Скачать презентацию Međunarodni sustavi ovjere upravljanja projektima I dio Скачать презентацию Međunarodni sustavi ovjere upravljanja projektima I dio

eb9a4e67fed417e0749547b00ada53b9.ppt

  • Количество слайдов: 11

Međunarodni sustavi ovjere upravljanja projektima – I dio dr. sc. Diana Car-Pušić, izv. prof. Međunarodni sustavi ovjere upravljanja projektima – I dio dr. sc. Diana Car-Pušić, izv. prof. ak. god. 2014/15.

Međunarodni sustavi ovjere za upravljanje projektima n n S temeljnom zadaćom promoviranja profesionalizma u Međunarodni sustavi ovjere za upravljanje projektima n n S temeljnom zadaćom promoviranja profesionalizma u upravljanju projektima, utvrđivanja standarda, smjernica i potrebnih kompetencija za upravljanje projektima te njihove provjere i izdavanja certifikata osnovane su međunarodne institucije: IPMA PMI Ove institucije imaju svoje članice(ogranke) po cijelom svijetu, pa tako i u Hrvatskoj.

IPMA ¨ IPMA – International Project Management Association – jedna od vodećih organizacija za IPMA ¨ IPMA – International Project Management Association – jedna od vodećih organizacija za međunarodno promicanje profesionalizma u upravljanju projektima, sa sjedištem u Švicarskoj, nastala još 1965. g. ¨ HUUP (Hrvatska udruga za upravljanje projektima) – CAPM (Croatian Association for Project Management) - članica je IPME. Osnovana je 1999. Obavlja program certificiranja za UP s više razina.

PMI n n PMI – Project Management Institute – jedna od vodećih svjetskih organizacija PMI n n PMI – Project Management Institute – jedna od vodećih svjetskih organizacija za upravljanje projektima. Na globalnoj razini razvija profesionalne standarde i sustav certificiranja. Osnovana 1969. sa sjedištem u SAD. Okuplja svjetske PMI udruge i ogranke. U Hrvatskoj postoji PMI chapter od 2005. godine.

IPMA I PMI standardi n Standardi su objedinjeni u temeljnim publikacijama: ¨ IPMA Competence IPMA I PMI standardi n Standardi su objedinjeni u temeljnim publikacijama: ¨ IPMA Competence Baseline – ICB ¨ PMI Body of Knowledge (PMBOK)

Sustav ovjere prema IPMI Sustav ovjere temelji se na potrebnim kompetencijama, znanju i iskustvu Sustav ovjere prema IPMI Sustav ovjere temelji se na potrebnim kompetencijama, znanju i iskustvu koje certificirani voditelj projekta mora zadovoljiti, u mjeri i opsegu ovisnom o stupnju certificiranja, u pogledu svih bitnih sposobnosti vođenja projekta, kako tehničkih, tako i socijalnih i kontekstualnih. n IPMA ima univerzalni četverostupanjski sustav ovjere. n

Osnovni termini n Kvalifikacija pokazuje obrazovanje, dodatno usavršavanje i /ili radno iskustvo osobe. n Osnovni termini n Kvalifikacija pokazuje obrazovanje, dodatno usavršavanje i /ili radno iskustvo osobe. n Kompetencija/sposobnost - mogućnost primjene znanja, vještine, iskazivanje osobnih atributa. n Program certifikacije sadržava specifične zahtjeve koji se odnose na određeni stupanj certifikacije, na koji se primjenjuju uvijek ista pravila, standardi i postupci provjere.

IPMA SUSTAV OVJERE n Četiri razine ovjere osposobljenosti IPMA A Certificated Projects Director n IPMA SUSTAV OVJERE n Četiri razine ovjere osposobljenosti IPMA A Certificated Projects Director n Opće priznata ovjera (Certificate) n Certificated Project Manager Prilagođeno nacionalnim potrebama B HUUP C Nacionalna udruga odgovara za ovjeru Certificated Project Management Professional n IPMA ocjenjuje i ovjerava postupke nacionalne udruge n D Certificated Project Management Practitioner

Certifikacija po IPMI – “four-levelcertification” sustav (4 -L-C system) Ø Ø Ø Ovjereni suradnik Certifikacija po IPMI – “four-levelcertification” sustav (4 -L-C system) Ø Ø Ø Ovjereni suradnik za upravljanje projektima (IPMA Level D) – participira u projektu gdje je sposoban primijeniti znanja Osnovna sposobnost je da mora poznavati UP u svim elementima sposobnosti. Iskustvo nije obavezno. Ovjereni voditelj projekta – (IPMA Level C) Osnovna sposobnost je da mora biti sposoban voditi projekte ograničene složenosti i/ili voditi podprojekte složenog projekta u svim elementima sposobnosti. Potrebno iskustvo.

Certifikacija po IPMI – “four-levelcertification” sustav (4 -L-C system) Ø Ovjereni viši voditelj projekta Certifikacija po IPMI – “four-levelcertification” sustav (4 -L-C system) Ø Ovjereni viši voditelj projekta (IPMA Level B) – znači da je sposoban upravljati složenim projektima. Uvjet je prethodno iskustvo. Ø Ovjereni direktor projekta - (IPMA Level A) – znači da je osoba sposobna upravljati programom ili portfoljom, traži se znanje na višoj razini i iskustvo.

Literatura n n 1. ICB Ipma Competence Baseline, Version 3. 0, 2006. 2. NCB Literatura n n 1. ICB Ipma Competence Baseline, Version 3. 0, 2006. 2. NCB Hrvatski nacionalni vodič za temeljne sposobnosti upravljanja projektima, Verzija 3. 0, Zagreb 2008. 3. Bošković, D. Materijali s predavanja, 2011 -12. 4. PMBOK, Third edition, 2004.