Скачать презентацию Медицински университет София Медицински факултет Катедра по Скачать презентацию Медицински университет София Медицински факултет Катедра по

8dc85699595f57cc1ce34df6358cf284.ppt

  • Количество слайдов: 22

Медицински университет – София, Медицински факултет Катедра по фaрмакология и токсикология Лечение на онкологичната Медицински университет – София, Медицински факултет Катедра по фaрмакология и токсикология Лечение на онкологичната болка Добромира Вълчева, III курс XI гр. София 2012

Честота на болката според нейната локализацията Първична локализация Кости, панкреас, хранопровод Проценти > 80% Честота на болката според нейната локализацията Първична локализация Кости, панкреас, хранопровод Проценти > 80% Бели дробове, стомах, 70– 80% черен дроб, простата, гърда, яйчници, шийка на матката Орофаринкс, дебело черво, мозък, бъбреци, пикочен мехур 60– 70% Лимфоми, левкемии, меки тъкани 50– 60%

Определение за болка СЗО: “Болката е неприятно сетивно или Болка емоционално изживяване, свързано с Определение за болка СЗО: “Болката е неприятно сетивно или Болка емоционално изживяване, свързано с Функционални Социална действителнонарушения възможно увреждане на или изолация Нарушение на тъканите. ” функциите Депресия и не е “Ракът изолациясамо физическо заболяване, а и Физически състояние на духа” нарушения Порочен кръг на болката (M. Baden, New York Times, 1979) Порочен кръг на онкологичната болка. Емоционални Загуба на надежда за нарушения излекуване Душевни проблеми Страх и самота

Класификация на онкологичната болка липса на болка • Класификация според силата на болката лека Класификация на онкологичната болка липса на болка • Класификация според силата на болката лека болка • Класификация според времетраенето на болката: a) Остра умерена болка b) Хронична c) Епизодична • Класификация според етиологията a) Обусловена от рака силна болка b) Обусловена от лечението на рака c) Обусловена от общото изтощение вследствие на рака много силна болка d) Несвързана с рака и лечението • Класификация според патофизиологията a) Ноцицептивна непоносима болка b) Невропатична c) Психическа

Класификация според патофизиологията • Невроцептивна болка – следствие на стимулация на специфични сензорни рецептори Класификация според патофизиологията • Невроцептивна болка – следствие на стимулация на специфични сензорни рецептори или ноцирецептори, локализирани в тъканите. Висцерална болка : a) инфилтрация, компресия, разпъване на b) гръдната клетка; c) Абдоминална или вътреорганно d) налягане в малкия таз; e) Чувство за напрежение, дълбока, притискаща f) недобре локализирана g) Соматична болка: h) ангажиране на тъкани i) от тумора j) Мускулно-скелетна k) тъпа/остра, локализирана

Класификация според патофизиологията Невропатична болка – лезии в ПНС или ЦНС, съпроводени с аберантни Класификация според патофизиологията Невропатична болка – лезии в ПНС или ЦНС, съпроводени с аберантни соматосензорни процеси. Болката е много силна, внушаваща дизестезия в областта на моторни, сетивни и вегетативни нарушения, които могат да се обеснят с дискретни неврологични лезии.

Причини за поява на онкологичната болка • Ангажиране на тъкани от тумора (близо 70%) Причини за поява на онкологичната болка • Ангажиране на тъкани от тумора (близо 70%) • Диагностични процедури • Свързана с лечението: a) След хирургична интервенция b) Невропатии след торакотомия, мамектомия c) След ампутации d) Химиотерапия e) Радиотерапия (20%)

Лечение – основни принципи Перорално – Hydromorphine, Methadone, Morphine, Oxycodone Ректално – Hydromorphine, Morphine, Лечение – основни принципи Перорално – Hydromorphine, Methadone, Morphine, Oxycodone Ректално – Hydromorphine, Morphine, Oxycodone Сублингвално – Methadone, Fentanyl Спинално – Fentanyl, Hydromorphine, Methadone, Morphine Интравенозно – Fentanyl, Hydromorphine, Methadone, Morphine Трансдермално – Fentanyl

