Скачать презентацию Мета і завдання програми Мета програми — забезпечення Скачать презентацию Мета і завдання програми Мета програми — забезпечення

e9c09d560094efb411e8fe699570dae9.ppt

  • Количество слайдов: 8

Мета і завдання програми Мета програми - забезпечення сприятливих умов для подальшого розвитку цілісної Мета і завдання програми Мета програми - забезпечення сприятливих умов для подальшого розвитку цілісної обласної системи виявлення, розвитку, адресної підтримки обдарованих дітей з математики. Основні завдання програми: • подальша розбудова обласної системи пошуку, розвитку й психолого-педагогічного супроводу обдарованих учнів з математики; • надання адресної допомоги обдарованим у різних областях інтелектуальної, творчої та соціальної діяльності відповідно до їх здібностей з математики, у тому числі на основі інноваційних технологій виявлення і підтримки обдарованих дітей, які мешкають у сільській місцевості, населених пунктах, віддалених від великих центрів культури, освіти, науки; • розробка науково-методичних засад, методичних рекомендацій та програм для навчання й розвитку творчого потенціалу обдарованої учнів; • забезпечення умов для неперервної освіти обдарованих учнів з математики; • створення керованої системи пошуку та впровадження освітніх інновацій у роботу з обдарованими дітьми; • залучення обдарованої молоді до науково-дослідницької, експериментальної, творчої діяльності, зокрема в олімпіадах, Інтернет-олімпіадах, турнірах, математичних боях, Міжнародному математичному конкурсі Кенгуру, Малої академії наук; • удосконалення системи підготовки та стимулювання педагогів до інноваційного пошуку в роботі з обдарованими; • надання консультативної допомоги педагогічним кадрам щодо роботи з обдарованими; • пошук шляхів координації діяльності навчальних закладів з питань розвитку та підтримки обдарованості; • поглиблення міжрегіонального та міжнародного співробітництва у сфері пошуку й апробації нових психолого-педагогічних технологій виявлення, навчання та підтримки обдарованих.

Пріоритетні напрямки та шляхи реалізації мети й основних завдань Програми • • • Удосконалення Пріоритетні напрямки та шляхи реалізації мети й основних завдань Програми • • • Удосконалення навчально-методичного забезпечення щодо поліпшення роботи з обдарованими учнями через впровадження інноваційних технологій; Видання збірників завдань для підготовки до математичних змагань; Створення банку методик і програм, спрямованих на розвиток обдарованих дітей сільської місцевості; Активізація роботи щодо організації та проведення обласних етапів турнірів та Інтернет-олімпіад; Проведення моніторингу розвитку обдарованості учнів з математики; Модернізація системи підвищення кваліфікації вчителів математики з проблеми «Розвиток творчої математичної обдарованості школярів» та навчальних модулів з даної проблеми на всіх курсах вчителів математики; Вивчення системи роботи обласних базових шкіл з питань роботи з обдарованими дітьми; Участь педагогічних працівників у міжнародних науково-практичних конференціях Інституту обдарованої дитини АПН України; Популяризація здобутків та досягнень обдарованих учнів в галузі математики.

Система організації роботи відділу математики облІППО з обдарованими дітьми Система організації роботи відділу математики облІППО з обдарованими дітьми

