Скачать презентацию Менеджмент керівництво влада лідерство Керівництво організацією — Скачать презентацию Менеджмент керівництво влада лідерство Керівництво організацією —

Менеджмент.ppt

  • Количество слайдов: 26

Менеджмент: керівництво, влада, лідерство Менеджмент: керівництво, влада, лідерство

Керівництво організацією - здатність чинити вплив на окремих осіб і на групи, спонукаючи їх Керівництво організацією - здатність чинити вплив на окремих осіб і на групи, спонукаючи їх працювати на досягнення цілей організації

Риси сучасного керівника n n n n n Орієнтація на людей Пунктуальність виконання Дух Риси сучасного керівника n n n n n Орієнтація на людей Пунктуальність виконання Дух суперництва Уміння створювати сферу впливу Прагматизм, гнучкість і здатність діяти Орієнтація на перспективу Психологічна врівноваженість Високий рівень активності Політична прозорливість

Стилі керівництва: Авторитарний (автократичний) n демократичний n ліберальний n патріархальний n бюрократичний n Стилі керівництва: Авторитарний (автократичний) n демократичний n ліберальний n патріархальний n бюрократичний n

Фактори результативності керівника Бажання працювати керівником n Особисті якості n Освіта в галузі управління Фактори результативності керівника Бажання працювати керівником n Особисті якості n Освіта в галузі управління n Досвід роботи в якості керівника n

Для керівництва потрібна влада Влада - це можливість впливати на поведінку інших Для керівництва потрібна влада Влада - це можливість впливати на поведінку інших

Вплив - це поведінка однієї людини, яка вносить зміни в поведінку, відносини, відчуття іншої Вплив - це поведінка однієї людини, яка вносить зміни в поведінку, відносини, відчуття іншої людини

1. Влада, заснована на примусі Менеджер може впливати на інших, якщо він контролює величину 1. Влада, заснована на примусі Менеджер може впливати на інших, якщо він контролює величину або форму покарання, яке може бути до них застосовано

2. Влада, заснована на винагороді Менеджер має владу над іншою людиною, якщо ця людина, 2. Влада, заснована на винагороді Менеджер має владу над іншою людиною, якщо ця людина, вірить, що менеджер може винагородити його або відмовити в цьому

3. Експертна влада Здійснюється, коли менеджер сприймається як носій спеціальних і корисних знань 3. Експертна влада Здійснюється, коли менеджер сприймається як носій спеціальних і корисних знань

4. Еталонна влада Характеристики або властивості менеджера настільки привабливі для виконавця, що він хоче 4. Еталонна влада Характеристики або властивості менеджера настільки привабливі для виконавця, що він хоче бути таким же

5. Законна влада Грунтується на праві людини керувати іншими в силу відповідного положення в 5. Законна влада Грунтується на праві людини керувати іншими в силу відповідного положення в організації

Крім цього виділяють: Влада зв'язків n Влада над ресурсами n Влада інформації n Крім цього виділяють: Влада зв'язків n Влада над ресурсами n Влада інформації n

Типи Влади I. Харизматичний Основа - обожнювання керівника (лідера) за його особисті якості Проблема Типи Влади I. Харизматичний Основа - обожнювання керівника (лідера) за його особисті якості Проблема - передача влади

Типи Влади I I. Традиційний Основа - минулий досвід, звичаї, традиції Передача влади в Типи Влади I I. Традиційний Основа - минулий досвід, звичаї, традиції Передача влади в спадщину

Типи Влади I I I. Раціональний Влада як деякий засіб досягнення мети організації, реалізується Типи Влади I I I. Раціональний Влада як деякий засіб досягнення мети організації, реалізується через систему правил і процедур. Правила визначають вимоги до компетенції певної посади на віддачу розпоряджень, підвищуються вимоги до професійного рівня керівника

Лідерство здатність впливати на окремі особистості і групи, спрямовуючи їх зусилля на досягнення цілей Лідерство здатність впливати на окремі особистості і групи, спрямовуючи їх зусилля на досягнення цілей організації

Теорії лідерства Теорія «Великої людини» Теорія «Великого події » Теорія «мудрості і влади » Теорії лідерства Теорія «Великої людини» Теорія «Великого події » Теорія «мудрості і влади » лідерами не стаютьлідерами народжуються великі події перетворюють в лідерів Лідерство-мудре використання влади

Моделі лідера «Один із нас» «Кращий із нас» «Втілення чесноти » «Виправдання наших надій Моделі лідера «Один із нас» «Кращий із нас» «Втілення чесноти » «Виправдання наших надій » Спосіб життя ідентичний способу життя будь-якого члена колективу Приклад для наслідування і як людина і як професіонал Носій загальнолюдських норм моралі Людии сподіваються на сталість дій лідера незалежно від обстановки

Відмінності між менеджером і лідером Менеджер Адміністратор Доручає Працює над цілями інших План - Відмінності між менеджером і лідером Менеджер Адміністратор Доручає Працює над цілями інших План - основа дій Покладається на систему Використовує аргументи Контролює Принимає рішення Поважаємо Робить все правильно Лідер Інноватор Вдохновляє Працює над своїми цілями Бачення - основа дій Покладається на людей Використовує емоції Довіряє Реалізує рішення Обожнюємо Робить правильну роботу

Характерні типи лідерів 1. Харизматичний Спирається на свій імідж, яскраво виражену індивідуальність, на силу Характерні типи лідерів 1. Харизматичний Спирається на свій імідж, яскраво виражену індивідуальність, на силу впливу особистості на людей

Характерні типи лідерів 2. Автократичний Відрізняється гіпертрофованимсамолюбством, відсутністю самокритики, підтримкою догідництва з боку підлеглих Характерні типи лідерів 2. Автократичний Відрізняється гіпертрофованимсамолюбством, відсутністю самокритики, підтримкою догідництва з боку підлеглих

Характерні типи лідерів 3. Демократичний Прагнути залучити персонал в процес управління, використовують свій авторитет Характерні типи лідерів 3. Демократичний Прагнути залучити персонал в процес управління, використовують свій авторитет для користі справи, а не для реалізації власних амбіцій

Характерні типи лідерів 4. Стратегічний Орієнтують персонал на інновації, на досягнення стійкого становища компанії Характерні типи лідерів 4. Стратегічний Орієнтують персонал на інновації, на досягнення стійкого становища компанії в майбутньому

Результативне лідерство грунтується на трьох взаємопов'язаних напрямах діяльності: Успішне виконання поставлених завдань n Створення Результативне лідерство грунтується на трьох взаємопов'язаних напрямах діяльності: Успішне виконання поставлених завдань n Створення колективу Вміння працювати n Розвиток особистості з людьми n

Дякую за увагу Дякую за увагу