Скачать презентацию Мавзу Компьютерли ўқитиш технологияси Маъруза режаси 1 Скачать презентацию Мавзу Компьютерли ўқитиш технологияси Маъруза режаси 1

1914c44dfcc63713181fbff1723b8d2e.ppt

  • Количество слайдов: 23

Мавзу: Компьютерли ўқитиш технологияси Мавзу: Компьютерли ўқитиш технологияси

Маъруза режаси 1. Компьютерлаштирилган ўқитиш технологияси 2. Компьютерли ўқитишнинг технологик схемаси 3. Бу ўқитиш Маъруза режаси 1. Компьютерлаштирилган ўқитиш технологияси 2. Компьютерли ўқитишнинг технологик схемаси 3. Бу ўқитиш технологиясида педагогнинг функцияси 4. Педагогнинг шахсий ахборот майдонин ташкил этиш.

 Компьютерлаштирилган ўқитиш технологияси – бу компьютердан фойдаланишга асосланган ўқитишдир. Ўқитишнинг компьютер технологияси янги Компьютерлаштирилган ўқитиш технологияси – бу компьютердан фойдаланишга асосланган ўқитишдир. Ўқитишнинг компьютер технологияси янги ахборот технологияларнинг бир туридир. Ахборот технологияларда бундан ташқари бошқа ахборот воситалари (телевидение, видео ва бошқалар) ишлатилиши мумкин. Компьютер технологиялари дастурлаштирилган ўқитиш ғояларини ривожлантиради, замонавий компьютерлар ва телекоммуникацияларнинг йирик имкониятлари билан боғлиқ бўлган ўқитишнинг мутлақо янги ҳали тадқиқ қилинмаган технологик вариантларини очиб беради.

 Ўқитишнинг компьютер технологияси, компьютернинг инсон индивидуал қобилиятларига мослигига таянади. Ўқитиш жараёнини оптимал даражада Ўқитишнинг компьютер технологияси, компьютернинг инсон индивидуал қобилиятларига мослигига таянади. Ўқитиш жараёнини оптимал даражада тезкор бошқариш имконияти мавжудлиги, бу ўқитишнинг турининг универсал мулоқоти кўринишида эканлиги, психологик қулайликлари, ўқитишнинг чекланмаганлиги билан ажралиб туради. Компьютерли ўқитиш технологияси мазмун жиҳатдан компьютер хотирасига киритилган педагогик дастурий воситалар билан фарқланади. Дастурий воситалар мавзу, бўлим ёки бутун ўқув фани бўйича тузилиши мумкин ва у ўқув материали ўзлаштирилиши диагностикаси баҳолашни ва мониторингини ҳам ўз ичига олади. Компьютерли ўқитиш технологиясининг самарадорлиги дастурий воситаларнинг ишлаб чиқилиш даражаси билан бир қаторда ўқув жараёнини ва ишчи ўринларини тўғри ташкил этилганига боғлиқ бўлади

 Компьютерли ўқитишнинг технологик схемаси Компьютерли ўқитиш технологиясида қуйидагилар зарур ҳисобланади: индивидуал ўқитиш; мунтазам Компьютерли ўқитишнинг технологик схемаси Компьютерли ўқитиш технологиясида қуйидагилар зарур ҳисобланади: индивидуал ўқитиш; мунтазам равишда компьютер ёрдамида диагностик тестлар ўтказиш; ўқув мақсадларига эришилганлигини баҳолаш. Компьютерли ўқитиш технологиясида ўқитиш циклининг қайта такрорланиши энг самарали таъминланади. Бу ўқитиш технологиясида педагогнинг функцияси қуйидагилардан иборат бўлади: дастурий воситаларни тайёрлаш; ўқув жараёнининг (ўқув жараёни графиги, диагностика, назорат) гуруҳ, фан миқёсида ташкил этиш; ишчи ўринларини ташкил этиш, йўлйўриқлар бериш, тармоқни бошқариш; талабалар билан мулоқотда бўлиш, индивидуал ўқитишни таъминлаш.