Навчально-методичне забезпечення • – – – – • – – – Збірники завдань для Навчально-методичне забезпечення • – – – – • – – – Збірники завдань для роботи з обдарованими учнями: Сборник олимпиадных задач по математике 6 – 8 класс. /Довбыш Р. И. , Потемкина Л. Л. , Потемкин В. Л. – Донецьк: Каштан, 2005. – 256 с. Сборник материалов математических олимпиад: 906 самых интересных задач и примеров с решениями. / Довбыш Р. И. , Потемкина Л. Л. , Трегуб Н. Л. , Лиманский В. В. , Оридорога Л. Л. , Кулеско Н. А. – Донецк: ООО ПКФ «БАО» , 2005. – 336 с. Сборник задач повышенной трудности в курсе алгебры 7 -9 классов: Книга для учителей и учащихся общеобразовательных школ / Тесленко В. В. , Федченко Л. Я. , Донецк, 2002. Сборник творческих заданий по математике /Довбыш Р. И. , Лиманский В. В. , Оридорога Л. Л. , Потемкина Л. Л. – Донецк: Каштан, 2005. – 162 с. Федченко Л. Я. Збірник завдань для тематичних і підсумкових атестацій з алгебри у 7 -9 класах. - Донецьк, 2009. Федченко Л. Я. Збірник завдань для тематичних і підсумкових атестацій з геометрії у 7 -9 класах. - Донецьк, 2009. Федченко Л. Я, Литвиненко Г. М. Різнорівневі завдання для тематичних і підсумкових контрольних робіт з алгебри для 10 -11 класів. - Донецьк, 2008. Федченко Л. Я, Литвиненко Г. М. Різнорівневі завдання для тематичних і підсумкових контрольних робіт з геометрії для 10 -11 класів. - Донецьк, 2008. Педагогічні програмні засоби для роботи з обдарованими учнями: 1 С-Репетитор: Математика; «Новый класс» Алгебра и начала анализа 10 -11; Открытая математика: функции и их графики; Открытая стереометрия; Курс математики 21 века, Л. Я. Боревский; програмний комплекс «Динамічна геометрія DG» ;

Навчально-методичне забезпечення • Перелік Інтернет-ресурсів для роботи з обдарованими учнями: • • • • Навчально-методичне забезпечення • Перелік Інтернет-ресурсів для роботи з обдарованими учнями: • • • • • • • http: //www. zaba. ru/ - Математические олимпиады и олимпиадные задачи; http: //slovo. and. ru/z-181099. htm - Задачник; http: //www. int-edu. ru/soft/geom. html - живая геометрия; http: //vschool. km. ru/ - виртуальная школа Кирилла и Мефодия (алгебра 7 -9, геометрия 7 -11) ; http: //www. mccme. ru/ - Цент непрерывного математического образования; http: //www. exponenta. ru/ -образовательный математический сайт; http: //bullbear. msm. ru/rus/fr_main 512. html - построение, история, золотые пропорции в природе, связь с пентаграммой; http: //math. ournet. md/indexr. html - Виртуальная школа юного математика; http: //www. radiant. ru/~gras/main. htm - Мастер функций; http: //mathworld. wolfram. com/ - Математический мир (энциклопедия); http: //www. exponenta. ru/ - Образовательный математический сайт Exponenta. ru; http: //www. repetitor. nm. ru/ - Репетитор: все о математике; http: //www. golovolomka. narod. ru/ - Энциклопедия головоломок; http: //www. nips. riss-telecom. ru/poly/ - Мир многогранников; http: //mschool. kubsu. ru/ - Библиотека электронных учебных пособий; http: //www. sch 57. msk. ru: 8101/collect/smogl. htm - История математики; http: //mathem. h 1. ru/ - Математика on-line; http: //www. edu. nsu. ru/~mpi/ - Математика. Психология. Интеллект; http: //dondublon. chat. ru/math. htm - Популярная математика; http: //vschool. km. ru/ - Виртуальная школа; http: //mat-game. narod. ru/ - Математическая гимнастика; http: //www. univer. omsk. su/omsk/Edu/Rusanova/title. htm - Планиметрия. Задачник; http: //matematika. agava. ru/ - Математика для поступающих в вузы; http: //www. mathematics. ru/ - Открытый Колледж. Математика; http: //mathc. chat. ru/ - Математический калейдоскоп; • Тексти завдань олімпіад ІІ, ІІІ етапів та завдань МОНУ, Інтернет-олімпіад, турнірів, МАН, Кенгуру та ін за останні 4 -5 років;

