Скачать презентацию Mattheus 12 38 -40 Toen antwoordden Hem enige Скачать презентацию Mattheus 12 38 -40 Toen antwoordden Hem enige

662e461b0f84bfc672d3424d685fe29f.ppt

  • Количество слайдов: 30

Mattheus 12: 38 -40 Toen antwoordden Hem enige der schriftgeleerden en farizeeën en zeiden: Mattheus 12: 38 -40 Toen antwoordden Hem enige der schriftgeleerden en farizeeën en zeiden: Meester, wij zouden wel een teken van U willen zien. Maar Hij antwoordde hun en zeide: Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona de profeet. Want gelijk Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des mensen in het hart der aarde zijn.

Mattheus 12: 38 -40 Toen antwoordden Hem enige der schriftgeleerden en farizeeën en zeiden: Mattheus 12: 38 -40 Toen antwoordden Hem enige der schriftgeleerden en farizeeën en zeiden: Meester, wij zouden wel een teken van U willen zien. Maar Hij antwoordde hun en zeide: Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona de profeet. Want gelijk Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des mensen in het hart der aarde zijn.

VOORWOORD NBG BIJ JONA • Het bijbelboek van de profeet Jona, genoemd naar de VOORWOORD NBG BIJ JONA • Het bijbelboek van de profeet Jona, genoemd naar de hoofdpersoon, bevat geen profetieën, maar een verhaal over genoemde profeet. • De prediking van dit verhaal heeft duidelijk een wereldwijd karakter: de liefde van God gaat niet alleen uit naar Israel, maar ook naar de andere volkeren.

Jona • Blijkt een hele grote profetie te zijn • Jona staat soms voor Jona • Blijkt een hele grote profetie te zijn • Jona staat soms voor de Here Jezus Christus • Jona kan ook staan voor het volk Israel

Jona in het kort Turkije Kaspische Zee Ninevé Syrië Middellandse Zee Egypte Iran Irak Jona in het kort Turkije Kaspische Zee Ninevé Syrië Middellandse Zee Egypte Iran Irak Jerusalem Saoedi. Arabië Qatar

DE 7 VRAGEN • • Waarom ging Jona niet naar Nineve? Wat is de DE 7 VRAGEN • • Waarom ging Jona niet naar Nineve? Wat is de betekenis van het overboord gooien? Hoe zit dat met die drie dagen in die vis? Wat betekent: ten tweeden male? Wat betekent: de hele stad komt tot inkeer? Wat betekent de naam Jona Wat zegt dit alles ons?

Jona 1 : 1 en 2 • Het woord des Heren kwam tot Jona, Jona 1 : 1 en 2 • Het woord des Heren kwam tot Jona, de zoon van Amittai. Maak u op, ga naar Nineve, de grote stad, en predik tegen haar, want haar boosheid is opgestegen voor mijn aangezicht.

ISRAËL EN NINEVÉ Assyrië Tarsis Juda Jerusalem Ninevé ISRAËL EN NINEVÉ Assyrië Tarsis Juda Jerusalem Ninevé

Vers 3 Maar Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsis, weg van Vers 3 Maar Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsis, weg van het aangezicht des Heren, en hij ging naar Jafo en vond een schip, dat naar Tarsis zou gaan; hij betaalde de vrachtprijs daarvan en ging scheep.

Heenwijzingen naar Jezus • Weg van het aangezicht van de Here • Mijn God, Heenwijzingen naar Jezus • Weg van het aangezicht van de Here • Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten? • Hij betaalde voor de reis • Jezus heeft de prijs betaald

VERS 7 En zij zeiden tot elkander: komt laat ons het lot werpen, ……. VERS 7 En zij zeiden tot elkander: komt laat ons het lot werpen, ……. Zij wierpen het lot en het viel op Jona

Heenwijzingen naar Jezus • Weg van het aangezicht van de Here • Mijn God, Heenwijzingen naar Jezus • Weg van het aangezicht van de Here • Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten? • Hij betaalde voor de reis • Jezus heeft de prijs betaald • Zij wierpen het lot bij • Zij wierpen het lot het kruis

Vers 14 • Toen riepen zij tot de Here en zeiden; Ach, Here, laat Vers 14 • Toen riepen zij tot de Here en zeiden; Ach, Here, laat ons toch niet vergaan om het leven van deze man en leg geen onschuldig bloed op ons, want Gij, Here hebt gedaan gelijk U behaagde.