ЎҚИТИШ ПИРАМИДАСИ. 1 (5%) У 2 (10%) У С 3 (20%) У 4 (30%) ЎҚИТИШ ПИРАМИДАСИ. 1 (5%) У 2 (10%) У С 3 (20%) У 4 (30%) Л 5 (40%) Л 6 (50%) А 7 (75%) Р 8 (90%) Ахборотни эслаб қолиш

1 2 3 Маъруза, доклад Эшитганда 5% Ўқиш Ўқиганда 10% Видео, расм, кўргазмаларни кўриш 1 2 3 Маъруза, доклад Эшитганда 5% Ўқиш Ўқиганда 10% Видео, расм, кўргазмаларни кўриш Кўрганда 20% 4 5 6 Тажрибани намойиш қилиш Кўрган ва эшитганимизда 30% Мунозара Бирга муҳокама қилганимизда 40% Машқ Ўқиган, ёзган, гапирганларимизда 50% 7 Ишбилармон ўйин, лойиҳа усули Мустақил ўқиганларимизнинг, таҳлил 75% қилганларимизнинг, муҳокама, ҳимоя ва ёзганларимизнинг, намойиш қилганларимизнинг 8 Бошқаларни ўқитиш Бошқаларни ўқитган нарсаларимизнинг 90%

Укув жараёнида замонавий АКТдан фойдаланиш Укитиш предмети (Информатика курси) Укитиш воситаси Электрон почта Таълимни Укув жараёнида замонавий АКТдан фойдаланиш Укитиш предмети (Информатика курси) Укитиш воситаси Электрон почта Таълимни сифатли бошкариш воситаси Синхрон алока Педагог мулокатни ташкил этувчи восита Укув билиш фоалияти ни бошкарув воситаси Укитувчининг шахсий сайти 15

ПЕДАГОГИК ЖАРАЁНИДА АКТ Такдим этувчи НАТИЖАга эришиш ТАЪЛИМ МЕТОДИ ТАЪЛИМ ШАКЛИ ПЖ АКТ ТАЪЛИМ ПЕДАГОГИК ЖАРАЁНИДА АКТ Такдим этувчи НАТИЖАга эришиш ТАЪЛИМ МЕТОДИ ТАЪЛИМ ШАКЛИ ПЖ АКТ ТАЪЛИМ БЕРУВЧИ ТАЪЛИМ МАЗМУНИ (электрон ресурс) ТАЪЛИМ ОЛУВЧИ ТАЪЛИМ ВОСИТА НАЗОРАТ ВА БАХОЛАШ воситаси

Компюьтердан фойдаланган ҳолда педагогнинг иш жойини ташкил этиш. ПЕДАГОГНИНГ АВТОМАТЛАШТИРИЛГАН ИШ ЖОЙИ(ПАИЖ) якуний фойдаланувчига Компюьтердан фойдаланган ҳолда педагогнинг иш жойини ташкил этиш. ПЕДАГОГНИНГ АВТОМАТЛАШТИРИЛГАН ИШ ЖОЙИ(ПАИЖ) якуний фойдаланувчига маълумотларни ишлаб чиқиш ва аниқ муаммоли соҳада бошқарув вазифаларини автоматлаштиришни таъминловчи ахборот, дастурий ва техник ресурслар мажмуи сифатида намоён бўлади.

ПАИЖни ташкил этиш Компьютер: Ахборотларни туплаш, саклаш, кайта ишлаш, узатиш ва укув фаолиятини назорат ПАИЖни ташкил этиш Компьютер: Ахборотларни туплаш, саклаш, кайта ишлаш, узатиш ва укув фаолиятини назорат килиш Педагог: Укитишда керак буладиган матераллар ва бошкариш воиталарини тайёрлашда ижодий ёндошув

БОШҚАРУВНИНГ ТАШКИЛИЙ ТУЗИЛИШИ Раҳбарнинг автоматлаштирилган иш жойи (АИЖ) Ўрта даражадаги бошқарув ходимининг АИЖ Оператив БОШҚАРУВНИНГ ТАШКИЛИЙ ТУЗИЛИШИ Раҳбарнинг автоматлаштирилган иш жойи (АИЖ) Ўрта даражадаги бошқарув ходимининг АИЖ Оператив даражадаги бошқарув ходимининг АИЖ