Лечение-основни принципи Качество на живот Инвазивно лечение Опиоидна терапия Невро-аксиална аналгезия Прилагане в точно Лечение-основни принципи Качество на живот Инвазивно лечение Опиоидна терапия Невро-аксиална аналгезия Прилагане в точно определено Трето стъпало: Параентерална аналгезия опиоид място за умерена/силна болка +/- неопиоид, +/-адювант Анти-туморна Индивидуална с внимание към Персистираща/прогресираща болка терапия(химио, радио Второ стъпало: детайлите хирургия) неопиоид, опиоид за лека/умерена болка, +/+/-адювант Стъпаловидна болка Персистираща/прогресираща Невролитични Първо стъпало: Правилна диагноза на причината блокади Опиоиди +/-НСПВЛ Адюванти +/-Адюванти на болката Персистираща/прогресираща болка БОЛКА НСПВЛ/ COX-2 инхибитори Пациент с ракова болка Хоспис

Стъпало/ Болка Ноцицеп-тивна Невропати чна Лечение-основни продължи-телно принципи излъчване Мултидисциплинарно лечение 1. НСПВЛАнтидеп-ресант Ibuprofen, Стъпало/ Болка Ноцицеп-тивна Невропати чна Лечение-основни продължи-телно принципи излъчване Мултидисциплинарно лечение 1. НСПВЛАнтидеп-ресант Ibuprofen, Coxibe на болката на принципа. Amitriptylin – на +Omeprazol, 25– 75 mg стъпаловидност Misoprostol Първо стъпало 2. Аналгетик- Metamizol, Paracetamol остра Анти-конвулсант Gabapentin – 3 x 600 mg; Pregabalin 2 x 150 mg Второ стъпало Неопиоид + Лек опиоид: Retard +Tramadol (2 x 200 mg) +/-Адювант: Laxans, Atiemetics Трето стъпало Неопиоид + Силен опиоид: Retard+Оxycodon+Naloxon или Hydromorphon; Fentanyl или Buprenorphin TTS

Групи медикаменти (1) Ненаркотични аналгетици и НСПВЛ: Metamizole (Analgin, Proalgin) Paracetamol (Acetaminophen) Acetylsalicylic acid Групи медикаменти (1) Ненаркотични аналгетици и НСПВЛ: Metamizole (Analgin, Proalgin) Paracetamol (Acetaminophen) Acetylsalicylic acid (Aspirin) Ibuprofen (Nurofen) и др. Комбинирани препарати: Aciffein, Paracofdal, Sedalgin neo, Tempalgin НЛР: СЧ смущения, хепато- и нефротоксичност, чести алергични реакции, агранулоцитоза (? ).

Групи медикаменти (2) II-ра група: Опиоидни аналгетициагонисти/частични агонист/смесени агонисти на мюпецепторите Второ стъпало: Слаби Групи медикаменти (2) II-ра група: Опиоидни аналгетициагонисти/частични агонист/смесени агонисти на мюпецепторите Второ стъпало: Слаби опиоиди: Codeinum phosphoricum, Dehydrocodeinum continus Трето стъпало: силни опиоиди: Buprenorphine, Fentanyl, Hydromorphone, Methadone, Morphine, Pethidine НЛР: потискане центъра на дишането, зависимост към медикамента, констипация, гадене, повръщане билиарен спазъм, миоза, генерализиран сърбеж, псих. напрегнатост

Групи медикаменти (3) III-та група: Адювантни аналгетици: Кортикоиди-инхибират простагландиновата продукция като потискат възпалителните промени Групи медикаменти (3) III-та група: Адювантни аналгетици: Кортикоиди-инхибират простагландиновата продукция като потискат възпалителните промени и отока свъзани с тумора. Добър ефект при анорексия и астения. Prednisolon- ниски дози при разтягане на капсулата на черния дроб и костни метастази Dexametason-високи дози при неотложни състояния (компресия на гр. стълб) НЛР: орална кандидоза, пептична язва, facies lunata, повишена активност, псих. симптоми.

