оцінюванні ризиків, що ці ініціативи можуть мати НАВИЧКИ концептуалізації творчості ризикування бачення

УПРАВЛІННЯ ЛЮДЬМИ ТА ЗАВДАННЯМИ • Управління людьми та завданнями пов'язано з багатьма традиційними функціями УПРАВЛІННЯ ЛЮДЬМИ ТА ЗАВДАННЯМИ • Управління людьми та завданнями пов'язано з багатьма традиційними функціями менеджменту, які зараз все більше поширюються серед працівників та команд завдяки наділенню останніх владою НАВИЧКИ Лідирувати Планувати Приймати рішення Управляти конфліктами Організовувати

КОМУНІКАЦІЇ Комунікації – це ключові компетенції, що включають в себе здатність ефективно посилати та КОМУНІКАЦІЇ Комунікації – це ключові компетенції, що включають в себе здатність ефективно посилати та отримувати інформацію, а також передавати та розуміти думки, почуття та відношення Навички Інтерперсональна комунікація Слухання Усна комунікація Письмова комунікація

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОСКОНАЛОСТІ Використання технічної досконалості – це така ключова компетенція, що включає здатність ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОСКОНАЛОСТІ Використання технічної досконалості – це така ключова компетенція, що включає здатність застосовувати специфічні методи, процедури та техніки у спеціалізованих галузях TQM Run chart Графік Парето Бенчмаркінг Методи Тагучі

Сутність TQM TOTAL QUALITY MANAGEMENT Споживачі Якість керівництва Політика і стратегія якості Суспільство Якість Сутність TQM TOTAL QUALITY MANAGEMENT Споживачі Якість керівництва Політика і стратегія якості Суспільство Якість процесів Цілі в галузі якості Члени організації Якість послуг Здатність до комплексного вирішення задач Всі процеси і всі підрозділи Якість продукції Якість підприємства Цілеспрямованість та наполегливість

САМОУПРАВЛІННЯ Самоуправління – це ключова компетенція, що включає розуміння себе та свого оточення, само-мотивацію САМОУПРАВЛІННЯ Самоуправління – це ключова компетенція, що включає розуміння себе та свого оточення, само-мотивацію та управління власною кар'єрою і знання того, як управляти та адаптувати змінними та невизначеними ситуаціями Взаємопов'язані уміння Навчання Особисте управління часом(time-mgt) Етичні стандарти Особисті атрибуції

ПАРАДИГМА СУЧАСНОГО УПРАВЛІННЯ Ключові принципи Чотири рівні Особистісний Міжособистісний Управлінський Організаційний Надійність Особистість Довіра ПАРАДИГМА СУЧАСНОГО УПРАВЛІННЯ Ключові принципи Чотири рівні Особистісний Міжособистісний Управлінський Організаційний Надійність Особистість Довіра Люди Навички Делегування повноважень Загальне бачення та принципи Узгодженість Стиль Структура Системи Стратегія

Зачем нужно оценивание « 7 навыков. Бенчмарк» ? Як Вас бачать інші Як Ви Зачем нужно оценивание « 7 навыков. Бенчмарк» ? Як Вас бачать інші Як Ви бачите себе Цілі Ким Ви хочете стати Бенчмарк 152

Раскройте свою миссию • Пріоритети: що важніше за все • Принципи: характер • Таланти: Раскройте свою миссию • Пріоритети: що важніше за все • Принципи: характер • Таланти: сильні сторони • Ролі: ключові сфери життя • Відповідальність: основний суспільний вклад Навык 2 Приступайте к делу, чётко представляя цель

Зачем нужно оценивание « 7 навыков. Бенчмарк» ? Як Вас бачать інші Як Ви Зачем нужно оценивание « 7 навыков. Бенчмарк» ? Як Вас бачать інші Як Ви бачите себе Цілі Ким Ви хочете стати Бенчмарк 152

7 навыков высокоэффективных людей 7 З ато чуй те п илк у Взаємозалежність 5. 7 навыков высокоэффективных людей 7 З ато чуй те п илк у Взаємозалежність 5. Прагність спочатку зрозуміти, а потім щоб зрозуміли Вас Суспільна перемога 6. Прагність до сінергії 4. Міркуйте за принципом виграв-виграв Незалежність 3. Спочатку робіть важливе, потім - термінове 1. Будьте проактивними Особиста перемога Залежність 2. Починаючи справу – чітко уявляйте собі мету

Четыре аспекта Фізичний Ментальний Навык 7 Затачивайте пилу Соц. / емоційний Духовний 140 Четыре аспекта Фізичний Ментальний Навык 7 Затачивайте пилу Соц. / емоційний Духовний 140

Физический аспект Уявість, що місяць назад у Вас був інфаркт. Як би Ви стали Физический аспект Уявість, що місяць назад у Вас був інфаркт. Як би Ви стали харчуватись, які вправи робити? Навык 7 Затачивайте пилу 141

Социальный / эмоциональный аспект Припустіть: все, що Ви говорите про людей, вони чують. Ви Социальный / эмоциональный аспект Припустіть: все, що Ви говорите про людей, вони чують. Ви б стали підбирати інші слова? Навык 7 Затачивать пилу 142

Ментальный аспект Уявіть, що Ваші знання та навички через два роки зовсім застаріють. Що Ментальный аспект Уявіть, що Ваші знання та навички через два роки зовсім застаріють. Що нового Ви могли б вивчити? Навык 7 Затачивайте пилу 143

Духовный аспект Припустіть, що Вам залишився рік життя. Який спадок Ви залишите по собі? Духовный аспект Припустіть, що Вам залишився рік життя. Який спадок Ви залишите по собі? Навык 7 Затачивайте пилу 144

Реактивное поведение Подразник (стимул) Реакція, що грунтується на зовнішньому впливі (настрої, почуттях та обставинах). Реактивное поведение Подразник (стимул) Реакція, що грунтується на зовнішньому впливі (настрої, почуттях та обставинах). Навык 1 Будьте проактивны 22

Проактивное поведение Подразник (стимул) Свобода обирати Реакція Пауза та вибір реакції на основі принципів Проактивное поведение Подразник (стимул) Свобода обирати Реакція Пауза та вибір реакції на основі принципів (природних законів). Навык 1 Будьте проактивны 22

Четыре врожденных способности человека Самоусвідомлення: наша здатність досліджувати власні думки, настрій і поведінку. Уява: Четыре врожденных способности человека Самоусвідомлення: наша здатність досліджувати власні думки, настрій і поведінку. Уява: наша здатність подумки представляти те, що знаходиться поза нашого досвіду та обставин. Совість: наше розуміння правильного і неправильного, добра і зла. Незалежна воля: наша здатність діяти незалежно від зовнішнього впливу. Навык 1 Будьте проактивны 23