Скачать презентацию Matthijs Smith Roel Arents tbv ISS 2005 2006 Скачать презентацию Matthijs Smith Roel Arents tbv ISS 2005 2006

5840c0ead4495b32ff6c0a161d67d1ef.ppt

  • Количество слайдов: 26

Matthijs Smith & Roel Arents tbv ISS 2005/2006 Basic Web Services Technology Matthijs Smith & Roel Arents tbv ISS 2005/2006 Basic Web Services Technology

Overview • • • Infrastructure SOAP WSDL UDDI Related Standards Discussion Overview • • • Infrastructure SOAP WSDL UDDI Related Standards Discussion

Infrastructure • Problems & Solutions – Common syntax – Interaction mechanism Data format Multiple Infrastructure • Problems & Solutions – Common syntax – Interaction mechanism Data format Multiple interaction forms Mapping to transport protocol – Describe services – Name & directory service (registry) Api Registry

SOAP • Goal • • Package message Interaction conventions Rules Mapping to transport protocol SOAP • Goal • • Package message Interaction conventions Rules Mapping to transport protocol • Communication protocol

Structure of SOAP • SOAP Envelope – SOAP header Header blocks – SOAP body Structure of SOAP • SOAP Envelope – SOAP header Header blocks – SOAP body Body blocks • Interaction Styles

Structure of SOAP Structure of SOAP

Mapping to Transport Protocol • Transport • Addressing & Routing Mapping to Transport Protocol • Transport • Addressing & Routing

Implementation of SOAP Implementation of SOAP

WSDL • Web Services Description Language • Problems & Solutions – – Acces Mechanism WSDL • Web Services Description Language • Problems & Solutions – – Acces Mechanism Protocol binding Define Location Asynchronous interaction

Structure of WSDL • Abstract part – Types – Messages – Operations – Port Structure of WSDL • Abstract part – Types – Messages – Operations – Port types • Concrete part – Bindings – Services & ports

Structure of WSDL Structure of WSDL

Using WSDL Using WSDL

Inhoud 1/2 • UDDI – – – Informatie in een UDDI register Datastructuur van Inhoud 1/2 • UDDI – – – Informatie in een UDDI register Datastructuur van een UDDI register t. Models en overview. Docs UDDI register API’s Publieke en private registers

Inhoud 2/2 • Gerelateerde (Web Service) standaarden – – – WS-Adressing WS-Routing WS-Security WS-Policy Inhoud 2/2 • Gerelateerde (Web Service) standaarden – – – WS-Adressing WS-Routing WS-Security WS-Policy WSIF (Invocation Framework) • “De anticlimax” / Discussiepunten – Te veel standaarden ≡ geen standaarden – Effect van “geavanceerde SOAP” op het beschrijven en dynamisch binden van services – Dynamisch binden mbv UDDI in de praktijk • Samenvatting / conclusie / vragen

UDDI • Universal Description Discovery and Integration • Raamwerk voor het beschrijven en zoeken UDDI • Universal Description Discovery and Integration • Raamwerk voor het beschrijven en zoeken van Web services • UDDI’s eigen API’s zijn Web services • Gestructureerde en ongestructureerde data • Private en publieke registers

Informatie in een UDDI register • Je kunt zoeken op: – Bedrijven – Soort/categorie Informatie in een UDDI register • Je kunt zoeken op: – Bedrijven – Soort/categorie services – Manier van aanroepen van services

Datastructuur van een UDDI registry • • Hiërarchie van generieke beschrijvingen (zie ↓) t. Datastructuur van een UDDI registry • • Hiërarchie van generieke beschrijvingen (zie ↓) t. Models bevatten de technische beschrijvingen

t. Models • Refereert naar een overview. Doc • overview. Doc kan in natuurlijke t. Models • Refereert naar een overview. Doc • overview. Doc kan in natuurlijke taal of WSDL • overview. Doc heeft een unieke sleutel – Meerdere t. Models kunnen naar hetzelfde overview. Doc wijzen – Maakt dynamisch binden makkelijker • Bevat classificatie / categorisatie aanduidingen

UDDI register API’s • Gericht op Zoekers, Posters en Collega registers • Inquiry API: UDDI register API’s • Gericht op Zoekers, Posters en Collega registers • Inquiry API: zoek business, service, binding etc, en vraag specifieke info over business, service etc • Publishers API: sla op en verwijder business, service etc • Security API: krijg en verwijder authenticatie-token • Custody and Ownership API: eigenaar van informatie veranderen • Subscription API: business, service etc “in de gaten houden” • Replication API: synchroniseren van data tussen registers

Zoeken in een UDDI register (Inquiry API) • Simpele maar uitbreidbare standaardmogelijkheden • Voorbeeld Zoeken in een UDDI register (Inquiry API) • Simpele maar uitbreidbare standaardmogelijkheden • Voorbeeld van uitbreiding: USML – meerdere queries, trefwoorden, registers etc. – gedistribueerd zoeken (register zoekt ook in andere registers)

Publieke en private registers • Initiële idee: Universal Business Registry – Beschikbaar gemaakt door Publieke en private registers • Initiële idee: Universal Business Registry – Beschikbaar gemaakt door grote bedrijven en overzien door OASIS – Consistent met elkaar gehouden • Behoefte aan – Publiek (zoals UBR) – Privaat (doorgaans binnen een bedrijf) – Gedeeld (bedrijven delen onderling)

Gerelateerde (Web Service) standaarden 1/2 • WS-Adressing – Specificeert de endpoints van de SOAP Gerelateerde (Web Service) standaarden 1/2 • WS-Adressing – Specificeert de endpoints van de SOAP berichten – Geeft een ID van de ontvanger mee in de SOAP header • WS-Routing – Geeft een pad aan in de SOAP header welke het bericht moet volgen • WS-Security – Voegt een blok toe aan de SOAP header met info over gebruikersnamen en certificaten etc – Geeft de mogelijkheid (delen van) berichten te versleutelen

Gerelateerde (Web Service) standaarden 2/2 • WS-Policy – Geeft de mogelijkheid eisen aan WSs Gerelateerde (Web Service) standaarden 2/2 • WS-Policy – Geeft de mogelijkheid eisen aan WSs toe te voegen, als authenticatiemethode etc • WSIF (Invocation Framework) – Maakt WSDL “los van” SOAP en laat de infrastructuur zelf een binding opzetten dmv het uitwisselen van stubs

“Anticlimax” / discussiepunten • Web services zijn een extra tier -> meer overhead Vaak “Anticlimax” / discussiepunten • Web services zijn een extra tier -> meer overhead Vaak een extra tier op bestaande middleware, met ontzettend veel mogelijke standaarden om uit te kiezen • Het is moeilijker een interface te beschrijven voor binaire data Het gebruik van binaire data in SOAP leidt ertoe dat Web services veranderen in simpele queues, waarbij ontwikkelaars van te voren al (moeten) weten wat de Web service doet met de data en dynamisch binden veel moeilijker wordt • Dynamisch binden met UDDI is een illusie, omdat bedrijven elkaar toch eerst willen vertrouwen en van te voren een soort Web service bekeken moet worden door de ontwikkelaar

Conclusies / samenvatting / vragen? • SOAP definieert een manier om berichten tussen Web Conclusies / samenvatting / vragen? • SOAP definieert een manier om berichten tussen Web services op te stellen over bepaalde comm. protocollen • Met WSDL definieert men de interface van een Web service • Met UDDI houdt men een register bij met Web services