Навчально-методичне забезпечення Банк обдарованих учнів, який щорічно оновлюється: • Здібні на вищому рівні 125 Навчально-методичне забезпечення Банк обдарованих учнів, який щорічно оновлюється: • Здібні на вищому рівні 125 учнів Талановиті 43 учні Обдаровані § 600 учнів 10 учнів Перелік обласних базових шкіл: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ЗОШ № 6, м. Ясинувата - Безугла Ольга Анатоліївна, Губа Галина Анатоліївна, ліцей, м. Красний Лиман - Глуханюк Олена Вікторівна, ЗОШ № 45, м. Донецьк - Голодухіна Світлана Олександрівна, українська гімназія, м. Димитров - Дементій Тетяна Іванівна, ДБПЛ № 37, м. Донецьк - Ердик Ірина Андріївна, НВК № 22, м. Горлівка - Єфремова Людмила Олексіївна, ЗОШ № 5, м. Слов’янськ - Клочко Наталя Ігорівна, ЗОШ № 7, м. Артемівськ - Лисиченко Тетяна Владиславівна, НВК № 14, м. Горлівка - Маналатій Світлана Борисівна, НВК № 53, м. Горлівка - Мірошникова Олександра Кирилівна, ЗОШ № 12, м. Дружківка - Неміш Олена Віталіївна, Степанівська ЗОШ, Олександрівський район - Савчак Ольга Іванівна, ЗОШ № 110, м. Донецьк - Сафіна Любов Омелянівна, ЗОШ № 7, м. Новогродівка - Соколенко Галина Олександрівна, Ялтинська ЗОШ, Першотравневий район - Такаджи Тетяна Іванівна, ЗОШ № 6, м. Костянтинівка - Тимошкова Ольга Аркадіївна, ЗОШ № 8, м, Торез - Фомина Надія Валентинівна, НВК № 47, м. Горлівка - Ханіна Надія Олексіївна, ЗОШ № 46 м. Донецька - Кисельова Єлізавета Олександрівна, ЗОШ № 46 м. Донецька - Кисельова Є Старобешівський район, методист РМК - Пефтієва Наталія Олексіївна, Комсомольська ЗОШ, Старобешівський район - Тодерич Марина Миколаївна, Марїнський район, Курахівська гімназія “Престиж” – Тихонова Таїса Федорівна.

Система організації роботи відділу математики облІППО з обдарованими дітьми Система організації роботи відділу математики облІППО з обдарованими дітьми

Очікувані результати підтримки та розвитку обдарованості учнів з математики Виконання основних завдань і заходів Очікувані результати підтримки та розвитку обдарованості учнів з математики Виконання основних завдань і заходів програми забезпечить: • • • удосконалення нормативно-правової бази з питань навчання, виховання, соціальної підтримки обдарованої молоді; розвиток обласної системи виявлення, відбору, психолого-педагогічного супроводу, адресної підтримки обдарованої молоді, починаючи з раннього віку; зростання кількості обдарованих дітей, які посідають призові місця на всеукраїнських і міжнародних олімпіадах, конкурсах, турнірах; оптимізацію мережі закладів освіти нового типу, профільних шкіл, класів із поглибленим вивченням окремих предметів, консультаційних пунктів, позашкільних закладів, секцій тощо для забезпечення необхідних умов розкриття здібностей і розвитку обдарованих дітей; створення базових шкіл та експериментальних майданчиків з метою відпрацювання методик і технологій роботи з обдарованими дітьми й комплексної підготовки обласних команд до змагань на Всеукраїнських і міжнародних олімпіадах; удосконалення системи підготовки (перепідготовки) педагогічних кадрів щодо формування у них готовності до роботи з обдарованою молоддю; впровадження в регіоні перспективного педагогічного досвіду щодо роботи з обдарованими дітьми; використання зарубіжних інноваційних технологій навчання та розширення зв’язків з міжнародними освітянськими організаціями; Фінансова підтримка управління освіти і науки Донецької облдержадміністрації.