Скачать презентацию Медицински университет гр Пловдив Факултет по дентална Скачать презентацию Медицински университет гр Пловдив Факултет по дентална

805bb83e00c2cc5b4d9d7d17095a54ac.ppt

  • Количество слайдов: 29

Медицински университет – гр. Пловдив Факултет по дентална медицина Клиничен случай на лечение на Медицински университет – гр. Пловдив Факултет по дентална медицина Клиничен случай на лечение на дефектите на зъбните редици Дългосрочна фиксация при използването на временни корони Александър Гонтарь Стажант по Дентална Медицина През учебната 2011/2012 год. Ръководител: Д-р С. Христов Консултант: Д-р И. Главинков

Въведение Голям процент от ендодонтски лекуваните зъби се покриват коронарно с временни протетични конструкции, Въведение Голям процент от ендодонтски лекуваните зъби се покриват коронарно с временни протетични конструкции, като клиничният резултат е значително по добър, при дистални зъби, третирани по този начин (1). Също така се съобщава, че около 19% от виталните зъби, при който са използванни временни корони показват рентгенологични данни за изменения в периапикалната област (2). Следователно, много зъби, възстановени с помощта на временни корони могат в бъдеще да са обект на първично ендодонтско лечение или повторно ендодонтско релечение. Когато съществуващото възстановяване е с неприемливо качество, има опасност от развитие на вторичен кариес, най вече в маргиналните области, което води до компрометиране здравината на останалите ТЗТ под конструкцията, което е пряко показание за отстраняване на короната и провеждане на задължително ендодонтско лечение.

Според Шилингбърг и кол. (3), временното възстановяване трябва да: • предостави адекватна защита на Според Шилингбърг и кол. (3), временното възстановяване трябва да: • предостави адекватна защита на пулпата, • позиционна стабилност, • оклузална функция, • лесно почистване, • биологично приемливо маргинално ажустиране, • необходима резистентност, задържане и естетика. В литературата рядко се споменава въпроса за важността на микропропускливостта на временните възстановявания и връзката им с ендодонтско лечение. Оптималната точност на временното възстановяване е много важен фактор при определяне на неговата способност за добро запечатване с цел предпазване ендодонтското лечение.

Класификация на Временните Конструкции (4) • Според материала на изработване: 1. Метални 2. Пластмасови Класификация на Временните Конструкции (4) • Според материала на изработване: 1. Метални 2. Пластмасови • Според начина на изработване: 1. 1 Цели обвивни • Стандартни Фабрични • Индивидуални • Директно изработени • Индиректно изработени • Комбиниран – Директно/ Индириктен метод 1. 2 Цели Щифтови • Директно изработени • Индиректно изработени

Клиничен Случай Анамнеза Паспортна част: Пациентът А. К. на 35 год. от град Пловдив Клиничен Случай Анамнеза Паспортна част: Пациентът А. К. на 35 год. от град Пловдив с Амб. № 22/ 01. 02. 2012 год. Anamnesis morbi: Дойде при нас с оплакване за тръпнещо усещане горе вляво, от 2 месеца насам. Оплаква се и от затруднено хранене и нарушена естетика поради липса на зъби долу вдясно и двустранно на горната челюст. Пациентът няма проведено предишно протетично лечение. Anamnesis vitae: Не съобщава за придружаващи общи заболявания. Не работи в среда с професионални вредности, страстен пушач -по 1 кутия цигари на ден. Anamnesis familiae: Съобщава за предразположение към пародонтални заболявания от страна на майката , липсват други фамилни заболявания.

Status praesens generalis: Пациент в добро общо състояние. Видима възраст, отговаряща на действителната. Заема Status praesens generalis: Пациент в добро общо състояние. Видима възраст, отговаряща на действителната. Заема активно положение на стоматологичния стол. RR 13080 mm. Hg; пулс-70 удара в мин. Status praesens localis extraoralis: Не се наблюдава лицева асиметрия. Не се палпират увеличени лимфни възли. Без промени в ТМС. Status praesens localis intraoralis: Нормално отваряне на устата. Без патологични промени по лигавицата на устни, бузи, небце, под на устната кухина и езика.

