Скачать презентацию Менеджмент Менеджер басқару түсінігін береді Денсаулық сақтаудағы Скачать презентацию Менеджмент Менеджер басқару түсінігін береді Денсаулық сақтаудағы

менеджмент мед.pptx

  • Количество слайдов: 7

 «Менеджмент» Менеджер «басқару» түсінігін береді. Денсаулық сақтаудағы менеджмент – медицинаны материалдық және еңбектік, «Менеджмент» Менеджер «басқару» түсінігін береді. Денсаулық сақтаудағы менеджмент – медицинаны материалдық және еңбектік, қаржылық бақылау және реттеу, басқару ғылымы. Алға қойылған мақсатқа жетуде ұйымның қорларының таралуы бойынша қабылданған шешімдері және өкілеттік билігін қамтитын маман.

Денсаулық сақтаудағы менеджмент медицинаны материалдық және еңбектік, қаржылық бақылау және реттеу, басқару ғылымы Менеджмент Денсаулық сақтаудағы менеджмент медицинаны материалдық және еңбектік, қаржылық бақылау және реттеу, басқару ғылымы Менеджмент мақсаты қорларда тұрғындардың өлімі және мүгедектігі, қоғамда аурушаңдықтың деңгейінің жоюлуы Денсаулық сақтауды басқарудың міндеті – денсаулық сақтаудың қорларын рациональды қолдану және емдік-профилактикалық ісшаралардың сапасын жақсарту жолымен мақсаттың жетістіктеріне тиімді жету. Менеджмент обьектісі – емдік-профилактикалық әрекетпен шұғылданатын , кез келген ұйым.

Менеджмент функциясы Менеджменттің кез келген ұйымдарда, денсаулық сақтау орында , жалпы берілген 5 функциясы Менеджмент функциясы Менеджменттің кез келген ұйымдарда, денсаулық сақтау орында , жалпы берілген 5 функциясы бар: Бақылау Жоспарлау Ұйым- Көшбасшы Адамзаттық қорларды басқару және кадр жұмысы-

1. Жоспарлау –жетістіктер мен әрекеттің курсын таңдау және алға қойылған мақсаттың үрдісі. Жоспарлау мақсаттарды 1. Жоспарлау –жетістіктер мен әрекеттің курсын таңдау және алға қойылған мақсаттың үрдісі. Жоспарлау мақсаттарды өңдеу, қоршаға ортаны талдау, ісшаралардың жүзе асырылуы, нәтижелердің бағалануы мен орындалуын болжамдайды. 2. Ұйым-ұйымның ішіндегі басқарушылық иерархиясы сызығының қалыптасуы мен мақсатқа жетуде іс-әрекетінің координациясы, жұмысшы топтар мен индивуумдардың арасындағы жұмыстың бөлісу үрдісі. 3. Адамзаттық қорларды басқару және кадр жұмысы-алға қойылған мақсат бойынша мекемені нәтижелі қызметкерлермен қамтамасыз ету, еңбек жағдайларын, қауіпсіздігі мен дамыту. 4. Көшбасшы-алға қойылған мақсатқа жету үрдісінде, топтар мен индивуумдарды гармониялық және еркін түрде тартушы тұлға. 5. Бақылау –ұйымның өз мақсаттарына жетудің қамтамасыз етудің процесі, яғни жұмысты түзетумен бірге қойылған мақсаттың орындалу ісін жүйелік түрде қадағалау.

Менеджер және оған қойылатын талаптар “Менеджер” термині кең таралғандықтан және қолданатындар: Бағдарламалықмақсаттық топтар немесе Менеджер және оған қойылатын талаптар “Менеджер” термині кең таралғандықтан және қолданатындар: Бағдарламалықмақсаттық топтар немесе жеке бөлімшелердің нақты түрлерін ұйымдастырушылары өндіріс бөлімшелерінің жетекшілері ( басқару, бөлімшелер, бөлімдер) жұмысты ұйымдастырушы, басқарудың барлық түріндегі әкімші бағынушыға қатысты жетекшілер; заманауи әдістерге жетекшілік ететіндер

Ø Мейірбике ісі бүгінде сырқаттарды емдеу мен олардың өмір сапасын арттыруға сүбелі үлес қосатын, Ø Мейірбике ісі бүгінде сырқаттарды емдеу мен олардың өмір сапасын арттыруға сүбелі үлес қосатын, өзінің айқын лауазымдық міндеттері бар денсаулық сақтаудың жеке бір саласы. Ø Өзіміздің қайталанбас дәстүрлерімізді сақтай отырып, әлемдік тәжірибелердің озық үлгілерін қолдану – еліміздегі менеджермейірбикелерді даярлауды жетілдірудің басты шарттары болып табылады. Болашақ менеджер – мейірбикелер жылдам өзгеріп отырған қоғамдық, ғылыми-тәжірибелік жаңалықтарға ілесе алатын кәсіби біліктілік пен дағдыларды меңгеруі қажет. Бұған болашақ бітірушіні өзінің оқу үдерісі барысында алған білімін кәсіби қызметінде пайдалана білетін маман ретінде дайындаса ғана қол жеткізуге болады. Ø Менеджер үшін ең бастысы тиімді кадр саясатын жүргізуге мүмкіндік бере алатын білім. Осыған байланысты, менеджер-мейірбике қызметінің сұлбасын әзірлеу бүгінгі таңда ең өзекті мәселелердің бірі болып отыр.

Мейірбике ісінің сұлбасы бағытталуға тиісті: · сырқатқа емес, адамға · адам денсаулығын сақтау, өмір Мейірбике ісінің сұлбасы бағытталуға тиісті: · сырқатқа емес, адамға · адам денсаулығын сақтау, өмір сапасын арттыру және сырқаттан тәуелсіз болу · адамның, отбасының, адамдар тобы мен қоғамның денсаулыған байланысты проблемаларды шешу · өтелмеген қажеттіліктер мен пайда болған проблемалар