MEGA – Каза станда ы лемде гейіндегіе іріқ

Скачать презентацию MEGA – Каза станда ы лемде гейіндегіе іріқ Скачать презентацию MEGA – Каза станда ы лемде гейіндегіе іріқ

130.ppt

 • Размер: 22.1 Мб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 31

Описание презентации MEGA – Каза станда ы лемде гейіндегіе іріқ по слайдам

MEGA – Каза станда ы лемде гейіндегіе іріқ ғ ә ң ң сауда-ойын-сауы орталыMEGA – Каза станда ы лемде гейіндегіе іріқ ғ ә ң ң сауда-ойын-сауы орталы тарыны желісі. қ қ ң Б гінгік ні ү ү MEGA аза станны азіргіҚ қ ң қ уа ытта ыж неболаша ыны ажырамас қ ғ ә ғ ң б лігі. ө MEGA – ж мысістепт р ан аланы ұ ұ ғ қ ң бастык ріктіжерлеріні біріж некелбеті. ө ң ә Мемлекетті ала рылысында ыбас амен ң қ құ ғ қ састы ыжо ұқ ғ қ MEGA -ның зк леміменө ө с улеттікт пкіойыбар. Кешендерзаманауи лем ә ү ә стандарттарынас йкес рыл ан, ә құ ғ мегаполистердегі азіргізамант р ындарыны қ ұ ғ ң функционалдыж неэстетикалы талаптарына ә қ сай.

аза станда ы MEGA сауда Қ қ ғ ойын- сауы орталы ы қ ғаза станда ы MEGA сауда Қ қ ғ ойын- сауы орталы ы қ ғ йгілі брендті 105 д кені ә ң ү бар; Happylon ойын-сауы паркі; қ 1400 орынды 9 залы бар C aplіn кинотеатры; һ 23 кафе мен ресторандар; “ Kango ” батут орталы ы ғ ; А Ш-та ы Mall of America Қ ғ сауда ойын-сауы орталы ы қ ғ 500 -ден аса д кендері бар; ү Nickelodeon Universe паркі; экзотикалы балы тары бар қ қ океанариум SEA LIFE ; 50 -ден аса кафе; жанында Radisson Blu Mall of America она йі; қ қ ү мини-гольф Moose Mountain Adventure Golf;

 Mega -ны ң арты шылы тары: қ қ • - кино Mega -ны ң арты шылы тары: қ қ • — кино уа ытын к ту залы бар. те демі, іш қ ү Ө ә пыстырмайтын ойын стелдері мен кітап с релері — ү ө уа ыт лтіруді тамаша ралы. қ ө ң құ • — кілт с з с рамайтын ө ұ WI-FI- ы зырылдап т р; ұ • — адам к п те емес, аз да емес. Миды шаршататын шуыл ө жо ; қ • — балаларды ойнату а арнал ан ғ ғ Happylon ала айы бар. ңқ Кемшіліктері: • — Студенттер шін кино сеанстарына же ілдік ү ң жасайтын арнайы к н жо ; ү қ • — арапайым халы шін киім бутиктеріні , бутиктерді қ қ ү ң ң саны шектеулі, ажетті д ниені б рін тауып кету қ ү ң ә м мкін емес. ү

“ Kango ” батут орталы ығ “ Kango ” батут орталы ығ

Kango ойынсауы жобасы. А Ш-ты қ Қ қ инвесторменж зегеасты. ү Паркк лемі 1650Kango ойынсауы жобасы. А Ш-ты қ Қ қ инвесторменж зегеасты. ү Паркк лемі 1650 кв. метр амтиды. ө қ Паркты ішіндееркінсекірузонасы, доджбол ң зонасы, батутта абаскетбол(слэм-данк) ғ зонасы, абыр аменж ру, ниндзяжола ы қ ғ ү ғ ж нет. борналас ан. ә қ.