Зъбен статус x C O/G x R O/G R O x C O/G x Зъбен статус x C O/G x R O/G R O x C O/G x x O R R O/C C x C O C x R-корен C- кариес О- обтурация G- периодонтит X-липсващ зъб

Парадонтален статус Гингива: Венечни ръбове и папили - Цвят: Тъмночервен , Консистенция: Меко-тестова, оточни, Парадонтален статус Гингива: Венечни ръбове и папили - Цвят: Тъмночервен , Консистенция: Меко-тестова, оточни, отлепени от зъбите апикално на ЕЦГ с видима загуба на клиничен атачмънт в фронталната област на долна челюст. Ширина на прикрепена гингива в областта на 33, 31, 43 неадекватна и по малка. Положителна проба Гликман. Орално-хигиенен индекс: DI по Green Vermillion : 2, 82 CI по Green Vermillion : 2, 61 Индекс на кървене: % 74, 71 Ниво на Епително Прикрепяне – стойности при сондиране: 4 4 7 6 5 5 4 5 4 4 4 7 7 5 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 7 7 8 8 7 7 5 5 Подвижност на зъбите Индекс на Miller: I степен - 31, 32, 33, 41, 42, 43 Степен на въвличане на фуркации: I клас - 27, 28, 37

Рентгенелогичен статус Съотношението между върха на интерденталният септум и ЕЦГ: При всички зъби в Рентгенелогичен статус Съотношението между върха на интерденталният септум и ЕЦГ: При всички зъби в долния фронталнен участък над 2 мм – 31, 32, 41, 42; над 0, 5 мм – 34, 35, 36, 37 Състоянието на компактата във върха на интерденталния септум: хоризонтален тип резорбция спрямо дължината на корена до 1/3 - 31, 32, 41, 42; над 1/3 - 34, 35, 36, 37. Строеж на Спонгиозата: Наблюдават се разширени костни пространства, изтънени костни гредички, средно към едролакунарен строеж. Ширина на периодонталната цепнатина: В областта на 31, 32, 35, 36, 41, 42 разширена маргинална цепнатина с нарушен континюитет на ламина дура. Морфология на зъбите: Увеличено съотношение клинична корона/ корен при всички налични зъби. Междукоренова резорбция на 36 Обтурация на 36 Наличие на супра и суб венечен зъбен камък

Мултифакториална диагноза 1. Общомедицинска диагноза Няма доказани общи заболявания. Клинично здрав пациент. 2. Дентална Мултифакториална диагноза 1. Общомедицинска диагноза Няма доказани общи заболявания. Клинично здрав пациент. 2. Дентална диагноза • Терапевтична диагноза: Periodontitis chronica gran. localisata 16, 13, 22, 23; Periodontitis chronica gran. diffusa totalis 46; Caries media 27, 34, 37, 47; Caries Profunda 17, Caries secunda 26, 36 Хирургична диагноза: Radix gangraenosa 14, 12, 25. • Пародонтална диагноза: Parodontitis chronica generalisata. • Протетична диагноза: -Adentia partialis maxillae d. p. 15, Destructio coronae dentis 22, 23 ДЗР по Кенеди- III клас. - Adentia partialis mandibulae d. p- 44, 45, Destructio coronae dentis 46 ДЗР по Кенеди-III клас.

Лечебен План – Извършени Етапи Хирургично лечение: След обстойна анамнеза и преглед, измерено артериално Лечебен План – Извършени Етапи Хирургично лечение: След обстойна анамнеза и преглед, измерено артериално кръвно налягане и пулс бе поставена терминална инфилтративна анестезия вестибуларно и палатинално – проводна на n. palatinus mayor на 25, и инфраорбитална проводна анестезия за 12, 14, анестетик Ubistesin 1, 7 ml 4 %, се извърши екстракция с прав лост на 14, 12, 25.

Терапевтично лечение: • Първично на Periodontitis chronica gran. localisata 16, 22, 23, 24 стандартна Терапевтично лечение: • Първично на Periodontitis chronica gran. localisata 16, 22, 23, 24 стандартна ръчна техника на препарация К, Н – пили, иригация с Н 2 О 2 р-р 3 %, Na. OCl р-р 2, 5 %, обтуриране на кореновите канали с паста Cortisomol и уплътняване с гутаперков щифт. На зъби 16, 24 се поставиха укрепващи логанови щифтове и се възстановиха с фотокомпозитен материал. Зъби 22, 23 бяха препарирани за последващо протетично лечение. • Релечение на 13: отстраняване на каналопълнежното средство с К-пили, машинна обработка със с- ма Pro Taper и дообработване на апикалната трета с ръчни К - пили – хибридна техника, иригация с Н 2 О 2 р-р 3 %, Na. OCl р-р 2, 5 %, обтуриране на кореновите канали с Seal Apex, F 2 гутаперков щифт(моноконусна техника)

Пародонтално лечение: Инициална(хигиенна фаза) А) етиотропно лечение: почистване на супрагингивалния зъбен камък с ултразвуков Пародонтално лечение: Инициална(хигиенна фаза) А) етиотропно лечение: почистване на супрагингивалния зъбен камък с ултразвуков апарат, полиране с гумичка, четка и паста; почистване на субгингивалния зъбен камък с ултразвуков накрайник PS, проведена мотивация, обучение и ремотивация на пациента за лична орална хигиена. Б) патогенетично лечение: кюретаж без процедура с ламбо на 31, 32, 33, 41, 42, 43, остъргване и заглаждане на кореновата повърхност, извършено с пародонтални кюрети Hu- Friedy. • Топикално: дренчета Gelaspon/Indextol ung. 5 gr. , въведени в венечните джобове. Локално: Хлорхексидинов р-р за жабурене Rp: /Еludril 90 ml Dtd № 1 S. 2 пъти дневно по 10 мл, в чаша вода. Да не се поглъща! • Общо Медикаментозно лечение: Бе предписано: Rp: /Ce. Te. Be 500 mg Dtd № 7 in tabs. S. По 1 табл. дневно