Групи медикаменти (4) хормонална терапия- адювантен аналгетик при локализация главно в гърдата, простата, ендометриума Групи медикаменти (4) хормонална терапия- адювантен аналгетик при локализация главно в гърдата, простата, ендометриума и бъбреци. антидепресанти- при дисестезини болки и при депресия(аналгетичен ефект по-бърз от антидепресантния), по-добър ефект при верен прием; NB! Неутропении Amitriptilin(Tryptanol)-tab. 25 mg; Desipriman(Petylyl)tab. 25 mg; Nortriptyllin(Nortrilen)-tab. 25 mg

Групи медикаменти (5) d) антиконвулсанти- при пробождаща болка e) f) g) h) i) (невралгична) Групи медикаменти (5) d) антиконвулсанти- при пробождаща болка e) f) g) h) i) (невралгична) и нервна компресия; от 1 таблетка до достигане на токсиност; Carbamazepin(Tegretol, Neurotor, Finlepsin)-tabl. 200 mg, 300 mg, 600 mg; Valproat(Depakine)-tabl. 150 mg, 300 mg; Gabapentine j) НЛР: резистентност, стомашно-чревни смущения, k) атаксия, левкопения e) анксиолитици- директен аналгетичен ефект, f) тревожност, придружаваща раковата болест. g) Diazapam- 5 -10 mg p. o. /i. v.

Други методи на аналгезия (1) Инхалационни методи на аналгезия – смес от двуазотен окисид Други методи на аналгезия (1) Инхалационни методи на аналгезия – смес от двуазотен окисид и кислород е подходяща при епизодична болка; с успех се използва при пациенти с респираторен резерв и възможност за носене на маска; НЛР: при по продължителна употреба се наблюдава костно-мозъчна супресия. • a) b) Хирургична повлияване на болката – при малигнена ракова болка; ортопедични намеси – патологични фрактури; медуларни лезии >50%; кортикални лезии >50%; болка след лъчетерапия висцерална обструкция – черва и жлъчни пътища: бай пас; пикочни пътища: стентиране, перкутанна нефростома

Други методи на аналгезия (2) Насрещна стимулация a) TENS (транскутанна електрическа нервна стимулация) при Други методи на аналгезия (2) Насрещна стимулация a) TENS (транскутанна електрическа нервна стимулация) при периферно нервнни и гр. болки b) • неврохирургични стимулационни методифармакологични нервни блокади с: Lidocaine и катетър Procaine с кратко действие; Bupivacaine, Ethidocaine с дълго дейстивие; помпа интратектална противоболкова помпа • c) • спинална аналгезия – при ангажиране на долната половина на тялото – подкожна и епидурална апликация НЛР: хипотензия, сърбеж и загуба на чувствителността

Психологично повлияване на онкологичната болка и физикална терапия Физикална терапия: a) b) c) d) Психологично повлияване на онкологичната болка и физикална терапия Физикална терапия: a) b) c) d) акупунктура; програма за пасивни/активни упражнения за намаляване на обездвижването при раково болните; имобилизация за определено време масаж Психологично повлияване: a) b) Йога, музика и изкуство за отвличане на вниманието на пациента при оперативна терапия за намаляване на напрежението Сеaнси при психолог с цел намаляване риска от депресия

. . . Болка, Болко-о! Болчице. . . Александър Геров . . . Болка, Болко-о! Болчице. . . Александър Геров

Казус – г-жа А. Б. 50 -годищна пациентка с хронична невропатична болка поради мастектомия. Казус – г-жа А. Б. 50 -годищна пациентка с хронична невропатична болка поради мастектомия. Болката се купира добре от 75 mcg/h Fentanyl TTS. Пациентката спира лечението си, тъй като е загубила работата си и не може да си го позволи. Въпрос: Кой представител от групата на силните опиоиди би могла пациентката да си позволи? Как ще се извърши замяната, за да се постигне същия ефект?

Отговор 75 mcg/hr fentanyl patch 75 mg po morphine/day 25 mcg/hr fentanyl patch 225 Отговор 75 mcg/hr fentanyl patch 75 mg po morphine/day 25 mcg/hr fentanyl patch 225 mg po morphine/day ⅔ (225 mg) ≈ 150 mg morphine/day 75 mg MS Continus q 12 h Ценa на Fentanyl patch 100 mcg/h: 1 кутия – $215. 99 Цена на MST Continus 60 mg/12 h: 1 кутия – $59. 99

Благодаря за вниманието! Благодаря за вниманието!