Арты шылы тары немесе о жа тары: қ қ ң қ - ызы тыАрты шылы тары немесе о жа тары: қ қ ң қ — ызы ты ж не олжетімді спорт т рі — батутта секіру қ қ ә қ ү м мкіндігі балалар а сондай а лкендерге де бар. ү ғ қ ү — иын емес, біра дене бітімді жа сы алыпты стау шін е қ қ ұ ү ң серлі (эффективный) спорт т рі. Б л спортпен айналысып ә ү ұ барлы буындарды дамыту а, жылдам салма тастау а, қ ғ шыдамдылы та дамыту а м мкіндік аласыз. қ ғ ү — К шке ж не ж рекке салма т сіру ар ылы егде жастагы ү ә ү қ адамдар а да пайдалы бола алады. ғ — к нделікті тіршілікті мытып, к іл к йді к терілуіне ү ұ өң ү ң ө к мектеседі. ө — Жас ерекшелігіне арамастан белсенді т рде атысу қ ү қ м мкіндігі. ү

  Кемшіліктері: -травмо ауіптілігібарспортт рі-д рысқ ү ұ олданба анжа дайдатравмаалум Кемшіліктері: -травмо ауіптілігібарспортт рі-д рысқ ү ұ олданба анжа дайдатравмаалум мкіндігіорын қ ғ ғ ү алады, ал аш ыдак рсетілген ауіпсіздік ғ қ ө қ ережесінса таукерек. қ -органищмдібатут абейімдеудебіразуа ыт қ қ талапетеді, я ни здене менсана ды йлестіре ғ ө ң ң ү отырыпж мысістеугебейімделу. Б л иынды ұ ұ қ қ уа ыт ткенсайыназаят седі. қ ө ү — ауіпсізжатты уды йымдастыру иындау. Қ ғ ұ қ Батуторталы тарындакішкентайбалаларды қ ж йеліт рде йымдастыру ызметіні иынды ы. ү ү ұ қ ң қ ғ рбірбаланы ауіпсіздікережесінса таудыж не Ә ң қ қ ә оныбілуін ада алау. қ ғ

Кангобатуторталы ынабаруды 5ғ ң на тысебебі: қ Аттракциондарменсауы тарды ке қ ң ң ассортименттілігі.Кангобатуторталы ынабаруды 5ғ ң на тысебебі: қ Аттракциондарменсауы тарды ке қ ң ң ассортименттілігі. лкенсыйымдылы Ү қ ( орталы ты аума ыны қ қ ғ ң лкенболуы ү ) Спортты к шж мсауды ызы тыіске қ ү ұ қ қ айналдыру; ( Себебіж гіргенненг рібатут ү ө ала ындак пкалорияж мсау аболады. ң ө ұ ғ ) Отбасылы демалыс қ ( отбасым шелеріменбірігеү отырыпсалауатты мірсалтынак шу ө ө ) Шаралар ткізум мкіндігі ө ү ( мысалы, ту анк нғ ү )

Отанды Кангобатуторталы ы лідеқ ғ ә к птегендамустрагияларын рукерек. Ол ө құ бас ашетелдікбатуттарОтанды Кангобатуторталы ы лідеқ ғ ә к птегендамустрагияларын рукерек. Ол ө құ бас ашетелдікбатуттар а ара анда қ ғ дамытатынжа тары текк п. қ ө ө Мысалы: ауіпсіздікд режесінк бейту; Қ ә ө Маркетингтікжоспар ру; құ Рекламаменайналысуж нет. б. ә

Алматыда ы кинотеатр я ни ғ ғ «Chaplin Cinema MEGA PARK» деп аталады.Алматыда ы кинотеатр я ни ғ ғ «Chaplin Cinema MEGA PARK» деп аталады. Б л кинотеатр аты ұ айтып т р андай лкен сауда йлерді бірінде ұ ғ ү ү ң орналас ан. Б л жерде 9 залы бар. қ ұ

 MEGA Park сауда орталы ында ғ то ыз мультиплекс орналас ан. MEGA Park сауда орталы ында ғ то ыз мультиплекс орналас ан. ғ қ Барлы н мірлер Christie қ ө проекторлармен жабды тал ан, қ ғ кинотеатрды 5 залында Real. D 3 D, ң 8 -ші мен озы Dolby Atmos дыбыс қ ж йесі мен 4 K жабды тармен ү қ жабды тал ан. 9 -шы залда қ ғ б лмелері орнатыл ан. Барлы 9 ө ғ қ б лмеден те д режеде лкен ө ң ә ү экрандар, оларды ені 12, 5 метр. Екі ң жекеленген зал жо ар ы н тижелі ғ ғ ә жайлылы (комфорт). рбір кинозал қ Ә ерекше ажеттіліктері бар адамдар қ шін ке істік амтамасыз етеді. ү ң қ Вестибюльде консешн-бар, сэндвич-бар, кафе, ойын ала ы ң ж не кітапхана орналас ан. ә қ