Протетично лечение- Възможни Варианти: • Горна челюст Неподвижно- изработка на мостови протези с мостоносители Протетично лечение- Възможни Варианти: • Горна челюст Неподвижно- изработка на мостови протези с мостоносители 11, 13, 16, 17 и 21, 22, 23, 24, 26, Дъгово стабилизираща мостовидна протеза с мостоносители 11, 13, 16, 17 и 21, 22, 23, 24, Щифтови пънчета на 22, 23 и изработка на мостова протеза с мостоносители 22, 23, 24 и висящо тяло на 25. Обвивни Корони върху имплантатни крепители на 15, 14, 12, 25. Подвижно Моделно - лято протезиране, Снемаема плакова протеза с метални куки. Комбинирано • Долна челюст Неподвижно – изработка на мостова протеза с мостоносители 43, 46. Индивидуални обвивни корони върху имплантатни крепители 44, 45. Подвижно протезиране.

Протетично лечение- Изпълнени етапи: Препариране на кореновите канали с Pesso и снемане отпечатък за Протетично лечение- Изпълнени етапи: Препариране на кореновите канали с Pesso и снемане отпечатък за изработка на щифтови пънчета на 22, 23. • Ажустиране и циментиране на готовите щифтови конструкции с цинк фосфотен цимент. • Изработване по индиректен метод на временни акрилни корони на 22, 23, ажустиране и дълготрайно фиксиране с помощта на цинк- фосфатен цимент. “ Стъкло-йономерните и цинк- фосфотните цименти могат да се считат за подходящи като избор при фиксиране на временните конструкции за по дълги периоди от време! (5) ” • Препариране на зъби 11, 13, 16 с ножовидна препарационна граница. • Поставяне на ретракционни шнурчета, снемане на двуфазен, двупластов силиконов отпечатък от протезното поле. • Изработване на мостова протеза с естетична вестибуларна инкрустация от пластмаса на 11, 12, 13, 14, 15 и изцяло лято метално тяло на 16. • Ажустиране, наартикулиране и постоянно фиксиране на мостовото тяло с цинк- фосфатен цимент. • Окончателното възстановяване на оклузо - артикулационното равновесие ще се постигне с изработването на мостова протеза с мостоносители 43, 46, която да възстанови оклузалните взаимоотношения в десният дистален сегмент.

Заключение Правилният избор на материал и метод за временно възстановяване влияе върху прогнозата на Заключение Правилният избор на материал и метод за временно възстановяване влияе върху прогнозата на ендодонтското лечение, има прогностична стойност и възстановява функциите на пациента за периода до окончателното протезиране. Някои клинични ситуации като хронични периодонтити, вътрешна резорбция, ендодонтско лечение на зъби с незавършено кореново развитие, могат да изискват фиксиране за по дълъг период от време на временните конструкции с оглед проследяване на очакван благоприятен резултат от лечението.

Книгопис 1/ Sorensen AJ, Martino¡ JT (1984) Intracoronal reinforcement and coronal coverage: a study Книгопис 1/ Sorensen AJ, Martino¡ JT (1984) Intracoronal reinforcement and coronal coverage: a study of endodontically treated teeth. Journal of Prosthetic Dentistry 51, 780^4. 2/ Saunders WP, Saunders EM (1998) Prevalence of periradicular periodontitis associated with crowned teeth in an adult Scottish subpopulation. British Dental Journal 185, 137^40. 3/ Shillingburg HT, Hobo S, Whitsett LD, Jacobi R, Brackett SE (1997) Provisional restorations. In: Bateman LA, ed. Fundamentals of Fixed Prosthodontics, 3 rd edn. IL, USA: Quintessence Publishing Co. , pp. 225^56. 4/ Клиника на Протетичната Дентална Медицина, Т. Пеев, А. Филчев, Еко Принт София (2008) стр. 46 -51. 5/ Bobotis HG, Anderson RW, Pashley DH, Pantera EA (1989) A microleakage study of temporary restorative materials used in endodontics. Journal of Endodontics 15, 569^72. Baldissara P, Comin G, Martone F, Scotti R (1998) Comparative study of the marginal microleakage of six cements in fixed provisional crowns. Journal of Prosthetic Dentistry 80, 417^22.

Благодаря Ви за Вниманието! Благодаря Ви за Вниманието!