РАҲБАР педагогик фаолиятининг турли соҳаларини таҳлил қилиш ва режалаштириш воситаларидан фойдаланади. Бунинг учун у РАҲБАР педагогик фаолиятининг турли соҳаларини таҳлил қилиш ва режалаштириш воситаларидан фойдаланади. Бунинг учун у иқтисодий, математикстатистик усуллар ёрдамида тўғри қарорлар қабул қилишга имкон берувчи ишончли ва тўлиқ ахборотларни олишга ҳаракат қилади

Интернетда ва тармоқда педагогларнинг жамоа бўлиб ишлашни ўрганиш. Интернет тармоғини ташкил этиш асослари. Интернет Интернетда ва тармоқда педагогларнинг жамоа бўлиб ишлашни ўрганиш. Интернет тармоғини ташкил этиш асослари. Интернет тармоғининг асосий хизматлари, интернет таълим ресурслари, педагогларнинг тармоқдаги ҳамкорлиги. Ахборот технологиялари воситасида методик портфолиони шакллантириш. Ziyonet. uz, pedagog. uz ва бошқа таълим порталлари ресурслари билан ишлаш Web-интерфейс методик ахборотларни тармоқда жойлаштиришнинг универсал воситаси сифатида. “Ўқитувчи портфолиоси” сайтини яратишнинг технологик асослари

Интернет конференциялар – бу муайян муаммони ҳал қилаётган гуруҳ иштирокчиларининг Интернет тармоғи орқали конференц Интернет конференциялар – бу муайян муаммони ҳал қилаётган гуруҳ иштирокчиларининг Интернет тармоғи орқали конференц алоқаси ёрдамида ўзаро ахборот алмашиниш жараёнидир. Компьютер конференцияси иштирокчилари сони аудио– ва видеоконференциялар иштирокчилари сонидан анча кўп бўлиши мумкин.

Веб-сайт тушунчаси ва шакли Веб-сайт инглизча “site” сўзидан олинган бўлиб, жойлашиш каби маъноларни билдиради. Веб-сайт тушунчаси ва шакли Веб-сайт инглизча “site” сўзидан олинган бўлиб, жойлашиш каби маъноларни билдиради. Умумжахон ўргимчак тўри маълум ахборотни топиш мумкин бўлган ва ноёб URL манзиллар билан белгиланган виртуал жой. Веб-сайт бош саҳифасида сайтнинг бошқа саҳифалари ёки бошқа сайтларга мурожаатлари мавжуд бўлади. Веб-сайт саҳифалари HTML, ASP, PHP, JSP, технологиялари ёрдамида яратилиб, матн, график, дастур коди ва бошқа маълумотлардан ташкил топган бўлиши мумкин. Веб-сайтни очиш учун броузер дастуридан фойдаланиб унинг манзил майдонига керакли веб сайтнинг манзили киритилади. Веб-сайт шахсий, тижорат, ахборот ва бошқа кўринишларда бўлиши мумкин.

Веб портал тушунчаси Веб портал (инглизча “portal” – дарвоза сўзидан олинган) - бу Интернет Веб портал тушунчаси Веб портал (инглизча “portal” – дарвоза сўзидан олинган) - бу Интернет фойдаланувчисига турли интерактив хизматларни кўрсатувчи йирик веб-сайт. Порталлар горизонтал (кўп мавзуларни қамровчи) ва вертикал (маълум мавзуга бағишланган), халқаро ва минтақавий, шунингдек оммавий ва корпоратив бўлиши мумкин Портал орқали Интернет фойдаланувчиларига хизматлар кўрсатилади: Электрон почта Маълумотларни қидириш Веб-сайтларни жойлаштириш Конференцалоқаларни тақдим этиш Янгиликлар форумлар ва х. к қуйидаги интерактив

Ziyonet таълим тармоғи ва ундан фойдаланиш Ziyo. NET тармоғининг асосий мақсади таълим тизимида республика Ziyonet таълим тармоғи ва ундан фойдаланиш Ziyo. NET тармоғининг асосий мақсади таълим тизимида республика ёшлари ҳамда таълим олувчиларни билим олиш жараёнида ахборот-коммуникация хизматларини кўрсатишдан иборат