Heenwijzingen naar Jezus • Weg van het aangezicht van de Here • Mijn God, Heenwijzingen naar Jezus • Weg van het aangezicht van de Here • Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten? • Hij betaalde voor de reis • Jezus heeft de prijs betaald • Zij wierpen het lot bij • Zij wierpen het lot het kruis • Jezus ging onschuldig • Onschuldig bloed aan het kruis

vers 15 • Daarna namen zij Jona en wierpen hem in de zee. vers vers 15 • Daarna namen zij Jona en wierpen hem in de zee. vers 17 • En de Here beschikte een grote vis om Jona in te slokken; en Jona was in het ingewand van de vis drie dagen en drie nachten.

Heenwijzingen naar Jezus • Weg van het aangezicht van • Mijn God, mijn God, Heenwijzingen naar Jezus • Weg van het aangezicht van • Mijn God, mijn God, de Here waarom hebt Gij mij verlaten? • Jezus heeft de prijs betaald • Hij betaalde voor de reis • Zij wierpen het lot bij het • Zij wierpen het lot kruis • Jezus ging onschuldig aan • Onschuldig bloed het kruis • Jona overboord gegooid • Jezus gedood aan het kruis • Jona drie dagen in de vis • Jezus drie dagen dood

EXODUS 32 Toen keerde Mozes tot de Here terug en zeide; Ach, dit volk EXODUS 32 Toen keerde Mozes tot de Here terug en zeide; Ach, dit volk heeft een grote zonde begaan, want zij hebben zich een gouden god gemaakt. Maar nu, vergeef hun toch hun zonde en zo niet, delg mij dan uit het boek dat Gij geschreven hebt.

De drie dagen Jezus zegt; dit is een profetie. De drie dagen Jezus zegt; dit is een profetie.

Wat gebeurt er op die derde dag? • Jona 2 : 10 En de Wat gebeurt er op die derde dag? • Jona 2 : 10 En de Here sprak tot de vis en deze spuwde Jona uit op het droge. • Genesis 1 : 9 En God zeide, dat de wateren onder de hemel op één plaats samenvloeien en het droge te voorschijn kome. (11) En dat de aarde jong groen voortbrenge.

Heenwijzingen naar Jezus • Weg van het aangezicht van • Mijn God, mijn God, Heenwijzingen naar Jezus • Weg van het aangezicht van • Mijn God, mijn God, de Here waarom hebt Gij mij verlaten? • Jezus heeft de prijs betaald • Hij betaalde voor de reis • Zij wierpen het lot bij het • Zij wierpen het lot kruis • Jezus ging onschuldig aan • Onschuldig bloed het kruis • Jona overboord gegooid • Jezus gedood aan het kruis • Jona drie dagen in de vis • Jezus drie dagen dood • Jona weer op het land • Jezus opgestaan

Jona 3 : 1 Het woord des Heren kwam ten tweeden male tot Jona: Jona 3 : 1 Het woord des Heren kwam ten tweeden male tot Jona: maak u op en ga naar nineve ---en breng haar de prediking die IK tot u spreken zal!

JONA GAAT!! • Jona gaat in de stad, op de derde dag • Hij JONA GAAT!! • Jona gaat in de stad, op de derde dag • Hij vertelt de woorden die God hem gaf te spreken • De hele stad komt tot inkeer

De naam Jona. • Duif • Wilde duif HEBREEUWS; Jona (h) • Wilde vrouwtjes De naam Jona. • Duif • Wilde duif HEBREEUWS; Jona (h) • Wilde vrouwtjes duif

De naam Titus • Wilde duif • Wilde mannetjes duif De naam Titus • Wilde duif • Wilde mannetjes duif

Jonah en Titus • Wilde vrouwtjes duif • Wilde mannetjes duif • Verwijst naar Jonah en Titus • Wilde vrouwtjes duif • Wilde mannetjes duif • Verwijst naar de bruid • Verwijst naar het Lichaam van Christus • Het volk Israël • De gelovige in Christus

Wat zegt dit nu ons? • Zekerheid en vertrouwen in ons leven. Wat zegt dit nu ons? • Zekerheid en vertrouwen in ons leven.

Onze (duif) Titus • De gezonde leer • “Want de genade Gods is verschenen, Onze (duif) Titus • De gezonde leer • “Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen”