Скачать презентацию Menneskehetens opprinnelse Befolkningsekspansjonens drivkrefter vekst og rivalisering Скачать презентацию Menneskehetens opprinnelse Befolkningsekspansjonens drivkrefter vekst og rivalisering

6e5b984750b0c3b159002ae9a4dbc871.ppt

  • Количество слайдов: 47

Menneskehetens opprinnelse • Befolkningsekspansjonens drivkrefter: vekst og rivalisering • Virkninger på miljøet: utryddelse av Menneskehetens opprinnelse • Befolkningsekspansjonens drivkrefter: vekst og rivalisering • Virkninger på miljøet: utryddelse av store dyrearter

Menneskehetens opprinnelse Menneskehetens opprinnelse

Jeger- og sankersamfunn Jeger- og sankersamfunn

Jeger- og sankersamfunn • • Rikt og sammensatt kosthold Kollektiv kultur: alt deles straks Jeger- og sankersamfunn • • Rikt og sammensatt kosthold Kollektiv kultur: alt deles straks Lav arbeidsinnsats, sosial tilværelse Slektsskapsbåndenes betydning Lav befolkningsvekst Animisme Svært begrensede virkninger på omgivelsene

Jeger- og sankersamfunn Jeger- og sankersamfunn

Jeger- og sankersamfunn • Fattigdom: et definisjonsspørsmål • Høye krav tilpasning • ”I pakt Jeger- og sankersamfunn • Fattigdom: et definisjonsspørsmål • Høye krav tilpasning • ”I pakt med naturen” – eller bare manglende evne til å forme omgivelsene?

Jeger- og sankersamfunn • Det vanskelige i å slutte fra nå til da • Jeger- og sankersamfunn • Det vanskelige i å slutte fra nå til da • Har jeger- og sankersamfunnene historier? • Mc. Neills tre eksempler: – Indianere i Nord-Amerika – Magdalene-kulturen i Sør-Frankrike – Natufiansk kultur i Midt-Østen

Jeger- og sankersamfunn Jeger- og sankersamfunn

Jeger- og sankersamfunn Jeger- og sankersamfunn

Jeger- og sankersamfunn Jeger- og sankersamfunn

Jeger- og sankersamfunn Jeger- og sankersamfunn

Jeger- og sankersamfunn Jeger- og sankersamfunn

Jordbruksrevolusjonen • Antakelig først i Midt-Østen, men etableres isolert i ulike regioner til ulike Jordbruksrevolusjonen • Antakelig først i Midt-Østen, men etableres isolert i ulike regioner til ulike tider • Uklare grenser mellom sanking og jordbruk • Etablering av større menneskelige nettverk, men også av nye nettverk mellom menneskelige og ikke-menneskelige aktører

Hagebruk • Kvinner planter taro, Ny Guinea Hagebruk • Kvinner planter taro, Ny Guinea

Jordbruksrevolusjonen • Jordbrukets byrder: – Arbeidskrevende – Planlegging og logistikk – Eksponering for sykdom Jordbruksrevolusjonen • Jordbrukets byrder: – Arbeidskrevende – Planlegging og logistikk – Eksponering for sykdom og uår – Mindre sammensatt og næringsrikt kosthold

Fra jeger- og sankersamfunnets paradis – Fra jeger- og sankersamfunnets paradis –

- til jordbrukssamfunnenes underkuelse og dødsangst? - til jordbrukssamfunnenes underkuelse og dødsangst?

Jordbruksrevolusjonen • Jordbrukets forklaringer: – Fastboende vil være fastboende. Utvikling av eiendomsfølelse – Fast Jordbruksrevolusjonen • Jordbrukets forklaringer: – Fastboende vil være fastboende. Utvikling av eiendomsfølelse – Fast bosetning styrker muligheten til å få flere barn – Jordbrukets større avkastning absorberer og forsterker befolkningsveksten

Jordbruksrevolusjonen Kina 7000 -4300 f. v. t. Ris, soyabønner Mexico 4000 -2000 f. v. Jordbruksrevolusjonen Kina 7000 -4300 f. v. t. Ris, soyabønner Mexico 4000 -2000 f. v. t. Squash, mais, bønner Sørvest-Asia 9000 -2000 f. v. t. Bygg, hvete, linser Afrika sør for Sahara 3000 -1000 f. v. t. Sorghum, ris Sør-Amerika 3000 -2000 f. v. t. Manjok, potet, søtpotet Sydøst-Asia Usikker tidfesting Taro, yams, Sitrusfrukter, ris

Jordbruksrevolusjonen Jordbruksrevolusjonen

Jordbruksrevolusjonen • Hovedpoeng: Jordbruket generer overskudd. Jordbrukere produserer mer enn de selv trenger for Jordbruksrevolusjonen • Hovedpoeng: Jordbruket generer overskudd. Jordbrukere produserer mer enn de selv trenger for å overleve • Overskudd i jordbruket frigjør arbeidskraft og muliggjør utbytting