  Арты шылы тары: қ қ - кино уа ытын к ту Арты шылы тары: қ қ — кино уа ытын к ту залы бар. қ ү Кемшіліктері: — Студенттер шін кино сеанстарына ү же ілдік жасайтын арнайы к н жо ; ң ү қ — Кино сеансыны билет ны ымбат; ң құ қ

Спортты атракциондар: футбол, баскетбол, қ аэро-хоккей, мини-боулинг, спортты рухын қ дамыту а ыСпортты атракциондар: футбол, баскетбол, қ аэро-хоккей, мини-боулинг, спортты рухын қ дамыту а ы пал етеді ж не жо ары ғ қ ә ғ н тижелерге ол жеткізуге ба ыттал ан. ә қ ғ ғ

Бонус ойын автоматтары: ойын-сауы автоматтарыны қ ң барлы т рлері мінсіз, балаларды Бонус ойын автоматтары: ойын-сауы автоматтарыны қ ң барлы т рлері мінсіз, балаларды логикалы ойлау қ ү ң қ ж не ептілігін дамыту а к мектеседі. Ойынны ә ғ ө ң орытындысы бойынша, кез келген бала тыс билеттерін қ ұ зіні с йікті ойыншы тарына айырбастауына болады. ө ң ү қ

Паркте т ра ты т рде ызы ты жарыстар, ұ қ ү қ қПаркте т ра ты т рде ызы ты жарыстар, ұ қ ү қ қ ойындар, анимациялы жар ын шоу қ қ ткізіліп т рады. Сонымен атар паркте ө ұ қ жеке «Happylon Café» орналас ан. Кез қ –келген она достарын ша ырып туыл ан қ қ қ ғ к н т. б мерекелерді ткізуіне болады. ү ө

  кемшіліктері: атракцион ны ымбат; құ қ ойын- сауы кешені лас; кемшіліктері: атракцион ны ымбат; құ қ ойын- сауы кешені лас; қ к птеген ойын аппараттары істен ө шы ан; ққ автоматтарда ойнау уа ыты аз ; қ

Mega сауда орталы ы з келушілеріне лемдік брендтер мен бірге арапайым арзан киімMega сауда орталы ы з келушілеріне лемдік брендтер мен бірге арапайым арзан киім ғ ө ә қ д кендерінде сынады. Б л жерде: ү ұ ұ

Киімдер мен ая киімдерді , қ ң спортты тауарлар, сувенирлер, қ балалар дКиімдер мен ая киімдерді , қ ң спортты тауарлар, сувенирлер, қ балалар д кені, й ралдарын ү ү құ сататын д кендерді к птеген т рін ү ң ө ү сынады. Брендтік д кендермен ұ ү оса ба асы ол жетімді д кендер де қ ғ қ ү бар. Сіз зі ізге ажетті киімдерді , ө ң қ ң тауарларды р т рін табуы ыз а ң ә ү ң ғ болады.

Fastfood німдеріө Fastfood німдеріө

Burgerking Burger King Corporation (NYSE: BKC)— жылдам тама тандыруқ мейрамханаларыны ң желісі, американды қBurgerking Burger King Corporation (NYSE: BKC)— жылдам тама тандыруқ мейрамханаларыны ң желісі, американды қ компания. Штаб-п тері ә Майамиде , Флорида штатында.

Burger. King- ні е біріншімейрамханасые басындаң ң ң Insta. Burger. King деп аталып, 1954Burger. King- ні е біріншімейрамханасые басындаң ң ң Insta. Burger. King деп аталып, 1954 жылды 4 желто санында. Майами аласыны алашы ында ң қ қ ң қ ғ Джеймсом. Макламормен. Дэвид. Эджертонмен(екеуіде—Корнельский университетіні т лектері)ашыл анболатын. Макламор ң ү ғ Mc. Donald’s мейрамханажелісінебарып, олкездемейрамхана Калифорния штатында ы. Сан-Бернардинода ыа айынды. Дикж не. Мак ғ ғ ғ ә Макдоналдтарды иелігіндебол анеді. Ондаол ң ғ гамбургерлерді дайындауды ндірісімен, рал-жабды тарыментанысып, ң ө құ қ фастфуд ж йесіні зіндікт ріншы арыпал ысыкелді. 1959 ж. ү ң ө ү ғ ғ Burger. King мейрамханаларыны ж йесіМайамименоны алашы тарындабеске ң ү ң қ қ дейін сті. 1960 ж. Макламормен. Эджертон ө Burger. King жылдам тама тандырумейрамханаларын қ франчайзинг ж йесімен лтты де гейдеү ұ қ ң л айтудык здейді. Д лосыуа ыттаолар ұ ғ ө ә қ Burger. King. Corporation атауын тіркепж не. А Ш-тажекек сіпкерлергефраншизанысатабастайды. 2006 ә Қ ә ж. компания ауымды болады. қ қ