Таълим муассасалари бошқарув органлари сайтлари Таълим муассасалари вазирликлари сайтлари ўзларида олий таълим ва унинг Таълим муассасалари бошқарув органлари сайтлари Таълим муассасалари вазирликлари сайтлари ўзларида олий таълим ва унинг фаолияти, олий таълим муаасасалари, ўрта-махсус касб-ҳунар таълими ва унинг фаолияти, ўрта-махсус касб-ҳунар таълим муассасалари, халқ таълими ва унинг фаолияти, республика мактаблари, таълимнинг меъёрий ҳужжатлари тўғрисидаги маълумотларни мужассамлаган. Таълим муассасалари вазирликлари сайтлари манзиллари: Олий ва ўрта махсус таълим вазирилиги веб-сайти: www. edu. uz Ўрта-махсус касб-ҳунар таълим маркази: www. markaz. uz Халқ таълими вазирилиги веб сайти: www. eduportal. uz Давлат тест маркази веб сайти: www. dtm. uz

Салбий ва ижобий ресурсларга эга бўлган веб сайтлар ва уларнинг аҳамияти Интернетнинг ички таҳдидлари Салбий ва ижобий ресурсларга эга бўлган веб сайтлар ва уларнинг аҳамияти Интернетнинг ички таҳдидлари тармоқ ахборот маконининг аҳволи ва ривожланиши учун салбий оқибатларга эга бўлиши мумкин бўлган таҳдидлар: Тармоқнинг ортиқча юкланганлиги туфайли ахборот коллапси (қулаши) Боғламалар ва трафикни “четлаб ўтиш” йўналишларини блокировкалаш мақсадида уюштирган ҳужумлари; коммуникация каналларининг тасодифий ёки уюштирилган авариялари; ахборот-излаш тизимларининг мукаммал эмаслиги; протоколларнинг “маънавий” эскириб қолиши ва бошқалар Интернетнинг ташқи таҳдидлари фойдаланувчилар учун салбий оқибатларга эга бўлиши мумкин бўлган таҳдидлар. Ташқи таҳдидлар технологик ва ижтимоий бўлиши мумкин: Технологик: тезлиги секин каналлар; тармоққа уланишнинг унумсиз услублари; олиб келтирилган вируслар; ахборот “тошқини” ва ҳ. к. Ижтимоий: фойдаланувчиларнинг жисмоний ва рухий соғлиғига бўлган таъсир; инсоннинг шахсий онгига бўлган таъсир; ахборот террори, жинояти ва бошқалар

 Тадқиқотчи хакерлар- ушбу соҳа бўйичи жуда катта билимга эга шахслар бўлиб, компьютер дастурий Тадқиқотчи хакерлар- ушбу соҳа бўйичи жуда катта билимга эга шахслар бўлиб, компьютер дастурий таъминотининг ҳимояси заиф жойларини қидириб топадилар ва улардан бузғунчиликда фойдаланишга имконият яратадилар. Бузғунчи хакерлар(Крикер)- улар турли ҳил мақсадларда “тоза бузуш”ни амалга оширадилар. “Тоза бузиш” деганда ахборот ташувчисига ҳечқандай зарар етказмасдан, ахборот тизимининг иши самарасини камайтирмаган холда керакли ахброт ресурсига кирилади. Вандал хакерлар- Компьютер тизимига онгли равишда кириб унга зарар етказувчи шахслар. Компьютер пиратлари – компьютер дастурий таъминотини сотиш мақсадида уларнинг калитини синдирувчи шахслар ёки гуруҳлар. Кибертеррористлар- терроризмнинг янги тури бўлган виртуал террор билан шуғулланувчи шахслар. Улар компьютер ахборот тизимлари ва тармоқлари ёрдамида турли ҳил ғаразли ахборот (давлат сиёсатига ёт ғояларни) тарғиботларни амалга оширадилар. Вирмейкерлар- компьютер вирусларини яратувчи шахслар. Фрикерлар- телефон тармоғига қонунбузарлик йўли билан кирувчи шахслар.