Jordbruksrevolusjonen Jordbruksrevolusjonen

Jordbruksrevolusjonen • Jordbruksrevolusjonens biologiske virkninger: – Endring av plante- og dyrearter Jordbruksrevolusjonen • Jordbruksrevolusjonens biologiske virkninger: – Endring av plante- og dyrearter

Jordbruksrevolusjonen Jordbruksrevolusjonen

Jordbruksrevolusjonen • Jordbruksrevolusjonens biologiske virkninger: svibruk og avskoging Jordbruksrevolusjonen • Jordbruksrevolusjonens biologiske virkninger: svibruk og avskoging

Jordbruksrevolusjonen • Jordbruksrevolusjonens økologiske endringer: vanningsanlegg, salt og silt Jordbruksrevolusjonen • Jordbruksrevolusjonens økologiske endringer: vanningsanlegg, salt og silt

Ramses II (13. årh. f. v. t. ) Ramses II (13. årh. f. v. t. )

Percy Bysshe Shelley (1792 -1822) Ozymandias I met a Traveler from an antique land, Percy Bysshe Shelley (1792 -1822) Ozymandias I met a Traveler from an antique land, Who said, "Two vast and trunkless legs of stone Stand in the desert. Near them, on the sand, Half sunk, a shattered visage lies, whose frown, And wrinkled lip, and sneer of cold command, Tell that its sculptor well those passions read, Which yet survive, stamped on these lifeless things, The hand that mocked them and the heart that fed: And on the pedestal these words appear: "My name is Ozymandias, King of Kings. Look on my works ye Mighty, and despair!" No thing beside remains. Round the decay Of that Colossal Wreck, boundless and bare, The lone and level sands stretch far away.

Jordbruksrevolusjonen • Sør-Kina og Sørøst-Asia: ris Jordbruksrevolusjonen • Sør-Kina og Sørøst-Asia: ris

Jordbruksrevolusjonen • Afrika: Korn og kveg • Amerika: tre opphav – Mexico, ca. 3000 Jordbruksrevolusjonen • Afrika: Korn og kveg • Amerika: tre opphav – Mexico, ca. 3000 f. v. t. : mais, bønner, squash – Sør-Amerika, ca. 3000 f. v. t. : rotfrukter – Nord-Amerika, ca. 2500 f. v. t. : solsikke, klatreplanter

Jordbruksrevolusjonen • Ulike mye mer produktivt i Eurasia enn i Afrika og Amerika • Jordbruksrevolusjonen • Ulike mye mer produktivt i Eurasia enn i Afrika og Amerika • Overskuddet i jordbruksproduksjonen er avgjørende for all senere historisk utvikling • Jordbruksrevolusjonen er ikke ”ferdig”: Fremdeles ramme om den gjensidige konstitueringen av ”menneske” og ”miljø”

Midt-Østen Midt-Østen

Zagros-fjellene Zagros-fjellene

”Den fruktbare halvmåne” ”Den fruktbare halvmåne”

Natufisk gravfunn, Israel Natufisk gravfunn, Israel

Jeriko Jeriko

Jeriko • Festningsverk bygd ca. 8500 – 7500 f. v. t. • Var sentralmakt Jeriko • Festningsverk bygd ca. 8500 – 7500 f. v. t. • Var sentralmakt en forutsetning for befestningen? • Handelssentrum

Catal Hüyük Plan over landsbyen Bosetning fra ca. 6000 f. v. t. Catal Hüyük Plan over landsbyen Bosetning fra ca. 6000 f. v. t.

Catal Hüyük Catal Hüyük

Catal Hüyük Catal Hüyük

Catal Hüyük Catal Hüyük

Catal Hüyük • • 6000 innbyggere Kunne alle være bønder? Rituelt sentrum? Hva er Catal Hüyük • • 6000 innbyggere Kunne alle være bønder? Rituelt sentrum? Hva er en by?

Husdyrhold • Husdyrhold som mulig forklaring på korndyrking • Sesongmessige forflytninger • Kveg som Husdyrhold • Husdyrhold som mulig forklaring på korndyrking • Sesongmessige forflytninger • Kveg som rikdom • Befolkningsvekst og press på ressursene

Midt-Østens ”jordbrukskompleks” • Hvete, bygg, erter, linser • Sau, geiter, kveg • Spredning utover Midt-Østens ”jordbrukskompleks” • Hvete, bygg, erter, linser • Sau, geiter, kveg • Spredning utover fra ”Den fruktbare halvmåne”

Midt-Østens samfunnsstruktur • Sentrale utviklingstrekk: – Oppsplitting av befolkningen i bønder og nomader – Midt-Østens samfunnsstruktur • Sentrale utviklingstrekk: – Oppsplitting av befolkningen i bønder og nomader – Begynnende sosial lagdeling – Urbanisering fra ca. 5000 f. v. t.

Tidlige byer i Midt-Østen Tidlige byer i Midt-Østen

Urbanisering • Tempelets sentrale rolle: – Byens sentrum, kult – Planlegging – Handel Fasade Urbanisering • Tempelets sentrale rolle: – Byens sentrum, kult – Planlegging – Handel Fasade fra tempel i Uruk, 4. årtusen f. v. t.