Д ниеж зіні 75 еліндеү ү ң Burger. King- ті 12 мы нанң ңД ниеж зіні 75 еліндеү ү ң Burger. King- ті 12 мы нанң ң астаммейрамханасыж мысістейді. Оларк нделікті ұ ү т рде 12 млн. адам а ызметк рсетуде. Оны 1300 -і ү ғ қ ө ң компания а, ал ал андарыфранчайзингбойынша ғ қ ғ ж мысістейді. ұ Израильде барлы мейрамханаларқ кошерлікболыпкеледі. Австралияда 1996 ж. барлы қ мейрамханаларсотты істерденкейінжабылып, не қ болмаса « Hungry. Jack’s» атауына згертеді ө

Burger. King азіргіта да зіні атындамытума сатындажарнама, сан илық ң ө ң қ қBurger. King азіргіта да зіні атындамытума сатындажарнама, сан илық ң ө ң қ қ роликтерт сіруде. Соны бірд леліретінде ү ң ә Burger. King- ті «Темныйң Рыцарь»фильміндамытума сатында ыж мысынатау аболады. 2010 ж. қ ғ ұ ғ Burger. King- ті асм зіріні арасында» ң ә ң Dark. Whopper» депаталатынжа аң та амт ріпайдаболады. Солкезбенбірдейуа ыттакомпанияжарнама ғ ү қ т сіріп, оныб кілканалдар атаратады. Олжарнаманы негізгілозунгы ү ү ғ ң ретінде» зі ні ара ыб лігі дітама тандыр!»дегенс здер олданыл ан Ө ң ң қ ңғ ө ң қ ө қ ғ

KFC K

KFC( Kentucky. Fried. Chicken – Кентуккилік уырыл анқ ғ тауық еті)— америкалы қ фастфудмейрамханажелісі.KFC( Kentucky. Fried. Chicken – Кентуккилік уырыл анқ ғ тауық еті)— америкалы қ фастфудмейрамханажелісі. зінеӨ танымалдылы тытауы етіненжасал анфирмалы та амдар- қ қ ғ май а уырыл антауы ая тарыж нет. б. тама тар а ғ қ қ ә қ ғ байланыстыболды. Оны негізін 1952 ж. Гарланд. Сандерс ң (Полковник. Сандерс) ала анболатын. Франшизабойынша қ ғ ашыл анбіріншімейрамхана. Юта, Солт-Лейк-Ситидеашылды ғ

Танымал « South. Park» мультсериалыны 14ң маусымыны 3 эпизодытолы ымен ң ғ KFC желісінеарналТанымал « South. Park» мультсериалыны 14ң маусымыны 3 эпизодытолы ымен ң ғ KFC желісінеарнал ан. Осыэпизодта ғ KFC сіпкелеө жат анжастарарасындаесірткісынды нім қ ө ретінде сынылады. ұ

“ Hardee’s” – американды қ фастфудты ресторандаржелісі. қ Желіні иесі ң CKERestaurants болыптабылады. Ресторандар“ Hardee’s” – американды қ фастфудты ресторандаржелісі. қ Желіні иесі ң CKERestaurants болыптабылады. Ресторандар негізінен. А Ш-ыны шы ыс Қ ң ғ б лігіндеж не. Шы ысжа алауы ө ә ғ ғ іріндеорналас ан. Оны өң қ ң негізінсалушы. Харди. Уилберг болыптабылады

2011 жылыкомпания аза станда. АлматыҚ қ аласындат ышресторанынашады. қ ұңғ 2011 жылыкомпания аза станда. АлматыҚ қ аласындат ышресторанынашады. қ ұңғ